Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California

Trân trọng kính mời:

- Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quư Hội đoàn, Đoàn thể Quốc gia
- Quư cơ quan Truyền thông và Báo chí
Cùng toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản
Vui ḷng dành chút th́ giờ quư báu đến tham dự Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên Trung Tâm Văn Hoá Việt - Mỹ (Vietnamese American Cultural Center) và Khánh Thành cơ sở mới sẽ được tổ chức tại địa điểm:
1430 Tully Road, Suite 408
San Jose, CA 95122
(Trong khu Tully Business Center, cạnh freeway 101)

Thời gian: 10 giờ sáng, Ngày Chúa Nhật 17 Tháng 02 Năm 2013
Đặc biệt trong dịp này sẽ có phần ĺ x́ đầu năm và phát quà cho các em học sinh.
Sự hiện diện của Quư vị là niềm khích lệ lớn lao cho Liên Đoàn Cử Tri trong nỗ lực duy tŕ truyền thống và văn hoá Việt.

Ghi chú: Sau phần nghi lễ sẽ có văn nghệ và bữa ăn thân mật.

Trân trọng,

San Jose, Ngày 30 Tháng 01 Năm 2013
TM. Liên Đoàn CửTri
ChủTịch Ban Chấp Hành
LS. Ngô Văn Tiệp

Liên lạc:
Lê Lộc: 408-799-7672
HồVũ: 408-202-1344