Nguyễn văn Nam(DĐ bacaytruc)

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN.

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG NHIỆM KỲ 2007-2011

3418 Shadowwalk Dr. Houston, Texas 77082

*****

THÔNG CÁO

Kính gởi: *Quư vị Đại diện các Tôn giáo *Quư bậc Trượng Thượng.

*Quư Hội Đoàn: Quân đội, Dân sự, Đảng Phái Chính trị, Đoàn Thể Đấu Tranh.

*Quư cơ quan Truyền Thông & Báo chí và Quư Đồng hương Tị nạn CS khắp nơi.Trích yếu: Phản đối bà Teresa Ngọc Hoàng tiếm danh Chũ tịch CĐNVQG Houston &VPC, tổ chức bất hợp lệ Đại Hội KĐCĐ ngày 9/6/2013, để bầu UBVĐ & TCBC/CĐ cho nhiệm kỳ tới.Kính thưa Quư đồng hương. Chúng tôi được biết Bà Teresa Ngọc Hoàng vẫn tiếm danh là Chủ tịch Cộng Đồng NVQG Houston và VPC, triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 9/ 6/2013 thành lập ỦBVĐ & TCBC nhiệm kỳ CĐ sắp tới. Quư Đồng hương đă biết HĐGS/CĐ nhiệm kỳ 2007-2011 đă được Toà án chấp thuận nhân danh Cộng Đồng kiện một số cá nhân thuộc Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng (HĐĐDCĐ) ông Hoàng Duy Hùng (HDH), bà Teresa Ngọc Hoàng, ông Phan Như Học, bà Cavatina Khanh Trương, ông Skybirth Nguyễn (Viễn Phương) và một số ṭng phạm về 2 tội danh:Thứ 1: Thâm lạm quỹ Cộng đồng hàng trăm ngàn đô la, không có chứng từ và kế toán không minh bạch.

Thứ 2: Tổ chức bầu cử bất hợp lệ (gian lận) vi phạm trầm trọng Nội qui, Điều lệ & Luật pháp Quốc gia.1. Tội danh thứ nhất, những cáo buộc về tài chánh trong vụ kiện dân sự, Ls Hoàng Duy Hùng cũng là một trong các bị can đă dùng mọi xảo thuật pháp lư, cố t́nh tránh né kéo dài vụ kiện, quyết không cung cấp những tài liệu liên hệ. Biện dẫn quanh co nhiều lư do thiếu xác thực để không xuất hiện vào những lần nguyên đơn lấy khẩu cung! Gần đây, ngày 30 tháng 4/2013 là lần thứ bảy (07) Ṭa bác đơn Ls Hoàng Duy Hùng và chỉ thị buộc các bị cáo phải hiện diện trong những lần nguyên đơn lấy khẩu cung. Lệnh Ṭa ban hành lần này ông HDH và các bị cáo không thể từ chối nên đă ngồi lại làm việc với HĐGS.2. Tội danh thứ hai, những vi phạm trong cuộc bầu cử được nh́n thấy quá rơ ràng, qua các nhân chứng, vật chứng (h́nh ảnh, video). Một vài thí dụ: ỦBVĐ & TCBC gồm có 7 vị: Ông Lưu Quư Tùng, ông Phạm Ngọc Trung, ông Trịnh Du, ông Vơ Đức Quang, bà Lê Thị Thu Cúc v..v…”thuộc về “phe ta” không cần qua cuộc bầu cử mà do nhóm HDH, Phan Như Học chỉ định trong phiên họp Khoáng Đại Cộng Đồng (KĐCĐ) ngày 18/7/ 2010. Những người được chỉ định làm việc theo chỉ thị không theo luật đă vi phạm trầm trọng Nội qui & Thể lệ bầu cử Cộng Đồng như: a) Không có pḥng để bầu phiếu “KIN”. b) Cử tri không được cung cấp phong b́, c) Dùng cờ vàng 3 sọc đỏ làm Logo cho LD Tương Lai, d) Dấu hiệu Liên Danh cờ vàng 3 sọc đỏ được dán trên mỗi thùng phiếu thay v́ dùng giấy trắng viết số thứ tự. e) Vào ngày bầu cử các ứng cử viên LD Tương Lai mang trên áo dấu hiệu “Lá cờ” ngồi ngay thùng phiếu hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. f) Mọi khiếu kiện của cử tri cũng như LD đối lập không được UBVĐ & TCBC cứu xét g) Có nhiều thùng phiếu không có danh sách cử tri gởi kèm. h) Kiểm phiếu vào lúc khuya 4:00am có 4 thùng phiếu không có danh sách cử tri, vẫn mở ra đếm trước sự hiện diện của khoảng 30 người, kể cả ông Nguyễn Văn Nam thuộc HĐGS. i) Tổng số phiếu bầu đếm: 8,704 phiếu nhưng không có danh sách cử tri. j) Ngoài ra c̣n nhiều điều khuất lấp khác nên HDGS không thể kư vào biên bản xác nhận cuộc bầu cử hợp lệ. Trong đơn khiếu kiện, nguyên đơn có xin Ṭa hủy bỏ kết quả bầu cử này, sẽ tổ chức lại cuộc bầu cử khác có sự công bằng, ngay thẳng và thanh bạch hơn, như 12 lần trước đây.

3. Tưởng cũng nên nói trong thời gian qua, vào 3 ngày 12, 13,14 tháng 10 năm 2012, bà Teresa Ngọc Hoàng (tiếm danh) Chủ Tịch Cộng đồng NVQGHouston & VPC, tổ chức ĐHKĐ Đại Hội Đồng Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ tại Houston, đă bị HĐGS/CĐ do cựu Đại Tá Nguyễn Văn Nam, nguyên SLV và Chủ Tịch 3 nhiệm kỳ tiên khởi CĐNVQG Houston & VPC, nhân danh đại diện Cộng Đồng Houston xin giấy phép và tổ chức cuộc biểu t́nh tại TTSH/ Cộng Đồng, 7100 CLAREWOO Dr. Houston, TX 77036, phản đối việc làm sai trái của bà Teresa Ngọc Hoàng cùng sự tiếp tay bên trong của Ls Hoàng Duy Hùng.

- Được biết đoàn biểu t́nh có trương biểu ngữ Anh-Việt đại ư: Ban tổ chức tiếm danh “bất hợp lệ” không thể nào tổ chức đưa ra môt cơ chế mới hợp lệ được. Đồng nghĩa với: Một con “Chó ghẻ lở” không thể nào sanh ra một con “Mèo tam thể” tuyệt đẹp được).

- Người ta thấy kết quả việc làm sai trái của anh em họ Hoàng, đưa đến: Phân nửa (1/2) Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ họp Đại Hội tại Houston lấy danh mới: Cộng Đồng NVQG Liên Bang Hoa Kỳ, và phân nửa (1/2) Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ họp Đại Hội tại Tarant-Dallas, vẩn giữ tên Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ. Kết quả chia Cộng Đồng Hoa Kỳ ra làm hai phải nói là công lớn của anh em họ Hoàng, lănh đạo CSVN phải ban thưởng xứng đáng công lao này cho họ, v́ nếu không có được bàn tay của bà Teresa Ngọc Hoàng và Hoàng Duy Hùng th́ Nghị Quyết 36 của các ông 10 năm nữa cũng chẳng làm được ǵ?

.

-Ông Hoàng Duy Hùng lúc ở VN cũng như sau khi về lại Houston ông nhân danh dân cử vung vít tuyên bố đă làm việc tiên phuông mở đường trực tiếp đối thoại với CS VN để mang lại lợi ích cho hai (2) Thành phố và cả hai (2) nước Việt-Mỹ. Thật ra, việc làm của ông HDH không hợp thời, không mang lại lợi ích ǵ cho đồng hương tị nạn CS cũng như Thành phố Houston, mà là xác nhận ông công khai thi hành Nghị quyết 36 CSVN, dù phải đi ngược lại chủ trương đường hướng của tập thể người Việt tị nạn CS tại hải ngoại.

“Ủy Ban Liên Kết Cộng Đồng NVQG Houston” đă nhận định rơ âm mưu của ông HDH, nên đă lên tiếng tẫy chay và loại ông ra khỏi Cộng đồng Người Việt Houston. (xin t́m xem bản nhận định của Uỷ Ban).4. Kính thưa Quư đồng hương. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của quư vị, chúng ta không thể ngồi yên để cho Anh + Em “Hoàng Duy Hùng & Teresa Ngọc Hoàng” và phe nhóm quậy phá kéo dài thêm nữa cảnh hổn loạn, chia rẽ ngày một trầm trọng trong Cộng Đồng. Từ năm 2007 đến nay đă trải qua 3 chức vị chủ tịch Cộng Đồng, phá hoại nhiều hơn xây dựng. 1) Độc tài, Hoàng Duy Hùng, 2) Bù nh́n, Phan Như Học, 3) Tiếm danh, Teresa Ngọc. Hoàng. Để chấm dứt t́nh trạng này, xin hăy áp dụng phương cách dưới đây:5).Tẫy chay không tham dự phiên họp Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng (bất hợp lệ) vào ngày 9 tháng 6 /2013, v́ khi đă nhận định một tổ chức “bất hợp lệ” th́ không thể nào tổ chức đó đứng ra thành lập cơ chế khác hợp lệ được. Phải chờ phán quyết của Ṭa án trong phiên xử chung thẩm dự trù vào ngày 17 tháng 6 tới đây (2013), chỉ trước sau vài tuần lễ, không có việc ǵ phải vội vă, hấp tấp! Xin cám ơn.

b). Hăy quyết tâm không để một tổ chức hay cá nhân bất hảo nào, tạo thành tiền lệ xấu trong Cộng đồng NVQG Houston của chúng ta. Cũng không nên làm cho Đồng hương ngỡ ngàng khi đứng trước một sự việc đă rồi. Giả thuyết: từ đâu đó xuất hiện một “Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng” có thể là người mới nhưng thân Cộng núp dưới bóng Quốc gia sẽ mang đến tai hại khôn lường!.

c). Một dự tính cuối cùng của HĐGS, khi xét thấy cần sẽ đem hết mọi sự việc bê bối hiện nay khiếu kiện với Sở Thuế Vụ Liên Bang “IRS” xin rút lại quy chế của tổ chức vô vị lợi “Non Profit Organization” (501(c)(3), đồng thời thành lập “Ủy Ban Lâm Thời” gồm những vị đúng đắn có thành tích tốt triệu tập Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng bầu ra “Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử” gồm những Thân, Hào, Nhân, Sĩ, trong sạch, đứng ra tổ chức lại cơ chế Cộng Đồng dưới h́nh thức Phổ Thông Đầu Phiếu, Công bằng, Dân chủ thật sự để bảo vệ “Căn Cước Tị Nạn CS” của Tập Thể NVQG Houston & VPC chúng ta.Trân trọng kính chào đoàn kết quyết thắng./.

Làm tại Houston ngày 16 tháng 5 năm 2013

Bản có chữ kư của các Giám sát viên giữ hồ sơ lưu.

*Ông Nguyễn Văn Nam, (832)397-9906 …

*Ông Peter Trần Dzũng, (832)419-6788....

*Ông Huỳnh Kim Thế (HB), 832)866-8951…

*Ông Bùi Ngọc Tuyền, (713)366-1274…