Kính gởi quư bà con người Việt khắp nơi.


Hôm nay 20/ 6/ 2013, chúng tôi vừa được một thân hữu ở VN báo tin: Khoảng giữa tháng 6/ 2013, trong lúc đào đất làm nhà họ đă gặp một hài cốt gói trong hai lớp poncho. Tuy quân phục đă mục nát nhưng cũng nhận ra đó là một quân nhân Biệt Động Quân qua phù hiệu đầu cọp cuả binh chủng c̣n sót lại. Tấm thẻ bài ghi danh tính là Lê Văn Thanh, số quân 62/ 190 9911, loại máu O.

Ngoài ra c̣n có một ví da, trong đó có một tấm h́nh chụp hai vợ chồng và ba đưá con nhỏ, một tấm h́nh chụp anh ( có lẽ) Lê Văn Thanh và vài người bạn BĐQ. Thân hữu ở VN cho biết có thể anh Lê Văn Thanh hy sinh ngày 24 hoặc 25 tháng 3/1975 v́ hai ngày này có xảy ra một trận đánh giữa BĐQ và VC tại nơi t́m được hài cốt. Địa điểm: cách nhà máy làm ḿ khoảng 50 thước, ở xă Tịnh Phong quận Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngăi. Di cốt anh Lê Văn Thanh nay đă tạm chôn tại nghĩa địa thôn Thế Long, G̣ Diệu gần thị xă Quảng Ngăi.

Có một chi tiết khó hiểu xin được ghi thêm: Thân hữu ở VN cho biết trên thẻ bài có khắc ḍng chữ Tiểu Đoàn 74 BĐQ ! Khó hiểu ở chỗ TĐ 74 BĐQ trước kia thuộc Trại Biên Pḥng Lộc Ninh, tỉnh B́nh Long cuả Quân Khu III, sau đó tiểu đoàn này đă giải tán để sáp nhập vào các tiểu đoàn khác cuả BĐQ vào đầu năm 1973. C̣n tỉnh Quảng Ngăi th́ thuộc Quân Khu I, tính đến tháng 3/ 1975 là địa bàn hoạt động cuả Liên Đoàn 11 BĐQ do Trung Tá Nguyễn Ngọc Ấn làm Liên Đoàn Trưởng với ba Tiểu Đoàn 68 ở Sơn Hà, TĐT là Thiếu Tá Quách Thưởng (tạm phụ trách Liên Đoàn Phó); Tiểu Đoàn 69 ở Trà Bồng, TĐT là Thiếu Tá Nguyễn Cảnh Nguyên; Tiểu Đoàn 70 ở Gia Vực do Thiếu Tá Nguyễn Kế Thi làm Tiểu Đoàn Trưởng.
Chúng tôi ghi hết ra đây các chi tiết do thân hữu ở VN cung cấp, hy vọng bà con người Việt khắp nơi giúp t́m được thân nhân anh Lê Văn Thanh để di cốt cuả anh sớm về yên nghĩ cạnh gia đ́nh.

Xin quư vị vui ḷng liên lạc với
BĐQ Đỗ Như Quyên
Điện thoại: 808-935-2390 (USA)
Điện thư: hononuoc@aol.com

Chân thành đa tạ sự giúp đỡ cuả bà con người Việt.

BĐQ Đỗ Như Quyên