Ph173

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 12 tại thành Phố San Jose.

TÂM THƯ KÍNH MỜI

Nhân Đại Hội kỳ 12 của lực lượng Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Hải Ngoại, được long trọng khai diễn tại thành phố San Jose (Thủ Đô Tỵ Nạn Chính Trị Bắc California) trong hai ngày 20 & 21-7-2013. Là dịp quy tụ đại biểu khắp các nơi về đây để tổng kết, nghe tường tŕnh công tác sinh hoạt, đấu tranh trong thời gian qua của các Khu Hội cũng như của BCH Tổng Hội.

Trong Đại Hội nầy, các đại biểu sẽ bầu một Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát cho nhiệm kỳ 2013 – 2016. Vạch ra đường lối và sách lược thích ứng với nhu cầu, bối cảnh mới của lịch sử dân tộc và quốc tế. Nhằm đồng hành với các tổ chức yêu nước quốc nội đẩy mạnh cuộc đấu tranh đến thắng lợi, tiêu diệt chế độ bạo quyền CS, lũ tay sai phản quốc, hại dân. Xây dựng một nứớc Việt Nam tự do, dân chủ và cường thịnh trong cộng đồng thế giới tự do.

Bản Công Bố đường lối đấu tranh trên; được long trọng tuyên đọc trong buổi lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành tại:

Nhà hàng Phú Lâm số 3082 Story Rd. San Jose
vào lúc 5:00 PM, Chủ Nhật ngày 21-7-2013

Trân trọng kính mời quư Ban Đại Diện Cộng Đồng, qúy Đoàn Thể yêu nước, các Cựu Tù Nhân Chính Trị cùng toàn thể đồng hương dành th́ giờ qúi báu đến tham dự nói lên t́nh thần đại đoàn kết, yểm trợ cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào ruột thịt quốc nội.

Trân trọng kính mời.

San Jose, ngày 01 tháng 7 năm 201
Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ XII
Trửởng Ban
Cựu Đại tá Nguyễn Văn Qúi

Phụ tá điều hành
Mai Khuyên

Để tiện việc sắp xếp bữa tiệc được chu đáo
Xin qúy quan khách liên lạc các số phone:

Nguyễn Văn Qúi (626) 278-1702
Mai Khuyên (408) 334-6101
Cao Minh Trí (408) 315-5977
Huỳnh Phong (408)712-5977
Nguyễn Như Được (408) 221-1782
Cao Gia (408) 449-6351