+ Reply to Thread
Page 271 of 278 FirstFirst ... 171221261267268269270271272273274275 ... LastLast
Results 2,701 to 2,710 of 2775

Thread: Nghe Chuyện Hà Nội

 1. #2701
  tran truong
  Khách

  Nhân Văn Giai Phẩm là một vụ án hay một đường lối tiêu diệt nền Văn Hoá Nhân Bản

  Phóng viên:
  Như vậy là bác chán không muốn nói đến chuyện "Nhân văn-Giai phẩm" nữa?

  Hữu Loan:
  Ai mà chả phải chán. Ḿnh đấu tranh cho họ, bênh vực họ, khổ v́ họ, họ lại đè ḿnh họ chửi, họ oán. Những kẻ gây tai họa cho họ, họ lại cho là đúng, là gương để cho họ noi theo.

  Phóng viên:
  Xưa nay bác vẫn là người nói thẳng, nói thật, lúc trẻ bác c̣n dám nói, giờ già rồi không lư nào bác lại sợ, lại hèn?

  Hữu Loan:
  Anh kích tôi đấy phỏng? Tôi là người không bị động bao giờ.

  Phóng viên:
  Cháu không dám hỗn thế đâu, nhưng đây là một vấn đề của lịch sử, trước sau rồi cũng phải đưa ra ánh sáng. Chỉ có bác là người trong cuộc, bác giúp cho bọn cháu th́ nó cụ thể hơn, sát hơn, để các cháu có thể hiểu được những cái vô cùng rắc rối của giai đoạn xă hội hiện nay...

  Hữu Loan:
  Thực ra nếu bên Liên Xô không có Khrushchev lật Stalin, đưa ra phong trào chống sùng bái cá nhân th́ bên Tàu không làm ǵ có Mao Trạch Đông đưa ra chuyện "Bách gia tranh minh, bách hoa tề phóng" và bên ta hưởng ứng tức thời bằng phong trào mang tên dịch lại nhăn hiệu Trung Quốc "Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng".

  Tên nôm na của ta là "Chống sùng bái cá nhân". Trước đó th́ ở ta có hiện tượng rất phổ biến này: Khi gặp nhau, trước bất cứ câu đối đáp nào đều phải có nhóm thành ngữ "ơn Đảng ơn Bác" đứng đầu. Thí dụ: "Ơn Đảng ơn Bác, đồng chí có khỏe không?" "Dạ, ơn Đảng ơn Bác lâu nay tôi ốm măi, ơn Đảng ơn Bác tôi mới xuất viện được 2 hôm nay." "Ơn Đảng ơn Bác ,thế mà em không hay biết ǵ..."

  Sau hàng tháng phát động đấu tranh kiểm điểm ở từng cơ quan để bỏ chữ Bác đi và thay thế bằng: "Ơn Đảng ơn Chính phủ": "Ơn Đảng ơn Chính phủ vụ mùa này thu hoạch có đủ nộp không?" "Ơn Đảng ơn Chính phủ nhà em có con lợn mới độ 30 kư đang lớn, thanh niên cờ đỏ vào bắt nợ rồi, được bao nhiêu thóc đong hết sạch mà c̣n thiếu phải bù bằng lợn..."

  Dân tộc Việt Nam là một dân tộc liên tiếp bị đô hộ, hết Tàu đến Tây, đến Nhật, đến Mỹ... Cái khao khát, cái đói cố hữu của dân tộc này là đói độc lập, tự do, cơm áo.
  Khi thấy Đảng hứa đem lại những thứ ấy cho th́ người dân tin tuyệt đối vào Đảng. Đảng bảo ǵ họ theo nấy, bảo phá nhà th́ phá nhà, bảo bỏ ruộng th́ bỏ ruộng, bảo bỏ bố bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ chồng, bỏ Trời bỏ Phật, bỏ được tất, c̣n dễ hơn từ bỏ đôi dép rách.

  Anh đội trưởng cải cách chỉ là một sứ giả của Đảng mà dân cũng đă tin hơn trời: "Nhất đội nh́ trời".
  Ḷng dân tin vào Đảng không thước nào đo được, nên khi phát động để phủ nhận một điều ǵ Đảng đă chủ trương trước kia, thật là vô cùng khó khăn. Nguyên chỉ để thay đổi câu "Ơn Bác ơn Đảng" và kiểm điểm những việc làm trước kia có tính chất sùng bái cá nhân mà cũng mất hàng tháng phát động ở mọi cơ quan.

  Khẩu hiệu là "Nói thẳng, nói thật, nói hết để xây dựng Đảng!" Không những nói mồm mà c̣n viết lên các báo. Không những viết lên các báo nhà nước mà c̣n khuyến khích mở báo tư nhân để viết.

  V́ thế mới có Nhân văn, Giai phẩm của chúng tôi. Và Trăm hoa của Nguyễn Bính. Bài thơ "Màu tím hoa sim" của tôi (từ trước vẫn do dân tự tiện truyền tụng ngầm, bất chấp lệnh nghiêm cấm của những tướng trấn ải giáo điều), được đăng công khai lần đầu tiên báo Trăm hoa.

  Nguyễn Bính c̣n cho thuê taxi có loa phóng thanh đi quảng cáo khắp Hà Nội là Trăm hoa số này có thơ "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan. Mấy tháng sau tôi đi cải cách ruộng đất, làm bài thơ "Hoa lúa" , 22 anh em nhà báo nhà văn đi cải cách truyền tay nhau chép.

  Chị Bạch Diệp báo Nhân dân xin chép đầu tiên, nhưng ư trung nhân của chị là anh Xuân Diệu ở báo Văn nghệ không đăng, bảo là thơ t́nh cảm hữu khuynh, mất lập trường.

  Trần Lê Văn đến mách với Nguyễn Bính, Bính đến xin ngày bài "Hoa lúa" về đăng Trăm hoa. Anh Bính c̣n làm một cử chỉ rất hào hùng là đem đến trả cho vợ tôi 15 đồng nhuận bút, trong khi đăng Văn nghệ chỉ được 7 đồng.

  Anh bảo với vợ tôi: "Hữu Loan ở nhà th́ tôi xin (tôi vẫn viết không lấy nhuận bút để giúp những tờ báo nghèo, mới ra) nhưng Hữu Loan đi cải cách chị cũng cần tiêu (15đ bằng 150.000đ bây giờ). Một chỉ vàng lúc ấy mới 20 đ. Nói ra điều này để thấy rằng mức sống của người cầm bút hiện nay đă vô cùng xuống dốc.

  Nhuận bút của cả một quyển sách hiện nay không bằng tiền của một bài thơ Nguyễn Bính trả cho tôi. Nhà thơ Tố Hữu đă có dự báo thiên tài: "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng!" Từ ấy đến giờ xuống dốc tuồn tuột không phanh, không thắng...

  Chính sự xuống cấp thảm hại trong đời sống đă là nguyên nhân chính trong việc lưu manh hóa một số nhà văn, họ đă phải uốn cong ng̣i bút, cũng như trong việc in sách đen sách trắng vừa rồi.

  Phóng viên:
  Xin bác cho biết lại về vụ "Nhân văn".

  Hữu Loan:
  "Nói thẳng nói thật, nói hết, để xây dựng Đảng". Không những chỉ có Nhân văn hay Trăm hoa mới nói thật, mà cả nước nói thật. Cả nước kêu oan.
  Những "Ban Giải oan" đă thành lập để vào trong các nhà tù giải oan cho hàng vạn người bị cải cách quy oan.... Nhưng chả ăn thua ǵ.

  Đơn từ kêu oan từ các nơi gửi về ṭa soạn Nhân văn , thật đă cao bằng đầu, như "đống xương vô định". Nhân văn đă xếp thành văn kiện chuyển cho Trung ương Đảng nghiên cứu để thay đổi chính sách.

  Thật ra Nhân văn chỉ khái quát t́nh h́nh để đúc thành lư luận. Bài báo bị cho là phản động, phản Đảng, phản dân nhất của Nhân văn là bài "Vấn đề pháp trị" do Nguyễn Hữu Đang viết .
  Trong bài ư nói: sở dĩ chỗ nào cũng có áp bức chà đạp lên con người là v́ chưa có pháp luật rơ ràng. Ṭa án là một ṭa án tha hồ tùy tiện c̣n hơn Tôn giáo Pháp đ́nh của giáo hội La Mă hồi Trung Cổ.

  Muốn bắt ai th́ bắt, muốn xử ai th́ xử, bịa ra luật nặng nhẹ tha hồ để xử... Bài báo kêu gọi cần phải phân quyền th́ người dân mới có b́nh đẳng trước pháp luật...
  Sau hơn ba mươi năm do t́nh trạng pháp luật tùy tiện mà xă hội xuống cấp một cách tệ hại như hiện nay.

  Vấn đề hàng đầu đang đặt ra để giải quyết cũng là mấy vấn đề pháp trị mà Nguyễn Hữu Đang đă đặt ra cách đây hơn 30 năm (mà phải nói đây là vấn đề sống c̣n của chế độ).
  Không có một cộng đồng nào mà thành viên nào cũng chứa toàn âm mưu đen tối để chủ hại người bên cạnh, không người nào biết phải biết trái, mà sống nổi lâu dài.

  Nhân loại sinh ra để hợp tác với nhau, để tin nhau là chính, mới sống được đến giờ. Ngày xưa, ngay hồi Pháp thuộc cả một vùng lớn như một huyện mới có độ 5 - 6 tên trộm mà trộm không được pháp luật bênh như thế, mà dân cũng c̣n lo ngay ngáy cho số phận trâu ḅ của cải của ḿnh.

  C̣n bây giờ th́ chỉ một thôn thôi cũng có hàng vài chục tên trộm cướp công khai, coi thường pháp luật th́ hỏi người dân c̣n an cư thế nào để lạc nghiệp được?
  Một vấn đề nữa Nhân văn đặt ra là "Vấn đề Trần Dần" đăng trong Nhân văn số 1, có chân dung Trần Dần to tướng với một vết dao lam cứa cổ to tướng do danh họa Nguyễn Sáng vẽ .

  Còn tiếp ...

 2. #2702
  tran truong
  Khách

  Nhân Văn Giai Phẩm là một vụ án hay một đường lối tiêu diệt nền Văn Hoá Nhân Bản

  Từ trước ai cũng một ḷng tin Đảng, cả trong lĩnh vực văn học. Tự Liên Xô đưa về rồi tự Diên An đưa sang, tài liệu hiện thực xă hội chủ nghĩa, tức là con đường đi lên trong văn học nghệ thuật.

  Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói đến cái xă hội thiên đường vô cùng đẹp chưa có, chưa biết bao giờ mới có chứ không được nói đến những cảnh trộm cướp áp bức bóc lột đang diễn ra trước mắt.

  Rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng trưởng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhau để ăn cắp, nhưng văn học không được nói thực mà phải dựng lên toàn là những người lư tưởng.

  Luận điệu thuộc ḷng là: Không có ăn cắp mới lạ, có ăn cắp là tất nhiên. Đấy là thứ sốt rét vỡ da của nhân vật khổng lồ, của một chế độ khổng lồ! Cũng thành khổng lồ thật nhưng lại là khổng lồ đi xuống, một thứ quỷ khổng lồ hay một thứ khổng lồ không tim như đă dự báo trong một truyện ngắn ở Nhân văn.

  Đường lối đó ở ta đă được ông Trường Chinh tiếp thu và bảo vệ, và truyền giáo như một thánh tông đồ xuất sắc.
  Một người nhà báo hỏi ông:

  - "Như vậy là Cách mạng đă cấm tự do ngôn luận."

  Ông Trương Chinh sửng sốt:

  - "Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi."

  Như thế là đường lối hiện thực xă hội chủ nghĩa đă cấm hẳn hiện thực phê phán là thứ vũ khí sắc bén nhất của báo chí để cải tạo kịp thời xă hội.
  Lư luận hiện thực xă hội chủ nghĩa này được học tập ráo riết trong quân đội, trung tâm đào tạo những tông đồ để áp dụng và đi phổ thuyết về "con đường đi lên" là Tổng cục Chính trị lúc bấy giờ do ông Nguyễn Chí Thanh làm Tổng cục trưởng và ông Tố Hữu làm Tổng cục phó.


  Trong số văn nghệ sĩ phản đối đường lối hiện thực xă hội chủ nghĩa có Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Tử Phác... Có lẽ quyết liệt nhất là Trần Dần, nên Trần Dần bị bắt giam và trong nhà giam Trần Dần đă dùng dao lam cắt ven cổ nhưng chỉ toác da, chưa đứt đến ven th́ đă kịp thời chặn lại.

  V́ thế mà có bài "Vấn đề Trần Dần" trong Nhân văn số 1 như đă nói trên. Đây là một vấn đề văn học, hoàn toàn văn học. Đây là một cử chỉ khí tiết của nho sĩ Việt Nam trước cường quyền không bao giờ là không có, dù cường quyền có thiên la địa vơng đến đâu th́ cái truyền thống đáng tự hào ấy, cái hồn thiêng của sông núi ấy , không tà khí nào làm mờ nổi.

  Trần Dần chỉ là hậu thân của những người đă viết "Vạn ngôn thư", "Thất trảm sớ"... Cũng như vấn đề pháp trị của Nguyễn Hữu Đang, vấn đề văn học mà Trần Dần đ̣i xét lại cách đây hơn 30 năm hiện giờ vẫn đang rất là thời sự. Cái tai họa lớn nhất hiện giờ vẫn là do khuyến khích tô hồng, đề cao người giả, việc giả, hàng giả...

  Những người thấy trước tai họa, chân t́nh muốn ngăn chặn tệ nạn xă hội tô hồng th́ bị gán ngay cho cái tội bôi đen. Đáng nhẽ những người như Nguyễn Hữu Đang và Trần Dần phải được một giải thưởng quốc gia, một cái giải vinh quang là đă đưa ra được giải pháp để cứu nguy cho dân tộc. Nhưng trái lại, lại vu oan giá họa, đặt lên đầu họ cái án gọi là "án Nhân văn".


  Thực ra Nhân văn hưởng ứng lời Đảng gọi: "Nói thật, nói thẳng, nói hết để xây dựng Đảng", và chỉ đấu tranh cho tự do báo chí, tự do ngôn luận mong thực hiện tự do bầu cử vào quốc hội, vào chính phủ. Chỉ cần thực hiện thật sự dân chủ nội dung của Hiến pháp là cũng đă lư tưởng rồi.

  Hiện nay báo Văn nghệ cũng đang làm cái việc như Nhân văn ngày xưa làm, cũng do được kêu gọi, được giao trách nhiệm Nguyên Ngọc mới dám làm, và báo Văn nghệ cũng đang bị khép tội là mắc những lệch lạc nghiêm trọng.

  Có điều khác là: Nhân văn ngày xưa đơn độc, khi bị đánh không ai dám bênh, ngậm cái miệng cúi đầu mà mang án. C̣n bây giờ th́ hoàn cảnh trong nước và ngoài nước đă khác. Không thể đóng cửa măi ở trong nhà và ngủ yên được măi trên những sai lầm vô định.

  Khi Nguyên Ngọc bị đánh, đă có báo chí khắp nơi lên tiếng, những bản kiến nghị đang tiếp tục gửi về...
  Nếu phong trào tự do báo chí, phong trào ủng hộ Nguyên Ngọc và báo Văn nghệ mà bị dập, tức là bọn quan liêu cơ hội thắng thế, kết quả là xúc tiến sự sụp đổ toàn diện, sự tổng khủng hoảng kinh tế cũng như chính trị và uy tín của Đảng sẽ bị mất hoàn toàn v́ bọn chúng.

  Quần chúng sẽ mất hết tin tưởng vào Đảng. Từ trước tới giờ: làm sai cũng là bọn cơ hội, kêu gào sửa sai cũng là chúng, rồi đàn áp sửa sai cũng lại là chúng.

  Khi sai quá rồi không sửa th́ dân không chịu nổi phải nổ. Nhưng sửa đến triệt để th́ cháy nhà lại ra mặt chuột, nên cứ nửa chừng th́ lại đàn áp sửa sai; chúng vu cho những người đă từng làm theo chúng tội rất nặng, càng nặng th́ quần chúng càng dễ quên tội của chúng và cho rằng những rối loạn trước kia là do âm mưu bọn sửa sai gây ra.


  Chúng bàn nhau mưu kế dựng chuyện theo bài bản, những ông trên không sát cũng phải tin như thật. Chính Nguyễn Hữu Đang đă rơi vào trường hợp như vậy.
  Đang là người giác ngộ cách mạng sớm. Anh là linh hồn của Hội Truyền bá Quốc ngữ mà cụ Nguyễn Văn Tố là danh nghĩa. Dựa vào Hội Truyền bá quốc ngữ, Nguyễn Hữu Đang đă hoạt động cho mặt trận Văn hóa Cứu quốc. Những nhà văn như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đ́nh Thi, đều do Đang tổ chức vào mặt trận.


  Còn tiếp ...

 3. #2703
  tran truong
  Khách

  Nhân Văn Giai Phẩm là một vụ án hay một đường lối tiêu diệt nền Văn Hoá Nhân Bản

  Khi chính phủ vào Hà Nội, Nguyễn Hữu Đang là trưởng ban tổ chức lễ Tuyên ngôn Độc lập, sau làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên. Khi rút khỏi Hà Nội năm 1952-1953 vào Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Đang là Tổng thanh tra B́nh dân học vụ.

  Năm 1954 tiếp quản thủ đô, Trung ương cho xe vào Thanh Hóa mời Đang ra, muốn nhận bộ trưởng nào th́ nhận, mời sinh hoạt Đảng, anh đều khước từ.
  Tôi hỏi v́ sao, anh bảo:

  - "Nội bộ thiếu dân chủ trầm trọng, ḿnh bây giờ chỉ một ḿnh một Đảng."

  Sau hỏi anh làm ǵ, anh xin về làm nhà in, tŕnh bày cho báo Văn nghệ. Măi đến gặp phong trào "Trăm hoa", Đảng phát động cho viết báo tự do, lại cho mở báo riêng , th́ anh Đang mới ra làm Nhân văn.
  Anh Đang là một người rất có khả năng về chính trị cả về lư luận lẫn tổ chức, lại là một người rất hay giúp đỡ anh em và rất giữ lời hứa. Để một người có tài có đức như vậy th́ bọn cơ hội hết đường xoay xở nên phải đánh.

  Một mặt phải phát động tố điêu dựng tội (như hồi cải cách dựng địa chủ) để đưa Nguyễn Hữu Đang lên thành phản động đầu sỏ. Một mặt điều động từ Thanh Hóa ra, từ các nơi về, hàng 6 sư đoàn để về vây thủ đô đề pḥng bọn Nhân văn làm phản (trong khi Nhân văn chỉ mấy thằng đi kháng chiến về, đói rách trói gà không nổi).

  Việc điều động một lực lượng quân đội lớn như vậy măi sau tôi về quê gặp những người ở trong các đơn vị ấy nói lại tôi mới biết.
  Khi học tập, dựng tội cho Nguyễn Hữu Đang xong, cả lớp học sát khí đằng đằng ḥ hét nào là tên Đang, nào là thằng Đang phản động đầu sỏ. Mọi người kư vào kiến nghị lên Trung ương Đảng đ̣i xử tội đích đáng Nguyễn Hữu Đang.

  Tôi là người duy nhất đă kư như sau: "Khi Nguyễn Hữu Đang hoạt động với tôi, tôi thấy Nguyễn Hữu Đang là người có tài, có đức, tội trạng mới đây của Nguyễn Hữu Đang tôi chỉ tai nghe, mắt không thấy, tôi không dám kết luận. Kư tên: Hữu Loan"

  Thế là Nguyễn Hữu Đang bị kết án 17 năm tù, mới đi được 7 năm th́ nhờ đâu có sự can thiệp của Nhân quyền Quốc tế nên anh được tha. Đáng nhẽ không thưởng, không giải oan cho Nguyễn Hữu Đang th́ im quách đi cho nó xong, đừng nay gào mai gào "Vụ Nhân văn là một vụ án chính trị!".

  Gào như vậy nhưng nếu có ai hỏi đến để t́m hiểu lịch sử th́ lại bảo "Đó là vụ án đă qua, bọn Nhân văn đă nhận tội không nên nhắc đến nữa!".

  Nếu không nhắc Nhân văn, sao người ta vẫn nhắc đến phát-xít, Hitler, đến Stalin, đến Pol Pot? Thậm chí bọn vua chúa hay Pháp -Nhật- Mỹ đă đi từ lâu rồi, mà bao nhiêu vụ ăn cắp cũng là do phong kiến đế quốc, bao vụ cưỡng hiếp phụ nữ trong cơ quan cũng là do phong kiến đế quốc, mặc dù những người thực hiện các vụ ấy , đều thuần túy sống dưới xă hội chủ nghĩa gốc Việt.

  Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông có cấm nói đến ḿnh được măi không, dù là những bạo chúa, những nhà độc tài cỡ quốc tế?
  Ngoài Nguyễn Hữu Đang c̣n có thêm những người này:
  - Phùng Cung, tác giả truyện ngắn "Con ngựa già của chúa Trịnh" [7] : 7 năm tù giam.
  - Vũ Duy Lân (Bộ Nông lâm, bị nghi là cho Nguyễn Hữu Đang một áo len khi đang đi tù): bị giam 7 năm mới tha.
  - Giám đốc Nhà xuất bản Minh Đức: 17 năm như Đang.

  Nhà nước xuất bản th́ lúc nào cũng kêu lỗ, mặc dù in nhiều hơn Minh Đức mà trả quyền tác giả lại rất rẻ mạt. Nhà Minh Đức xuất bản Vũ Trọng Phụng, mời con gái của Phụng lên lĩnh nhuận bút mà c̣n bỏ tiền về Hà Đông xây mộ cho Vũ Trọng Phụng.

  Minh Đức định xuất bản Kiều để vào xây mộ cho Nguyễn Du nhưng bị bắt. Ngoài ra từ 1954 đến 1956 Minh Đức c̣n mua được ½ nhà ưu giá 30.000đ (bằng 150 cây vàng). Nhà Minh Đức làm ăn lời lăi như vậy , mà ngoài anh ta ra chỉ có thêm vài người giúp việc.

  C̣n những nhà xuất bản của nhà nước th́ nhà nào cũng rất đông người làm , mà chả được bao nhiêu việc, nhà nào cũng kêu lỗ, nhưng vẫn cứ cố bao nhiêu rơm cũng ôm.
  Xưa nay bất cứ ai nhận một công việc ǵ đều phải có trách nhiệm với công việc ấy, công việc càng khó khăn, lớn lao trách nhiệm càng nặng nề, ở ta lại toàn chuyện ngược đời.

  Một lái xe chẹn chết người , muốn sửa sai không được, anh phải đi tù, phải tước bằng. Anh bác sĩ chữa bệnh làm chết người cũng thế, phải tước bằng và đi tù. Đấy là những người làm chết ít người.
  C̣n những người cầm vận mệnh của cả nước đă làm cho đồng bạc mất giá hàng vạn lần, làm cho hầu hết công nông trường xí nghiệp phá sản, cho 90% con cái gia đ́nh thành lưu manh, cho 50% trẻ em mất dinh dưỡng, c̣n giết oan bao nhiêu người có tài, có đức, c̣n phá phách bao nhiêu công tŕnh văn hóa lịch sử. Những con giun bị đạp gào lên: "Sai rồi!" th́ họ rất b́nh tĩnh trả lời: "Sai th́ sửa!" hoặc bất đắc dĩ phải sửa th́ không sửa chân thành !!

  1979, trong một dịp đến thăm ông, th́ tôi lại gặp cả cụ Đào Duy Anh từ Hanoi vào và cũng đang ở nhà chung với ông.
  Qua câu chuyện trao đổi với cụ Đào bữa đó, tôi vẫn c̣n ghi nhớ được nhiều chuyện thú vị như sau:

  Cụ Đào nói với tôi, đại khái như: “Chúng tôi ở ngoài Bắc bao nhiêu năm mà như sống trong cái “vase close” (b́nh bị bịt kín), đâu có được đọc sách báo, coi phim ảnh tự do thoải mái như quư vị ở miền Nam.
  Chúng tôi c̣n bị bọn “cường hào học thuật” nó làm t́nh làm tội bọn tôi, thật là điêu đứng khốn khổ mọi bề…”

  Nghe vậy, tôi mới hỏi ngay cụ Đào rằng:

  - “Đây là lần đầu tiên cháu được nghe đến mấy tiếng “cường hào học thuật”. Vậy xin cụ cho biết cụ thể đó là những nhân vật nào vậy?”

  Ông cụ nói ngay:

  - “Đó là mấy ông Văn Tân, Văn Tạo vẫn làm Viện trưởng Viện Sử học và Viện Văn học ấy…”

  Cụ Đào c̣n nói:

  - “Phải có nhiều cuộc cách mạng, th́ cuộc sống con người mới lần hồi được cải thiện như ḷng mong ước của đa số quần chúng nhân dân được…”
  [/color]


  .........................

  Chuyện buồn cuối năm xin chấm dứt tại đây , tùy quí vị cùng các anh các chị suy ngẫm !!!! Sau 45 cướp chính quyền từ chính phủ Trần trọng Kim ; csVN đã cho đốt sách , đốt thư viện ; bao sách quí thành tro bụi

  Sau 75 cướp miền Nam , csVN cũng vẫn chiêu trò cũ , đốt sạch văn học miền Nam ... mà chúng vu ra là văn hoá đồi trụy , văn hoá nô dịch ...
  Qúi vị cùng các anh các chị , hãy nhìn thẳng vào xã hội hiện nay , từ Bắc xuống Nam xem văn hoá nào nô dịch ( chỉ dám gọi kẻ thù của dân tộc bằng tàu lạ ) , xem văn hoá nào là đồi trụy !!!!

 4. #2704
  Tran Truong
  Khách

  Hồi kư 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim bị thu hồi


  Bản in lại Một Cơn Gió Bụi được phát hành đầu năm 2017


  Tin cho hay bản in lại cuốn hồi kư Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục) của học giả Trần Trọng Kim (1883-1953) vừa bị Cục Xuất bản, in và phát hành thu hồi v́ "có nhiều chi tiết không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng" trong khi có ư kiến nói cuốn hồi kư có "giá trị lịch sử".

  Cuốn hồi kư của học giả, thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim xuất bản năm 1949, tóm lược quăng đời làm chính trị của ông trong giai đoạn 1942 - 1948. Ông cũng là đồng tác giả bộ Quốc Văn Giáo Khoa Thư nổi tiếng đối với bao thế hệ học sinh Việt Nam.

  Một Cơn Gió Bụi nói lên suy nghĩ của ông về các sự kiện xảy ra trong nước thời bấy giờ , như sự thành lập chính phủ của Đế quốc Việt Nam, Cách mạng tháng Tám, sự cầm quyền của Việt Minh, cùng Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất do Việt Minh phát động, theo bản in của Vĩnh Sơn tại Sài G̣n năm 1969.

  Đầu năm 2017, Một Cơn Gió Bụi được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books in lại, và được cho là "có nhiều đoạn rất nhạy cảm đă bị nhà xuất bản biên tập".


  Trang 75 bản Vĩnh Sơn 1969 có đoạn "Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Đỗ Thị Lạc là người sau này có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Vể sau người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết v́ không chịu theo cộng sản". đoạn này đă bị cắt ở bản của Phương Nam in 2017 (trang 80), nhà báo Huy Đức dẫn lại trên mạng xă hội.
  Cục Xuất bản, In và Phát hành cho rằng cuốn sách này bị thu hồi v́ "có nhiều chi tiết, đánh giá không phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng," theo báo Tuổi Trẻ hôm 26/6.
  Hôm 27/6, BBC liên hệ ông Chu Văn Ḥa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhưng không nghe điện thoại.


  Cùng ngày, nhà văn Lê Thiếu Nhơn trả lời BBC từ TP. Hồ Chí Minh: "Nếu cuốn Một Cơn Gió Bụi có vấn đề buộc phải thu hồi, tôi cho rằng chủ yếu nằm ở chương 7, nếu sách in nguyên văn bản gốc từng xuất bản ở Sài G̣n năm 1969.

  Đó là chương "Tôn chỉ và hành động của đảng Cộng sản." Thực ra, để đánh giá một cuốn sách th́ phải xét thể loại của nó. Cuốn này của học giả Trần Trọng Kim là sách văn học, chứ không phải lịch sử.
  Nhất là khi tác giả đă gọi là 'hồi kư' th́ nó được viết theo độ lùi của kư ức, phải chấp nhận những khoảng mờ quên - nhớ của tác giả."  Một bản in Một Cơn Gió Bụi trước 1975


  'Nhạy cảm'

  Ông Nhơn nói thêm: "Tôi cho rằng, tùy hoàn cảnh xă hội, nhà xuất bản có thể bỏ những đoạn mà họ cho là 'nhạy cảm', nhưng phải ṣng phẳng và chú thích rơ ràng khi sách ra.
  Ví dụ, bỏ một chương hay một số trang th́ phải nói rơ trong 'Lời nói đầu', chứ không thể im lặng khiến độc giả nghĩ là ḿnh đang đọc đúng như bản gốc. Đó là sự minh bạch về mặt văn bản.
  Theo tôi, để tránh t́nh trạng sách phát hành rồi thu hồi, cần có cách quản lư cụ thể hơn. Chẳng hạn, với những sách trước 1975, Cục Xuất bản có thể yêu cầu các nhà xuất bản thành lập hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia uy tín, trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép.

  Ứng xử mạch lạc như thế th́ tránh t́nh trạng làm phiền lẫn nhau , khi nhà xuất bản đă phát hành sách, mà Cục lại thu hồi bằng cách giải thích riêng. Chính hội đồng thẩm định sẽ đảm bảo cho giá trị cuốn sách trước người đọc và trước cơ quan quản lư.
  Bởi lẽ, không phải biên tập viên nào của nhà xuất bản cũng đủ tŕnh độ để thẩm định một cuốn sách đă có độ lùi lịch sử, hoặc tác giả có vướng mắc quá khứ."

  Cũng trong hôm 27/6, Giáo sư Vũ Dương Ninh nói với BBC từ Hà Nội: "Từ góc độ nhà nghiên cứu, tôi cho rằng cuốn Một Cơn Gió Bụi có giá trị lịch sử v́ nó nói người thực, việc thực , để chúng tôi có nh́n nhận, đánh giá về giai đoạn đó.
  C̣n về góc độ văn học cho công chúng, tôi nghĩ ở thời điểm này th́ xuất bản cuốn sách đó ở Việt Nam có lẽ không phù hợp."

  Trong khi kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng "cuốn Một Cơn Gió Bụi cho thấy cái 'nhân huân chính trị' của Trần Trọng Kim .
  Cựu Trung tá Việt Nam Cộng ḥa Bùi Quyền, cháu của cố Thủ tướng Trần Trọng Kim lại khẳng định "Ông bác tôi là một nhà giáo dục, một nhà văn hóa, nhưng nếu nói bác tôi là một chính trị gia th́ tôi không tin "

  Và cựu Đại sứ Việt Nam Cộng ḥa Bùi Diễm, người cũng gọi ông Trần Trọng Kim bằng bác th́ dè dặt "nếu nói ông là một chính trị gia th́ chỉ có một từ để gọi cho đúng, đó là một chính trị gia bất đắc dĩ " Theo báo Người Việt. Báo này dẫn lời ông Bùi Diễm:

  "Dù trong cuốn sách bác tôi có viết chế độ Cộng Sản là như thế nào, nhưng thực tế là ông cũng không biết rơ sự mưu mô xảo quyệt của người Cộng Sản. Cho nên sau khi đă thôi không làm thủ tướng, ông về ở Vĩ Dạ, tôi ở với ông vài ngày, th́ nghe ông nói một câu thế này 'Người ta nghe nói Việt Minh được Mỹ ủng hộ th́ không biết có đúng hay không. Nhưng mà nếu được Mỹ ủng hộ th́ tôi xin nhường hết cả chứ việc chi mà họ phải cướp chính quyền! Cướp làm ǵ? Tôi nhường mà, có ǵ mà phải cướp. "

  Đế quốc Việt Nam là tên chính thức của một chính phủ tồn tại 5 tháng trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 3/1945 đến tháng 8/1945).
  Đế quốc Việt Nam được Đế quốc Nhật Bản hậu thuẫn sau khi triều đ́nh Nhà Nguyễn tuyên bố xóa bỏ Hiệp ước Patenôtre.

 5. #2705
  Tran Truong
  Khách
  Trần trọng Kim , một nhà học giả , một đời viết lách và sưu tầm , đóng góp không ít vào nền văn học nước nhà . Nhưng định mệnh trớ trêu , đã đẩy ông rơi vào cái mốc quan trọng : bước ngoặt lịch sử !!!
  Ông không thích quan trường , ông không ưa chính trị .... chỉ vì thấy tình cảnh đất nước nhiễu nhương ,lòng người ly tán . Vị nể lời của hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại , ông đứng ra thành lập chính phủ của nước Việt Nam lần đầu tiên được Độc Lập Thống Nhất , xé bỏ hiệp định Pa tơ nốt ....

  Một Cơn Gió Bụi viết dưới dạng hồi ký . Ghi lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua , mà tác giả trải nghiệm .... Xin mời quí vị cùng các anh các chị . Giọng văn hơi cổ xưa ....

  ........................

  Chương 1
  Cuộc Đời Yên Lặng và Vô Vị


  Sau 31 năm làm việc trong giáo giới, trải làm giáo sư ở trường Trung Học Bảo Hộ và trường Sĩ Hoạn, kế lại sung chức Bắc Kỳ Tiểu Học Thanh Tra, rồi về giữ chức giám đốc trường Nam Tiểu Học ở Hà Nội, đến năm 1942 mới được về hưu.

  Tưởng thế là được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Bởi v́ trong một đời có nhiều nỗi uất ức sầu khổ về t́nh thế nước nhà, về ḷng hèn hạ đê mạt của người đời, thành ra
  không có ǵ là vui thú. Một ḿnh chỉ cặm cụi ở mấy quyển sách để tiêu khiển.

  Đó là tâm t́nh và thân thế của một người ngậm ngùi ở trong cái hoàn cảnh éo le, và trong một bầu không khí lúc cũng khó thở. Được cái rằng trời cho người ta có sẵn cái tính tùy cảnh mà an, cho nên bất cứ ở cảnh nào lâu ngày cũng quen, thành ra thế nào cũng chịu được.

  Năm Quư Mùi (1943) là năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh inh ỏi khắp hoàn cầu, toàn xứ Đông Dương bị quân Nhật Bản tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày một lan rộng. Dân Việt Nam bị đói kém đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược phải bị đè nén dưới cuộc bảo hộ trong sáu bẩy mươi năm, cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà gây lại nền độc lập đă mong mỏi từ bao lâu.

  Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào ḷng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng v́ hoàn cảnh khó khăn, ḷng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho ḿnh, v́ vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị.

  Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, khi rỗi răi gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự và việc nước nhà, th́ tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng.

  Thường tôi gặp người Pháp, tôi cũng nói thẳng rằng: nếu trong cái hoàn cảnh này, người Pháp hiểu rơ t́nh thế mà buông tha chúng tôi ra th́ không những là nước Pháp không thiệt tḥi ǵ mấy về đường kinh tế, mà về đường văn hóa và thực tế lại có phần lợi v́ đă làm một cái ơn lớn cho cả một dân tộc. Mà thực tế nếu được như vậy th́ dân Việt Nam không bao giờ quên được cái ơn ấy, mà vui ḷng hợp tác với nước Pháp.

  Song đó là một cái mộng tưởng không thê có ở trong đời này, là đời đầy những sự tham, sân, si, cho nên nhân loại đă phải chịu bao nhiêu nỗi đau buồn khổ năo. Mà c̣n phải chịu không biết đến bao giờ mới thôi!

  Trong khi nước Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật th́ lại muốn lợi dụng ḷng ái quốc của người Việt Nam để quyến dụ người ta theo ḿnh. Người Việt Nam không phải là không hiểu cái tâm địa người Nhật, song có nhiều người muốn thừa cái cơ hội hiện tại mà phá vỡ cái khuôn khổ bé hẹp nó ràng buộc ḿnh đă bao lâu để gây ra cái không khí mới, rồi sau thế nào cũng t́m cách đối phó.

  Phần nhiều người trí thức trong nước đều có cái quan niệm ấy, nhưng v́ thế lực không đủ, cho nên không ai hành động ǵ cả, trừ một bọn người hoặc v́ ḷng nóng nảy, hoặc v́ ḷng ham danh lợi chạy theo người Nhật.

  Nước Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Đông, nhưng về sau đă theo Âu Hóa, dùng những phương pháp quỉ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đă thôn tính Cao Ly và Măn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Đông đă bị người Âu Châu chiếm giữ.

  Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu đồng minh cộng nhục và lấy danh nghĩa giải phóng các dân tộc bị hà hiếp, nhưng thâm ư là muốn thu hết quyền lợi về ḿnh. Bởi vậy chính sách của họ thấy đầy những sự trái ngược, nói một đàng làm một nẻo.
  Cái chính sách ấy là chính sách bá đạo rất thịnh hành ở thế giới ngày nay. Dùng lời nhân nghĩa để nhử người ta vào cḥng của ḿnh mà thống trị cho dễ, chứ sự thực th́ chỉ v́ lợi mà thôi, không có ǵ là danh nghĩa cả.

  Trong hoàn cảnh khó khăn ấy tôi phải nén ḿnh ngồi yên. Song ḿnh muốn ngồi yên mà người ta không để cho yên. Hết người này đến nói chuyện lập hội này, người khác đến nói chuyện lập đảng nọ.
  Đảng với hội ǵ mà tinh thần không có, sự tổ chức chẳng đâu ra đâu th́ càng nhiều đảng và hội bao nhiêu lại càng thêm rối việc bấy nhiêu, chứ có ích ǵ? Bởi vậy đối với ai, tôi cũng lấy ḷng ngay thẳng mà đáp lại, nhưng không đồng ư với ai cả.


  Xem tiếp ..... trang tư

 6. #2706
  Tran Truong
  Khách

  Một Cơn Gió Bụi

  Trần trọng Kim , một nhà học giả , một đời viết lách và sưu tầm , đóng góp không ít vào nền văn học nước nhà . Nhưng định mệnh trớ trêu , đã đẩy ông rơi vào cái mốc quan trọng : bước ngoặt lịch sử !!!
  Ông không thích quan trường , ông không ưa chính trị .... chỉ vì thấy tình cảnh đất nước nhiễu nhương ,lòng người ly tán . Vị nể lời của hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại , ông đứng ra thành lập chính phủ của nước Việt Nam lần đầu tiên được Độc Lập Thống Nhất , xé bỏ hiệp định Pa tơ nốt ....

  Một Cơn Gió Bụi viết dưới dạng hồi ký . Ghi lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua , mà tác giả trải nghiệm .... Xin mời quí vị cùng các anh các chị theo dõi một chứng nhân lịch sử . Giọng văn hơi cổ xưa ....

  ........................  Chương 2
  Đi Chiêu Nam Đảo (Singapour)  Vào khoảng cuối năm Canh Th́n (1940) sau khi quân Nhật đă vào đóng ở Đông Dương rồi, có những người Nhật nói là giáo sư ở những trường cao đẳng bên Đông Kinh sang khảo cứu về văn hóa , thường đến t́m tôi hỏi về lịch sử và tôn giáo v...v... Tuy những người ấy không nói ǵ đến việc chính trị, nhưng ai cũng biết là họ đi ḍ xét t́nh ư những nhân sĩ trong nước.

  Vậy nên tôi cũng chỉ nói về mặt văn hóa mà thôi. Sau đó có những người Nhật khác cũng hay đến nói chuyện, một đôi khi có nói đến việc chính trị, tôi chối ngay rằng tôi không làm chính trị.

  Sự đi lại của những người Nhật làm cho người Pháp để ư đến tôi. Có khi thấy có người rất ám muội , đến bàn làm những việc bất chánh để giữ tôi vào tṛng pháp luật, và thường lại thấy các thám tử đứng ŕnh luôn luôn ở trước cửa.
  Trong những người Việt Nam thỉnh thoảng đi lại nhà tôi, có ông Nguyễn Trác ở Thanh Hóa, v́ ông có người con rể là ông Đặng Phúc Thông ở bên cạnh nhà tôi và lại là người vẫn quen tôi.

  Bởi vậy mà ông Trác quen tôi và đi lại nhà tôi, một đôi khi cũng nói đến hành động của người Nhật ở Đông Dương. Tôi thấy ông Trác có nhiệt tâm yêu nước th́ cũng vui ḷng tṛ chuyện và dặn ông phải cẩn thận, đừng có hấp tấp mà mắc mưu gian. Song ông tin người Nhật có thể giúp được ḿnh. Việc nh́ nhằng như thế
  một độ rồi ông đi Sài g̣n và ở trong ấy độ chừng hai tháng mới ra.

  Đă từ mấy tháng trước, có nhiều người bị bắt v́ sự giao thông với người Nhật, như Trương Kế An khai với người Pháp rằng y ra Hà Nội có gặp tôi và ngủ ở nhà tôi một đêm. Đó thật là một việc bịa đặt, v́ tôi không quen biết người ấy bao giờ và cũng không bao giờ gặp y. Hà Nội thường cũng có sự bắt bớ như thế, nhất là vào khoảng tháng mười năm 1943 có mấy người đi làm với phái bộ Nhật Bản bị bắt, người trong thành thị nôn nao cả lên.

  Lúc ấy người con gái ông Trác là bạn con tôi ra Hà Nội để chữa mắt, có đến ở nhà tôi. Chợt đến ngày 25 tháng mười, ông Nguyễn Trác ở Sài g̣n ra, có đến thăm con tôi và gặp tôi trong một chốc lát, nói chuyện qua loa vài câu, rồi ông nói vài hôm ông sẽ về Thanh Hóa.
  Độ ấy, cứ chiều chiều tôi đi đến phố Hàng Bông vào nhà in Bắc Thành của ông Lê Thăng, chữa những sách in lại. Chữa xong những bản đập, ngồi nói chuyện phiếm đến bẩy giờ, th́ tôi lại đi bộ từ phố Hàng Bông về đến Nhà Rượu với vài người bạn cùng đi một đường.

  Chiều ngày 27 tháng mười, cũng như mọi ngày, tôi về đến đầu phố Nhà Rượu th́ thấy người nhà chạy tất tả đến nói rằng: Không biết có việc ǵ mà có mấy người Nhật bảo tôi đi t́m ông. Tôi nghĩ bụng: lại mấy người mọi khi đến quấy rối chứ c̣n việc ǵ nữa. Tôi về đến nhà th́ thấy mấy người hiến binh Nhật với một người Nhật quen từ trước ngồi chờ. Họ thấy tôi liền hỏi ngay rằng:

  - Ông có biết ông Nguyễn Trác và ông Trần Văn Lai đă bị bắt từ lúc bốn giờ rưỡi rồi không?

  - Tôi không biết.

  - Người Pháp sắp bắt ông đấy.

  - Bắt th́ bắt, làm thế nào được.

  - Ông nên vào hiến binh Nhật mà lánh đi mấy ngày.

  - Tôi có làm ǵ với người Nhật mà chạy vào hiến binh Nhật?

  - Ông không thấy lính mật thám ŕnh chung quanh nhà ông hay sao?

  - Tôi vẫn biết, nhưng tôi không làm điều ǵ đáng lo sợ.

  - Ông nên nghĩ đến tương lai nước ông mà tạm lánh đi mấy ngày.

  - Tôi chẳng đi đâu cả!

  Mấy người Nhật thấy tôi nói thế tỏ vẻ tức giận, đứng dậy ra về. C̣n người Nhật quen ở lại, nói rằng:

  - Ông không vào hiến binh th́ thôi, nhưng tôi sợ đêm nay người Pháp sẽ đến bắt ông. Chi bằng ông hăy sang ở tạm bên nhà tôi gần đây. Nếu mai không có việc ǵ, th́ ông lại về.

  Lúc ấy tôi nh́n ra cửa thấy hai người giống như mật thám đứng ở ngoài ḍm vào. Tôi nghĩ bụng: Ta hăy lánh đi một đêm cũng không sao. Tôi nhận lời sang ngủ bên nhà người Nhật quen.
  Sang nhà người Nhật ấy, tôi dặn đừng cho hiến binh Nhật biết. Người Nhật ấy hứa sẽ giữ lời. Đêm nằm không ngủ được, nghĩ xa nghĩ gần: Ḿnh đă không muốn làm ǵ cả, mà lại bị người ta ngờ vực, rồi đây ra sao ? Rơ thật đất bằng nổi trận phong ba.

  Sáng hôm sau, tôi đang ở trong buồng thấy mấy người hiến binh Nhật đem xe hơi đến bảo có lệnh đón tôi về ở khách sạn của nhà binh Nhật! Nghe hai tiếng có lệnh, biết là ḿnh không sao từ chối được nữa.
  Tôi trách người Nhật quen rằng sao ông đă hứa với tôi không cho hiến binh biết, mà lại c̣n đi báo để hiến binh đến? Người ấy nói:

  - Tôi là người thường, nhỡ người Pháp biết mà đến bắt ông, th́ tôi làm thế nào bênh vực được ông. V́ vậy tôi phải cho hiến binh biết.

  Thôi đành theo số phận, tôi lên xe đi đến khách sạn của Nhật. Đến năm giờ chiều hôm ấy, thấy hiến binh Nhật đem ông Dương Bá Trạc cũng vào đấy. Ông Dương Bá Trạc là một nhà văn học, đỗ cử nhân từ thủa mới 16 tuổi, v́ t́nh nước mà bỏ không ra làm quan, theo ông Phan Bội Châu đi làm cách mệnh, đă từng phải đày ra Côn Lôn và phải cưỡng bách lưu trú mấy năm ở nam kỳ.

  Ông cùng với tôi là bạn , làm bộ Việt Nam Tự Điển ở ban văn học hội Khai Trí Tiến Đức. Tôi trông thấy ông Dương, cười bảo:

  - Sao bác lại vào đây?. Ông Dương nói:

  - Ḿnh đi ra ngoài đường định lui về quê, bị bọn hiến binh Nhật mời lên xe đưa vào đây. Nghe đâu ở ngoài phố họ bắt lung tung cả, chưa biết rơ những ai.

  Sau một lúc chuyện tṛ về t́nh cảnh của nhau, ông Dương nói:

  - Bây giờ chúng ta lâm vào cảnh này thật là khó quá. Dù rồi ra chúng ta có về nhà nữa, người Pháp cũng chẳng để yên. Chi bằng chúng ta nói với hiến binh Nhật cho chúng ta ra ngoài để gặp ông Cường Để, ta sẽ bàn cách làm việc ǵ có ích lợi cho tương lai nước nhà.

  - Ông Cường Để th́ chỉ có bác quen mà thôi, và nghe nói ông ấy đă ủy quyền cho ông Ngô Đ́nh Diệm và Huỳnh Thúc Kháng tổ chức mọi việc, tôi chạy theo ông ấy th́ có ích ǵ?


  Xem tiếp ... trang 6 ...

 7. #2707
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  584

  Xin phụ một tay

  Quote Originally Posted by Tran Truong View Post
  Trần trọng Kim , một nhà học giả , một đời viết lách và sưu tầm , đóng góp không ít vào nền văn học nước nhà . Nhưng định mệnh trớ trêu , đã đẩy ông rơi vào cái mốc quan trọng : bước ngoặt lịch sử !!!
  Ông không thích quan trường , ông không ưa chính trị .... chỉ vì thấy tình cảnh đất nước nhiễu nhương ,lòng người ly tán . Vị nể lời của hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại , ông đứng ra thành lập chính phủ của nước Việt Nam lần đầu tiên được Độc Lập Thống Nhất , xé bỏ hiệp định Pa tơ nốt ....

  Một Cơn Gió Bụi viết dưới dạng hồi ký . Ghi lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua , mà tác giả trải nghiệm .... Xin mời quí vị cùng các anh các chị theo dõi một chứng nhân lịch sử . Giọng văn hơi cổ xưa ....

  ........................  Chương 2
  Đi Chiêu Nam Đảo (Singapour)  ......

  Xem tiếp ... trang 6 ...
  Xin phụ với t/v Tran Truong. Trang nhà dưới có thêm mấy bức h́nh của những người trong cuộc.

  http://nuocnha.blogspot.com/2018/02/...ran-trong.html

 8. #2708
  Tran Truong
  Khách
  Quote Originally Posted by nguoi gia View Post
  Xin phụ với t/v Tran Truong. Trang nhà dưới có thêm mấy bức h́nh của những người trong cuộc.

  http://nuocnha.blogspot.com/2018/02/...ran-trong.html

  Cám ơn T/v Người Già đã đường link rất lý thú . Những khuôn mặt lịch sử , thường thì ai cũng biết tên , nghe đến, nhưng đâu biết dung nhan .Khi nào cần ,tôi sẽ lấy hình . Đa tạ

 9. #2709
  Tran Truong
  Khách

  Một Cơn Gió Bụi

  Trần trọng Kim , một nhà học giả , một đời viết lách và sưu tầm , đóng góp không ít vào nền văn học nước nhà . Nhưng định mệnh trớ trêu , đã đẩy ông rơi vào cái mốc quan trọng : bước ngoặt lịch sử !!!
  Ông không thích quan trường , ông không ưa chính trị .... chỉ vì thấy tình cảnh đất nước nhiễu nhương ,lòng người ly tán . Vị nể lời của hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại , ông đứng ra thành lập chính phủ của nước Việt Nam lần đầu tiên được Độc Lập Thống Nhất , xé bỏ hiệp định Pa tơ nốt ....

  Một Cơn Gió Bụi viết dưới dạng hồi ký . Ghi lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua , mà tác giả trải nghiệm .... Xin mời quí vị cùng các anh các chị theo dõi một chứng nhân lịch sử . Giọng văn hơi cổ xưa ....

  ........................


  - Ông Cường Để là người chính phủ Nhật Bản đă giúp đỡ, ta ra cùng làm việc với ông ấy, rồi xin cùng người Nhật cho cả ông Huỳnh Thúc Kháng và ông Ngô Đ́nh Diệm ra nữa, ta sẽ lập thành một cơ quan ở hải ngoại, thu thập hết thảy những nhà cách mệnh đă ở ngoài về một chổ th́ sự hành động của ta sẽ có ư nghĩa lắm. Chẳng hơn là cứ lẩn nấp ở trong nước, để cho người Pháp chực bắt bớ.

  Tôi nghe ông Dương nói cũng bùi tai, liền bàn nhau viết thư xin người Nhật giúp chúng tôi ra ngoài. Cách mấy hôm, viên thiếu tá hiến binh Nhật ở Hà Nội đến thăm chúng tôi và nói:

  -Việc các ông xin ra ngoài là rất phải, để tôi vào Sài g̣n hỏi ư kiến tư lệnh bộ trong ấy, lệnh trên định thế nào, tôi sẽ nói cho các ông biết.

  Chúng tôi đợi ở khách sạn đến gần ba tuần lễ, viên thiếu tá mới trở về và đến nói cho chúng tôi biết: Tư lệnh bộ cho hay các ông đi đâu bây giờ cũng không tiện, chỉ có ra Chiêu Nam Đảo là yên ổn hơn cả. Các ông ra đấy rồi ông Cường Để cũng sắp về đấy cùng các người khác nữa sẽ họp nhau làm việc, rất là thuận tiện.

  Chúng tôi nghĩ , miễn là ḿnh thoát ra khỏi cái cảnh eo hẹp này là được, vậy có ra Chiêu Nam Đảo cũng chả sao. Chúng tôi nhận đi.
  Từ đó người Nhật tổ chức đưa chúng tôi vào Sài g̣n rồi đưa ra Chiêu Nam Đảo. Lúc chúng tôi ở Hà Nội đi, có người giúp cho được 5.000 đồng giao cho ông Dương giữ cả.
  Chúng tôi đi xe lửa với một toán lính Nhật vào Sài g̣n. Trước hết đến nhà hiến binh Nhật mất 12 ngày, rồi sau ở nhà của hiệu Đại Nam công ty 19 ngày. Đến ngày mùng một tháng giêng năm 1944 mới xuống tàu thủy sang Chiêu Nam Đảo.

  Sau khi chúng thôi vào Sài g̣n được tám chín ngày, xem báo biết là cái nhà khách sạn Nhật Bản chúng tôi ở trước, bị tàu bay Mỹ ném bom ngày mồng 9 tháng 12 năm 1943, đúng vào giữa cái pḥng chúng tôi ở. Ấy là trong khi nguy nan vẫn có trời tựa, chứ nếu chậm lại độ mươi ngày th́ cũng đi đời rồi.

  Kể chi những nỗi lo sợ ở dọc đường từ Hà Nội sang đến Chiêu Nam Đảo. Lúc ấy chúng tôi chỉ mong chóng đến nơi để tổ chức công việc làm của ḿnh. Người ta thường có cái tính lạ, là đang giữa lúc chiến tranh như thế, mà vẫn tưởng tượng Chiêu Nam Đảo như Singapour ngày trước, rồi dự định sẽ mời hết thảy những chính khách lưu vong ở ngoài về đấy để cùng nhau mà trù tính mọi việc.

  Ngờ đâu khi đến Chiêu Nam Đảo rồi, mới biết cái đảo khi xưa thịnh vượng bao nhiêu, th́ bây giờ tiều tụy bấy nhiêu. Ngoài cảng chỉ có lơ thơ vài chiếc tàu vận tải của Nhật, ở trong thành thị, những nhà cửa phố xá không hư hỏng mấy nhưng sự buôn bán đ́nh trệ, sự sinh hoạt mỗi ngày một nghèo ngặt, lúa gạo mỗi ngày một khan, các thực phẩm đắt đỏ không thể tưởng tượng được.

  Sự đi lại với các xứ ngoài, người Nhật kiểm soát nghiêm mật, thành ra không giao thông được với đâu cả. Lúc chúng tôi ở Sài g̣n, đă biết có hai chính khách Việt Nam ở nam bộ đă sang bên ấy, cho nên khi tàu ghé vào bến chúng tôi cứ rướn cổ để trông xem có ai là người Việt Nam ra đón ḿnh không. Trông chẳng thấy ai đă buồn bực bao nhiêu, lại thấy mấy người Nhật đưa chúng tôi đi giữa cái thái độ bí mật.

  Hỏi họ đưa chúng tôi đến chỗ nào, họ cũng không nói năng ǵ. Họ đưa ḿnh đến đâu cũng chẳng biết, trong bụng chỉ lo họ đem chúng tôi vào nhà hiến binh như ở Sài g̣n th́ cực quá. Thôi th́ đă liều th́ liều cho đến cùng.
  Sau khi qua chỗ nọ chỗ kia rồi, người Nhật mới đem chúng tôi về khách sạn Quốc Tế Phú Sĩ binh trạm ở con đường Grame Road. Đến đấy được một sự vui mừng trước tiên là sự gặp bạn đồng chí Đặng Văn Kư và Trần Văn Ân đă nghe nói từ trước. Đi ra chỗ xa lạ, tiếng tăm không biết mà gặp được người cùng xứ sở chuyện tṛ vui vẻ kể sao xiết.

  Lúc đầu c̣n hứng thú đi xem đây xem đó, và gặp mấy người Việt Nam sang làm việc, hoặc buôn bán hay làm thuyền thợ, rồi v́ sự chiến tranh mà mắc nghẽn bên ấy. Ai nấy đều vui mừng đón mời. Gặp nhau như thế làm cho chúng tôi khuây khỏa ít nhiều, song cũng không làm cho chúng tôi quên được sự nhớ nhà nhớ nước.

  Chiêu Nam Đảo là Nhật đặt ra để gọi tên đảo Singapour (Làng Sư Tử) sau khi quân Nhật đă chiếm được cả bán đảo Mă Lai. Đảo ấy có cái hải cảng rất hiểm yếu ở giữa đường hải đạo từ tây phương sang các xứ bên Thái B́nh Dương. Dân cư ở đảo ấy có đến 75% là người Trung Hoa, c̣n lại là người Mă Lai, người Ấn Độ và người Nhật.

  Việc điều khiển, pḥng bị và cai trị trước đă ở tay người Anh, sau ở cả người Nhật. Việc buôn bán và những công nghệ phần nhiều ở tay người Trung Hoa, c̣n người bản xứ chỉ làm những nghề nhỏ mọn như chài lưới và trồng trọt rau khoai phía ngoài thành thị. Phố xá trong thành thị chia làm hai khu: một khu là nơi b́nh thời buôn bán phồn thịnh có nhà cửa rộng lớn, người đông đúc, chỉ ở gần bến tàu và ven bờ biển; một khu ở phía trong có đường xá sạch sẽ, hai bên có những biệt thự của những phú thương người Anh hay người Tàu .
  Những biệt thự ấy thường làm ở sườn đồi có cây cối sầm uất và vườn tược đẹp đẽ. Ngoài một vài nơi có phong cảnh khả quan, c̣n là những nơi buôn bán và ăn chơi
  chứ không có di tích ǵ đáng xem.

  Từ khi chúng tôi vào ở khách sạn Nhật Bản ở Hà Nội cho đến khi sang tới Chiêu Nam Đảo, trong óc chúng tôi tính toán dự định bao nhiêu công việc phải làm, nào báo chí, nào ủy ban này ủy ban nọ. Hễ lúc nào trong óc nẩy ra một ư tưởng ǵ, th́ tưởng như thấy sự thực đă hiện ra trước mặt rồi. Đến khi trông rơ sự thực, th́ bao nhiêu mộng tưởng của ḿnh vẫn ngấm ngầm vuốt ve, lại biến đi đâu mất cả.

  Ở Chiêu Nam Đảo hơn một tháng chẳng thấy ǵ khác, sáng như chiều, bốn người lủi thủi với nhau. Những người mà Nhật hứa hẹn sẽ đưa ra, cũng chẳng thấy ai, nỗi chán nản ngày một tăng thêm, nghĩ ḿnh mắc vào cái cạm không sao gỡ được.

  Về đường vật chất, th́ trước bốn chúng tôi ở hai buồng lớn trong căn nhà hai tầng lên xuống dễ dàng. Từ tháng tư dương lịch trở đi, chủ khách sạn bảo chúng tôi dọn sang nhà lớn ở từng thứ năm, thang máy chỉ chạy có giờ mà thường lại hư hỏng, thành ra phần th́ nóng nực phần th́ trèo thang nhọc mệt , phần th́ thấy công việc chẳng có ǵ làm, sự ăn uống lúc đầu ngày ba bữa c̣n được sung túc, sau dần thiếu gạo, thiếu đồ ăn, có khi trong ba bữa phải hai bữa ăn ḿ bột sắn nấu với nưới sôi.

  Sự ăn uống thiếu thốn, hoàn cảnh đ́u hiu, tâm t́nh sầu muộn, lại ngày lên thang xuống thang nhọc mệt, chẳng bao lâu tôi mắc bệnh máu bốc lên đầu. Thuốc thang lại không có, chỉ có mấy ngày lấy bớt máu ra một lần. Thầy thuốc nhà binh Nhật chữa măi không khỏi, tôi phải chữa thầy thuốc ngoài.
  Có câu chuyện tự nhiên mà thành ra buồn cười: tôi đến nhà y sĩ người Trung Hoa. Ông xem xong rồi bảo tôi về ăn ít cơm và rau. Ông nói thế, thật là đúng phép, nhưng cơm đă không có đủ ăn, c̣n rau th́ t́m đâu ra.

  Thôi th́ việc sống thác phó mặc trời xanh ta cứ cư dị dĩ sĩ mệnh. Ấy là trong bụng tôi nghĩ như vậy, rồi ngày ngày tôi lấy Đường thi dịch ra Việt thi để làm việc tiêu khiển.


  Còn tiếp ...

 10. #2710
  Tran Truong
  Khách

  Một Cơn Gió Bụi

  Trần trọng Kim , một nhà học giả , một đời viết lách và sưu tầm , đóng góp không ít vào nền văn học nước nhà . Nhưng định mệnh trớ trêu , đã đẩy ông rơi vào cái mốc quan trọng : bước ngoặt lịch sử !!!
  Ông không thích quan trường , ông không ưa chính trị .... chỉ vì thấy tình cảnh đất nước nhiễu nhương ,lòng người ly tán . Vị nể lời của hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại , ông đứng ra thành lập chính phủ của nước Việt Nam lần đầu tiên được Độc Lập Thống Nhất , xé bỏ hiệp định Pa tơ nốt ....

  Một Cơn Gió Bụi viết dưới dạng hồi ký . Ghi lại những diễn biến lịch sử một thời đã qua , mà tác giả trải nghiệm .... Xin mời quí vị cùng các anh các chị theo dõi một chứng nhân lịch sử . Giọng văn hơi cổ xưa ....

  ........................  Bệnh tôi chưa khỏi th́ đến lượt ông Dương Bá Trạc bắt đầu đau. Trước th́ mỗi khi tôi có cơn chóng mặt, ông trông nom thuốc thang, sau dần ông thấy trong người mỏi mệt, và một đôi khi có ho năm ba tiếng.
  Tôi hỏi , ông nói không việc ǵ. Tôi tin ở lời ông biết thuốc, và thường ai đau yếu ông vẫn bốc thuốc cho người ta. Ông vẫn gượng đi chơi, hoặc ngồi dịch Đường thi với tôi, cho nên ai cũng tưởng là bệnh xoàng.

  Chúng tôi thấy từ năm 1944 trở đi, quân Nhật đánh ở các nơi thường cứ bại trận, ở Chiêu Nam Đảo lại là nơi chiến địa, lương thực cạn khô, mà ở bên Xiêm th́ gạo thóc nhiều và nhiều người Việt Nam ở bên ấy. Ông Dương bàn với tôi rằng: Đây có nhiều điều nguy hiểm, chi bằng ta xin người Nhật cho chúng ta về Băng Cốc để dù xảy ra việc bất ngờ ǵ, ta c̣n có chỗ lui.
  Chúng tôi liền làm cái thư xin quân đội Nhật cho về Băng Cốc. Thư gửi đi được mấy ngày, bấy giờ vào khoảng tháng chín dương lịch, chủ khách sạn không hiểu
  duyên cớ ǵ lại bảo chúng tôi dọn về ở hai cái buồng cũ rộng răi và mát mẻ hơn.

  Một hôm ông Dương đang ngồi dịch thơ với tôi, tự nhiên thấy ông lên cơn nấc. Nấc măi không thôi, uống thuốc ǵ cũng không khỏi. Chúng tôi khuyên ông nên đi đến thầy thuốc nhà binh Nhật xem rơ bệnh t́nh ra sao. Ông cho là bệnh thường, không chịu đi. Sau cơn nấc cứ luôn măi cả ngày và đêm, nhọc mệt vô cùng, ông mới chịu đi đến bệnh viện cho thầy thuốc xem.

  Thầy thuốc ở bệnh viện đem chiếu điện xem phổi, th́ ra ông mắc bệnh phế nham, là bệnh ung thư ở trong phổi. Người Nhật bảo ông phải vào nằm bệnh viện, ông không muốn vào, nói rằng: sống chết có mệnh, nay vào bệnh viện ngôn ngữ không biết, có nhiều sự bất tiện. Ông Trần Văn Ân nói: Cụ cứ vào, tôi vào bệnh viện ở với cụ.Trong bốn người chúng tôi, có ông Ân biết ít nhiều tiếng Anh và tiếng Nhật. Chúng tôi nói măi, ông Dương mới chịu vào bệnh viện.

  Định đến ba giờ chiều ngày mồng 5 tháng một dương lịch th́ tư lệnh bộ Nhật Bản cho xe đến đưa ông Dương vào bệnh viện nhà binh. Bữa cơm trưa hôm ấy ông Dương với tôi đi ăn cơm, bữa ăn chỉ có mỗi người một bát ḿ làm bằng bột sắn. Tôi nuốt không trôi, phần th́ thương bạn, phần th́ ngậm ngùi về số phận.
  Lúc mới đi tuy có nhiều điều cực khổ, nhưng ḷng c̣n chứa nhiều hy vọng về công việc làm, thành ra vẫn hăng hái. Nay bao nhiêu hy vọng ấy đă thành ra ngọn khói bay tan, lại nhớ những lúc đi đường, đói no, lo sợ có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ chẳng may tôi đau yếu chưa khỏi mà bạn lại mắc phải cái bệnh nguy hiểm tính mệnh chưa biết ra sao.

  Hai người ngồi đối diện không nói năng ǵ mà tôi chắc rằng cũng đồng một ư nghĩ như nhau thành ra trước hai bát ḿ bột sắn, chỉ có bốn ḍng lệ tuôn mưa. Tôi nói:

  - Bệnh bác tuy nặng, nhưng chưa đến nỗi thất vọng, bác chịu khó vào bệnh viện cho người ta chữa, trời nào phụ ḷng bác. Thỉnh thoảng tôi lại vào thăm bác.

  Ông Dương nói:

  - C̣n một ít tiền đây, bác giữ lấy pḥng khi có việc ǵ mà tiêu.

  Từ khi ở Hà Nội đi ra đến bây giờ, tiền nong có bao nhiêu ông Dương vẫn giữ tôi không biết. Anh em dặn ḍ nhau xong th́ xe hơi đến, ông Trần Văn Ân đưa ông Dương vào bệnh viện.
  Lúc ấy tôi vẫn nằm một ḿnh trong pḥng khách sạn, t́nh cảnh mới thê thảm làm sao; lại nhớ bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Vi Trang đời Đường tôi vừa dịch xong:

  Than thân xa lạ quê người
  Lại cùng người cũ bên trời chia tay
  Trăng tàn quán khách sớm mai
  Tỉnh say ai cũng lệ rơi ướt đầm.

  Khi ấy có một người Việt Nam khá giả ở Chiêu Nam Đảo đă lâu, thường đem xe hơi đến đưa tôi đi chơi cho đỡ buồn. Một hôm ăn cơm tối rồi người ấy đưa tôi ra bờ biển ngồi xem trăng lên, tôi thấy cảnh , động ḷng thơ, mới vịnh một bài ngũ ngôn rằng:

  Chiêu Nam ngụ đất khách
  Hà Bắc nhớ quê hương
  Mặt biển lô nhô sóng
  Góc trời chênh chếch gương

  Thân già đau đă nản
  Bạn cũ bệnh càng thương
  Tạo hóa chơi khăm quá
  Trung trinh cũng đoạn trường!

  Tôi ít làm thơ, khi cao hứng làm một vài bài, nghe nó vẫn thật thà như thế, nên không hay làm. Dù sao nó cũng biểu lộ được chút tâm t́nh sầu muộn lúc bấy giờ.
  Khi mới vào bệnh viện, người Nhật để ông Dương ở nhà bệnh viện chung, nằm buồng riêng của các tướng hiệu, và đối đăi rất tử tế. Ông nằm ở đó được mấy ngày th́ phải đem sang nằm ở nhà bệnh truyền nhiễm.
  Bệnh nấc tuy có đỡ, nhưng bệnh phổi th́ mỗi ngày một nặng thêm. Ngày 13 tháng một, tôi cùng mấy người bạn khác vào thăm ông Dương vừa đúng ngày ông phải dọn sang pḥng riêng rộng răi mát mẻ. Chúng tôi thấy ông phải sang pḥng rộng như thế ai nấy đều lo, nhưng không dám nói ra.

  Dọn sang pḥng mới rồi, chúng tôi ngồi chơi một lúc, tôi hỏi ông Dương rằng:

  - Tôi nghe bác có người con làm y sĩ ở Sài g̣n tên là ǵ và địa chỉ ở đâu ?

  Ông nói:

  - Nó làm ở nhà thương Chợ Quán gần Sài g̣n nhưng không nên cho nó biết làm ǵ.

  Tôi biên tên và địa chỉ người con ông Dương để pḥng khi có xảy ra sự ǵ chẳng may, tôi có thể báo tin cho biết. Khi đang bối rối lo buồn như thế, vào khoảng đầu tháng chạp dương lịch, tư lệnh bộ Nhật cho viên trung úy đến nói rằng có lệnh bên Đông Dương sang cho ông Dương và tôi đi Băng Cốc.
  Tôi nói ông Dương đang đau nặng nằm ở bệnh viện, đi làm sao được. Để hỏi trong bệnh viện xem ông Dương có đi được không, th́ cùng đi cả hai người. Nếu ông Dương đi không được, th́ hăy đ́nh việc ấy lại. Thế là chuyện đi Băng Cốc ao ước măi nay lại không thành.

  Ông Trần Văn Ân, từ ngày ông Dương sang ở nhà bệnh truyền nhiễm th́ không ở trong bệnh viện nữa, chỉ ngày ngày vào thăm mà thôi. Mỗi lúc ông ở bệnh viện về cho chúng tôi biết bệnh t́nh nguy lắm.
  Qua đến ngày mồng 10 tháng chạp hồi 14 giờ rưỡi, một người lính ở tư lệnh bộ Nhật đến t́m ông Ân, bảo ông phải vào ngay bệnh viện, ông Dương nguy lắm. Nghe nói chúng tôi biết là tin dữ. Ông Trần Văn Ân và ông Đặng Văn Kư đi vào bệnh viện, tôi th́ lên cơn chóng mặt, nằm quay ra giường. Hai người vào đến nơi th́ biết ông Dương đă mất từ lúc 12 giờ rưỡi, giờ Nhật Bản tức là hồi 10 giờ rưỡi thường.

  Thế là xong một đời người chí sĩ Việt Nam, đă lăn lộn trong cuộc cách mệnh mưu sự độc lập cho nước nhà.
  Độ hơn một tháng trước, một hôm ngồi nói chuyện, ông Dương nói:

  - Tôi thường không tin sự bói toán, nhưng tôi nghiệm thấy bói Kiều lắm lúc hay lắm. Khi xưa tôi có đi thi Hương, bói một quẻ, biết là đỗ, mà rồi đỗ thiệt. Sau phải đầy ra Côn Lôn, lại một hôm bói một quẻ, đoán là sắp được về, cách mấy ngày quả được về thiệt.

  Chúng tôi nói:

  - Bây giờ ông thử bói một quẻ xem.

  Ông nói:

  - Để sáng mai.

  Sáng ngày hôm sau, ông vui mừng bảo chúng tôi:

  - Về, chúng ta sắp được về.

  - Sao ông biết?

  - Tôi vừa bói một quẻ Kiều được hai câu nầy:

  Việc nhà đă tạm thong dong
  Tinh kỳ giục dă đă mong độ về.

  Theo cái nghĩa cái câu ấy là chúng ta sắp được về.


  Xem tiếp trang 9 ...

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Chuyện nghe được từ ngướ không quen
  By Dac Trung in forum Tin Việt Nam
  Replies: 1
  Last Post: 10-10-2012, 12:25 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 03-05-2012, 10:37 PM
 3. Bắt Buộc Phải Nghe
  By Dean Nguyen in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 19-01-2012, 08:34 PM
 4. Replies: 3
  Last Post: 31-07-2011, 05:33 PM
 5. Tưởng Niệm Tháng 4 Đen Nghe Nhạc Lính VNCH
  By Camlydalat in forum Giao Lưu - Giải Trí
  Replies: 18
  Last Post: 25-04-2011, 06:28 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •