Ngày 04 Dec- 2021.. bầu trời cũng vẫn mịt mù và bàn phím lại là nơi t́m về quá khứ .. OAT = -13 oC..
Kính chào ông Phi Long hay 516.. hay PD2KT tiền than đồn trú ở Nha Trang vơi PL Sửu làm Trưởng.. 1kt th́ dồn tú BiênHoa.. Pháp tham hiến ở Vn và cứ điểm Điện Biên Phủ cũng là cứ trọng điêm cuối cùng trước khi tan ră..

Chỉ riêng KQVN th́ đó là thời của Tr/t Hiền ( Biên Hoà) và Tư lịnh KQVNlà Thần Phong NXV.. c̣n 1 vị T t Sang th́ coi về vận chuyển dành cho Tổng Thống c̣n gọi là Phi đoàn Liên Lạc.. c̣n có pddoanf trực thăng H34

Tham dự chiến trường VN giờ chót th́ F8F hoả lực yếu kém nên Pháp đă đưa phi đoàn Normandie từ Bawcs Phi qua đồn trú ở Dà Nẵng- Tourane ,, lúc này Dà Năng cũng chỉ có 1 phi đoàn Quan sát bay L19 .. lè phè đi quan sát tièn đồn Âshau ..A Lưới,, mangbuk... phi đoàn B26 -Martin Marauder rut từ Bắc Phi về.. và chỉ dùng Gia Lâm làm điển tiếp xăng dầu mà thôi

.. B26 hoả lực mành v́ phần fuse tầng chứa khoảng 16 quả bom 250kgs. hay nạng hơn. c̣n 2 tháp súng 12.7 hay súng ṇng cỡ lớn bắn 6 viên 1 charger..ở đầu mũi cùng với tourel ở tren sống ưng của thân... xong v́ ly do nào đó nên B26 rút đi và thay bằng T28 .. lúc này Phi trưởng là D Uư PL Sửu

Nha trang th́ là trung tâm Huấn luyện đầy tiên 1948 dùng Moảne 500 sau nyf thay bằng L19..và có cả L20 cươi cùng thời sau 1960 th́ ùng loại L19 mới sơm mầ xám nhạt..
Thời đầu sơ khởi th́ có 1 Khu trục ! Biên Hoà ( Spitfire và Bearcat đến 1953(?) th́ có KT2 ở Nha trang và bay T28 A và B...

Kgb già lắm rồi quí bạn c̣n nhớ xin cứ tự nhiên sắp xếp lại cho đúng với huyền sử của KQVN./. Kính chào thân hữ có cánh ./. kgb