THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI


V/V: LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO HY SINH TRÊN ĐƯỜNG T̀M TỰ DO TẠI TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TRONG TUẦN LỄ TỴ NẠNBan Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do –VIC trân trọng kính mời:

- Quư vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quư vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quư vị đại diện truyền thông báo chí,
- Cùng toàn thể đồng bào,

Hăy dành chút thời gian quư báu cùng tề tựu về:


Địa điểm: Tượng Đài Thuyền Nhân, Công viên Jensen, góc đường Meyers Rd và Farnsworth Ave vùng Footscray

Ngày: Thứ Bảy, 21-6-2014

Giờ: 10 giờ sáng

Buổi lễ sẽ tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, xin quư vị bớt chút thời gian quư báo đến tham dự cho thật đông đủ.


Mọi chi tiết xin quư vị vui ḷng liên lạc với ô. Nguyễn Thế Phong 0411 756 552.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. Ban Chấp Hành CĐNVTD-VIC

Nguyễn Thế Phong
Thư Kư Cộng Đồng Người Việt Tư Do-VIC
16-6-2014


* Source: http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3658-3658