Ngày 21- 01- 2021.. bầu trời lại mù mù trắng.. những hạt tuyết bụi bay như mưa phùn chào đón xuân sang trên đất Bắc Hà.. bầy trẻ có đứa đi học c̣n đứa ở nhà th́ đă có on line nhưng vẫn phải có người lớn ḍm chừng để giải đáp.. đày cửa bước vô pḥng học.. đàn trẻ ngẩng đầu .. chúng vỗ nhẹ lên vai áo...
-.. Nội có ai vô pḥng... ngẩng dầu nh́n ra th́ là bà trẻ Hương... bà đang rón rén đi vô pḥng học
-.. anh lăo.. có rảnh không anh ??
-.. chào d́.. có việc ǵ dây ??
-.. th́ có đôi chút..anh rảnh th́ mới dám hỏi nhờ dén anh..
-.. cũng đă xong rồi .. d́ hỏi đi..
-.. anh c̣n nhớ đến chị Trọng không ??
-.. ai nhỉ có phải là chị Trọng bên họ nhà bà Nội tướng hay không ??
-.. dúng vậy.. mà chị Vân th́ ngại không dám hỏi anh lăo ! chị nhờ Hương đánh tiếng hỏi giúp có được hay không ??
-.. viẹc ǵ th́ cứ nói.. khả năng đáp ứng được th́ sẽ giúp chứ ngoài tàm tay th́ khó đấy !
-.. chi Trọng sau khi chồng chết th́ ở ".. giá.".. nuôi câu con trai của người em họ làm con nuôi.. sau này có vợ th́ sanh được độc một mụn con gái.. nay đứa cháu gái này đang học y.. cũng là đâu năm thứ 3.. bà nội lo cho tương lai của cháu gái .. nên mơi t́m cách liên lạc với bên này mà lại qua Hương v́ đám sinh viên cùng trướng có đứa nó thường hay giao lưu cùng với trang web của anh lăo.. nên nó truyện với bà Nội của nó.. về gia đ́nh ở bên này .. mà không biết có đúng hay không ? nên câu truyện này Hương đem đến hỏi chính người hay lên mạng t́m đáp án..thế anh có cháp nhận giải đáp vấn đè nhờ cậy này không đẻ c̣n trả lời cho người yêu cầu ...

-.. có nhớ đến truyện anh Trong.. bây giờ hay tin mới biết rằng anh dă mất.. c̣n chị ấy sau này nhạn nuôi cháu gái của họ hàng để làm con.. nay nó đang học Y.. c̣n bà cô( chị Trong) th́ muốn t́m đường cho cháu đi du học.. câu hỏi đặt ra là phải làm sao ?.. có đúng ư không ?? d́ suy nghĩ rồi giải thích..
-.. đúng ư quá đi thôi .. theo anh th́ phải làm sao ?? lo như thế nào ?
-.. chị Trọng muốn cho cháu nó di du học ở đâu mới được. từ canada đến Mỹ hay Pháp hay Âu châu ??
-.. theo ânh th́ đi đâu là hợp ư nhất ??
-.. đâu cũng được v́ h́nh như chị Trọng muốn cho cháu gái lọt qua khung cửa của nhà họ Nguyẽn đấy !!
-.. vạy D́ làm trung gian hỏi cho rơ câu truyện rồi chúng ta sẽ liệu sức bên này xem có thể giúp được điều ǵ.. hạ hồi phân giải.. chưa thế hứa chắc .. tuy nhiên sẽ giúp.. thé thôi !.. D́ cẩn thận đấy !.. c̣n tiếp../. kgb