Ph491


KHU HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
ĐIỆN THOẠI VĂN-PH̉NG 408-437-3199

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ THANKSGIVING, NGÀY TẠ ƠN

Kính Gởi : ______________________________ ________________________


Kính Thưa :
- Quư Niên-Trưởng, Quư Thân-Hào Nhân-Sĩ
- Quư Đại-Diện Các Đoàn Thể Quốc-Gia
- Quư Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh và Báo Chí
- Quư Mạnh -Thường -Quân, Ân -Nhân Khu Hội
- Quư Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản và Quư Chiến Hữu

Hàng năm đến tháng 11, không khí trên đất nước Hoa-Kỳ lại tưng bừng nhộn nhịp trong mùa Tạ Ơn Thượng Đế, Tổ Tiên , Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Em và những bạn bè thân thương...để nói lên tấm ḷng Đa Tạ và tri-ân những hồng-ân mà Thượng-Đế ban cho cũng như Cha Mẹ, Anh em, bạn bè đă nâng đỡ giúp góp cho ḿnh có cuộc sống tốt đẹp hiện hữu đến ngày hôm nay.

Riêng Khu-Hội Bắc Cali là một ngày, một cơ hội hiếm có, để bày tỏ ḷng tri-ân đến với Các Vị Ân-Nhân của Khu-Hội đă v́ ḷng thương mến Trung-Tâm Sinh-Hoạt khu-Hội, nơi Thờ Kính Các Chư-Vị Anh-Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH đă hy-sinh v́ lư tưởng Tự-Do cho Tổ-Quốc VNCH.

Buổi Lễ Tạ Ơn được Tổ chức với chi tiết như sau:

- ĐỊA ĐIỂM : Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội
111 E. Gish Road - San Jose, CA.95112
- THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 30 Thứ Bảy Ngày 29 tháng 11 Năm 2014

- VĂN - NGHỆ : Với sự góp mặt của các Ca-Sĩ địa-phương và những tiếng hát đang lên trong vùng Thung lũng hoa vàng.

Khu-Hôi Trân Trọng Kính mời quư vị bớt chút thời gian đến tham dự buổi Lễ Tạ Ơn và thắp một nén hương ḷng cho các Anh Linh Quân-Cán-Chính VNCH đang Thờ kính tai Trung-Tâm Sinh-Hoạt Khu-Hội nhân mùa Lễ Thanksgiving Tạ Ơn Năm 2014.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

San Jose, Ngày 12 tháng 11 Năm 2014
TM. BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
CHỦ-TỊCH

MAI – KHUYÊN

Điện thoại liên lạc :
- Ô.Cao-Minh-Trí 408-315-5977 - Ô.Trần-Gia-Đắc 408-204-9522
- Ô. Mai-Khuyên 408-334-6101