Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 26

Thread: LỤT THƠ ĐƯỜNG LỤT CỦA HOÀNG THỨ LANG

 1. #11
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Bi V - Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật vần bằng

  BI V - THƠ THẤT NGN BT C ĐƯỜNG LUẬT VẦN BẰNG

  Thơ thất ngn bt c l loại thơ mỗi bi c 8 cu v mỗi cu 7 chữ, tức l chỉ c 56 chữ trong một bi thơ thất ngn bt c.
  Thơ thất ngn bt c c thể được lm theo hai luật: luật bằng v luật trắc. Về vần th c hai loại: vần bằng v vần trắc.
  Tuy nhin, cc thi nhn thường hay lm theo vần bằng, tức l luật bằng vần bằng v luật trắc vần bằng.

  1. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:
  - Luật bằng vần bằng l bi thơ m tiếng thứ hai của cu đầu l tiếng bằng v cc tiếng ở cuối cc cu 1-2-4-6-8 phải vần với nhau v đều l vần bằng.

  2. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:
  - Luật trắc vần bằng l bi thơ m tiếng thứ hai của cu đầu l tiếng trắc v cc tiếng ở cuối cc cu 1-2-4-6-8 phải vần với nhau v phải l vần bằng.

  BỐ CỤC BI THƠ BT C:
  - Cu số 1 dng để mở bi (gọi l ph đề), cu số 2 dng để chuyển tiếp vo bi (gọi l thừa đề). Hai cu ny c tn l hai cu đề.
  - Hai cu 3 v 4 dng để giải thch đề ti cho r rng. Hai cu ny c tn l hai cu trạng (c nơi gọi thuật hay thực).
  - Hai cu 5 v 6 dng để bn rộng nghĩa đề ti v được gọi l hai cu luận.
  - Hai cu 7 v 8 dng để tm nghĩa cả bi v được gọi l hai cu kết.

  Sau đy l bảng luật thơ:


  1. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:

  B - B - T - T - T - B - B (vần)
  T - T - B - B - T - T - B (vần)
  T - T - B - B - B - T - T (đối cu 4)
  B - B - T - T - T - B - B (vần) (đối cu 3)
  B - B - T - T - B - B - T (đối cu 6)
  T - T - B - B - T - T- B (vần) (đối cu 5)
  T - T - B - B - B - T - T
  B - B - T - T - T - B - B (vần)


  2. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

  T - T - B - B - T - T - B (vần)
  B - B - T - T - T - B - B (vần)
  B - B - T - T - B - B - T (đối cu 4)
  T - T - B - B - T - T - B (vần) (đối cu 3)
  T - T - B - B - B - T - T (đối cu 6)
  B - B - T - T - T - B - B (vần) (đối cu 5)
  B - B - T - T - B - B - T
  T - T - B - B - T - T - B (vần)


  Bi thơ th dụ lm mẫu để minh họa:

  1. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:

  TRUNG THU

  Trăng thu toả sng nhớ xa xăm
  Thng tm chờ trng đến bữa rằm
  Mẹ dn lồng đn chơi suốt sng
  Cha lm trống ếch đnh quanh năm
  Xa rồi cảnh cũ lng se lạnh
  Tiếc mi ngy xưa lệ ướt dầm
  Chiếc l chao mnh trong gi sớm
  Nghe chừng vọng lại thong dư m

  Hong Thứ Lang


  2. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

  TRĂNG THỀ VƯỜN THY

  Xt phận hồng nhan một Thy Kiều
  Trm thề quạt ước lỗi hương yu
  Thanh lu lịm kn đời xun sắc
  Kỷ viện vi su nt diễm kiều
  Gi Sở khng vơi niềm tịch mịch
  Mưa Tần chẳng bớt nỗi c liu
  Xa xi cch trở Kim lang hỡi
  C thấu lng em tủi hận nhiều

  Hong Thứ Lang


  -----o0o-----


  Ghi ch thm:

  LUẬT BẤT LUẬN TRONG THƠ ĐƯỜNG LUẬT

  Người lm Thơ Đường Luật phải tun theo những luật lệ bắt buộc rất gắt gao nghim ngặt. M đ l luật rồi th khng thể sai phạm, c như thế bi thơ mới chnh thống. Nếu khng sẽ bị lai căng thnh ra một loại thơ tạp giống như thơ "tự do" ngy nay (nhi theo thơ Cổ phong ngy xưa).
  Trong những luật lệ bắt buộc ni trn, c luật bằng trắc l cch sắp xếp m điệu của bi thơ để nghe cho sung sẻ, m tai, du dương, trầm bổng. Nếu khng tun theo luật nầy th bi thơ đọc ln nghe rất chỏi tai, trắc trở, khng hay. Tuy nhin, để cho bớt g b trong việc tm từ, kẹt ... th dụ như gặp phải những từ kp hay những danh từ ring chỉ nhn danh, địa danh, điển tch ... chng ta khng thể no sửa đổi dấu giọng (bằng trắc) được. Do đ người xưa đ đặt ra Luật Bất Luận để "cởi tri" bớt cho người lm thơ. Theo bảng luật bất luận nầy th:
  - Cc tiếng ở vị tr thứ 2-4-5-6-7 của mỗi cu bắt buộc phải tun theo luật bằng trắc (chnh luật) m bảng luật đ ấn định.
  - Cc tiếng ở vị tr thứ 1 & 3 của mỗi cu khng nhất thiết phải tun theo luật bằng trắc m bảng luật đ định. Tuy nhin nn ch rằng mặc d đ c luật bất luận nhưng tiếng no theo luật định l trắc m chng ta lm bằng th được, tri lại tiếng no theo luật định l bằng m chng ta lm trắc th khng nn, đi khi phạm phải lỗi "Khổ Độc" nữa. Vạn bất dắc dĩ, khng tm được tiếng no hay hơn để thay thế th chng ta cũng c thể giữ y m vẫn c thể chấp nhận được. Khi lm thơ cng cố gắng giữ đng luật (chnh luật) th bi thơ cng hay về m điệu. Bi thơ được đnh gi hay hay dở phần lớn l căn cứ vo cc luật thơ, v Thơ Đường Luật l Thơ Luật nghĩa l thơ phải lm theo luật. Bi thơ Đường Luật nếu bị sai luật d cho nội dung, tứ, từ ngữ c hay cch mấy đi nữa th cũng bỏ đi, khng được chấp nhận.

  Sau đy l Bảng Luật Bất Luận:

  BẢNG LUẬT BẤT LUẬN THƠ THẤT NGN BT C ĐƯỜNG LUẬT

  1. LUẬT TRẮC:

  t - T - b - B - T - T - B
  b - B - t - T - T - B - B
  b - B - t - T - B - B - T
  t - T - b - B - T - T - B
  t - T - b - B - B - T - T
  b - B - t - T - T - B - B
  b - B - t - T - B - B - T
  t - T - b - B - T - T - B


  2. LUẬT BẰNG:

  b - B - t - T - T - B - B
  t - T - b - B - T - T - B
  t - T - b - B - B - T - T
  b - B - t - T - T - B - B
  b - B - t - T - B - B - T
  t - T - b - B - T - T- B
  t - T - b - B - B - T - T
  b - B - t - T - T - B - B


  Ghi ch: chữ b-t l khng cần giữ đng luật, chữ B-T l bắt buộc phải giữ đng luật.

  Ngoi ra Thơ Đường Luật l loại thơ "Độc Vận", nghĩa l chỉ gieo một m vần duy nhất xuyn suốt cả bi thơ, khng nn chen lẫn vo d chỉ một m vần khc, hay dở l ở chỗ nầy. Tm lại Thơ Đường Luật nn gieo vần theo Chnh Vận m khng nn dng Thng Vận, v ton bi thơ chỉ c 5 vần thi, đu đến đổi kh tm. Tuy nhin trong những trường hợp bất khả khng, người lm thơ vẫn c thể được php dng thng vận, nhưng cng t cng tốt.


  Hong Thứ Lang

 2. #12
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Bi VI - Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật 4 vần bằng

  BI VI - THƠ THẤT NGN BT C ĐƯỜNG LUẬT 4 VẦN BẰNG

  Như chng ta đ biết, Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật vần bằng l do sự ghp lại của hai bi Thơ Tứ Tuyệt Đường Luật vần bằng c đối. Bốn cu đầu l Tứ Tuyệt 3 vần, bốn cu sau l Tứ Tuyệt 2 vần.

  Thơ Thất Ngn Bt C vần bằng c hai loại:
  - Thất Ngn Bt C 5 vần.
  - Thất Ngn Bt C 4 vần.

  Thất Ngn Bt C 5 vần bằng th chng ta đ cng nhau thực hnh ở Bi IV.

  By giờ chng ta lm quen với Thất Ngn Bt C 4 vần bằng.

  Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật 4 vần bằng l do sự ghp lại của hai bi Thơ Tứ Tuyệt 2 vần bằng c đối. Do đ tiếng cuối cng của cu 1 phải l thanh trắc.

  Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật 4 vần bằng c 3 cặp đối ngẫu:

  - Cu 1 v 2 đối nhau.

  - Cu 3 v 4 đối nhau.

  - Cu 5 v 6 đối nhau.

  Chỉ cn cu 7 v 8 khng đối.

  Sau đy l bảng luật thơ:


  1. LUẬT TRẮC:

  t - T - b - B - B - T - T (đối cu 2)
  b - B - t - T - T - B - B (vần - đối cu 1)
  b - B - t - T - B - B - T (đối cu 4)
  t - T - b - B - T - T - B (vần - đối cu 3)
  t - T - b - B - B - T - T (đối cu 6)
  b - B - t - T - T - B - B (vần - đối cu 5)
  b - B - t - T - B - B - T
  t - T - b - B - T - T - B (vần)

  Bi thơ th dụ:

  TNH SẦU

  Lất phất hin buồn mưa rả rch
  Vi vu ng vắng gi lao xao
  Tnh khng chung mộng thin thu nhớ
  Duyn chẳng trn mơ vạn cổ sầu
  Kiếp khc đi mnh vui hội ngộ
  Đời nầy hai đứa khổ xa nhau
  Từng dng lệ tủi lăn trn m
  Thi thế đnh cam lỡ nhịp cầu

  Hong Thứ Lang


  2. LUẬT BẰNG:

  b - B - t - T - B - B - T (đối cu 2)
  t - T - b - B - T - T - B (vần - đối cu 1)
  t - T - b - B - B - T - T (đối cu 4)
  b - B - t - T - T - B - B (vần - đối cu 3)
  b - B - t - T - B - B - T (đối cu 6)
  t - T - b - B - T - T- B (vần - đối cu 5)
  t - T - b - B - B - T - T
  b - B - t - T - T - B - B (vần)

  Bi thơ th dụ:

  TƯƠNG TƯ

  m thầm đếm giọt mưa buồn đổ
  Lặng lẽ lau dng lệ thảm rơi
  Ngang tri yu đương hờn cch trở
  Lỡ lng mộng ước hận chia phi
  Canh tn tưởng bng sầu khng cạn
  Đm vắng thương hnh khổ kh vơi
  Em hỡi xin chờ nhau kiếp khc
  Đi ta chung bước đẹp duyn đời

  Hong Thứ Lang


  ******

  Ghi ch quan trọng: Trn đy l bảng Luật Bất Luận. Tiếng thứ 1 v 3 của mỗi cu khng cần phải giữ theo chnh luật. Tuy nhin nếu tiếng đng trắc m lm ra bằng th khng sao nhưng nếu tiếng đng bằng m lm ra trắc th khng nn. Tiếng thứ 5 của mỗi cu phải tuyệt đối giữ theo chnh luật.

 3. #13
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Bi VII - Thơ Thất Ngn Bt C (Đường Luật) vần trắc

  BI VII - THƠ THẤT NGN BT C ĐƯỜNG LUẬT VẦN TRẮC

  Về căn bản Nim, Luật, Vần, Đối th thơ Thất Ngn Bt C Vần Trắc cũng giống y như thơ Thất Ngn Bt C Vần Bằng. Nhưng chỉ khc một điểm l ngược lại, những tiếng cuối cc cu 1-2-4-6-8 thay v vần bằng th ở đy lại l vần trắc, v những tiếng cuối cc cu 3-5-7 thay v trắc th lại l bằng.
  Đy l lối thơ cổ, c trước thơ vần bằng. Luật vần trắc thường được p dụng trong thể Ph l một loại Cổ Văn.

  Sau đy l bảng luật thơ:

  1. LUẬT BẰNG:

  b - B - t - T - B - B - T (vần)
  t - T - b - B - B - T - T (vần)
  t - T - b - B - T - T - B (đối cu 4)
  b - B - t - T - B - B - T (vần - đối cu 3)
  b - B - t - T - T - B - B (đối cu 6)
  t - T - b - B - B - T - T (vần - đối cu 5)
  t - T - b - B - T - T - B
  b - B - t - T - B - B - T (vần)

  Ghi ch: chữ t-b nhỏ khng nhất thiết phải giữ đng luật bằng trắc, nhưng nếu tiếng đng trắc m lm ra bằng th được, tri lại tiếng đng bằng m lm ra trắc th khng nn. Cc chữ T-B lớn phải tuyệt đối giữ đng luật.

  Bi thơ th dụ để lm mẫu minh họa:

  THU

  Thu về l rụng cnh xơ xc
  Gi cuốn hoa tn rơi lc đc
  Cạnh suối nai vng đứng nhởn nhơ
  Bn hồ thỏ trắng nhn ngơ ngc
  M m gc biển cặp chim u
  Mịt mịt chn trời đi cnh hạc
  Khi trắng bay hoi tận nẻo xa
  Mưa buồn rả rch ha cung nhạc

  Hong Thứ Lang


  2. LUẬT TRẮC:

  t - T - b - B - B - T - T (vần)
  b - B - t - T - B - B - T (vần)
  b - B - t - T - T - B - B (đối cu 4)
  t - T - b - B - B - T - T (vần - đối cu 3)
  t - T - b - B - T - T - B (đối cu 6)
  b - B - t - T - B - B - T (vần - đối cu 5)
  b - B - t - T - T - B - B
  t - T - b - B - B - T - T (vần)

  Ghi ch: chữ t-b nhỏ khng nhất thiết phải giữ đng luật bằng trắc, nhưng nếu tiếng đng trắc m lm ra bằng th được, tri lại tiếng đng bằng m lm ra trắc th khng nn. Cc chữ T-B lớn phải tuyệt đối giữ đng luật.

  Bi thơ th dụ để lm mẫu minh họa:

  H

  Phượng đỏ sn trường thm rực rỡ
  Trưa H tiếng gi buồn than thở
  Du dương khc nhạc vọng th lương
  Ro rắc cung đn nghe nức nở
  Trước ng cnh lan trắng nụ đơm
  Bn tường khm cc vng hoa trổ
  My bay lảng đảng tận phương nao
  Bi biển r ro con sng vỗ

  Hong Thứ Lang

 4. #14
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Bi VIII - Thơ Ngũ Ngn Bt C Đường Luật

  BI VIII - THƠ NGŨ NGN BT C ĐƯỜNG LUẬT


  Thơ Ngũ Ngn Bt C Đường Luật l bi thơ gồm 8 cu, mỗi cu 5 chữ được lm theo luật thơ Đường Luật, cho nn cn gọi l Thơ Ngũ Ngn Luật (Ngũ Ngn Luật Thi).
  Thơ Ngũ Ngn Bt C Đường Luật giống như Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật nhưng mỗi cu đều bỏ đi hai tiếng đầu cu, chỉ cn lại năm tiếng sau cng.
  Về Nim Luật Vần Đối th vẫn y như Thơ Thất Ngn Bt C Đường Luật.

  Sau đy l bảng luật thơ:


  1. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

  T - T - T - B - B (vần)
  B - B - T - T - B (vần)
  B - B - B - T - T (đối cu 4)
  T - T - T - B - B (vần) (đối cu 3)
  T - T - B - B - T (đối cu 6)
  B - B - T - T- B (vần) (đối cu 5)
  B - B - B - T - T
  T - T - T - B - B (vần)


  Bi thơ th dụ để minh họa:

  DỞ DANG

  T tch giọt mưa rơi
  Lng thương nhớ một người
  Niềm đau hoi chẳng cạn
  Nỗi khỗ mi khng vơi
  L a bay đầy ng
  Hoa tn rụng khắp nơi
  Tnh đi ta cch trở
  Trọn kiếp dở dang rồi

  Hong Thứ Lang


  2. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:

  B - B - T - T - B (vần)
  T - T - T - B - B (vần)
  T - T - B - B - T (đối cu 4)
  B - B - T - T - B (vần) (đối cu 3)
  B - B - B - T - T (đối cu 6)
  T - T - T - B - B (vần) (đối cu 5)
  T - T - B - B - T
  B - B - T - T - B (vần)


  Bi thơ th dụ để minh họa:

  LỠ LNG

  Tnh ta đ a mầu
  Vĩnh viễn phải xa nhau
  Kẻ lấp hờn ngăn tủi
  Người m thảm ấp sầu
  Bồi hồi sa ngấn lệ
  Thổn thức nhỏ dng chu
  Đ lỡ lng duyn nợ
  La tan mộng ước đầu

  Hong Thứ Lang


  Lời bn:
  Từ đy trở về sau, chng ta chỉ nghin cứu để biết qua tất cả những thể Thơ Đường Luật m khng cần ưa thch cũng được.
  Thơ Đường Luật chỉ c Thất Ngn Bt C vần bằng l hay thi.
  Những thể khc hoặc v cu qu ngắn (như ngũ ngn) hoặc v cch gieo vần qu trắc trở (như TNBC & NNBC vần trắc) nn nghe khng m tai.
  Tm lại chng ta chỉ cần trau dồi tinh tường thể thơ TNBC/ĐL vần bằng th cc thể khc chng ta chỉ cần nhn qua l lm được ngay.

 5. #15
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Bi IX - Cc thể thức họa thơ Đường Luật

  BI IX - CC THỂ THỨC HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT

  C 2 thể thức họa thơ Đường luật l: Họa Hạn Vận v Họa Phng Vận.

  1. HỌA HẠN VẬN:
  Họa hạn vận l phải theo sự hạn định trước. Người ta ra đề v cho vần no th mnh phải dng vần ấy. Thể Họa Hạn Vận nầy khc với thể Họa Phng Vận, v họa hạn vận khng c bi xướng để dựa theo m họa, hơn thế nữa, ta phải:
  - Diễn tả thơ theo đầu đề đ ra sẵn.
  - Dng đng 5 vần hạn định (trong 8 cu) v phải hạ vần đng theo thứ tự đ hạn định.
  Th dụ: Cuộc thi thơ do học giả Phan Kế Bnh tổ chức như sau:
  a. ầu đề (nội dung) l:

  Trống treo ai dm đnh thng
  Bậu khng ai dm dở mng chun v

  b. Năm vần hạn định theo thứ tự l: x - c - v - - r.
  Bi thơ st với đầu đề, hạ đng 5 vần hạn định, được giải nhất m tc giả lại l một thiền sư chn tu !!! ... như sau đy:

  No phải l ai dm giục x
  Thuận tnh trước hết tự nơi c
  C cho mới dm trao di đnh
  Khng hẹn no ai đẩy cửa v
  Mảng sướng kể g thn lễ nghĩa
  Ham vui qun hết chuyện dm
  Thi hư thuần thước xưa cn lạc
  Đừng học lm chi ging nhảy r

  Cn c một lối hoạ hạn vận rất kh. Hong Thứ Lang kể lại một cu chuyện như sau:
  Ma H năm 1926, trong dịp thi sĩ Đo Sĩ Nh đến thăm gia đnh họ Phan ở Hưng Yn. ng khch Đo Sĩ Nh thch lo thi sĩ Phan Mạnh Danh lm một bi thơ Nm Đường luật với cc điều kiện sau:
  - Đầu đề: Xun Khu
  - Hạn 5 vần: chờ - hờ - thưa - tơ - thơ
  - Phải dng 19 chữ: một, hai, ba, bốn, năm, su, bảy, tm, chn, mười, trăm, ngn, vạn, đi, cặp, nửa, trượng, thước, tấc.
  Sau đy l bi thơ Nm hoạ hạn vận của lo thi sĩ Phan Mạnh Danh:

  Xun Khu

  Một mong hai đợi bốn ba chờ
  Mười hẹn đm trăng tm hững hờ
  Nửa gối năm canh g gy giục
  Tấc my su cnh nhạn tin thưa
  Trăm lần cặp mắt đi hng lệ
  Chn khc bn lng vạn mối tơ
  Ngn trượng thnh sầu đo thước kh
  Biếng đem bảy vẻ dệt nn thơ

  Phan Mạnh Danh


  2. HỌA PHNG VẬN
  Họa Phng Vận l phỏng theo vần của bi xướng để họa lại m cc vần trong bi họa phải theo y như cc vần trong bi xướng, cn nghĩa th hoặc phụ theo cho rộng thm, hoặc tri hẳn lại (phản đề).
  Họa phng vận cn chia ra 4 hnh thức l: Họa Nguyn Vận, Họa Đảo Vận, Họa Hon Vận v Hoạ T Vận.
  a. Họa Nguyn Vận: l họa đng 5 vần của bi xướng v hạ vần cũng đng y theo thứ tự như cch hạ vần của bi xướng. Trong cch họa nguyn vận thường th c bao hm họa (hoặc đối ) v đối luật với bi xướng. Nếu khng đối luật được th cũng c thể họa luật.
  b. Họa Đảo Vận: l họa ngược thứ tự của 5 vần từ dưới ln trn, thay v họa nguyn vận l họa từ trn xuống cn họa đảo vận l họa từ dưới ln.
  c. Họa Hon Vận: l thay đổi thứ tự vị tr cc vần của bi xướng ty theo người họa, sắp xếp lại sao cho vần điệu nghe m tai hơn cch sắp xếp của bi xướng.
  d. Họa T Vận: T vận l mượn vần. Họa t vận l bi họa chỉ mượn 5 vần của bi xướng để lm một bi khc m nội dung hon ton khng lin quan g đến bi xướng cả. Cch họa ny ngy nay hầu hết được người ta lm rất nhiều v dễ lm.


  CH QUAN TRỌNG: Trong thể thức Họa Vận, khng được dng trng từ thứ 6 trong cc cu c vần của bi xướng. Tức l khng được dng lại từ đứng trước của 5 vần bi xướng. Ni dễ hiểu l khng được dng lại chữ thứ 6 ở cc cu 1-2-4-6-8 của bi xướng. Cng trnh dng trng từ trong ton bi của bi xướng cng tốt, ngoại trừ những từ đặc biệt khng thể trnh được.


  Originally Posted by Hong Thứ Lang: May 21, 2005 at 01:46 PM @ vietglobal.net/forum

  Hoạ Thơ bao gồm 2 phần chnh quan trọng sau đy:
  Đ c một bi thơ sẵn trước gọi l Bi Xướng. Bi xướng c thể chọn 1 bi đ c sẵn từ xưa, từ trước, hoặc 1 bi do 1 người khc lm trước "thch đố" cho người khc đp lại. Người đp lại th bi reply đ gọi l Bi Họa. Bi họa phải c t nhất 3 yếu tố quan trọng sau đy:
  1. Họa vần: 5 vần tức l 5 tiếng (chữ) cuối của cc cu 1-2-4-6-8 m người xướng đ ra như thế no th người họa phải theo đng y chang 5 vần đ, khng được v b hay kẹt m sửa đổi. Chỉ cần sai 1 trong vần kể trn th bi họa coi như bị hỏng, v như vậy gọi l bị Xuất Vận nghĩa l bị ra khỏi vần đ hạn định cho mnh, dĩ nhin bi họa đ bị Fail.
  2. Bi xướng ni ln (main idea) g th bi họa cũng phải ni ln đ hoặc tn rộng nghĩa ra thm.
  3. Bi xướng gieo luật g th bi họa phải đối lại luật đ (trong xướng họa c hm nghĩa đối đp). Th dụ bi xướng luật trắc th bi họa phải luật bằng v ngược lại.
  4. Ngoi ra bi họa c thể đối lại bi xướng, th dụ bi xướng khen 1 vấn đề g th bi họa c thể ch vấn đề đ (gọi l phản đề, nhưng khng bắt buộc).
  Tm lại 3 yếu tố 1-2-3 l cần thiết cho 1 bi họa xuất sắc.
  Sau đy l một th dụ về xướng họa điển hnh để lm mẫu. Hai bi ny nổi tiếng trong văn học Việt Nam.

  Bi Xướng:

  TN PHU NHN QUI THỤC
  (của Tn Thọ Tường)

  Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tng
  Ngn thu rạng tiết gi Giang Đng
  La Ng bịn rịn chm my bạc
  Về Hn trau tria mảnh m hồng
  Son phấn th cam dy gi bụi
  Đ vng chi để thẹn non sng
  Ai về nhắn với Chu Cng Cẩn
  Th mất lng anh được bụng chồng


  Bi Họa:

  TN PHU NHN QUI THỤC
  (của Phan Văn Trị)

  Ci trm sửa o vẹn cu tng
  Mặt ngả trời chiều biệt ci Đng
  Ngt tỏa trời Ng n sắc trắng
  Duyn về đất Thục đượm mu hồng
  Hai vai tơ tc bền trời đất
  Một gnh cương thường nặng ni sng
  Anh hỡi Tn Quyền anh c biết
  Trai ngay thờ cha gi thờ chồng


  Những bi thơ minh họa cho cc thể thức Họa Thơ.

  1. HOẠ HẠN VẬN:
  Th dụ:

  - Hạn đề:
  "Trống treo ai dm đnh thng
  Bậu khng ai dm dở mng chun v"

  - Hạn vận:
  X - C - V - - R

  Bi họa:

  No phải l ai dm giục x
  Thuận tnh trước hết tự nơi c
  C cho mới dm trao di đnh
  Khng hẹn no ai đẩy cửa v
  Mảng sướng kể g thn lễ nghĩa
  Ham vui qun hết chuyện dm
  Thi hư thuần thước xưa cn lạc
  Đừng học lm chi giống nhảy r


  2. HỌA PHNG VẬN:
  Th dụ 1:

  a. Họa nguyn vận:

  Bi xướng:

  TƯƠNG TƯ

  Tương giang hai đứa ở hai nơi
  Uống cạn dng sng nhớ trọn đời
  Chỉ thắm xe lơi người mộng hỡi
  Tơ hồng buộc lỏng bạn lng ơi
  Vần thơ nức nở mi nha lệ
  Nt chữ run run cạn lời
  Định số an bi mang khổ hận
  Đm trường thổn thức mu tim rơi

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  Bi họa:

  TƯƠNG TƯ

  Mỏi gt phiu bồng khắp mọi nơi
  Về đu trn vạn nẻo đường đời
  Mưa buồn đổ mi mưa buồn hỡi
  Tuyết trắng rơi hoi tuyết trắng ơi
  Muốn nhắn đi cu m nghẹn
  Mong trao mấy tiếng lại ngăn lời
  Dng sng ly biệt no chia lối
  Ngắm dải Ngn H đếm lệ rơi

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  b. Họa đảo vận:

  Bi xướng:

  TƯƠNG TƯ

  Tương giang hai đứa ở hai nơi
  Uống cạn dng sng nhớ trọn đời
  Chỉ thắm xe lơi người mộng hỡi
  Tơ hồng buộc lỏng bạn lng ơi
  Vần thơ nức nở mi nha lệ
  Nt chữ run run cạn lời
  Định số an bi mang khổ hận
  Đm trường thổn thức mu tim rơi

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  Bi họa:

  TƯƠNG TƯ

  Lất phất bn thềm tuyết trắng rơi
  Niềm ring ấp ng chẳng nn lời
  Hai hng lệ tủi than trời hỡi
  Một ng thơ sầu khc bạn ơi
  Rẽ yến chia oanh hờn số kiếp
  La loan r phụng lỡ duyn đời
  Sng Tương uống cạn dng thương nhớ
  Giang vĩ giang đầu đứa mỗi nơi

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  c. Họa hon vận:

  Bi xướng:

  TƯƠNG TƯ

  Tương giang hai đứa ở hai nơi
  Uống cạn dng sng nhớ trọn đời
  Chỉ thắm xe lơi người mộng hỡi
  Tơ hồng buộc lỏng bạn lng ơi
  Vần thơ nức nở mi nha lệ
  Nt chữ run run cạn lời
  Định số an bi mang khổ hận
  Đm trường thổn thức mu tim rơi

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  Bi họa:

  TƯƠNG TƯ

  Gởi gi nhờ my nhắn mấy lời
  Trao người yu dấu của ti ơi
  Đường mơ vạn nẻo đnh ring lối
  Bến mộng đi bờ phải khc nơi
  Bng chiếc phng đơn sầu lệ đổ
  Đn khuya gc vắng tủi chu rơi
  Ai xui hai đứa mnh dang dở
  Chẳng trọn cng nhau suốt cuộc đời

  Hong Thứ Lang
  11/8/05


  d. Họa t vận (mượn vần):

  Bi xướng:

  TRUNG THU

  Trăng thu toả sng nhớ xa xăm
  Thng tm chờ trng đến bữa rằm
  Mẹ dn lồng đn chơi suốt sng
  Cha lm trống ếch đnh quanh năm
  Xa rồi cảnh cũ lng se lạnh
  Tiếc mi ngy xưa lệ ướt dầm
  Chiếc l chao mnh trong gi sớm
  Nghe chừng vọng lại thong dư m

  Hong Thứ Lang
  Oct 05, 2006


  Bi họa:

  XIN XĂM

  Mẹ dẫn ln cha để thỉnh xăm
  Hm nay trăng sng đng đm rằm
  Cầu xin phc lộc vo nguyn thng
  Khấn nguyện bnh an đến trọn năm
  Giữa Hạ oi nồng đừng nắng gắt
  Trung Thu mt mẻ chớ mưa dầm
  Đưa tay vi rt ồ hn qu
  Thượng thượng ngon lnh chẳng bị m

  Trm Anh
  Oct 06, 2006


  Hoạ thơ Đường luật

  Họa vần l sng tc một bi thơ thường gọi l bi họa dựa trn hệ thống vần của một bi thơ c trước thường gọi l bi xướng.
  Thơ Đường luật c nhiều thể như thất ngn tứ tuyệt, thất ngn bt c, ngũ ngn tứ tuyệt, ngũ ngn bt c.
  Nếu thể thơ thất ngn bt c th ton bi c năm vần l chữ cuối cng của cc cu 1, 2, 4, 6, 8.
  Những chữ vần thường l thanh bằng (c một số bi lm theo vần trắc, th cc chữ ở vị tr ny l thanh trắc).
  Sau khi c bi xướng, người lm thơ họa sng tc một bi khc, dng lại đng năm chữ vần của bi thơ xướng, với điều kiện chỉ dng chữ cuối, khng được dng chữ kế cuối.
  Nếu dng lại chữ kế cuối l phạm nguyn tắc "khắc lục", l lỗi cấm kỵ trong họa vần thơ Đường luật.

  Bi họa phải diễn đạt lại chnh (nội dung) của bi xướng, khng được lạc đề.

  Thường l bi họa phải đối luật với bi xướng, nếu bi xướng luật bằng th bi họa phải luật trắc v ngược lại. Kẹt lắm mới lm bi họa đồng luật với bi xướng.

  Th dụ:

  Bi xướng:

  Vườn rau Cẩm T

  Thầy cho xới lại mảnh vườn hoang
  Cẩm T đem phn ủ mấy hng
  Củ cải gieo gần dy mướp đắng
  Su ho tỉa cạnh gốc khoai lang
  Th l diếp c ln mun lối
  Hng đổi cần ty mọc khắp đng
  Tứ pha rau xanh nhn mt mắt
  Tha hồ cải thiện bữa ăn...sang

  Cẩm T


  Bi hoạ::

  Vườn rau Cẩm T

  Cẩm T gieo trồng mảnh đất hoang
  Rau xanh thẳng tắp rất ngay hng
  Ng om ng mượt bn gin mướp
  Hng quế thơm lừng kế luống lang
  B rợ tần ln bt lối
  Dưa leo ớt hiểm mọc đầy đng
  Chiều chiều đứng ngắm lng thanh thản
  Cuộc sống qu ngho ngẫm lại...sang

  Hong Thứ Lang

  Khng được dng lại chữ thứ 6 (chữ kế cuối) trong cc cu cước vận (cu 1-2-4-6-8) của bi xướng v tất cả những bi đ hoạ trước. L̃i ǹy gọi là khắc lục (nghĩa là kỵ chữ thứ 6).
  5 chữ vần của bi hoạ khng được khc nghĩa với 5 chữ vần của bi xướng.
  Coi như bi hoạ l bản copy những nt căn bản về v vần của bi xướng, v vậy bi hoạ phải cng một tựa đề với bi xướng.
  Hoạ thơ Đường luật khng đến nổi qu kh nhưng khng phải dễ dng như nhiều người đ lầm tưởng !
  Hoạ sai một vần gọi l xuất vận: khng được.
  Hoạ sai nghĩa một vần gọi l xuất : khng được.


  Bi đọc thm

  Xướng hoạ thơ Đường luật l c hm đối hoạ ở trong đ.
  Người ta xướng ra mnh phải đối đp lại, v vậy nếu chỉ một bi xướng v một bi hoạ th bi hoạ bắt buộc phải đối luật với bi xướng. Th dụ bi Tn Phu Nhn Qui Thục xướng của Tn Thọ Tường, hoạ của Phan Văn Trị.
  Trường hợp bất khả khng khng thể đối luật được th c thể chm chế hoạ đồng luật, nhưng bi hoạ đồng luật sẽ bị giảm gi trị v khng đp ứng đng thể thức xướng hoạ đng cch.
  Bắt đầu những bi hoạ sau đ (nếu c) th c thể dng luật g cũng được.

  Hoạ thơ l "vẽ lại" hnh ảnh của bi xướng cho nn phải trung thực với bi xướng về cũng như vần.
  Hoạ sai bi xướng l khng đạt.
  Hoạ sai bất cứ chữ vần no của bi xướng gọi l xuất vận: khng đạt. Xuất vận l đi ra khỏi sự hạn định về vần của bi xướng.
  Hoạ sai nghĩa bất cứ chữ vần no của bi xướng gọi l xuất : khng đạt. Xuất l đi ra khỏi nghĩa chữ vần của bi xướng.

  Hoạ thơ Đường luật đng cch rất kh.

  Khi bạn b (thi hữu) chung vui xướng hoạ với nhau, c thể dng thể thức Hoạ T Vận (tức l mượn vần) để hoạ những vần tử vận v tử . Cch nầy khng đạt nhưng cốt l để cng nhau vui vẻ m thi. Nhưng cũng khng nn đi xa thi đề (nội dung của bi xướng). Th dụ bi Cảm Vịnh Cy Mai xướng của Tn Thọ Tường, hoạ của Đng Hồ.

  Lấy th dụ tử vận xt xa khng thể no hoạ nguiyn vận theo chnh hoạ được. Chng ta c thể hoạ t vận (mượn vần) theo bng hoạ l xa xa, từ xa, đng xa v.v... chẳng hạn. Dĩ nhin l sai nghĩa của chữ xt xa rồi (bởi vậy mới bị xuất : khng đạt), nhưng cốt để cng nhau vui vẻ m thi.

  Chng ta học thơ Đường luật chnh thể, cho nn phải học kỹ về chnh luật, chnh vận, chnh đối, chnh hoạ.

  Thng vận, bng đối v bng hoạ... khng xuất sắc.

  Lm thơ, nếu dng thng vận th nn dng cận vận m khng nn dng viễn vận. Viễn vận v cưỡng vận khng hay, hạn chế dng.

 6. #16
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  B́N TIU TƯƠNG


  Trung Thu


  Trăng thu toả sng nhớ xa xăm
  Thng tm chờ trng đến bữa rằm
  Mẹ dn lồng đn chơi suốt sng
  Cha lm trống ếch đnh quanh năm
  Xa rồi cảnh cũ lng se lạnh
  Tiếc mi ngy xưa lệ ướt dầm
  Chiếc l chao mnh trong gi sớm
  Nghe chừng vọng lại thong dư m

  Hong Thứ Lang


  Nhớ B

  Buổi ấy chia tay dạ ho hon
  B than trăng khuyết kh mong trn
  Dầu kh bấc lụn đn leo lt
  M hp da nhăn sức mỏi mn
  Mấp my đi mi mờ mắt ngoại
  Đầm đa giọt lệ ướt mi con
  Chn đi bịn rịn niềm lưu luyến
  Đất khch hay tin ngoại chẳng cn

  Hong Thứ Lang


  Khc Ba

  Tin Ba tạ thế x tim gan
  Vọng hướng trời xa ngấn lệ trn
  Đất khch my m che cố quận
  Qu người tuyết trắng nhuộm quan san
  Lau dng nước mắt hoi khng cạn
  Thắp nn trầm hương mi chẳng tn
  Phảng phất bn rm nghe tiếng gi
  Ngỡ hồn thn phụ vẫn chưa tan

  Hong Thứ Lang


  Nhớ M

  Trng xa trắng xa trận mưa chiều
  Nhớ m qu nh sống tịch liu
  m cảnh ba đi hồn phưởng phất
  Dương trần m ở kiếp liu chiu
  Đời ngho tựa ngoại nui con lớn
  Cảnh khổ nương nh dột cột xiu
  Bỏ m con ln đường vượt biển
  Lau dng nước mắt m buồn hiu

  Hong Thứ Lang


  Nhớ Ngoại

  C những ngy h cố quận xưa
  Ve sầu nức nở nắng ban trưa
  Vườn cau gi lộng tu mo rụng
  Tiếng ngoại ru hời nhịp vng đưa
  Cu ht nồng nn thương qu đổi
  Ầu ơi tha thiết nhớ sao vừa
  Giờ phương trời lạ buồn ray rứt
  Mộ ngoại hoang tn mặc nắng mưa

  Hong Thứ Lang


  Đn giao thừa

  Giao thừa thức đn chỉ mnh ta
  Tiếng pho cho xun khắp mọi nh
  Giữa phố đn hoa mờ ảo ảo
  Đầu đường khc nhạc vẳng xa xa
  Trầm ngm lặng lẽ khng ly rượu
  Nghĩ ngợi mng lung chẳng tch tr
  Gi lạnh xuyn rm thm buốt gi
  Bầu trời ảm đạm khi sương pha

  Hong Thứ Lang


  Thu

  Thu về gi cuốn l bay đu
  Nỗi nhớ niềm thương nặng gnh sầu
  Cm cảnh tha hương trời ứa lệ
  Ngậm ngi cố quốc m rơi chu
  Trường giang lượn sng go cau mặt
  Đại lnh hng cy đứng gục đầu
  Chắc cũng như người đau thế sự
  Tr đời biển thẳm ho nương du

  Hong Thứ Lang


  Cng chúa Huỳn Trn

  Huyền Trn bịn rịn bước qua đo
  Nợ nước tnh nh ngấn lệ gieo
  Trước mặt Chim bang lng bản lạ
  Sau lưng Việt quốc xm thn ngho
  Đu rồi cảnh cũ người thương đợi
  Chỉ c đm trường bng nguyệt treo
  Nhớ đến thm đau từng đoạn ruột
  Buồn duyn tủi phận kiếp hoa bo

  Hong Thứ Lang


  Bi hoạ:

  Cng cha Huyền Trn

  Dừng chn cuối dốc Hải Vn đo
  Cố quốc xa rồi lệ tủi gieo
  Khi trắng mnh mng thương nước khổ
  Rừng xanh bt ngt nhớ qu ngho
  My che đỉnh ni vầng lặn
  Nắng tắt lưng đồi bng thỏ treo
  Tiếng gi vi vu buồn nt dạ
  Người ơi định số kiếp my bo

  Hong Thứ Lang


  Nỗi lng Trọng Thủy

  Tnh yu nợ nước nặng hai vai
  Trọng Thủy no ngui nỗi cảm hoi
  Lỗi đạo to khang người biếm nhẻ
  Tun lời gio huấn kẻ ch bai
  Niềm đau kh giải trn trần thế
  Mối hận đnh mang xuống dạ đi
  Tạo ho an bi duyn ngắn ngủi
  Đời nầy đ phụ tấm lng ai

  Hong Thứ Lang

  Tết nhớ qu xưa

  Rượu uống ngn chung chẳng vợi sầu
  Qu người tết đến c vui đu
  Bn hin l a cnh xơ xc
  Trước ng hoa phai cảnh di dầu
  Nhớ nước trng về mi ứa lệ
  Thương nh ngoảnh lại m rơi chu
  Hương quan cố quận hồn man mc
  Tuyết trắng tha hương nhuộm mi đầu

  Hong Thứ Lang


  Bi họa 1:

  Tết nhớ qu xưa

  Đm khuya thổn thức mộng u sầu
  Bạn hữu người thn chẳng thấy đu
  Tết đến đơn sơ căn gc xếp
  Xun về le li ngọn đn dầu
  Nng ly xt tủi rơi dng lệ
  Cạn chn đau buồn đổ giọt chu
  Đất khch qu người sầu lẻ bng
  Tha hương cố quận ở hai đầu

  Dấu Chn Hoang


  Bi họa 2:

  Tết nhớ qu xưa

  Tết nhớ qu xưa nhỏ lệ sầu
  Giao thừa vắng lặng thấy xun đu
  Thơ buồn bt tủi bnh kh mực
  Bấc lụn đn lu dĩa cạn dầu
  Cm cảnh tha hương trn suối lệ
  Khơi niềm cố quốc nhỏ dng chu
  Xa nh mấy chục năm rồi nhỉ
  Bỏ nước từ khi tm tuổi đầu

  Hong Thứ Lang


  Bi xướng:

  Nhớ mẹ

  Nhớ mẹ chiều nay nhớ thật nhiều
  Ci lng muối đổ xt như thiu
  Một thn, một địu cng lưng sớm
  Mun bước, mun nơi mỏi dng chiều
  Thng rộng long đong gầy chữ hiếu
  Năm di đằng đẵng biệt con yu
  Vu lan chan lệ mưa tầm t
  Đất lạnh, người xa thấm những điều

  13/08/2011
  Yn H


  Hoạ vần:

  Nhớ mẹ

  Thu sang bo tố gi ging nhiều
  Hạ đến oi nồng tợ lửa thiu
  Gnh nặng quằn vai khi nắng sớm
  Đường xa ướt mặt lc mưa chiều
  Nui con chẳng quản cng lưng nhỏ
  Vượt biển sao đnh bỏ mẹ yu
  Mỗi độ vu lan ma bo hiếu
  Rưng rưng giọt lệ nhớ bao điều

  August 13, 2011
  Hong Thứ Lang


  Hoi hương

  Thay đời đổi cảnh dạ nao nao
  Viễn xứ hoi hương nhớ dạt do
  Lộng bng sng di trăng diễm ảo
  Xuyn rm gc nhỏ gi lao xao
  Cha vừa mả lạc từ năm ngoi
  Mẹ đ mồ xiu tự thuở no
  Khi lạnh nhang tn đau dạ trẻ
  Tương phng chỉ mượn giấc chim bao

  Hong Thứ Lang


  Nhớ song thn
  (Bài hoạ)

  Nỗi nhớ no hơn nỗi nhớ nh
  Xun về đn tết ở phương xa
  Thương cha xc rũ t Thanh-C̉m
  Tủi mẹ mồ chn tỉnh Quảng-Đ
  Sng ngắm khung trời sương trắng nhuộm
  Đm nằm kho mắt lệ hồng pha
  Từ đường tổ phụ ai nhang khi ?
  Thng lụn năm tn nối tiếp qua !

  Hong Thứ Lang

 7. #17
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Lin Hon Khc - Lan Anh


  THẬP THỦ LIN HON

  Cn cht g để nhớ

  Buồn trng nắng nhạt tắt ven đồi
  My tm ơ thờ lng đng tri
  Lẩn thẩn hồn thu chiều bạt gi
  Thnh thang mộng cnh tung trời
  Đường xưa tm đến đi h vắng
  Lối cũ quay về một bng ci
  Nhặt chiếc l rơi lng chợt lạnh
  Bng quơ kỷ niệm đ xa rồi

  Xa rồi những buổi hẹn chiều mưa
  Một thuở yu thương kể mấy vừa
  o trắng tan trường e ấp đợi
  Thơ hồng thắm mộng ngập ngừng đưa
  Tnh trao pht đ tnh chưa đủ
  gửi hm nao vẫn thừa
  Thẳng chuyến xe xui miền k ức
  Bn thềm vọng nhớ những ngy xưa

  Xưa khi những lc gọi tnh nhn
  Vạn dặm trng dương cũng thấy gần
  Mắt biếc mơ mng sau vạt gi
  Mi hồng ngy ngất trước thềm xun
  i bao i cảm l hư mộng
  M cht dư hương vẫn tuyệt trần
  Lặng lẽ bn đời đau hạnh phc
  Đm di nỗi nhớ cứ bng khung

  Đm di nỗi nhớ cứ bng khung
  Trở giấc tương tư dệt mấy vần
  Di mắt min man nhn bng nguyệt
  m lng khắc khoải mộng tnh xun
  Sao thương nhớ mi duyn hn mặc
  M ước đong đầy chữ i n
  Chỉ tiếc đường hoa no mở lối
  Xa xi cch trở kh mong gần

  Gần nhau giy pht để rồi xa
  Lặng lẽ hong hn cũng nhạt nha
  Hứng giọt mưa thu ngoi ng trc
  Se t o lụa trước thềm hoa
  Bao la non nước i thăm thẳm
  Thoang thoảng hương duyn vẫn đậm đ
  Gặp lại mai ny xin ướm hỏi
  Ơi người viễn xứ nhớ chăng ta

  Ta viết đi dng mến tặng anh
  Bn trời trăng sng mộng nghing thnh
  Trao về chốn ấy nhnh hoa thắm
  Gửi đến nơi ny ước vọng xanh
  Dng liễu ngy ng đa gi mt
  Hương xun lả lướt dạo đm lnh
  Từ khi sng nước vui tương hội
  Suối tc my ci bng nguyệt thanh

  Thanh thanh rặng liễu phất phơ cnh
  Rũ bng bn hồ mặt nước xanh
  Mấy cnh sen hồng say trước nắng
  Vi cơn gi mt thổi ngang mnh
  Em mơ nhạc khc bn thềm mộng
  Ta ngắm my trời dưới mi tranh
  Dệt cnh thơ tnh thơm ngt
  Cho đời một nửa nửa v anh

  Anh ơi nhớ qu nhớ no ngui
  Muốn ni m sao lại nghẹn lời
  Tm nẻo sương ci hiu hắt gi
  Nghn trng khi phủ mịt m khơi
  Tay nng bt ngọc tay run rẩy
  đẫm men say r rời
  Cy cỏ v tnh chao cnh điệp
  Trăng sầu nửa mảnh khc chơi vơi

  Trăng sầu nửa mảnh khc chơi vơi
  Kẻ ở chn my mộng cuối trời
  Kỷ niệm đ đnh khng thể khp
  n tnh sao nỡ cứ hoi khơi
  Chung cng nẻo đ bao ray rức
  Ring chỉ nơi đy những rối bời
  M vốn hữu tnh l hữu hoại
  Cn g tiếc nuối cnh hoa rơi

  Hoa rơi lc đc vướng hin lầu
  Một thong ru tnh gửi gi thu
  Ngọn bt no đang dầm lệ nng
  Tm tư sao mi nhuộm thu nhầu
  Ngy nao nhấp cạn cng men rượu
  Lc đ phai nha với nỗi đau
  Tất cả cn g hơn thế nữa
  Từ đy xin xa mọi ưu sầu

  Lan Anh


  THẬP THỦ LIN HON

  Cn cht g để nhớ

  Buồn trng nắng nhạt tắt ven đồi
  My tm ơ thờ lng đng tri
  Lẩn thẩn hồn thu chiều bạt gi
  Thnh thang mộng cnh tung trời
  Đường xưa tm đến đi h vắng
  Lối cũ quay về một bng ci
  Nhặt chiếc l rơi lng chợt lạnh
  Bng quơ kỷ niệm đ xa rồi

  Xa rồi những buổi hẹn chiều mưa
  Một thuở yu thương kể mấy vừa
  o trắng tan trường e ấp đợi
  Thơ hồng thắm mộng ngập ngừng đưa
  Tnh trao pht đ tnh chưa đủ
  gửi hm nao vẫn thừa
  Thẳng chuyến xe xui miền k ức
  Bn thềm vọng nhớ những ngy xưa

  Xưa khi những lc gọi tnh nhn
  Vạn dặm trng dương cũng thấy gần
  Mắt biếc mơ mng sau vạt gi
  Mi hồng ngy ngất trước thềm xun
  i bao i cảm l hư mộng
  M cht dư hương vẫn tuyệt trần
  Lặng lẽ bn đời đau hạnh phc
  Đm di nỗi nhớ cứ bng khung

  Đm di nỗi nhớ cứ bng khung
  Trở giấc tương tư dệt mấy vần
  Di mắt min man nhn bng nguyệt
  m lng khắc khoải mộng tnh xun
  Sao thương nhớ mi duyn hn mặc
  M ước đong đầy chữ i n
  Chỉ tiếc đường hoa no mở lối
  Xa xi cch trở kh mong gần

  Gần nhau giy pht để rồi xa
  Lặng lẽ hong hn cũng nhạt nha
  Hứng giọt mưa thu ngoi ng trc
  Se t o lụa trước thềm hoa
  Bao la non nước i thăm thẳm
  Thoang thoảng hương duyn vẫn đậm đ
  Gặp lại mai ny xin ướm hỏi
  Ơi người viễn xứ nhớ chăng ta

  Ta viết đi dng mến tặng anh
  Bn trời trăng sng mộng nghing thnh
  Trao về chốn ấy nhnh hoa thắm
  Gửi đến nơi ny ước vọng xanh
  Dng liễu ngy ng đa gi mt
  Hương xun lả lướt dạo đm lnh
  Từ khi sng nước vui tương hội
  Suối tc my ci bng nguyệt thanh

  Thanh thanh rặng liễu phất phơ cnh
  Rũ bng bn hồ mặt nước xanh
  Mấy cnh sen hồng say trước nắng
  Vi cơn gi mt thổi ngang mnh
  Em mơ nhạc khc bn thềm mộng
  Ta ngắm my trời dưới mi tranh
  Dệt cnh thơ tnh thơm ngt
  Cho đời một nửa nửa v anh

  Anh ơi nhớ qu nhớ no ngui
  Muốn ni m sao lại nghẹn lời
  Tm nẻo sương ci hiu hắt gi
  Nghn trng khi phủ mịt m khơi
  Tay nng bt ngọc tay run rẩy
  đẫm men say r rời
  Cy cỏ v tnh chao cnh điệp
  Trăng sầu nửa mảnh khc chơi vơi

  Trăng sầu nửa mảnh khc chơi vơi
  Kẻ ở chn my mộng cuối trời
  Kỷ niệm đ đnh khng thể khp
  n tnh sao nỡ cứ hoi khơi
  Chung cng nẻo đ bao ray rức
  Ring chỉ nơi đy những rối bời
  M vốn hữu tnh l hữu hoại
  Cn g tiếc nuối cnh hoa rơi

  Hoa rơi lc đc vướng hin lầu
  Một thong ru tnh gửi gi thu
  Ngọn bt no đang dầm lệ nng
  Tm tư sao mi nhuộm thu nhầu
  Ngy nao nhấp cạn cng men rượu
  Lc đ phai nha với nỗi đau
  Tất cả cn g hơn thế nữa
  Từ đy xin xa mọi ưu sầu

  Lan Anh


  THẬP THỦ LIN HON
  (Phỏng , chm vần của Lan Anh)

  Cn cht g để nhớ

  Vạt nắng hong hn khuất dy đồi
  Chiều thu ảm đạm ng my tri
  Hoa tn r cnh bay trong gi
  L a la cy lạc cuối trời
  Ng cũ ong buồn than bng lẻ
  Vườn xưa bướm tủi khc thn ci
  Bng khung nhặt đo sầu rơi rụng
  Ước mộng tnh ta đ lỡ rồi

  Đ lỡ rồi chiều hẹn dưới mưa
  Bao nhiu kỷ niệm nhớ sao vừa
  Người đi khắc khoải niềm mong đợi
  Kẻ ở bồi hồi lệ tiễn đưa
  Di mắt theo nhn ai dng nhỏ
  Đưa tay vi nhặt cht hương thừa
  Lao xao tiếng gi buồn hiu hắt
  Gợi lại trong lng k ức xưa

  K ức xưa về vọng cố nhn
  Trng dương cch trở kh mong gần
  Rm khuya lạnh lẽo khng tin nhạn
  Gc vắng m thầm chẳng nh xun
  Huyễn ảo niềm mơ người thế tục
  Hư v giấc mộng khch dương trần
  Lu đi hạnh phc l sương khi
  Đắm lụy chi nhiều chỉ khổ thn

  Đắm lụy chi nhiều chỉ khổ thn
  Bi thơ lạc chẳng sung vần
  Mnh mang tuyết trắng che vầng nguyệt
  Bng bạc sương m khuất ng xun
  Dẫu một lời trao l bể i
  D đi tiếng hẹn cũng nguồn n
  Nhưng no dm hứa cu chờ đợi
  Bởi sợ xa xi kh thể gần

  Kh thể gần m lại dễ xa
  Đời hai lối rẽ sắc xun nha
  Mưa sầu gi thảm buồn nhn thế
  Nắng di mưa dầu a cỏ hoa
  Kẻ ứa dng chu đầu ni Tản
  Người tun giọt lệ cuối sng Đ
  Đi mnh trắc trở l duyn số
  Định mệnh do trời để khổ ta

  Ta cng cảm nghĩ với Lan Anh
  Hy vọng cng đau bởi kh thnh
  Gi hỡi mang về cu chc đẹp
  My ơi gửi đến cnh thư xanh
  Tnh xun ấp ủ cơn mơ thắm
  Dng liễu nng niu giấc mộng lnh
  Suối chảy hoa tri hồn thot tục
  Bn nng ngoạn cảnh ngắm trăng thanh

  Thanh vắng vườn du tri trĩu cnh
  Sng di uốn khc nước trong xanh
  Lời ve cuối hạ ru hồn nắng
  Ngọn gi đầu thu động bức mnh
  Sng đến my đn xinh xm rẫy
  Chiều về khi quyện ấm nh tranh
  Thơ tnh ngọt lịm trao em đ
  Từng chữ từng lời lộng anh

  Lộng anh vo nhớ kh ngui
  Cu than tiếng thở ghp nn lời
  Trao người son sắt ngăn trời rộng
  Gửi bạn chung tnh cch biển khơi
  Đọc ng thơ xưa mi chẳng chớp
  Nhn hnh ảnh cũ mắt khng rời
  Cao xanh nỡ đọa đy duyn kiếp
  Nửa mảnh trăng sầu mi cạn vơi

  Nửa mảnh trăng sầu mi cạn vơi
  Người xa biền biệt tận chn trời
  Tnh xưa gợi khổ m mong gợi
  Nghĩa cũ khơi sầu lại muốn khơi
  Nẻo ấy em cn thương vợi vợi
  Nơi đy anh vẫn nhớ bời bời
  Ngn trng xa cch hồn đau buốt
  Nhặt đo hoa tn cnh rụng rơi

  Cnh rụng rơi rơi ngập mi lầu
  Bn rm le li nh trăng thu
  Vi vu ngọn gi đn leo lt
  Ho hắt cnh hoa sắc a nhầu
  Cạn chn men nồng tm khổ
  Nng ly rượu đắng xc hồn đau
  Người ơi tất cả l hư ảo
  Quyến luyền cng thm chuốc thảm sầu

  Hong Thứ Lang


  LIN HON TAM THẬP LỤC KHC

  Khng đề

  1.

  Đường xưa lất phất hạt sương mai
  Lối cũ em đi ng bng di
  Lng đng my trời thương nhớ gi
  Bng khung cỏ l đợi chờ ai
  Hương hoa lả lướt vương cnh mộng
  Vạt nắng chao nghing trải bước hi
  Trĩu nặng tm tnh bao kỷ niệm
  Nghe rằng k ức chửa mờ phai

  Lan Anh


  2.

  Phai nha mắt lệ buổi chiều mưa
  Ngoảnh mặt người đi ni mấy vừa
  Nước cuốn hoa tn loang bng cũ
  Trm rơi xuyến gẫy nhạt hnh xưa
  Dầu dư thắp lại tnh cn đ
  Bếp lạnh hong ln mộng chẳng thừa
  Ấp ủ nin thời bao luyến nhớ
  Lưng chừng đọng lại nh sao thưa

  Hải Đường


  3.

  Thưa dần cnh mộng vỡ chim bao
  Di mắt xa xăm nuốt nghẹn ngo
  Phố vắng đm buồn mưa lất phất
  Trăng gầy gc lạnh gi lao xao
  Khng nghe tiếng nhớ từ phương ấy
  Chẳng biết người thương tận chốn no
  Một thuở duyn tnh say bng nguyệt
  By chừ trả lại với ngn sao

  Lan Anh


  4.

  Ngn sao ghp lại mảng trời thơ
  Dệt mộng đm sương l cỏ chờ
  Gi quyện hương thanh trn bến đợi
  Trăng ci sắc bạc lộng thuyền mơ
  m đềm so ngọc người lưu luyến
  Dịu ngọt cung trầm kẻ ngẩn ngơ
  Sng vỗ r ro ho khc nhạc
  Bn ngoi ửng đỏ nh dương mờ

  Hải Đường


  5.

  nh dương mờ mịt chiếu hin mai
  Kẻ l no xuyn vệt nắng di
  Gc mộng anh chờ tin cnh nhạn
  Lầu mơ em đợi bng hnh ai
  Trng người bạn ngọc su đi mắt
  In dấu thềm ru đậm gt hi
  Kỷ niệm đong đầy theo k ức
  Năm di thng rộng vẫn khng phai

  Hong Thứ Lang


  6.

  Vẫn khng phai nhạt mối tnh thơ
  Cho dẫu thời gian c bạc mờ
  Trang sch cn thơm dng l thắm
  Hoa lng sẽ ngt nẻo đường tơ
  Quen nhau để nhớ từ khi ấy
  Luống mộng rồi thương tận bấy giờ
  Duyn phận mới hay l thế đ
  Đời mnh chẳng khc một cơn mơ

  Lan Anh


  7.

  Đời mnh chẳng khc một cơn mơ
  Vẫn biết m sao cứ đợi chờ
  Khắc khoải đm tn nghe tiếng gi
  Bồi hồi canh vắng dệt vần thơ
  Từ khi gặp mặt rồi ngơ ngẩn
  Đến lc xa nhau lại thẩn thờ
  Nửa mảnh trăng thề soi bng chiếc
  Đi dng lệ ứa khc bơ vơ

  Hong Thứ Lang


  8.

  Bơ vơ cnh nhạn khuất vầng dương
  Vạn nẻo trun truyn lệ thấm đường
  Lận đận mi gầy cầu hạnh phc
  Gian nan gt ngọc khẩn tnh thương
  Mưa chiều vướng tc sầu mi mắt
  Nắng sớm vương vai tủi đoạn trường
  Bạc phước hồng nhan đau chữ luỵ
  Nn đm trỗi dậy vạn niềm tương

  Hải Đường


  9.

  Tương Giang từ đ rẽ đi dng
  Một chiếc thuyền tnh lạc giữa sng
  Tan tc bao chiều cơn gi lạnh
  Chơi vơi mấy ng mảnh hương nồng
  Bn trời c kẻ ngy ng đợi
  Cuối bến đu người lặng lẽ trng
  Tấm giấy v tm cn thấm mực
  Th sao cắt đứt sợi tơ lng

  Lan Anh


  10.

  Tơ lng trăm sợi rối như v
  Sng ngng chiều trng tối ngẩn ngơ
  Thu mới giao ma chưa ảm đạm
  Tnh vừa chớm mộng đ bơ vơ
  Nơi ny l đổ buồn hiu hắt
  Nẻo ấy sương giăng nhớ thẩn thờ
  Bt hạ bao lần thơ chẳng
  Đm vế ấp ủ mối duyn mơ

  Hong Thứ Lang


  11.

  Duyn mơ dẫu đẹp vẫn xa vời
  Tỉnh mộng đm tn lệ khẽ rơi
  Đếm bước bơ vơ sầu lấp nẻo
  Đong tnh lặng lẽ tủi vy đời
  Nhờ my nhắn gửi người ven biển
  Mượn gi trao tin kẻ cuối trời
  K ức đi dng sao thắm thiết
  Bao ma chuyển tiết c no vơi

  Hải Đường


  12.

  Vơi cạn bao nhiu chn rượu đầy
  Như chờ ai đến để cng say
  Tay nng mấy cnh thư đi đoạn
  Mắy chảy từng dng lệ đắng cay
  Di bng trăng vng nghing nhnh liễu
  Gieo ln sương ngọc đẫm bn tay
  M nghe chất ngất tim xao động
  Ta lại gần nhau những lc ny

  Lan Anh


  13.

  Lc ny vui vẻ biết l bao
  Bỏ những chờ mong tự thuở no
  Rượu ngả nghing bầu say ngất ngưởng
  Thơ vơi cạn ti ht nghu ngao
  Chiều nhn cảnh đẹp đầy ong bướm
  Sng ngắm hoa xinh dủ sắc mu
  Xướng hoạ ta cng nhau ma bt
  Đm về lộng lẫy vạn v sao

  Hong Thứ Lang


  14.

  Đm về lộng lẫy vạn v sao
  Ta thấy trời Thu đượm ngọt ngo
  Bt gc thềm trăng hồn lng đng
  Thơ đa nhnh liễu gi lao xao
  Ngờ như bước Hạ về ươm sắc
  Cứ ngỡ ngy Xun dệt thắm đo
  Nguyệt tỏ tr thơm vườn bt ngt
  Nghing mnh cnh mộng nhẹ nhng chao

  Lan Anh


  15.

  Nghing mnh cnh mộng nhẹ nhng chao
  Vạn sắc lung linh thẹn gt đo
  Ng cũ lan vng chim rộn r
  Đường xưa liễu biếc trc lao xao
  Lầu son thiếp đợi từ hm ấy
  Gc ta chng đi tự bữa no
  Quyện gi hương tr bay phảng phất
  Ru lng lng tử khẽ nn nao

  Hải Đường


  16.

  Nn nao đứng đợi trước sn trường
  o trắng nghing t để vấn vương
  Lẽo đẽo theo ai vo cửa lớp
  Tung tăng snh bước dọc ven đường
  Hoa hồng nhật k lời yu dấu
  Mực tm thư tnh tiếng nhớ thương
  Ấp ủ trong tim nhiều ước hẹn
  Cng nhau xy giấc mộng bnh thường

  Hong Thứ Lang


  17.

  Cng nhau xy giấc mộng bnh thường
  Trải cnh thư hồng lộng sắc hương
  Ngy ngất lời thơ xanh nt Huế
  Bay bay o lụa tm sn trường
  Ngy xưa dẫu đ nhiều thương nhớ
  Chuyện cũ duy cn cht vấn vương
  Đồng Khnh thương về trang kỷ niệm
  H sang phượng đỏ nhuộm ven đường

  Lan Anh


  18.

  Ven đường trống đổ điểm giờ chơi
  Chợt thong hương xưa vỡ cuối trời
  Bục giảng ngy nao cn bụi bm
  Sn trường thuở ấy vẫn hoa rơi
  Thơ tnh anh viết dng thương cảm
  Nhạc khc em ca điệu r rời
  Gốc phượng ve sầu ku nức nở
  Một thời o trắng mộng đầy vơi

  Tiểu Vũ Vi


  19.

  Một thời o trắng mộng đầy vơi
  Thong đ tri nhanh với tuổi đời
  Kỷ niệm khơi về ngang lớp học
  Tm tnh đọng lại giữa giờ chơi
  Ngy thơ dệt l đi cu ph
  Bẽn lẽn trao nhau vạn lời
  Nhặt phượng anh ci ln suối tc
  Thẹn thng em đn cnh hoa rơi

  Lan Anh


  20.

  Thẹn thng em đn cnh hoa rơi
  Chớp chớp đi mi nhoẽn miệng cười
  Mn kha ra trường chia mỗi ngả
  Trao bằng tốt nghiệp rẽ đi nơi
  Nghe hồi trống điểm hồn tan nt
  Ngắm l me bay dạ rối bời
  Bốn mắt ngy nhn chan chứa lệ
  Thương nhiều chỉ gọi cố nhn ơi

  Hong Thứ Lang


  21.

  Ơi đ xa m nhớ lắm thay
  Hm xưa dẫu khp vạn trang dy
  Nhưng thơ chẳng thiếu từng thương mến
  M bt cn thừa những đắm say
  Một bước chia ly tnh mấy ngả
  Trọn đời dang dở mộng bao ngy
  Anh về đu đ phương trời lạ
  Em bước qua đời với lệ cay

  Lan Anh


  22.

  Lệ cay lả chả đẫm mi sầu
  L a thu về gi cuốn đu
  Dng liễu hao gầy nơi phượng cc
  Thn mai ủ dột chốn khu lầu
  Hoa tn cũng bởi hoa phai sắc
  Cc rũ v do cc nhạt mầu
  Mộng ước đi mnh sao ngắn ngủi
  Trăm năm đ lỡ mối duyn đầu

  Hải Đường


  23.


  Đầu non tuyết phủ trắng rừng cy
  Lạnh gi sương hn quyện khi my
  Anh ngng gi đng sầu chất ngất
  Em nhn trăng khuyết lệ đong đầy
  Đm thu thức giấc lng chua xt
  Canh vắng giật mnh dạ đắng cay
  Đi ng tm nhau trong nỗi nhớ
  Tương tư nguyện ước mộng sum vầy

  Tiểu Vũ Vi


  24.

  Ước mộng sum vầy buổi sớm mai
  Đường hoa trải thảm bướm vng bay
  Xy tnh snh bước nhn chim lượn
  Dệt i chung đi ngắm trc lay
  Thiếp vẽ vầng dương soi bng nước
  Chng t nh nguyệt dọi lầu my
  Rời xa nỗi nhớ đm thu nguyện
  Rực rỡ bnh mnh mắt đượm say

  Hải Đường


  25.

  Say v bng dng của giai nhn
  Lộng vo thơ dệt mấy vần
  Mắt phụng my ngi duyn sắc sảo
  Hnh mai vc liễu nt thanh tn
  Lời thương muốn ni cn do dự
  Tiếng mến mong trao vẫn ngại ngần
  Để đến đm về nghe nhớ nhớ
  Mơ mng ấp ủ mối tnh xun

  Hong Thứ Lang


  26.


  Xun về xứ Lĩnh bến T chu
  Nước biếc quanh co mấy nhịp cầu
  Rộn r bn sng h giặt lụa
  Dặt du ven suối khc giăng cu
  Trữ la thn nhớ duyn tnh hận
  Nơi đất Ng thương số kiếp sầu
  Thnh quch C T mờ khi tỏa
  Thuyền quyn nợ nước trả về đu

  Tiểu Vũ Vi


  27.

  Về đu bng dng của Ty Thi
  Quốc loạn niềm ring s kể g
  Gạt lệ anh hng khng khiếp nhược
  Chia tnh thục nữ chẳng ai bi
  Ph Sai nổi tiếng người v đạo
  Cu Tiễn lừng danh kẻ bất ngh
  Phạm Li danh thnh thn phải thoi
  Ngn sau sch sử vẫn cn ghi

  Hong Thứ Lang


  28.

  Cn ghi đnh ước tự ngn khơi
  Hẹn biển thề non quyết giữ lời
  Nẻo đến Sng Tương ln tuyết phủ
  Đường về Bến Mộng giọt chu rơi
  Bơ vơ xứ lạ hồn xơ xc
  Lạc lng qu người o tả tơi
  Phận gi đục trong chng c hiểu
  Cung vng điện ngọc thiếp chn đời

  Tiểu Vũ Vi


  29.

  Cung vng điện ngọc thiếp chn đời
  Thảm no ưu phiền mi chửa vơi
  Tiếng hẹn cn lưu chưa tỏ
  Lời yu vẫn giữ chửa nn lời
  Ngy nhn cnh nhạn sầu c lữ
  Tối ngắm trăng khuya dạ rối bời
  Ngọc vỡ từ đy thi vĩnh viễn
  Nghn trng cch biệt mộng xa vời

  Hải Đường


  30.

  Xa vời năm thng biết tm đu
  Một dải sng Tương một dải sầu
  Luyến nhớ cng đau niềm cố quận
  Nghẹn ngo thm lạnh chốn c lu
  Dng mơ Phạm Li du thuyền mộng
  Bến đợi Ty Thi nối hẹn đầu
  Chỉ thấy trăng buồn sng nước bạc
  Đầm đa lệ ứa giữa canh thu

  Lan Anh


  31.

  Canh thu tiếng m vọng đm đen
  Lất phất m sương mịt nh đn
  Lữ Bố oai hng qun thống lỉnh
  Điu Thuyền diễm lệ nguyệt hờn ghen
  Hong Lan một đa cn mong gặp
  Nguyệt Qu đi nhnh cũng muốn quen
  Tự cổ giai nhn trong lịch sử
  Nghing thnh đổ nước vẫn cười khen

  Hải Đường


  32.

  Cười khen lơi lả đắm Mn qun
  Một đo sương mai đẫm bụi trần
  Bế nguyệt tu hoa trang quốc sắc
  Trầm ngư lạc nhạn nt thanh tn
  Tnh chia lối rẻ đền ơn nước
  Loan phụng la đi trả nghĩa dn
  Tự cổ hồng nhan như chiến tướng
  Hai chu L một Huyền Trn

  Tiểu Vũ Vi


  33.

  Huyền Trn nuốt lệ nn cơn sầu
  Nợ nước tnh nh nỗi cạn su
  Sng rẽ đưa thuyền xa bến mộng
  Trăng buồn nhạt sắc lạnh giang đầu
  Chim Thnh tiến bước lng t ti
  Đất Việt quay nhn dạ đớn đau
  Một kiếp hồng nhan nhiều khổ luỵ
  Niềm ring khắc khoải chốn khu lầu

  Lan Anh


  34.

  Lầu vắng chiều thu ngọn gi luồn
  Bnh minh vừa khp đ hong hn
  My sầu mấy ngả che tầm mắt
  Gi buốt từng cơn lạnh mảnh hồn
  Hứng giọt mưa ngu vng v nhớ
  Lau dng nước mắt nghẹn ngo tun
  Đn ai lặng lẽ rung tơ ngọc
  Tnh mộng chm theo khc nhạc buồn

  Lan Anh


  35.

  Buồn trong nh mắt ng thơ ngy
  Ci thuở thơm hương kỷ niệm đầy
  Lng rộn bng khung theo cnh gi
  Mi di ngơ ngc với ln my
  Xa rồi tuổi ngọc tươi hoa mộng
  Cn chỉ dng thơ đẹp thng ngy
  Vuốt tc em ngồi hong nắng nhạt
  Nồng nn cỏ l buổi chiều say

  Lan Anh


  36.

  Say v những chiếc l vng phai
  Nu gt đan theo một qung di
  Di ng my trời nghing vc lụa
  Vin chm hoa nắng vuốt bờ vai
  Thơm nồng giữa lối hương thu đượm
  Đẹp thắm trong tim đa cc ci
  Lặng lẽ nhn quanh vng kỷ niệm
  Đường xưa lất phất hạt sương mai

  Lan Anh  Cu cuối: "Đường xưa lất phất hạt sương mai" hồi thủ (trở về cu đầu bi 1) đ nối liền vng (lin hon), kết thc 36 bi lin hon "Khng Đề" (Lin Hon Tam Thập Lục Khc). LA mượn bi ni để khp lại ci Lin hon khc ny...LA cm ơn SP cng sis Tiểu Vũ Vi v Hải Đường đ vui cng d LA...


  LIN HON NHỊ THẬP BT KHC

  Chìu Sương

  1.
  Trong chiều văng vẳng tiếng thu khng
  Gi phất phơ cy nắng nhạt hồng
  nh biếc phai dần trn đọt l
  Tơ vng khp lại dưới hng thng
  My bay bảng lảng my mun thức
  Nước chảy bng khung nước một dng
  Thong bng chim xa rồi lẫn khuất
  Khi trời sương trắng rụng mnh mng

  Lan Anh


  2.
  Mnh mng bt ngt một mu sương
  Phủ kn hng cy cuối nẻo đường
  Nắng tắt cu h vang dưới rẫy
  Chiều tn tiếng ht vọng trn nương
  Lao xao gi thoảng lay cnh l
  Lấp lnh đn ln rực phố phường
  Sải cnh chim bay về tổ ấm
  Non đoi đ khuất hẳn vầng dương

  Hong Thứ Lang


  3.
  Vầng dương chếch bng mi hin ty
  Sợi nắng như tơ thắm tri đầy
  Đỉnh ni my giăng song yến lượn
  Đồi non gi thổi ng chiều vy
  Lay lay cỏ l xanh um mộng
  Nhẹ nhẹ đo lan trắng nuột gầy
  Một thong mng lung tr nhấp vội
  Đo nguyn hữu cảnh chốn no đy

  Hải Đường


  4.
  Đy qun chiều sương đn khch về
  Than hồng sưởi ấm mảnh hồn t
  Bờ xanh trc biếc giăng hai lối
  Gi mt hoa thơm thưởng bốn bề
  Thảo trạch thường bay hương bt ngt
  Phồn hoa t thấy liễu l th
  Trn cnh khc nhạc chim đưa lối
  Đm xuống trăng rơi chn rượu kề

  Lan Anh


  5.
  Chn rượu kề mi ngắm nắng chiều
  Sương buồn đọng lại nỗi c liu
  Dừng chn phố nhỏ vi du khch
  Rảo bước đường xa một lo tiều
  Cảnh vật im lm cy rũ rượi
  Hong hn vắng lặng mắt đăm chiu
  Bn hin phiến l sầu rơi rụng
  Nhặt cnh hoa xưa dạ nhớ nhiều

  Hong Thứ Lang


  6.
  Dạ nhớ nhiều sao chẳng tỏ lời
  Cho tnh ấy mi ngậm chơi vơi
  Cưu mang mấy thuở khng hề đổi
  Ấp ủ bao năm nỏ chịu rời
  Kẻ cuối chn trời người gc bể
  My m đỉnh ni gi ngoi khơi
  Đường xưa lối cũ mơ mng đợi
  Một sớm ai kia gh xuống đời

  Nguyn Thoại


  7.
  Đời ta chm đắm ci min trường
  Mộng ước tan dần tợ khi sương
  Bấc lụn dầu vơi thương m phấn
  Đn lu trăng khuyết nhớ mi hồng
  Nhn mu thu đến lng xao xuyến
  Thấy gi đng về dạ vấn vương
  Đi đoạn từng cơn khi tuyết đổ
  Ai xui mỗi đứa một con đường

  Hong Thứ Lang


  8.
  Ai xui mỗi đứa một con đường
  Để lệ hoen vng trc bến Tương
  Bt chp vi cu chưa hết mộng
  Thu rơi mấy l đ nghe buồn
  Cn con dốc hẹn hoa thơm o
  C bức thư tnh nụ ngt hương
  M cnh diều kia biền biệt mi
  Nỗi niềm thi nh gởi mun phương

  Lan Anh


  9.
  Nỗi niềm thi nh gởi mun phương
  Biết tỏ cng ai khc đoạn trường
  Tiếng gi giao ma vang khắc khoải
  Canh g gọi sng vọng th lương
  Bao lời hẹn ước ghi trong dạ
  Một gnh tnh chung gy giữa đường
  Lối cũ by giờ hoang vắng lạ
  Mnh ta lẻ bước dưới chiều sương

  Hong Thứ Lang


  10.
  Sương ướt hồn thu nắng trở chiều
  Hnh như buồn cũng thấp liu xiu
  Vng rơi vng nhạt rơi thm nữa
  Ai nhớ ai xa nhớ rất nhiều
  Chậu cc sn nh hương lng đng
  Cnh thơ song cửa gi hiu hiu
  Chung quanh chẳng một lời chi cả
  Lạnh lẽo tm sang lớp khi đều

  Lan Anh


  11.
  Lớp khi đều bay phủ kn trời
  My bo tan hợp cố nhn ơi
  Sương buồn lắng đọng trn cnh l
  Tuyết trắng dần tan dưới ni đồi
  Mấy cnh chim chiều bay tản mạn
  Đi dng chu lệ nhớ xa xi
  Cy đa bến cũ cn in bng
  M khch tnh chung lỗi hẹn rồi

  Hong Thứ Lang


  12.
  M khch tnh chung lỗi hẹn rồi
  Ghi lng tạc dạ cũng phai phi
  Người theo my nước về đi ng
  Kẻ khp lầu hương nhớ một trời
  Thề nguyện cho đau ln tc rối
  Yu thương để nhạt cnh hoa tươi
  Trăm vương vấn mi khng đnh dứt
  Uổng mảnh hồn xun mộng nửa vời

  Lan Anh


  13.
  Uổng mảnh hồn xun mộng nửa vời
  Mơ về kỷ niệm thuở chung đi
  Sao nghe giọt đắng tnh lai lng
  M thấy hồn say dạ ngậm ngi
  Ngắm anh sao rơi sầu chẳng cạn
  Nhn vầng trăng rụng nhớ khng ngui
  Sương lam phủ kn mu quan ti
  Di mắt tm ai tận cuối trời

  Hong Thứ Lang


  14.
  Di mắt tm ai tận cuối trời
  My sầu lớp lớp cuộn xa xi
  Ngy đm vắng hạ đu hiu lắm
  Cy cỏ vo thu lạnh lẽo rồi
  Gi nổi mnh mng buồn khp cửa
  Lng nghe th thiết a ln ngi
  Một ln hương cũ bay tan tc
  Nu được hay chăng cũng r rời

  Lan Anh


  15.
  R rời nỗi nhớ buổi hong hn
  Ảm đạm mu sương cảnh vật buồn
  Thuở ấy giao thề cu luyến i
  By giờ lỗi ước chữ yu đương
  Cu thơ gởi bạn sầu t dạ
  Ngọn gi vo thu buốt lạnh hồn
  Biết đến bao giờ ta hội ngộ
  Cho mnh nối lại mối tơ vương

  Hong Thứ Lang


  16.
  Vương vấn thm hồng vạt o bay
  Gi thơm ma l mắt thơ ngy
  Cnh thu cc cũ trng vừa nở
  Chn rượu hương xưa rt lại đầy
  Cũng bởi cn tươi dng đẹp
  Cho nn chửa nhạt mảnh tnh say
  Bao nhiu kỷ niệm đều xanh mộng
  Thương nhớ no hơn những lc ny

  Lan Anh


  17.
  Những lc ny sao bỗng ngậm ngi
  Mơ về kỷ niệm đ xa xi
  Thương ngy gặp mặt tim xao xuyến
  Nhớ buổi cầm tay lệ sụt si
  Nẻo ấy em buồn thn lạc lng
  Nơi no anh tủi phận đơn ci
  Ngy qua thng lại sầu cm nn
  Bng tối vy quanh suốt cuộc đời

  Hong Thứ Lang


  18.
  Suốt cuộc đời cn tưởng đến nhau
  Gom hương vẽ thắm đẹp từng cu
  Khng bừng trang sch bn song cửa
  Vẫn ngt ma trăng dưới mi lầu
  Đậm nhạt thời gian l mấy chốc
  Vơi đầy kỷ niệm được bao lu
  Chỉ hay lưu luyến di lưu luyến
  Th hiểu lng xưa vẹn sắc mu

  Lan Anh


  19.
  Mu thu l a mhuộm quan san
  Lặng ngắm chiều rơi mắt lệ trn
  Thấy cội phong buồn thương diệu vợi
  Trng vầng my tm nhớ min man
  Sương la ng vắng đi hoa rụng
  Gi lọt rm thưa giấc mộng tn
  Cnh hạc về đu ngy đ tắt
  Mưa sầu trắng xa cả khng gian

  Hong Thứ Lang


  20.
  Khng gian phơn phớt một mu sương
  Lối cũ em đi l ngập đường
  Tc rối vai gầy khng kẻ đoi
  Chn mềm gt nhỏ c ai thương ?
  Hong hn xuống vội đều thn xm
  Bng tối lan nhanh khắp phố phường
  Tiếng trống cha xa nh nhẹ điểm
  Đu đy dạ l ngạt ngo hương

  Trm Anh


  21.
  Hương bay bay gi gợn từng cơn
  Ng l vng rơi cht dỗi hờn
  Xo trộn khng gian mu tĩnh lặng
  Chan đầy khoảnh khắc vẻ c đơn
  Đường trăng mộng cũ ln my cuộn
  Dặm liễu hồn xưa di khi vờn
  Thu đến thu đi người chẳng thấy
  Lời no thệ hải với minh sơn

  Lan Anh


  22.
  Lời no thệ hải với minh sơn
  Lng lnh rm mi giọt tủi hờn
  Ho a bn thềm hoa dạ l
  u sầu trước gi nhnh lay ơn (glaeul)
  Duyn tnh chẳng trọn duyn bo bọt
  Giấc ngủ khng yn giấc chập chờn
  Thu đến bao lần tin vẫn bặt
  Khối sầu trĩu nặng kiếp c đơn

  Trm Anh


  23.
  C đơn thường g cửa đm mưa
  Dm hẹn đu m đến dạ thưa
  Cổng trước bay sương buồn đậm nhạt
  Vườn sau nhặt l quạnh dư thừa
  Tay lần giở mảnh n tnh cũ
  Hương gợn xao lng kỷ niệm xưa
  Với một bi thơ khng đoạn kết
  Bao nhiu day dứt ni cho vừa

  Lan Anh


  24.
  Vừa nghe tiếng gi lướt bn song
  Chạnh mối tnh xưa nt ci lng
  Mấy độ thu qua cn bng lẻ
  Bao ma l rụng vẫn phng khng
  Anh nhn tuyết đổ buồn da diết
  Em ngắm sương rơi khổ chất chồng
  Kỷ niệm theo về trong giấc ngủ
  Đm no cũng nhớ cũng thương mong

  Trm Anh


  25.
  Thương mong dệt lấy khc trăng hoa
  Đi bướm đi chim buổi hiệp ha
  Tơ tc như nguyền thu tấm lụa
  Đ vng khn thẹn bẻ cnh thoa
  Lng ngm một mảnh tnh lai lng
  Nến rỏ năm canh đượm đ
  Kho lo đường kim từng mối chỉ
  T hồng ước mộng giữa đi ta

  Lan Anh


  26.
  Đi ta mỗi đứa một phương trời
  Lệ nhớ đm ngy mặn đắng mi
  Bn ấy xun về xanh rặng liễu
  Nơi ny tuyết đổ trắng ven đồi
  Yến oanh lẻ bạn khng trn mộng
  Loan phượng xa bầy chẳng vẹn đi
  Giy pht tương phng no dm nghĩ
  Tnh theo bọt nước vỡ tan rồi

  Trm Anh


  27.
  Tnh theo bọt nước vỡ tan rồi
  Từ đ ring cn nẻo mộng thi
  Hỏi mượn chiều thơ gh đắm đắm
  M xem gi thổi tơi bời
  Hoa tn l a nơi nơi rụng
  Khi lạnh sương m lớp lớp khơi
  Thong nhạt nha đi khng thấy nữa
  L khi giọt lệ rt thay lời

  Lan Anh


  28.
  Lời no ni hết nỗi thương mong
  Thổn thức từng đm nhớ bạn lng
  Gối lẻ than đời sao lận đận
  Tnh sầu trch phận qu long đong
  Thời gian gợi lại thời hoa mộng
  Kỷ niệm về khơi giọt lệ hồng
  Ngắm dải sương buồn bay tản mạn
  Trong chiều văng vằng tiếng thu khng

  Hong Thứ Lang


  Cu cuối: "Trong chiều văng vẳng tiếng thu khng" hồi thủ (trở về cu đầu bi 1) đ nối liền vng (lin hon), kết thc 28 bi lin hon "Chiều Sương" (Lin Hon Nhị Thập Bt Khc). HTL mượn bi ni để khp lại ci Lin hon khc ny, để Lan Anh mở bi khc... hihihi...


  THẬP THỦ LIN HOẢN

  Khng đề

  Anh hỡi phương trời c nhớ em
  Giờ đy kỷ niệm lướt qua thềm
  Nghe thu ướt đẫm trời xao xuyến
  Gối mộng tm về pht dịu m
  L a bay bay đầy trước ng
  Hương xưa lc đc rụng sau rm
  Xuyn qua sương khi mu hư ảo
  Lạnh lẽo canh di ngọn gi đm


  Ngọn gi đm buồn lạnh nhớ thương
  Lời no kể hết nỗi tơ vương
  Cho sầu chẳng buốt cơn hiu quạnh
  Để lệ thi đau chữ đoạn trường
  Phố cũ cn ươm từng kỷ niệm
  Đường xưa vẫn lắng cht dư hương
  Gần nhau cứ ngỡ đời như mộng
  Cch biệt rồi hay vạn dặm đường


  Dặm đường lưu luyến mấy vần thơ
  Gp nhặt tm tư dệt chờ
  Thảo bức thư tnh xun lại nở
  Xy lầu ước mộng mắt hoi mơ
  Qun đi ngang dọc đầy mưa gi
  Bỏ hẳn chung quanh rối cuộc cờ
  Ta c nhau rồi bn chn rượu
  Lng mnh tự đ nhẹ như tơ


  Tơ lng nhỏ xuống gửi tay chng
  C giọt thu sầu đẫm mấy trang
  Nam nữ vừa hay tnh một hội
  u mới biết luỵ đi đng
  m lng thương cảm mềm chua xt
  Nuốt lệ u buồn khc dở dang
  Ro rắt cung đn mơ ước cũ
  Tm đu được nửa nh trăng vng


  Trăng vng nửa mảnh dọi song hờ
  Nửa mảnh treo ngoi vạn dặm thơ
  Gc vắng em ngồi đan luyến nhớ
  Phương xa anh c dệt mong chờ
  Trt say đi pht đời tan mộng
  Chợt tỉnh bao lần lệ ủ mơ
  Hiu hắt my sầu trong mắt đợi
  Mnh mng sng nước đẫm sương mờ


  Mờ mịt thu sầu lặng lẽ rơi
  Ngẩn ngơ my tm đọng ven trời
  L vng theo gi bay lơi lả
  Hoa trắng xa cnh rụng tả tơi
  Nhớ cnh thư hồng mơ thắm mộng
  Thương dng l biếc xanh lời
  Ngoi kia mờ ảo ln sương mỏng
  Thm một phương buồn chẳng hẹn vơi


  Vơi đầy nhung nhớ vọng xa xi
  Người hỡi mai đy gặp giữa đời
  Nỗi khổ ring mang rồi xẻ nửa
  Niềm vui thầm hẹn sẽ chia đi
  Sầu tan theo nắng chiều thu vợi
  Mộng lắng trn tay chn rượu mời
  Lc cnh hoa mơ vng lối hẹn
  L tnh xun thắm mi anh ơi


  Anh ơi d một cht mơ mng
  Nguyện giữ đời đời vạn tiếng vang
  Vọng nhớ từng đm đm hạ trắng
  Đưa duyn mỗi sng sng thu vng
  Đy trời nh nhạc dang tay đn
  Đ mảnh chn tnh gửi gi sang
  Chấp cnh tung bay vng ước mộng
  Say sưa ta lướt giữa my ngn


  Ngn thương gi ghm lại đi dng
  Bỗng chốc đm huyền ha viễn vng
  Hứng giọt mưa buồn xao xc l
  m ln gi lạnh ti t lng
  Đnh xui định mệnh m thua cuộc
  Cố nu n tnh cũng uổng cng
  Chẳng thể gần nhau kề vạn nẻo
  Anh ơi trời đất qu mnh mng


  Mnh mng khi tỏa khoảng trời mơ
  Mi mắt trng theo cnh nhạn mờ
  Nhớ dng thu xưa sầu ngớ ngẩn
  Thương hnh bng cũ mộng vu vơ
  Đu ngờ gặp mặt l yu mến
  No biết xa nhau mi đợi chờ
  Ước buổi xun hồng hoa l nở
  Đem về chung kết một lầu thơ

  Lan Anh

 8. #18
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Lin Hoàn Khúc Lan Anh (típ theo)

  THẬP THỦ LIN HOẢN

  Khng đề

  Anh hỡi phương trời c nhớ em
  Giờ đy kỷ niệm lướt qua thềm
  Nghe thu ướt đẫm trời xao xuyến
  Gối mộng tm về pht dịu m
  L a bay bay đầy trước ng
  Hương xưa lc đc rụng sau rm
  Xuyn qua sương khi mu hư ảo
  Lạnh lẽo canh di ngọn gi đm


  Ngọn gi đm buồn lạnh nhớ thương
  Lời no kể hết nỗi tơ vương
  Cho sầu chẳng buốt cơn hiu quạnh
  Để lệ thi đau chữ đoạn trường
  Phố cũ cn ươm từng kỷ niệm
  Đường xưa vẫn lắng cht dư hương
  Gần nhau cứ ngỡ đời như mộng
  Cch biệt rồi hay vạn dặm đường


  Dặm đường lưu luyến mấy vần thơ
  Gp nhặt tm tư dệt chờ
  Thảo bức thư tnh xun lại nở
  Xy lầu ước mộng mắt hoi mơ
  Qun đi ngang dọc đầy mưa gi
  Bỏ hẳn chung quanh rối cuộc cờ
  Ta c nhau rồi bn chn rượu
  Lng mnh tự đ nhẹ như tơ


  Tơ lng nhỏ xuống gửi tay chng
  C giọt thu sầu đẫm mấy trang
  Nam nữ vừa hay tnh một hội
  u mới biết luỵ đi đng
  m lng thương cảm mềm chua xt
  Nuốt lệ u buồn khc dở dang
  Ro rắt cung đn mơ ước cũ
  Tm đu được nửa nh trăng vng


  Trăng vng nửa mảnh dọi song hờ
  Nửa mảnh treo ngoi vạn dặm thơ
  Gc vắng em ngồi đan luyến nhớ
  Phương xa anh c dệt mong chờ
  Trt say đi pht đời tan mộng
  Chợt tỉnh bao lần lệ ủ mơ
  Hiu hắt my sầu trong mắt đợi
  Mnh mng sng nước đẫm sương mờ


  Mờ mịt thu sầu lặng lẽ rơi
  Ngẩn ngơ my tm đọng ven trời
  L vng theo gi bay lơi lả
  Hoa trắng xa cnh rụng tả tơi
  Nhớ cnh thư hồng mơ thắm mộng
  Thương dng l biếc xanh lời
  Ngoi kia mờ ảo ln sương mỏng
  Thm một phương buồn chẳng hẹn vơi


  Vơi đầy nhung nhớ vọng xa xi
  Người hỡi mai đy gặp giữa đời
  Nỗi khổ ring mang rồi xẻ nửa
  Niềm vui thầm hẹn sẽ chia đi
  Sầu tan theo nắng chiều thu vợi
  Mộng lắng trn tay chn rượu mời
  Lc cnh hoa mơ vng lối hẹn
  L tnh xun thắm mi anh ơi


  Anh ơi d một cht mơ mng
  Nguyện giữ đời đời vạn tiếng vang
  Vọng nhớ từng đm đm hạ trắng
  Đưa duyn mỗi sng sng thu vng
  Đy trời nh nhạc dang tay đn
  Đ mảnh chn tnh gửi gi sang
  Chấp cnh tung bay vng ước mộng
  Say sưa ta lướt giữa my ngn


  Ngn thương gi ghm lại đi dng
  Bỗng chốc đm huyền ha viễn vng
  Hứng giọt mưa buồn xao xc l
  m ln gi lạnh ti t lng
  Đnh xui định mệnh m thua cuộc
  Cố nu n tnh cũng uổng cng
  Chẳng thể gần nhau kề vạn nẻo
  Anh ơi trời đất qu mnh mng


  Mnh mng khi tỏa khoảng trời mơ
  Mi mắt trng theo cnh nhạn mờ
  Nhớ dng thu xưa sầu ngớ ngẩn
  Thương hnh bng cũ mộng vu vơ
  Đu ngờ gặp mặt l yu mến
  No biết xa nhau mi đợi chờ
  Ước buổi xun hồng hoa l nở
  Đem về chung kết một lầu thơ

  Lan Anh

  THẬP THỦ LIN HON

  Khng đề

  Chiều buồn tựa cửa ngng trng em
  Nhn dấu hi hoa dạo trước thềm
  Nhớ buổi đi mnh ươm mộng thắm
  Thương ngy hai đứa dệt mơ m
  Hoa quỳnh lẻ bạn rơi đầu ng
  Nhnh liễu sầu ai rũ m thềm
  Ngọn gi thu về hiu hắt lạnh
  Bn tường le li nh trăng đm

  Trăng đm chứng gim thuở mnh thương
  Dẫu chẳng trao lời cũng vấn vương
  Gip mặt nn nao từng nhịp thở
  Xa nhau đứt đoạn cả can trường
  Người về nẻo ấy trn chung thủy
  Kẻ ở nơi ny vẹn lửa hương
  C phải tnh yu l ảo mộng
  Cho nn mỗi đứa một con đường

  Con đường tnh sử thật nn thơ
  Kỷ niệm cn ghi thuở đợi chờ
  Hi đo hoa tnh đang chớm nở
  Trao lời n i mới ươm mơ
  Gin bầu xm rẫy vừa đơm nụ
  Đm bắp nh ai đ trổ cờ
  Tết đến ta cng vui đnh ước
  Cung đn hạnh phc trổi dy tơ

  Tơ liễu sầu tư bởi nhớ chng
  Giọt buồn ướt đẫm thấm từng trang
  Trời u tuyết đổ nơi trần thế
  Đất Mỹ sương rơi ci địa đng
  Nhớ bạn thm di giy pht đợi
  Chờ em mở rộng cnh tay dang
  Cng nhau ước hẹn xy duyn kiếp
  Hai đứa thề chung giấc mộng vng

  Giấc mộng vng son chớ hững hờ
  Cho buồn để tủi mối tnh thơ
  Em thn gối chiếc triền min nhớ
  Anh cảnh phng đơn thắt thẻo chờ
  Thống trch ng tơ lm lỡ mộng
  Thầm than b nguyệt để tn mơ
  Hai hng lệ tủi rưng rưng nhớ
  Cả một trời đen bng tối mờ

  Mờ mờ đm lạnh giọt sương rơi
  Di mắt tm em tận cuối trời
  Dệt mộng mu xanh xanh mi tc
  Thương tnh mực tm tm mồng tơi
  Bi thơ thuở trước chưa cn
  Nt bt ngy xưa chửa cạn lời
  Đi ngả chia ly trời bắt khổ
  Đm về giọt lệ chẳng hề vơi

  Vơi đầy nỗi nhớ nhớ xa xi
  Ước được cng đi vạn nẻo đời
  Một tấm chung tnh đang xẻ nửa
  Hai bờ n i đ ngăn đi
  Trầu xanh đợi bạn trao lời hẹn
  Pho đỏ chờ ai pht thiệp mời
  Hạnh phc dng trn trong nh mắt
  Nhn nhau u yếm gọi em ơi

  Em ơi giấc điệp mi mơ mng
  Mấy khc tơ đồng thnh tht vang
  o cưới nng may mu tuyết trắng
  Phng loan anh kết nụ hoa vng
  Vu qui pho nổ người đưa đn
  Hiệp cẩn mi kề rượu rt sang
  Bốn mắt trao nhau ngn luyến i
  Lng lng hồn mộng chốn non ngn

  Ngn dặm quan san gửi mấy dng
  Cho người ngy nhớ tối thương mong
  Nụ hn ẩn chứa ton tm
  nh mắt thầm trao trọn tấm lng
  Phận bạc tương tư cng tổn tr
  Duyn hờ tơ tưởng chỉ hoi cng
  Gần nhau giy pht rồi ly biệt
  Khe mắt no vơi giọt lệ hồng

  Lệ hồng ướt đẫm giữa đm mơ
  Gi lạnh vo thu bng nguyệt mờ
  Em khc đời hoa ngồi ủ rũ
  Anh buồn thn phận đứng bơ vơ
  Tnh tan bạn hỡi khng mong gặp
  Nợ lỡ người ơi kh thể chờ
  Đ dở dang rồi cu xướng họa
  Chờ nhau kiếp khc nối duyn thơ

  Hong Thứ Lang


  LIN HON NHỊ THẬP TỨ KHC

  Nỗi lng

  1

  Lu rồi chẳng gặp nhớ khng anh
  Cũng mấy ma tri gi tiễn cnh
  Tri mộng thềm hoa phai sắc thắm
  Chm mơ ng thy nhạt hương thanh
  Tơ sầu lỡ dệt con tim ho
  Giọt lệ đnh chn nguyện ước lnh
  Đ biết tnh đau duyn cch trở
  M sao k ức mi cn xanh

  Lan Anh


  2

  Xanh hời mắt biếc ngng người thương
  Mấy tiết thu đng chẳng đặng tường
  Bng cũ cn in khi nắng tắt
  Hnh xưa vẫn đậm lc chiều vương
  Nng cnh liễu a chan niềm nhớ
  Nhặt cnh hồng phai đọng giọt tương
  Gởi gi lời yu bay vạn nẻo
  Cho em nhắn gởi cht v thường

  Hải Đường


  3

  V thường cỏ l cũng thơm ly
  Uống giọt yu thương l cnh gầy
  Cọng nắng nghing mnh chao giấc điệp
  Vườn đo h nhụy đắm cơn say
  Tnh chưa lướt gi về phương ấy
  Mộng đ thu hương đợi chốn ny
  C cả thu lồng trong nh mắt
  Hoa vng bướm lượn khắp trời my

  Lan Anh


  4

  Lượn khắp trời my cnh nhạn chiều
  Tm đu tổ ấm ngt hương yu
  Xa người hợp lng thương lắm
  Vắng bạn đồng tm dạ nhớ nhiều
  Ng cũ ru mờ thm quạnh quẽ
  Vườn xưa cỏ a qu c liu
  Tnh ta kỷ niệm đầy hoa bướm
  C bng hnh ai đẹp mỹ miều

  Hong Thứ Lang


  5

  C bng hnh ai đẹp mỹ miều
  Tim ny kht vọng tiếng thương yu
  Tơ hồng quấn giậu đa sương sớm
  Chỉ thắm luồn kim dệt nắng chiều
  Mi tc thầm mơ hồn sắp lạc
  Mi hương lặng nhớ phch gần xiu
  Ngy qua thng lại lng mong mỏi
  Một mối lương duyn ước thật nhiều

  Cẩm T


  6

  Một mối lương duyn ước thật nhiều
  Đm ngy mộng tưởng bng người yu
  Mi hồng m đỏ thn đi cc
  Mắt biếc my xanh dng diễm kiều
  Vc liễu đoan trang nhn phch lạc
  Hnh mai yểu điệu thấy hồn xiu
  Hoa cười ngọc thốt như tin nữ
  Đắm đuối lng ai những buổi chiều

  Hong Thứ Lang


  7

  Những buổi chiều thu mộng tưởng ai
  Bung khung giọt lệ nhỏ tun di
  m thầm đếm l trn cnh trc
  Lặng lẽ tm hoa dưới gốc mai
  Gối chiếc đu hiu thương dng cc
  Phng khng quạnh quẽ nhớ hương nhi
  U sầu nn lại nhn qua cửa
  Thấy mảnh trăng vng đ chớm phai

  Cẩm T


  8

  Thấy mảnh trăng vng đ chớm phai
  Vườn mơ ho lạnh sắc hoa ci
  Tơ hồng dệt o đnh chia đoạn
  Chỉ gấm thu chăn cũng đứt hai
  Yến nhạn la nhau sầu tưởng nhớ
  Mai Đo cch biệt mộng u hoi
  m bao giấc điệp chờ xun tới
  Bỏ lại sau lưng những thng ngy

  Hải Đường


  9

  Ngy qua thng lại nhớ thương ai
  Trọn khối tnh mang xuống dạ đi
  Cch nẻo phong sương sầu xẻ nửa
  Chia vầng nhật nguyệt khổ nhn hai
  Đi bờ tưởng vọng niềm yu đậm
  Một mối tương tư giấc mộng di
  Thức trắng đm trường m gối chiếc
  Chn trời lố dạng nh sao mai

  Hong Thứ Lang


  10

  Mai vẫn lng thu đợi cuối trời
  Buồn khi chiều tm l vng rơi
  Hong hn ngơ ngc đi vo phố
  Mắt lệ xa xăm nhỏ xuống đời
  Mộng đ phi pha mu nắng nhạt
  Hồn cn lng đng ng my tri
  Vần thơ khp kn dng thương nhớ
  Dấu chấm bung ngang chuyện nửa vời

  Lan Anh


  11

  Dấu chấm bung ngang chuyện nửa vời
  Tm ny kh lặng sng đầy vơi
  Xa người chữ i khn trn nghĩa
  Vắng tiếng từ yu chửa vẹn lời
  Ấp ủ hương thừa mơ tưởng dng
  Nng niu o cũ nhớ nhung hơi
  Gom về kỷ niệm dần qun lng
  Giữ mi bn ta chẳng muốn rời

  Cẩm T


  12

  Chẳng muốn rời xa một bng hnh
  Thương thầm nhớ trộm dng em xinh
  Canh tn trở giấc mơ lầu thy
  Khắc lụn nhn trăng mộng gc quỳnh
  Lỡ tiếng đoan thề duyn tc đế
  Trn cu hẹn ước kiếp lai sinh
  Tm sầu tủi nng đu thấu
  Mượn mấy vần thơ khc cuộc tnh

  Hong Thứ Lang


  13

  Khc cuộc tnh ta sớm vội tn
  Tương phng pht chốc lại ly tan
  Chng nhn nh nguyệt dng chu đổ
  Thiếp ngắm vầng dương ngấn lệ trn
  Kẽ ở trời Ty sầu diệu vợi
  Người nơi đất Mỹ nhớ min man
  Duyn son chẳng đặng buồn năm thng
  Số kiếp lao đao chịu lỡ lng

  Hải Đường


  14

  Lỡ lng hẹn ước bến sng Tương
  Khoảnh khắc vng tan khp mộng thường
  L a bay sang ma gi lộng
  Thu tn rụng xuống khối sầu vương
  Xa rồi diệp liễu thơm tay o
  Nhớ lắm hong lan ngt dặm đường
  Ngỡ mất nhưng dường như chẳng mất
  V tnh vẫn đọng cht dư hương

  Lan Anh


  15

  Dư hương gi mộng chp vo thơ
  Thoang thoảng cn vương thuở bấy giờ
  Trăng nước mơ mng soi dng liễu
  My trời bng lng lộng đường tơ
  Sao hờ hững rụng trn sng bạc
  Lệ ngẩn ngơ rơi dưới nguyệt mờ
  Man mc hồn thu trơ bi lạnh
  Vng bay khắp nẻo bước bơ vơ

  Lan Anh


  16

  Bơ vơ lạc bước mảnh trăng vng
  Ng xuống gương hồ biếng điểm trang
  Đm lập lờ bay khua ngọn cỏ
  Chim thim thiếp ngủ dựa thn bng
  Trng vo cảnh đ bao yn ắng
  Ngẫm lại lng đy bấy ngổn ngang
  Gi ghm tm tnh trong đy mắt
  Hồn theo dng liễu rũ bn đng

  Cẩm T


  17

  Liễu rũ bn đng liễu nhớ ai
  Trng như mi tc xỏa bung di
  Ngn năm ngng đợi gầy thn hạc
  Vạn kiếp trng chờ ho vc mai
  Mấy nẻo chia xa lng quặn thắt
  Hai phương cch trở dạ u hoi
  Vầng trăng xẻ nửa soi thềm quạnh
  Một tấm chung tnh kh nhạt phai

  Hong Thứ Lang


  18

  Một tấm chung tnh kh nhạt phai
  Đm nay sầu lắng suốt canh di
  Thu về mấy nẻo sương giăng lối
  L đỗ mun chiều cnh rụng vai
  Lấp lnh chm sao đồi gi lộng
  Lung linh dạ l nh trăng ci
  Hồn như lạc giữa trời thương nhớ
  Tm sự đi dng biết gửi ai

  Lan Anh


  19

  Ai về nhắn lại ci trời my
  Một mảnh tnh ring muốn rt đầy
  Muối mặn mun đời lun mi mặn
  Gừng cay mấy thuở vẫn cn cay
  Duyn nồng thiếp đợi chng nơi ấy
  Nghĩa thắm chng mong thiếp chốn ny
  Nối sợi tơ hồng ta nối sợi
  Mơ nhiều ước vọng bởi hồn say

  Cẩm T


  20

  Say v sng mắt của giai nhn
  Dẫu biết rằng xa kh thể gần
  Đất rộng trời cao tm thật
  Gừng cay muối mặn nghĩa tnh chn
  Phng hoa trộm ước duyn loan phụng
  Giấc bướm thầm mơ nợ Tấn Tần
  Chn rượu giao thề ta uống cạn
  Mi kề m tựa suốt đm xun

  Hong Thứ Lang


  21

  Mi kề m tựa suốt đm xun
  Cạn chn quỳnh tương đ mấy lần
  Mộng bướm mơ tin miền cực lạc
  M oanh đắm yến ci tnh nhn
  Hương nồng lửa đượm xe tơ Tấn
  Dạ thắm lng say kết chỉ Tần
  Một lối đo nguyn ta snh bước
  Mun đời trọn kiếp i cng n

  Cẩm T


  22

  n tnh chẳng trọn chịu sầu đau
  Nhặt cnh hoa rơi đ a mu
  Kiếp khc thnh ton duyn yến phượng
  Đời ny lỡ dở mộng trầu cau
  Cu thề tiếng hẹn no qun lng
  Chữ nhớ lời thương vẫn thuộc lu
  Tạo ha đnh lng khng đoi tưởng
  Cho mnh vĩnh viễn phải la nhau

  Hong Thứ Lang


  23

  La nhau cnh n bỏ trời xanh
  Kẻ ở người đi dạ chẳng đnh
  Bạch yến rời đn tun lệ yến
  Vng anh biệt bạn nhỏ chu anh
  Trời nam cch trở mơ no được
  Đất bắc xa xi mộng kh thnh
  Ngả rẽ đi mnh đi ngả bước
  Tơ tnh đứt đoạn bởi mong manh

  Cẩm T


  24

  Tơ tnh đứt đoạn bởi mong manh
  Duyn nợ đnh như gi thoảng mnh
  Lệ a sương chiều thương o tm
  Trăng mờ khi bạc tiếc ngy xanh
  Vườn xưa vẫn đ chm hương ngọt
  Lối cũ cn đu tri mộng lnh
  Vương vấn bao lần cu hỏi nhỏ
  Lu rồi chẳng gặp nhớ khng anh

  Lan Anh


  Cu cuối "Lu rồi chẳng gặp nhớ khng anh" đ hồi thủ, kết thc 24 bi lin hon" Nỗi lng".....LA xin khp lại tại đy....Cm ơn Siu Phụ .... Hải Đường v Cẩm T..đ vui cng d LA Chc vui tất cả


  THẬP THỦ LIN HON

  Khng đề

  Ti về đếm bước giữa c liu
  Lối cũ giờ đy đ khc nhiều
  L ng mu phai thu lng đng
  Hoa ci sắc a gi liu xiu
  Bờ tre xơ xc bn thềm nắng
  Giậu trc lưa thưa dưới bng chiều
  Thiếu chỉ mnh ai l thiếu cả
  Một vng tay ấm kn hương yu

  Hương yu gp lại giữ cho nhau
  Để thong hm nay vẫn pht đầu
  Ci thuở bng đa duyn kiếp trước
  Một thời thầm ước chuyện ngy sau
  Thời gian đ khp đi bờ mộng
  Kỷ niệm cn trơ mấy giọt sầu
  Anh ạ em buồn nhưng chẳng giận
  V đời vạn ngả kh trn cu

  Cu thương tiếng nhớ của ngy xưa
  Lặng lẽ về mơn suối tc đa
  Dưới nắng tơ vng con bướm lượn
  Bn bờ liễu biếc cnh thu đưa
  Hương bay thoảng gi thơm đi bng
  quyện đưa duyn ngt bốn ma
  Tiếc qu cơn ging đnh xa sạch
  Rồi như giọt lệ vỡ trong mưa

  Mưa về trắng xa cả khng gian
  Gi lạnh từng cơn gi phủ phng
  Bẻ gy cnh xưa bn viện sch
  Bi nha dấu cũ trước lầu trang
  Tnh ta mỏng mảnh tan sương khi
  Giấc mộng mong manh vỡ đ vng
  Chuyện ngỡ qua rồi men dĩ vng
  No hay m vọng tiếng cn vang

  Vang tự nơi no lại đến đy
  Trăng về nẻo đ khuất bn ny
  Nhớ thương khng hẹn m thương nhớ
  Say đắm chưa mời đ đắm say
  Ngược cnh thời gian tm bng nhạt
  Xui miền k ức gp hương đầy
  Trong rừng ong bướm reo ma cũ
  Gi lộng hoa vng chấp chới bay

  Gi lộng hoa vng chấp chới bay
  Hm xưa lại ngở chuyện hm nay
  Hương duyn gợi nhớ từ khi ấy
  Phấn mộng tm thương đến lc ny
  Anh bảo anh cn đau giấc điệp
  Em ừ em vẫn nhi niềm ty
  Như l cổ tch đm trăng đ
  C cnh tim yu lệ đẫm đầy

  Lệ đẫm đầy rồi phải nợ nhau
  Nợ ma cc thắm ngt hương lầu
  Nợ bn tay vẽ đi my liễu
  Nợ kho thu ci những giọt ngu
  Một mảnh thương tm tnh pht cuối
  Nửa dng tuyệt bt mộng ban đầu
  Vay thi chắc chẳng bao giờ trả
  Để trọn đời ny nhớ vẫn su

  Su thẳm trong ln sng mắt thu
  Thuyền thơ rẽ nước vn sương m
  Anh đưa em đến đm huyền thoại
  Ta dắt nhau về ci mộng du
  o lụa thơ ngy hnh dng đợi
  Đm vng ngọt dịu nh trăng lưu
  Mnh cng đốt ấm ma nguyn thuỷ
  Chỉ c yu thương chy tạ từ

  Từ ấy niềm đau bỗng lặng chm
  Men tnh chất ngập giữa con tim
  Nửa vầng trăng muộn vương mi thắm
  Mấy giọt sương khuya vuốt tc mềm
  Thơ cũng len vo khung cửa nhỏ
  Hương cn thoảng đến gc trời m
  V anh đn bước em vo mộng
  Một ci đo nguyn chắc dễ tm

  Tm lối hoa thơm liễu rũ mnh
  Non xanh nước biếc đẹp như tranh
  Mưa thu mu nắng mong manh lụa
  Gi cợt bờ tre lướt thướt cnh
  Đm ngắn ngm hoi cu tuyệt bt
  Ngy di qun lửng chuyện cng danh
  Xui thuyền lng đng trn sng vắng
  Phong nguyệt đầy tay trĩu mộng lnh

  Lan Anh


  LIN HON KHC

  Bi xướng:

  Khng đề

  Ti về đếm bước giữa c liu
  Lối cũ giờ đy đ khc nhiều
  L ng mu phai thu lng đng
  Hoa ci sắc a gi liu xiu
  Bờ tre xơ xc bn thềm nắng
  Giậu trc lưa thưa dưới bng chiều
  Thiếu chỉ mnh ai l thiếu cả
  Một vng tay ấm kn hương yu

  Hương yu gp lại giữ cho nhau
  Để thong hm nay vẫn pht đầu
  Ci thuở bng đa duyn kiếp trước
  Một thời thầm ước chuyện ngy sau
  Thời gian đ khp đi bờ mộng
  Kỷ niệm cn trơ mấy giọt sầu
  Anh ạ em buồn nhưng chẳng giận
  V đời vạn ngả kh trn cu

  Cu thương tiếng nhớ của ngy xưa
  Lặng lẽ về mơn suối tc đa
  Dưới nắng tơ vng con bướm lượn
  Bn bờ liễu biếc cnh thu đưa
  Hương bay thoảng gi thơm đi bng
  quyện đưa duyn ngt bốn ma
  Tiếc qu cơn ging đnh xa sạch
  Rồi như giọt lệ vỡ trong mưa

  Mưa về trắng xa cả khng gian
  Gi lạnh từng cơn gi phủ phng
  Bẻ gy cnh xưa bn viện sch
  Bi nha dấu cũ trước lầu trang
  Tnh ta mỏng mảnh tan sương khi
  Giấc mộng mong manh vỡ đ vng
  Chuyện ngỡ qua rồi men dĩ vng
  No hay m vọng tiếng cn vang

  Vang tự nơi no lại đến đy
  Trăng về nẻo đ khuất bn ny
  Nhớ thương khng hẹn m thương nhớ
  Say đắm chưa mời đ đắm say
  Ngược cnh thời gian tm bng nhạt
  Xui miền k ức gp hương đầy
  Trong rừng ong bướm reo ma cũ
  Gi lộng hoa vng chấp chới bay

  Gi lộng hoa vng chấp chới bay
  Hm xưa lại ngở chuyện hm nay
  Hương duyn gợi nhớ từ khi ấy
  Phấn mộng tm thương đến lc ny
  Anh bảo anh cn đau giấc điệp
  Em ừ em vẫn nhi niềm ty
  Như l cổ tch đm trăng đ
  C cnh tim yu lệ đẫm đầy

  Lệ đẫm đầy rồi phải nợ nhau
  Nợ ma cc thắm ngt hương lầu
  Nợ bn tay vẽ đi my liễu
  Nợ kho thu ci những giọt ngu
  Một mảnh thương tm tnh pht cuối
  Nửa dng tuyệt bt mộng ban đầu
  Vay thi chắc chẳng bao giờ trả
  Để trọn đời ny nhớ vẫn su

  Su thẳm trong ln sng mắt thu
  Thuyền thơ rẽ nước vn sương m
  Anh đưa em đến đm huyền thoại
  Ta dắt nhau về ci mộng du
  o lụa thơ ngy hnh dng đợi
  Đm vng ngọt dịu nh trăng lưu
  Mnh cng đốt ấm ma nguyn thuỷ
  Chỉ c yu thương chy tạ từ

  Từ ấy niềm đau bỗng lặng chm
  Men tnh chất ngập giữa con tim
  Nửa vầng trăng muộn vương mi thắm
  Mấy giọt sương khuya vuốt tc mềm
  Thơ cũng len vo khung cửa nhỏ
  Hương cn thoảng đến gc trời m
  V anh đn bước em vo mộng
  Một ci đo nguyn chắc dễ tm

  Tm lối hoa thơm liễu rũ mnh
  Non xanh nước biếc đẹp như tranh
  Mưa thu mu nắng mong manh lụa
  Gi cợt bờ tre lướt thướt cnh
  Đm ngắn ngm hoi cu tuyệt bt
  Ngy di qun lửng chuyện cng danh
  Xui thuyền lng đng trn sng vắng
  Phong nguyệt đầy tay trĩu mộng lnh

  Lan Anh


  Bi họa:

  Khng đề

  Lẻ bước ti về giữa tịch liu
  Nhn quanh cảnh cũ khc xưa nhiều
  Sương mờ đỉnh ni my tri giạt
  Nắng nhạt lưng đồi bng đổ xiu
  Mi ngi ru phong chờ gi sớm
  Chn tường cỏ phủ đn mưa chiều
  Tm ai chẳng thấy buồn hiu hắt
  Mộng ước phai tn lỡ tiếng yu

  Lỡ tiếng yu rồi cch biệt nhau
  Vi chn kỷ niệm mối duyn đầu
  Cn thương hy giữ tnh năm cũ
  C nhớ xin chờ nợ kiếp sau
  Kh nn bờ mi tun giọt thảm
  Khn ngăn khe mắt đẫm dng sầu
  Em ơi định số mnh dang dở
  Biển cạn non mn chẳng trọn cu

  Chẳng trọn cu thề buổi gặp xưa
  Ngy ta gi biệt tuổi n đa
  Mnh mang ci mộng bờ mi đợi
  Chất ngất hương tnh nh mắt đưa
  Thu đến sương rơi qua mấy độ
  Đng về tuyết đổ trải bao ma
  M sao vẫn mi cn xa cch
  Để lệ ly sầu đẫm giọt mưa

  Mưa chiều no nuột ci nhn gian
  Trch bấy trời cao nỡ phụ phng
  Để kẻ c phng nơi lữ thứ
  Cho người lẻ bạn chốn đi trang
  Đy nguyền giữ dạ lời son sắt
  Đ nguyện ghi tm chữ đ vng
  Dẫu chẳng chung tnh như nguyện ước
  Non thề biển hẹn vẫn m vang

  m vang tiếng hẹn vẳng đu đy
  C biết người ơi nỗi nhớ ny
  Vỡ mộng mun đời m mộng vỡ
  Say tnh vạn kiếp lụy tnh say
  Vần thơ dệt mi vần thơ cạn
  Giọt tủi đong thm giọt tủi đầy
  Khắc khoải đm di khn dỗ giấc
  Canh tn giấc mộng chập chờn bay

  Canh tn giấc mộng chập chờn bay
  Kỷ niệm đi mnh tự bấy nay
  Tựa cửa bồi hồi thương nẻo ấy
  Nhn trăng lặng lẽ tủi thn ny
  Em cn gối chiếc ma mưa bấc
  Anh vẫn c phng tiết gi ty
  Kẻ ở đầu sng người cuối bi
  Trng nhau kho mắt lệ vơi đầy

  Vơi đầy giọt nhớ ngoảnh trng nhau
  Trở giấc hằng đm vọng nguyt lầu
  Tưởng bng người xa nha ngấn lệ
  Mơ ngy pho đỏ đẫm dng ngu
  Đời ny lỡ hẹn trao lời cuối
  Kiếp khc trn duyn ước mộng đầu
  Hạnh phc đi mnh lun thắm đượm
  Cho tnh cng nặng nghĩa thm su

  Su lắng trong hồn tiếng gi thu
  Mnh mng khi sng ngỡ my m
  Xun về thấy tủi đời phiu bạt
  Hạ đến nghe buồn kiếp viễn du
  Mộc tại thm sơn tng bản trưởng
  Thủy nơi đại hải tự nguyn lưu
  Duyn mnh đẹp mi theo năm thng
  Chớ ni cng nhau tiếng gi từ

  Từ ngy bảy nổi với ba chm
  Tnh cũng bay vo rỉ mảu tim
  Nhắp chn men nồng qun mộng thắm
  Nng ly rượu đắng nhớ mi mềm
  Sương mờ biển bắc mưa vừa tạnh
  Nguyệt xế non đoi gi đ m
  Quốc gọi trời khuya sầu no nuột
  Hnh xưa bng cũ biết đu tm

  Tm em dng ngọc đứng bn mnh
  Mắt biếc mi hồng đẹp tựa tranh
  Bướm lượn vườn lan hoa thắm nụ
  Chim chuyền bụi trc l xanh cnh
  Xa la sự thế cu vinh nhục
  Gc bỏ dng đời chuyện lợi danh
  Nhắm động hoa vng ta snh bước
  Bn nhau u yếm ngắm my lnh

  Hong Thứ Lang


  THẬP THỦ LIN HON

  MA THƯƠNG NHỚ

  Tnh mang mang mang mang
  Ngơ ngẩn chiều rơi chiếc l vng

  Đường chiều nắng đổ l vng rơi
  Gi thoảng heo may gi lạnh rồi
  Chim chc bay bay về thấp thong
  My trời lẫn thẫn đến xa xi
  Tay m ấp chỉ hoa vi cnh
  Dạ nhớ thương sao bng một người
  Giăng mắc tm tnh i kh tả
  Ngn giang di lụa giữa lng tri

  Tri về đu đ cnh thư phong
  Bay khi trầm ln hỏi với lng
  Bước mỏi hoa no ru giấc nhỉ
  Đường xa ai đấy nhớ nhau khng
  Khi chiều biếc thoảng đi bờ liễu
  Lc gi vng thơm một bng hồng
  C rt men say vừa mộng ảo
  Nghe tnh thu chớm vọng mnh mng

  Mnh mng trời đất buổi chiều nay
  Chấp chới trng xa cnh nhạn gầy
  Vuốt tc hoa ci tay vướng bận
  Quay mnh gi thổi o đưa bay
  Ra ngồi lặng lẽ bn hin tạnh
  Lại đọc ngy ng với xấp dy
  Thư viết viết nhiều nhưng chẳng gửi
  Về đu ring cũng trắng ngn my

  My bay dừng lại ở phương no
  Thả gt quay về nhuộm xuyến xao
  Phơ phất hong hn nơi giậu trc
  Vang vang m điểu pha hin ro
  Vui chưa vạt o t huơng cợt
  Đẹp qu tơ vng cnh bướm chao
  Lng rộn bng khung theo bước gi
  Ngy nhn nắng nhạt nắng chim bao

  Chim bao thoang thoảng pht thương yu
  Ngần ấy m sao đủ chạnh nhiều
  Nắng trốn đi rồi nn vắng vẻ
  Chim ngừng ht nữa lại đu hiu
  Mu thu ng xuống mu mi mắt
  Tiếng l khua theo tiếng gi chiều
  Tt tắp đồi xa sương tụ tản
  Trng g một nẻo khi liu xiu

  Liu xiu sương khi buổi đương t
  Văng vẳng chung rền mấy dặm xa
  Một cht vng tan ngay trước cửa
  Bao nhiu l rụng ở sau nh
  Lng đuơng giữa độ thu đơm
  Tnh sẵn trong ma cc nở hoa
  Chp vội dng thơ thương nhớ lạ
  Vần đau run lạnh ngn tay ng

  Tay ng một nửa mảnh trăng ơi
  Nu lấy cnh thơ của đất trời
  Đấy đ my m che nh tỏa
  Kia rồi ng vắng thấy hoa rơi
  Hồn bay gửi lại hương thơm phức
  Gi cuộn tan theo tuyệt vời
  Nhn mi lầu ty hiu hắt lạnh
  Buồn nghe mưa rụng giữa lng thi

  Thi chừng ấy đủ hiểu cho nhau
  Đm lắng vo đm ngại sầu
  Nước biếc xui dng ra biển đ
  Thư hồng ngược gi đến nơi đu
  M phơi nhung nhớ phơi thnh tứ
  Lại dệt yu thương dệt lấy mu
  Để những ma trăng trang sch mở
  Tnh su vời vợi ni sng su

  Sng su su lắm nỗi u hoi
  Sng cuộn ln rồi lại nhớ ai
  Tơ liễu bay huơng cnh ng
  Tnh thu thoảng gi o thơ di
  Lng neo thuở nọ cn say đắm
  Rượu rt hm no c nhạt phai
  Mộng kh đền chăng th cứ nợ
  Mu nu nh mắt giọt sương ci

  Ci thơ trước cửa gi bay bay
  Giọt rượu lng em rt xuống ny
  Uống cạn đi anh hai ng mộng
  Mơ vừa kịp giấc một cơn say
  Vi cu tm sự khng di ngắn
  Mấy vận tương tư chắc đủ đầy
  C quả cau xanh mu ước hẹn
  Trong vườn qu nhớ l trầu cay

  Lan Anh


  THẬP THỦ LIN HON

  MA THƯƠNG NHỚ

  Tnh mang mang mang mang
  Ngơ ngẩn chiều rơi chiếc l vng

  Đường chiều nắng đổ l vng rơi
  Gi thoảng heo may gi lạnh rồi
  Chim chc bay bay về thấp thong
  My trời lẫn thẫn đến xa xi
  Tay m ấp chỉ hoa vi cnh
  Dạ nhớ thương sao bng một người
  Giăng mắc tm tnh i kh tả
  Ngn giang di lụa giữa lng tri

  Tri về đu đ cnh thư phong
  Bay khi trầm ln hỏi với lng
  Bước mỏi hoa no ru giấc nhỉ
  Đường xa ai đấy nhớ nhau khng
  Khi chiều biếc thoảng đi bờ liễu
  Lc gi vng thơm một bng hồng
  C rt men say vừa mộng ảo
  Nghe tnh thu chớm vọng mnh mng

  Mnh mng trời đất buổi chiều nay
  Chấp chới trng xa cnh nhạn gầy
  Vuốt tc hoa ci tay vướng bận
  Quay mnh gi thổi o đưa bay
  Ra ngồi lặng lẽ bn hin tạnh
  Lại đọc ngy ng với xấp dy
  Thư viết viết nhiều nhưng chẳng gửi
  Về đu ring cũng trắng ngn my

  My bay dừng lại ở phương no
  Thả gt quay về nhuộm xuyến xao
  Phơ phất hong hn nơi giậu trc
  Vang vang m điểu pha hin ro
  Vui chưa vạt o t huơng cợt
  Đẹp qu tơ vng cnh bướm chao
  Lng rộn bng khung theo bước gi
  Ngy nhn nắng nhạt nắng chim bao

  Chim bao thoang thoảng pht thương yu
  Ngần ấy m sao đủ chạnh nhiều
  Nắng trốn đi rồi nn vắng vẻ
  Chim ngừng ht nữa lại đu hiu
  Mu thu ng xuống mu mi mắt
  Tiếng l khua theo tiếng gi chiều
  Tt tắp đồi xa sương tụ tản
  Trng g một nẻo khi liu xiu

  Liu xiu sương khi buổi đương t
  Văng vẳng chung rền mấy dặm xa
  Một cht vng tan ngay trước cửa
  Bao nhiu l rụng ở sau nh
  Lng đuơng giữa độ thu đơm
  Tnh sẵn trong ma cc nở hoa
  Chp vội dng thơ thương nhớ lạ
  Vần đau run lạnh ngn tay ng

  Tay ng một nửa mảnh trăng ơi
  Nu lấy cnh thơ của đất trời
  Đấy đ my m che nh tỏa
  Kia rồi ng vắng thấy hoa rơi
  Hồn bay gửi lại hương thơm phức
  Gi cuộn tan theo tuyệt vời
  Nhn mi lầu ty hiu hắt lạnh
  Buồn nghe mưa rụng giữa lng thi

  Thi chừng ấy đủ hiểu cho nhau
  Đm lắng vo đm ngại sầu
  Nước biếc xui dng ra biển đ
  Thư hồng ngược gi đến nơi đu
  M phơi nhung nhớ phơi thnh tứ
  Lại dệt yu thương dệt lấy mu
  Để những ma trăng trang sch mở
  Tnh su vời vợi ni sng su

  Sng su su lắm nỗi u hoi
  Sng cuộn ln rồi lại nhớ ai
  Tơ liễu bay huơng cnh ng
  Tnh thu thoảng gi o thơ di
  Lng neo thuở nọ cn say đắm
  Rượu rt hm no c nhạt phai
  Mộng kh đền chăng th cứ nợ
  Mu nu nh mắt giọt sương ci

  Ci thơ trước cửa gi bay bay
  Giọt rượu lng em rt xuống ny
  Uống cạn đi anh hai ng mộng
  Mơ vừa kịp giấc một cơn say
  Vi cu tm sự khng di ngắn
  Mấy vận tương tư chắc đủ đầy
  C quả cau xanh mu ước hẹn
  Trong vườn qu nhớ l trầu cay

  Lan Anh

 9. #19
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Lin Hoàn Khúc Lan Anh (típ theo)

  LIN HON THƯỚC KIỀU - THẬP TỨ THỦ

  Giọt Sầu Tương Tư

  1.

  Nhặt mảnh khăn hồng nn tiếng than
  Tnh ta chớm nở vội phai tn
  Tương phng mới đ m ly biệt
  Hội ngộ giờ đy lại r tan
  Cch trở tương tư sầu mi nhớ
  Chia phi thổn thức khổ hoi chan
  Chu sa ngọc nt gh ai on
  Thiếp nuốt niềm đau ngấn lệ trn

  Hải Đường


  2.

  Lệ trn khe mắt nhớ thương ai
  Đẫm ướt bờ mi giọt ngắn di
  Chốn ấy em sầu so chỉ một
  Nơi ny anh khổ tnh bằng hai
  Khng mong đẹp mộng trn trần thế
  Chỉ ước bền duyn dưới dạ đi
  Trm gy bnh rơi đnh đoạn tuyệt
  Nhưng tnh dẫu chết vẫn khng phai

  Hong Thứ Lang


  3.

  Khng phai tuổi ngọc thuở mười mươi
  Cửa khp rm che dấu nụ cười
  Mấy độ xun về trng rạng rỡ
  Bao lần tết đến thấy ngời tươi
  Lầu son dệt mộng tnh mai trc
  Gc ta ươm mơ nghĩa đất trời
  Dng hạc kiu sa ha cỏ l
  Niềm tư đọng mi c no vơi

  Hải Đường


  4.

  Niềm tư đọng mi c no vơi
  Lối cũ đường xưa bặt tiếng rồi
  Gi động thềm lan hoa quế rụng
  Hồ chao mặt nước bng trăng rơi
  m đềm em đứng bn song cửa
  Lạnh lẽo sương giăng giữa đất trời
  Ai biết chăng ai từ dạo ấy
  m thầm gp nhớ gửi ngn khơi

  Lan Anh


  5.

  Ngn khơi vọng mi tiếng thời gian
  Sng vỗ từ xa sng ngập trn
  Sợi nhớ mang theo nhiều thổn thức
  Tơ sầu đọng lại cht min man
  Thờ ơ pht chốc tnh kh ho
  Lẩn thẩn giy thi nghĩa a tn
  Thng bảy my mưa về bo trước
  Bn cầu quạ ro hy mau sang

  Bạch Vn


  6.

  Mau sang kẻo lỡ một phin đ
  Trả hết cho đời những lu lo
  Kẻ ở nơi ny bung tiếng ht
  Người đi chốn ấy nhặt cu h
  Đnh trao nh mắt dầu nghi ngại
  Cố gởi vng tay dẫu đắn đo
  Nghĩa cũ tnh xưa xin bỏ lại
  C du chới với cuộc my m

  Nguyn Thoại


  7.

  C du chới với cuộc my m
  Bng khuất dần trn lượn sng x
  Ngược gi bng khung ln suối tc
  Xui dng lẫn thẫn dng con đ
  Gt sen tưởng chẳng chng bước ngại
  Vai trc thi đnh nặng mối lo
  Đất lạ trời xa tnh c thắm
  Hay chăng chiều xuống nhớ v bờ

  Lan Anh


  8.

  V bờ nỗi nhớ giọt sầu Tương
  Một tấm tnh chung mấy đoạn trường
  L thắm đưa duyn đường chỉ buộc
  Tnh nồng dẫn lối sợi tơ vương
  Trăng ci rặng liễu mơ mi biếc
  Gi tạt rm song mộng m hường
  Biển cạn non mn thương chẳng cạn
  Ai lm yến phụng rẽ hai phương

  Hong Thứ Lang


  9.

  Hai phương ngng đợi một ngy về
  Snh bước cng nhau vạn nẻo qu
  Chốn ấy người đi trn chữ hẹn
  Nơi ny kẻ ở vẹn cu thề
  Dầu mưa dẫu nắng khng b trễ
  Mặc khổ hay giu chẳng mải m
  Gắn b n tnh chung nguyện ước
  Hai phương ngng đợi một ngy về

  Nguyn Thoại


  10.

  Ngy về hẹn mi một ma xun
  Lng cũng như hoa nở mấy lần
  Cnh mộng ơ hờ bay khắp nẻo
  Trăng thề tan tc rụng đầy sn
  Đo rơi buổi sớm buồn tơ trc
  Gi thổi chiều hm lạnh ci trần
  Bng bạc sương sa ngoi bến vắng
  Thương tnh ngăn cch di sng ngn

  Lan Anh


  11.

  Sng ngn bạc bẽo cuộc tnh mơ
  Bể i phai tn mấy nt thơ
  Cuối bi chua cay lời hẹn ước
  Đầu sng cht đắng chữ mong chờ
  Trời xui cch biệt thm rầu rĩ
  Đất khiến chia la lại ngẩn ngơ
  Cứ mỗi ma ngu cho gặp lại
  Chim ku quạ ro chẳng tnh cờ

  Bạch Vn


  12.

  Tnh cờ một pht thế m yu
  Dệt chuỗi tơ loan mộng ước nhiều
  Để dạ bung khung t o ngọc
  Cho lng quyến luyến mảnh khăn thu
  Niềm thương gởi trọn bờ vai liễu
  Nổi nhớ trao nguyn vc dng kiều
  Chữ i thầm mơ duyn hội ngộ
  Xy đời thắm mi hết c liu

  Hải Đường


  13.

  C liu sợi gi thoảng qua mnh
  Mộng mị v tnh cũng lướt nhanh
  Tưởng đ cầm tay hoa kết nụ
  Hay đu chớp mắt l xa cnh
  Bng khung đy nước tng phai thắm
  Ủ rủ chn trời liễu km xanh
  Bn suối ngồi xem bng quế rụng
  Trăng ln khao kht giấc mơ lnh

  Lan Anh


  14.

  Lnh lạnh mưa về trải lối hoang
  Trời thu một sớm l rơi vng
  Ln my chuyển sắc bng khung lại
  Ngọn gi giao ma lặng lẽ sang
  Tim tm hoa sim ci trước ng
  Xanh xanh tơ liễu rũ bn đng
  Buồn dng đy mắt mơ xa thẳm
  Nhặt mảnh khăn hồng nn tiếng than

  Lan Anh

  Cu cuối "Nhặt mảnh khăn hồng nn tiếng than" đ hồi thủ (trở về đầu) kết thc 14 bi lin hon Giọt Sầu Tương Tư ..... LA v HĐ cm ơn SP ... 2 huynh NT v BV đ cng chung vui .

 10. #20
  Member
  Join Date
  05-09-2010
  Posts
  286

  Lin Hoàn Khúc Lan Anh (típ theo)


  TḤP THỦ LIN HOÀN


  MA THƯƠNG NHỚ
  --------------------------------------
  Tnh mang mang mang mang
  Ngơ ngẩn chiều rơi chiếc l vng
  --------------------------------------

  Đường chiều nắng đổ l vng rơi
  Gi thoảng heo may gi lạnh rồi
  Chim chc bay bay về thấp thong
  My trời lẫn thẫn đến xa xi
  Tay m ấp chỉ hoa vi cnh
  Dạ nhớ thương sao bng một người
  Giăng mắc tm tnh i kh tả
  Ngn giang di lụa giữa lng tri

  Tri về đu đ cnh thư phong
  Bay khi trầm ln hỏi với lng
  Bước mỏi hoa no ru giấc nhỉ
  Đường xa ai đấy nhớ nhau khng
  Khi chiều biếc thoảng đi bờ liễu
  Lc gi vng thơm một bng hồng
  C rt men say vừa mộng ảo
  Nghe tnh thu chớm vọng mnh mng

  Mnh mng trời đất buổi chiều nay
  Chấp chới trng xa cnh nhạn gầy
  Vuốt tc hoa ci tay vướng bận
  Quay mnh gi thổi o đưa bay
  Ra ngồi lặng lẽ bn hin tạnh
  Lại đọc ngy ng với xấp dy
  Thư viết viết nhiều nhưng chẳng gửi
  Về đu ring cũng trắng ngn my

  My bay dừng lại ở phương no
  Thả gt quay về nhuộm xuyến xao
  Phơ phất hong hn nơi giậu trc
  Vang vang m điểu pha hin ro
  Vui chưa vạt o t huơng cợt
  Đẹp qu tơ vng cnh bướm chao
  Lng rộn bng khung theo bước gi
  Ngy nhn nắng nhạt nắng chim bao

  Chim bao thoang thoảng pht thương yu
  Ngần ấy m sao đủ chạnh nhiều
  Nắng trốn đi rồi nn vắng vẻ
  Chim ngừng ht nữa lại đu hiu
  Mu thu ng xuống mu mi mắt
  Tiếng l khua theo tiếng gi chiều
  Tt tắp đồi xa sương tụ tản
  Trng g một nẻo khi liu xiu

  Liu xiu sương khi buổi đương t
  Văng vẳng chung rền mấy dặm xa
  Một cht vng tan ngay trước cửa
  Bao nhiu l rụng ở sau nh
  Lng đuơng giữa độ thu đơm
  Tnh sẵn trong ma cc nở hoa
  Chp vội dng thơ thương nhớ lạ
  Vần đau run lạnh ngn tay ng

  Tay ng một nửa mảnh trăng ơi
  Nu lấy cnh thơ của đất trời
  Đấy đ my m che nh tỏa
  Kia rồi ng vắng thấy hoa rơi
  Hồn bay gửi lại hương thơm phức
  Gi cuộn tan theo tuyệt vời
  Nhn mi lầu ty hiu hắt lạnh
  Buồn nghe mưa rụng giữa lng thi

  Thi chừng ấy đủ hiểu cho nhau
  Đm lắng vo đm ngại sầu
  Nước biếc xui dng ra biển đ
  Thư hồng ngược gi đến nơi đu
  M phơi nhung nhớ phơi thnh tứ
  Lại dệt yu thương dệt lấy mu
  Để những ma trăng trang sch mở
  Tnh su vời vợi ni sng su

  Sng su su lắm nỗi u hoi
  Sng cuộn ln rồi lại nhớ ai
  Tơ liễu bay huơng cnh ng
  Tnh thu thoảng gi o thơ di
  Lng neo thuở nọ cn say đắm
  Rượu rt hm no c nhạt phai
  Mộng kh đền chăng th cứ nợ
  Mu nu nh mắt giọt sương ci

  Ci thơ trước cửa gi bay bay
  Giọt rượu lng em rt xuống ny
  Uống cạn đi anh hai ng mộng
  Mơ vừa kịp giấc một cơn say
  Vi cu tm sự khng di ngắn
  Mấy vận tương tư chắc đủ đầy
  C quả cau xanh mu ước hẹn
  Trong vườn qu nhớ l trầu cay

  Lan Anh


  Mượn vần họa vui:

  THẬP THỦ LIN HON

  MA THƯƠNG NHỚ
  ----------------------------------
  Sầu min man nhớ min man
  Ước mộng đời ta đ chng tn
  -----------------------------------


  Bn thềm thnh tht giọt mưa rơi
  Bấc lụn dầu hao nến cạn rồi
  Gc vắng chong đn n dĩ vng
  Đm buồn tựa cửa ngng xa xi
  Vầng trăng ảm đạm soi cnh liễu
  Tiếng gi xn xao ngỡ bước người
  Tm sự vơi đầy theo k ức
  Thời gian lặng lẽ vẫn đều tri

  Tri theo vạt nắng nhuộm rừng phong
  Ngắm l vng thu bỗng chạnh lng
  Lệ vẫn hằng rơi từ độ ấy
  Em cn c nhớ đến ai khng
  My bay biển bắc my mu xm
  Rng mọc trời ty rng sắc hồng
  Tưởng bng thương hnh nui ảo vọng
  Nghe hồn lạc bước ci mnh mng

  Mnh mng nỗi nhớ kể từ nay
  Biếng ngủ qun ăn vc ho gầy
  Sng đứng nng rm trng l rụng
  Đm ngồi tựa cửa ngắm mưa bay
  Tnh xưa kết nụ tnh thm đậm
  Nghĩa cũ đơm hoa nghĩa mi dy
  Thấm thot bao ma thu cch biệt
  Trăng sầu ẩn khuất lẩn trong my

  My vẫn hoi tri tận chốn no
  Hin buồn tiếng gi thổi lao xao
  Cnh l lướt thướt bn bờ giậu
  Nhnh liễu đong đưa cạnh m ro
  Lũ bướm v tnh thong thả lượn
  Bầy ong hữu lả lơi chao
  Mơ mng cảnh vật chm trong mộng
  C bng đi mnh đẹp biết bao

  Bao nỗi mong chờ thuở mới yu
  Xa nhau mới thấy nhớ thương nhiều
  Khi ma thu đến trời u m
  Lc bng đm về cảnh quạnh hiu
  Lặng lẽ bn song nhn nắng sớm
  Bơ vơ trước cửa ngắm mưa chiều
  Cng vin kỷ niệm giờ hoang vắng
  Bước nhỏ ven đường bng đổ xiu

  Xiu bng di theo vệt nắng t
  Chung chiều vẳng lại pha trời xa
  Mn sương bảng lảng rơi đầu ng
  Chiếc l thờ ơ rụng trước nh
  Mấy khm tường vi vừa h nụ
  Dăm cnh thược dược mới ra hoa
  Bi thơ viết giữa ma thương nhớ
  Kỷ niệm ngy xưa tuổi ngọc ng

  Ng ngọc cn đy nỗi nhớ ơi
  M duyn bo nước biệt phương trời
  Canh tn gối chiếc nhn sao rụng
  Gc lạnh đm buồn đếm lệ rơi
  Gi thoảng đưa hương li phảng phất
  Trăng ln di mắt hướng xa vời
  Bn đn c kẻ ngồi thao thức
  Lắng tiếng cn trng nức nở thi

  Thi thế ta đnh chịu mất nhau
  Trời thu vng a mảnh trăng sầu
  Con đ tch bến qua bờ nọ
  Lượn sng xui dng giạt nẻo đu
  Sương muối vừa giăng my đổi sắc
  Heo may mới chớm l thay mu
  Thuyền yu đ mấy lần ging tố
  Chở biết bao tnh nặng nghĩa su

  Su thẳm trong tim mối cảm hoi
  Nghe lng nặng trĩu nhớ thương ai
  Tnh đong mấy biển tnh thm rộng
  Nghĩa chứa bao sng nghĩa mới di
  Tiếng hẹn trăm năm no bi bạc
  Lời thề vạn kiếp chẳng mờ phai
  Yu nhau chắc hẳn l duyn nợ
  Từ thuở vừa trm giắt lược ci

  Ci bng trăng gầy mi tc bay
  Cng nhau đi trọn qung đường ny
  Nng ly rượu ngọt tnh e ấp
  Cạn chn men nồng mộng đắm say
  Thỏ thẻ thu đm lời p mở
  Th thầm suốt sng vơi đầy
  Dy trầu quấn qut thn cau mi
  Để mối duyn đầu chẳng đắng cay

  Hong Thứ Lang

  Bi ny kh họa qu Lan Anh ui


  THẬP THỦ LIN HON

  KHNG ĐỀ

  Tỏa ngt lan từ khm liễu tơ
  My trời quyến rũ nh trăng mơ
  Đm yn lặng ngắm vng thu nước
  Cảnh tỉnh thầm nghe sng vỗ bờ
  Biết mấy yu thương m ngớ ngẩn
  Bao nhiu ước mộng cũng vu vơ
  Người xa người lẽ khng mong đợi
  Đy cht hương lng đẹp ng thơ

  Thơ hoa nhạc gửi ngn phuơng
  C nhnh mai vng hẹn thi dương
  Đến lc hương nồng bay giữa lối
  L khi cnh thắm nở bn đường
  Duyn tnh đ trt phn chia mộng
  Tm sự thi đnh nối tiếp chương
  Chớp bể mưa nguồn ai vướng mi
  Cn tia nắng rạng buổi tinh sương

  Sương mnh mang tiếng l buồn rơi
  Rụng tri thng kh tưởng bước người
  Cy cỏ cn trng xao xc vọng
  My ngn gi ni lặng lờ tri
  Về đu chn rượu men say ngất
  Hẳn đấy ma hoa tuyệt vời
  Chỉ tiếc niềm vui thường ngắn ngủi
  Ring sầu dễ gặp ở mun nơi

  Nơi kia chẳng biết c đm ny
  Gi giục canh sầu mấy hướng say
  Thơ thẩn nhn su đi nh mắt
  Sững sờ m chặt một vng tay
  Vng tan phố lạnh xa xăm bng
  Khi tỏa non mờ thấp thong my
  Tĩnh mịch cng thm phần tĩnh mịch
  Lng khuya chốc đ tiếp sang ngy

  Ngy thoảng heo may ng l vng
  Nghe buồn hiu hắt bước chiều sang
  Sương rơi trước cửa hoa vi chậu
  Gi cợt ngoi hin trc mấy hng
  Hm bữa vừa hay thu gh lại
  By giờ đ thấy nhạn bay ngang
  Cnh kh xc a bơ vơ lạnh
  Xa lắng thng reo tấu điệu đn

  Đn thng vi vt những chiều nghe
  Dọc lối đường hoa đợi bước về
  Tơ a bay tơ buồn phảng phất
  Bng t nghing bng rũ l th
  Mi huơng cy cỏ lan mun lối
  Di lụa sương my mắc tứ bề
  Thấp thong sầu ln mu ảo ảnh
  Ka đi c trắng cnh đồng qu

  Qu mnh vẫn đẹp bốn ma hoa
  Ai c mơ về nẻo rất xa
  Khi xm lều tranh vương trước ng
  Sương lam khm cc tỏa sau nh
  Chiều thong thả khp phong thư mở
  Cửa lửng lơ ci trc diệp sa
  Tha thướt bn thềm con bướm lượn
  o bay theo gi thẹn đi t

  T my ấp ủ mảnh hồn xanh
  Th mộng xem như gi thoảng mnh
  L đổ qua thềm bay dọc lối
  Hoa nằm đợi nắng ngủ trong tranh
  Thơ v thơ sẽ cn ngơ ngẩn
  Ai nhớ ai rồi cũng mỏng manh
  Sầu đọng đm ny i diệu vợi
  Tnh thu mấy vận nt đan thanh

  Thanh phong minh nguyệt nẻo khng người
  Hỏi cnh hoa no rạng sắc tươi
  Lược thẩn thờ gương nằm ủ rũ
  Hồn lơ lửng gi đến chơi vơi
  Chim hồng vắng lạnh hai phương khi
  Cnh mộng buồn tnh một gc trời
  Tri cả ưu tư vo giấy mực
  Lời thơm huơng gửi xa xi

  Xa xi trn sng nước vng tan
  Cuối bến đ neo hứng gi ngn
  M khch hm no khng trở lại
  Nn tnh bữa ấy chẳng về ngang
  Buồn chi lưu luyến cu h hẹn
  Lạnh đấy bay bay sắc a tn
  Khi đổ suơng sa đầy mộng ảo
  Chắc lng c li cũng mang mang

  Lan Anh

  ---------------------------------------
  Mười bi viết một cht buồn hiu
  Giữ lại mai sau c thể chiều
  Trước cửa mưa thu về lất phất
  Hỏi lng cn nhớ được bao nhiu

  ----------------------------------------
  *Bi ni..LA mượn vần của một bi thơ khc...g cho vui nh vui cửa

  -----o0o-----

  THẬP THỦ LIN HON

  KHNG ĐỀ

  Tỏa ngt lan từ khm liễu tơ
  My trời quyến rũ nh trăng mơ
  Đm yn lặng ngắm vng thu nước
  Cảnh tỉnh thầm nghe sng vỗ bờ
  Biết mấy yu thương m ngớ ngẩn
  Bao nhiu ước mộng cũng vu vơ
  Người xa người lẽ khng mong đợi
  Đy cht hương lng đẹp ng thơ

  Thơ ha nhạc gửi ngn phuơng
  C nhnh mai vng hẹn thi dương
  Đến lc hương nồng bay giữa lối
  L khi cnh thắm nở bn đường
  Duyn tnh đ trt phn chia mộng
  Tm sự thi đnh nối tiếp chương
  Chớp bể mưa nguồn ai vướng mi
  Cn tia nắng rạng buổi tinh sương

  Sương mnh mang tiếng l buồn rơi
  Rụng tri thng kh tưởng bước người
  Cy cỏ cn trng xao xc vọng
  My ngn gi ni lặng lờ tri
  Về đu chn rượu men say ngất
  Hẳn đấy ma hoa tuyệt vời
  Chỉ tiếc niềm vui thường ngắn ngủi
  Ring sầu dễ gặp ở mun nơi

  Nơi kia chẳng biết c đm ny
  Gi giục canh sầu mấy hướng say
  Thơ thẩn nhn su đi nh mắt
  Sững sờ m chặt một vng tay
  Vng tan phố lạnh xa xăm bng
  Khi tỏa non mờ thấp thong my
  Tĩnh mịch cng thm phần tĩnh mịch
  Lng khuya chốc đ tiếp sang ngy

  Ngy thoảng heo may ng l vng
  Nghe buồn hiu hắt bước chiều sang
  Sương rơi trước cửa hoa vi chậu
  Gi cợt ngoi hin trc mấy hng
  Hm bữa vừa hay thu gh lại
  By giờ đ thấy nhạn bay ngang
  Cnh kh xc a bơ vơ lạnh
  Xa lắng thng reo tấu điệu đn

  Đn thng vi vt những chiều nghe
  Dọc lối đường hoa đợi bước về
  Tơ a bay tơ buồn phảng phất
  Bng t nghing bng rũ l th
  Mi huơng cy cỏ lan mun lối
  Di lụa sương my mắc tứ bề
  Thấp thong sầu ln mu ảo ảnh
  Ka đi c trắng cnh đồng qu

  Qu mnh vẫn đẹp bốn ma hoa
  Ai c mơ về nẻo rất xa
  Khi xm lều tranh vương trước ng
  Sương lam khm cc tỏa sau nh
  Chiều thong thả khp phong thư mở
  Cửa lửng lơ ci trc diệp sa
  Tha thướt bn thềm con bướm lượn
  o bay theo gi thẹn đi t

  T my ấp ủ mảnh hồn xanh
  Th mộng xem như gi thoảng mnh
  L đổ qua thềm bay dọc lối
  Hoa nằm đợi nắng ngủ trong tranh
  Thơ v thơ sẽ cn ngơ ngẩn
  Ai nhớ ai rồi cũng mỏng manh
  Sầu đọng đm ny i diệu vợi
  Tnh thu mấy vận nt đan thanh

  Thanh phong minh nguyệt nẻo khng người
  Hỏi cnh hoa no rạng sắc tươi
  Lược thẩn thờ gương nằm ủ rũ
  Hồn lơ lửng gi đến chơi vơi
  Chim hồng vắng lạnh hai phương khi
  Cnh mộng buồn tnh một gc trời
  Tri cả ưu tư vo giấy mực
  Lời thơm huơng gửi xa xi

  Xa xi trn sng nước vng tan
  Cuối bến đ neo hứng gi ngn
  M khch hm no khng trở lại
  Nn tnh bữa ấy chẳng về ngang
  Buồn chi lưu luyến cu h hẹn
  Lạnh đấy bay bay sắc a tn
  Khi đổ suơng sa đầy mộng ảo
  Chắc lng c li cũng mang mang

  Lan Anh

  --------------------------------------
  Mười bi viết một cht buồn hiu
  Giữ lại mai sau c thể chiều
  Trước cửa mưa thu về lất phất
  Hỏi lng cn nhớ được bao nhiu
  ---------------------------------------

  Mượn vần họa vui:

  THẬP THỦ LIN HON

  KHNG ĐỀ

  Bn tường khm liễu rũ như tơ
  Bng nguyệt mơ mng cảnh mộng mơ
  Bảng lảng my trời che đỉnh ni
  Xn xao tiếng sng vỗ ven bờ
  Thương người tri kỷ thương đi đoạn
  Nhớ bạn tm đồng nhớ vẩn vơ
  Ghp chữ tm vần khơi nt bt
  Gom cu gp chp bi thơ

  Thơ thẩn bao chiều chốn viễn phương
  Hong hn dần nhạt bng t dương
  Thn ci lạc lng buồn duyn phận
  Gt nhỏ bơ vơ lỡ bước đường
  Bởi trt đam m rừng sch vở
  Nn đnh say đắm nghiệp văn chương
  Tm tnh gởi gắm qua trang giấy
  Ngẫm cuộc đời người tợ khi sương

  Sương lạnh chiều đng ngỡ tuyết rơi
  Đường xưa cỏ phủ dấu chn người
  o o gi rt vi vu thổi
  Cuộn cuộn my buồn lng đng tri
  Chất ngất niềm thương thương diệu vợi
  Mnh mang nỗi nhớ nhớ xa vời
  Chia tay đ mấy ma băng gi
  Định số an bi đứa mỗi nơi

  Nơi đ no ai biết chốn ny
  m thầm c kẻ chuốc men say
  Cng danh chẳng đạt buồn đen số
  Sự nghiệp khng thnh tủi trắng tay
  Ng xuống mng lung đầy sng nước
  Nhn ln bt ngt ngập trời my
  Phong trần một kiếp đời phiu bạt
  Ngẫm lại mnh vui được mấy ngy

  Ngy xưa nhặt chiếc l thu vng
  Trận gi thay ma mới chớm sang
  Nhớ bạn nhờ thơ trao mấy vận
  Thương ai mượn bt thảo đi hng
  Nh hoang cỏ dại b chi cht
  Ng vắng hoa hn mọc ngổn ngang
  Nắn phm so dy nha ngấn lệ
  Người ơi thi đ lỡ cung đn

  Cung đn no nuột dạ người nghe
  Ro rắt theo hơi gi vọng về
  Lối vắng thn gầy đi lảo đảo
  Đường xa gt nhỏ bước l th
  Cn đy bụi phủ đầy trăm nẻo
  Vẫn đ sương giăng khắp bốn bề
  Vẳng lại đm buồn vang tiếng dế
  Như thời thơ ấu ở miền qu

  Qu cũ xun về vạn sắc hoa
  Chiều nhn khi trắng nhuộm trời xa
  Vnh mi thốt khẽ lời thương ngoại
  Khe mắt lăn nhanh lệ nhớ nh
  Lc đc bn h hoa l rụng
  Phất phơ trước ng giọt sương sa
  Non đoi bng c vừa chen lặn
  Một mảng rừng phong nhuộm nắng t

  T o em mu l mạ xanh
  Nghing nghing suối tc đứng bn mnh
  Mi hồng m thắm xinh hơn ảnh
  Mắt biếc mi di đẹp tợ tranh
  Định mệnh ti hoa thường ngắn ngủi
  Đời người hạnh phc qu mong manh
  Như Kiều với Trọng vui bao chốc
  Hay chỉ trong ngy hội đạp thanh

  Thanh xun giấc mộng của bao người
  Ước vọng duyn tnh mi thắm tươi
  Ngặt nỗi niềm vui khng dễ đến
  Hiềm v nỗi khổ chẳng hề vơi
  Cho nn cứ mi than phần số
  Bởi vậy thường lun trch đất trời
  Ci ci dương trần đầy khổ lụy
  Th đừng nghĩ ngợi chuyện xa xi

  Xa xi buổi ấy mối tnh tan
  Kẻ ở người đi cch dặm ngn
  Khch vẫn chờ ai m ngoảnh lại
  Thuyền đnh tch bến để sang ngang
  Cnh l cuối hạ cnh l ho
  Cnh phượng đầu thu cnh phượng tn
  C phải rằng yu thường đổ vỡ
  Đời l một biển khổ mnh mang

  Hong Thứ Lang

  --------------------------------------
  Suốt cả mười bi nỗi quạnh hiu
  Mai sau bng xế ngả về chiều
  Gom từng kỷ niệm thời hoa bướm
  Ấp ủ tm hồn chỉ bấy nhiu
  ---------------------------------------
  Last edited by dqtran; 30-12-2014 at 12:39 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Tin lng 2
  By zanbiill in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 23-02-2012, 03:09 AM
 2. Hai tn lng giềng
  By Vinh Phan in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-06-2011, 06:55 AM
 3. Lng Giềng Tốt
  By hatka in forum Giao Lưu - Giải Tr
  Replies: 1
  Last Post: 20-06-2011, 12:59 PM
 4. CNG LNG SEN
  By hatka in forum Giao Lưu - Giải Tr
  Replies: 0
  Last Post: 29-12-2010, 02:25 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •