Không hiểu cái "yêu sách" này là một bước tiếp theo của Thành Đô?

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/doan...tm?mobile=true