Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh gia đình chúng tôi kính báo cùng thân bằng quyến thuộc

đă an nghỉ trong nước Chúa vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015

(nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Ất Mùi)tại San Jose, California

và bạn hữu xa gần. Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Cụ của chúng tôi là:

Cụ Bà Quả Phụ PHẠM XUÂN MAI

Nhũ Danh MARIA LÊ THI HOẠ̀

Hưởng Thọ 101 tuổi

Sinh năm 1914 tại Hà Nội, Việt Nam

Cựu Giáo Chức tại Trường Trung Học

Hồ Ngọc Cẩn và Trưng Vương - Việt Nam -

đă an nghỉ trong nước Chúa vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2015

(nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Ất Mùi)tại San Jose, California

Linh Cữu hiện được quàn tại Darling - Fischer

471 East Santa Clara Street, CA 95112 Tel.: (408) 998-2226


* Thành kính phân ưu

* Xin thông báo đến các Anh Chị cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn và Trưng Vương