T́m Người Thân
Một phụ nữ Hoa Kỳ, bà Linda Moreau, có một người anh là quân nhân Mỹ chiến đấu tại Việt Nam.
Người quân nhân này kết hôn với một phụ nữ Việt Nam tên Hồng. Bà Hồng có sinh hạ một đứa con gái (lai Mỹ) vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 (không nhớ năm nào) tại căn cứ của Mỹ ở Đà Nẵng. Sau đó cả hai mẹ con được chuyển qua bệnh viện Việt Nam. Có một bà Việt Nam cùng làm chung với bà Hồng ở căn cứ quân đội Mỹ đi theo hai mẹ con bà Hồng đến bệnh viện Việt Nam.
Người quân nhân Mỹ này đă dự tính đưa bà Hồng và đứa bé sơ sinh đi Mỹ, nhưng không đủ th́ giờ hoàn tất hết các thủ tục giấy tờ cho đứa bé. V́ thế bà Hồng đă nhờ người đàn bà Việt Nam nuôi đứa bé với hy vọng sau khí đến Mỹ, bà Hồng sẽ kiếm tiền trở về Việt Nam đưa con gái đi.
Nhưng oái oăm thay, người chồng Mỹ bị tử thương khi phi cơ trực thăng bị bắn rơi vào ngày 8 tháng 1, năm 1973. Bà Hồng trở thành goá phụ với một đứa con trai 3 tuổi và đứa bé gái. Không tiền, không có cách sinh sống, bà Hồng để lại đứa bé gái sơ sinh ở Đà Nẵng và di chuyển vào Chu Lai, làm ruộng cho đến năm 1991 th́ cùng đứa con trai (cũng lai Mỹ) định cư ở Hoa Kỳ theo chương tŕnh con lai.
Bà Hồng muốn t́m tung tích đứa bé gái để lại Đà Nẵng. Cô này đă lớn và có thể cũng được đi Hoa Kỳ theo chương tŕnh con lai.
Kính xin quư vị v́ ḷng nhân đạo, chuyển thư này rộng khắp trên các diễn đàn, email để giúp cho bà Hồng t́m được con gái. Chúng tôi vô cùng biết ơn.
Nếu có tin tức ǵ, xin liên lạc với bà Linda Moreau, hoặc email: Lindamoreau619@yahoo .com, điện thoại 480-208-8576