Muôn dặm tìm chồng suốt 40 năm

Chồng tôi, TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG, Khóa 6/68/SQTB THỦ ĐỨC, Trưởng ban IV Liên Đoàn 24 Biệt Động Quân, là một trong những người lính đă Tử Thủ Trại Mănh Hổ - Hậu cứ của Liên Đoàn 24 Biệt Động Quân, Ban Mê Thuột – cùng với Thiếu tá Lê Đ́nh Hồng, chỉ huy Hậu Cứ.

CÓ AI BIẾT TIN TỨC G̀ CỦA TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG HAY KHÔNG?

NẾU ANH ĐĂ CHẾT, CHẾT Ở ĐÂU? NGÀY THÁNG NÀO? CHÔN Ở ĐÂU?

NẾU ANH C̉N SỐNG, HIỆN ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Xin gọi điện thoại cho tôi, Hồ Thị Mỹ Hương, số 61 8 8988 9562, hoặc nhắn tin qua email: nguyen@nguyenkhapnoi . com

MẸ CON TÔI XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU