Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 30

Thread: "Cá cần nước sạch. Nước cần minh bạch."

 1. #1
  Member
  Join Date
  25-03-2011
  Posts
  57

  "Cá cần nước sạch. Nước cần minh bạch."

  Thời gian: 9h sáng Chủ Nhật ngày 15/5/2016

  Địa điểm:

  - Hà Nội: Khu vực Nhà Hát Lớn
  - Sài G̣n: Công Viên Quách Thị Trang
  - Các tỉnh thành khác: tại bất cứ địa điểm công cộng nào.

  Hăy cùng nhau xuống đường để bảo vệ môi trường!

  +++++++++++++++++

  TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG LẦN 3 - PHỐ TÂY CHÀO ĐÓN

  Thời gian: 5h chiều Chủ nhật 15/05. Kết thúc lúc 7h tối. Địa điểm:

  - Sài G̣n: Khu phố Tây. Điểm tập trung: Ngă tư Bùi Viện - Đề Thám
  - Hà Nội: cập nhật sau
  Tại các tỉnh: ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một biểu ngữ trong tay.


  http://danlambaovn.blogspot.com/

 2. #2
  Việt Nam Tôi Đâu
  Khách

  Viêt Nam Tôi Đâu ...

  HĂY THAM GIA VÀ ỦNG HỘ BIỂU T̀NH "CÁ CẦN NƯỚC SẠCH NƯỚC CẦN MINH BẠCH" ...

  V́: 1 NGƯỜI VIỆT mà không tham gia biểu t́nh đồng nghĩa với 1 NGƯỜI VIỆT bị thay thế bằng 1 TÀU ĐỎ / KHỰA / Ô / PHÙ ...  o0o

  Xem & đọc giải khuây & suy gẫm trong khi chờ đợi ... biểu t́nh.

  ***

  Dân chủ: Thay dân
  Nguyễn Văn Trần


  Bồ tát Chồn ...

  Liên-xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ . Lịch sử kết thúc một giai đoạn, mở ra thời đại Dân chủ tự do sẽ vĩnh viễn ngự trị thế giới loài người . Đó là lư thuyết của Giáo sư Francis Fukuyama ở Huê kỳ (La fin de l’histoire, Poche, Paris). Theo ông, lịch sử loài người trong giai đọan qua là cuộc tranh đấu khốc liệt,dai dẳng, giửa những ư hệ, nay chấm dứt . Lịch sử chấm dứt .

  Vừa rồi, ông cho phổ biến một bài báo trên Wall Street Journal (Courrier Internatinal, 2015, đăng lại bản tiếng pháp) để kiểm điểm lại quan điềm 26 năm trước của ông, đối chiếu với tinh h́nh thực tế trong gần đây .

  Tiến sĩ Alexandre Del Valle, nhà nghiên cứu về địa chánh trị ở Viện Choiseul, giảng dạy tại Đại Học La Rochelle, Pháp, trong quyển sách « Le Complexe occidental » của ông, cho rằng khối cộng sản liên-xô sụp đổ, giải thoát cho một không gian khỏi ách đô hộ độc tài và đánh dấu thế giới lưởng cực kết thúc để chỉ c̣n lại thế giới đơn cực, đứng đầu là cường quốc Huê kỳ, chấm dứt t́nh trạng xung đột giửa hai khối . Ông đồng ư với ông Fukuyama ở điểm này và chỉ tới đây .

  « Khối liên-xô sụp đổ mở ra một kỷ nguyên dân chủ toàn cầu », theo ông Alexandre Del Valle, lại là vấn đề cần phải được suy nghĩ lại . C̣n theo học giả Samuel Huntington, khi đề cặp tới « đợt sóng dân chủ thứ ba », th́ hiện tượng xuất hiện dân chủ từ sau thề chiến có thể ghi nhận là từ sau khi chế độ độc tài ở Espagne và Portugal sụp đổ trong những năm 70 của thế kỷ trước .

  26 năm sau, ông Francis Fukuyama, trong bài viết trên, vẫn xác định lại niềm tin Dân chủ rồi đây cũng sẽ thắng v́ mô h́nh xă hội khi lịch sử chấm dứt chắc chắn phải dẩn tới dân chủ tự do .

  Chúng ta sẽ t́m hiểu dựa vào những yếu tố nào mà sự quả quyết của ông vẫn không thay đổi, mà c̣n được củng cố thêm .

  Dân chủ suy yếu

  Phong trào Đoàn kết ở Ba Lan thành công chấm dứt chế độ độc tài do Staline dựng lên, thanh niên, sinh viên biểu t́nh ở Thiên An môn đ̣i dân chủ, bức tường bá-linh sụp đổ, kết thúc hơn 70 năm cầm quyền cộng sản .

  Nhắc lại năm 1974, thế giới chỉ có 35 nưóc dân chủ v́ có bầu cử tương đối tự do . Tới năm 2013, có gần 120 nước dân chủ (30% – 60%, theo Giáo sư Larry Diamond, Stanford) . Năm 1989 khởi đầu một xu hướng dân chủ nở rộ và Giáo sư Samuel Huntington gọi đó là « đợt sóng dân chủ thứ ba » . Nó bắt đầu ở Âu châu rồi hơn mươi năm sau, lan qua Nam Mỹ, Phi châu và Á châu . Phải chăng v́ vậy mà ông Francis Fukuyama nhận định khi xă hội tiến bộ, tức khi kinh tế và chánh trị cải thiện, th́ tiến tŕnh ấy sẽ dẩn tới chánh trị dân chủ tự do và kinh tề thị trường, chớ không thể theo hướng cộng sản như những lư thuyết gia công sản dự đoán . Lịch sử, không cách ǵ khác hơn, sẽ mở ra một thế giới tự do, với những chánh phủ dân cử, với những quyền cá nhơn được luật pháp bảo đảm, tư bản lưu hành dưới sự kiểm soát tương đối của Nhà nước .

  Khi đối chiếu với thực tế ngày nay, thế giới từ năm 2014 đă thay đổi . Nước Nga có bầu cử nhưng dưới sự kiểm soát chặc chẻ của nhà cầm quyền, trở thành một mối hăm dọa an ninh chung, nhứt là đối với các nước láng giềng . Tàu vẫn là một nước độc tài tuy kinh tế có phát triển mạnh trong thời gian qua .

  Vấn đề của thế giờ ngày nay là những chế độ độc tài, vừa trở lại hoặc c̣n lại, chẳng những mạnh, hung hăn mà nhiều nước dân chủ, kỳ cựu hoặc vừa chuyển đổi, lại có sức khoẻ trên đà suy yếu . Những nước vừa thay đổi dân chủ như Turquie, Sri-Lanka, Nircaragua, … lại trở lại chế độ độc tài hoặc như Bulgarie, Roumanie bị tham nhủng hoành hành, khó thực thi dân chủ .

  Nh́nh chung, từ năm 2005, theo Freedom House, số nước đạt được dân chủ dựa trên cách đo « bầu cử hạn kỳ, tự do báo chí, tự do tập họp, … và phẩm chất dân chủ đă bắt đầu giới hạn trong những năm sau này. Về mặt tâm lư xă hội, Huê kỳ và Tây Âu là mô h́nh dân chủ tự do, nhưng v́ bị hơn mươi năm kinh tề khủng hoảng nghiêm trọng nên lập luận dân chủ tự do là điều kiện nền tảng để kinh tế thị trường phát triển đă mất đi sức hấp dẫn khá nhiều .

  Dân chủ vẫn thắng

  Dựa trên những xu hướng lớn của lịch sử, người ta ghi nhận thế giới thay đổi sâu xa trong vài thập niên qua. Sản xuất xă hội gia tăng mạnh, ít nhứt từ năm 1970 cho tới năm khủng hoảng 2008 . Mặc dầu bị khủng hoảng nhưng thạnh vượng của thế giới vẫn giử ở mức cao nhờ biết dựa theo hệ thống tự do trao đổi và đầu tư . Ngay cả nưóc cộng sản độc tài như Tàu và Việt nam cũng biết tuân thủ luật thị trường và cạnh tranh để kinh tế phát triển . Mà dân chủ tự do thường nảy sinh từ từng lớp dân chúng khá giả và có học thức . V́ người dân càng có tiền, đóng thuế càng cao th́ càng đ̣i hỏi nhà cầm quyền phải biết tôn trọng quyền lợi của họ . Trái lại, những quốc gia giàu nhờ dầu hỏa như Nga, Vénézuela, các ước vùng Vịnh, ngân sách không phụ thuộc thuế nên dễ trở thành độc tài .

  Về mặt tư tưởng, dân chủ định h́nh thành thể chế thường rất chậm . Nhưng dân chủ cho tới ngày nay vẫn chưa có cạnh tranh tương xứng . Ngước Nga của Poutine, Iran của ayatollahs, Tàu và Việt nam của đảng cộng sản, vẫn khoe khoang ḿnh là nước dân chủ . Chưa bao giờ có nước độc tài nào dám vỗ ngực xác nhận « chúng tôi là độc tài đây » . Nên Poutine mới cho tổ chức trưng cầu dân ư ở Đông Ukraine, ở Việt nam, đảng cộng sản đă quyết định xong mọi việc, vẫn tổ chức bầu Quốc Hội để vổ tay chào mừng chánh phủ mới.

  Dân chủ là cái ǵ mà những người độc tài cần như ánh sáng rọi vào gương mặt âm u của họ để mong làm cho dịu bớt nét rùng rợn .

  Xưa nay, người cầm quyền không do dân bầu tự do và có định kỳ, mà do cướp được, như các chế độ cộng sản, th́ không bao giờ họ muốn thực hiện dân chủ . Họ phải giữ quyền lực bằng mọi giá như tư hữu của họ và xem dân là kẻ thù nguy hiểm hơn hết v́ người dân chính là kẻ lấy lại quyền lực quốc gia. Nên muốn giành chính quyền về ḿnh, giành lại quyền tự ḿnh cai trị chính ḿnh, th́ người dân phải tranh đấu . Phải dám quyết định và dấn thân .

  Khi thấy kinh tế quốc gia bắt đầu tăng trưởng, xă hội bắt đầu thay đổi th́ sự thay đổi này luôn luôn đ̣i hỏi, tiếp theo đó, chánh trị mở rộng để mọi người có thể tham gia . V́ dân chủ mới bảo đảm được sự tăng trưởng kinh tế và cải thiện xă hội .

  Ai cũng biết Dân chủ là quyền của người dân tự quyết định vận mệnh của ḿnh . Nhà cầm quyền là sản phẩm của dân . Nhưng trên thực tế, không thiếu nhà cầm quyền phản dân, hại nước mà vẫn tồn tại bởi người dân không quyết định thay đổi . V́ không dám hoặc v́ thiếu ư thức và vô trách nhiệm .

  Thay đổi dân

  Người ta chỉ nói thay đổi chánh quyền, chớ chưa nghe nói « Thay đổi dân » . Nay cần đặt vấn đề « Thay đổi dân » khi không thể thay đổi thứ nhà cầm quyền phản dân, hại nước . Ư nghĩ nghe qua rất nghịch lư nhưng đă đặt thành vấn đề khi nói về kết quả bầu cử ở Do Thái vừa rồi, ông Benyamin Nétanyahou tái đắc cử .

  Kết luận đầu tiên từ kết quả thăm ḍ cử tri vừa ra khỏi pḥng phiếu rất bi quan : «Dân chúng cử tri phải được thay đổi » .

  Dư luận do thái giải thích về hiện tượng đắc cử của cựu Thủ tướng Benyamin Nétanyahou « Chúng tôi không đặt vấn đề tổ chức bầu cử lại để chọn người lănh đạo khác, mà muốn đem lại cho Do Thái một dân tộc mới, khác hơn, để tổ chức lại tổng tuyển cử . Nhân dân do thái không thể chịu nổi thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Benyamin Nétanyahou » .

  B́nh luận gia do thái Gideon Levy, trên báo Ha’aretz ngày 18/03/2016, mạnh dạng phê b́nh đồng bào của ông đă chọn ông Benyamin Nétanyahou làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa . Chẳng khác nào «chọn cách giải quyết ḥa b́nh với Ả-rập» . Vậy th́ chỉ c̣n cách phải « thay dân » mà thôi .

  Ông Gideon Levy t́m liên kết với trí thức Á- Rập, những người thất vọng về những cuộc cách mạng vừa qua .

  Chính những người Ả-rập này cũng kêu gọi hăy « thay đổi dân » .

  Dưới thời Đông Đức, soạn giả hài kịch người Đức Bertolt Brecht, trong một bài thơ châm biếm, đă đề nghị những người cộng sản nếu thấy nhân dân không đáp ứng được sự mong đợi của họ th́ hăy thay bằng một thứ nhân dân khác .

  Vấn đề thay dân, tưởng chắc cũng nên thử đặt ra cho trường hợp Việt Nam . Trước nhà cầm quyền cộng sản đại gian, đại ác như vậy mà dân vẫn tỏ thái độ vô cảm . Thanh niên, sinh viên ái quốc đă đứng lên tranh đấu đ̣i thay đổi chế độ bạo ngược, chịu đàn áp, trù dập, tù đày, nhưng vẫn chưa thức tỉnh được lương tâm xă hội th́ c̣n cách nào khác hơn là thay thứ dân này bằng một thứ dân khác, nhậy cảm về thảm họa mất nước, dân tộc bị diệt vong do đồng chí Bắc kinh của nhà cầm quyền ở Việt Nam hiên nay gây ra ?

  Thật đau ḷng!

  © Nguyễn Văn Trần
  http://www.danchimviet.info/archives...ay-dan/2016/05

  ***
  Ư kiến độc giả: Nh́n kỹ lại th́ h́nh như là đă, đang và sẽ như vậy cho Việt Nam ... Nhưng theo 1 hướng khác & xấu xí hơn ... => HCM & đảng vc đă - thay /biến ... đổi dân Việt Nam, đă thay dân Việt đỏ thành dân Tàu đỏ. Kế hoạch này coi như "tạm xong". Hiện giờ, th́ Trọng nú & phe đảng đang gắng sức "thay đổi" đảng Việt cộng thành đảng Tàu cộng => Ngày "Chấm dứt Việt Nam" coi bộ đă gần kề đó nha bà con cô bác (c̣n muốn làm) Việt Nam !!!  NỢ CỨT TRẢ VẪN CHƯA XONG ?!


  Cháu Tiên VN ?!

 3. #3
  Việt Nam Tôi Đâu
  Khách

  Xuống đường, quả bom thức tỉnh những người ngủ say trong nô lệ

  [justify]
  Xuống đường, quả bom thức tỉnh những người ngủ say trong nô lệ
  Lê Hải Lăng  Trong mấy cuộc xuống đường v́ môi trường v́ cá chết, tuy bị khống chế đàn áp nhưng đă phô bày bộ mặt cái nhà nước man rợ ra trước công luận trong và ngoài nước qua các clip hay bài báo lề dân đăng tải trên hệ thống mạng. Đảng CSVN càng cố t́nh bưng bít thông tin không cho báo, đài đảng loan tin dân chúng xuống đường, càng lại bộc phát mănh liệt qua thái độ của người dân t́m hiểu sự thật qua báo ngoài đảng.

  Xuống đường dù bể đầu sứt trán, què tay bởi lực lượng du côn của đảng nhưng người xuống đường đă thành công một cách ngoạn mục là đảng và nhà nước đă lộ nguyên h́nh bản chất gian tà không dùng luật để cai trị mà phải dấu mặt dùng côn đồ, TNXP... làm lực lượng trấn áp.

  Xuống đường tuy là số nhỏ nhưng là một tiếng vang lớn báo động ngày tàn của chế độ đang bên bờ vực thẳm. Xuống đường làm đảng biểu hiện bộ mặt báo chí tự do đầu môi chót lưỡi, phải huy động túc trực 24/24 nằm im chờ lệnh ban tuyên giáo trung ương là không đăng không nói bao gồm: 845 cơ quan báo chí, 1200 ấn phẩm, 200 báo in, 200 kênh truyền h́nh, 100 kênh phát thanh, 98 cơ quan báo mạng, 1600 trang thông tin điện tử.

  Xuống đường làm cây xanh Hà Nội đâm chồi nẩy lộc trong ḷng dân. Xuống đường nơi mà tuyên giáo TPHN phải mất ăn mất ngủ đấu tranh trực diện từng con phố từng góc hẻm, phải tham gia bút chiến trên mạng mà năm 2013 ông Trưởng ban tuyên giáo HN xây dựng 19 trang tin tức điện tử, lập ra 400 tài khoản trên Internet.

  Xuống đường làm người ta mơ tưởng Sài G̣n đẹp lắm Sài G̣n ơi mà quên đi Hồ Chí Minh giết chóc trộm cướp nhan nhản trên đường phố cả đêm lẫn ngày.

  Xuống đường để thấy ông đại tướng côn an làm chủ tịch nước nuôi ong DLV trong trang nhà trandaiquang với chủ đề Thời sự: Cá chết miền Trung với các điều đáng tiếc.

  Dân không bầu ra danh không chánh th́ làm sao ngôn thuận. Bởi thế mới có những bài dao to búa lớn chụp mũ: "Vạch mặt âm mưu nhóm người đứng đàng sau cuộc kêu gọi biểu t́nh về môi trường". Làm chức chủ tịch nước mà bao che cho côn đồ du đăng chẳng khác nào trưởng băng cướp xă hội đen giữa ḷng phố Ba Đ́nh: "Nóng: Phát hiện đối tượng phản động, Việt Tân giật dây kích động biểu t́nh bạo loạn".

  Ông Quang lại dùng côn đồ viết báo trên trang nhà: "Cảnh báo về sự kiện xuống đường về môi trường để bạo loạn". Trong bài này buộc tội trước khi chưa biểu t́nh như sau: "Hiện trên mạng Internet xuất hiện nhóm tổ chức sự kiện xuống đường v́ môi trường hô hào biểu t́nh ở HN, TP HCM, Đà Nẵng vào 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 1 tháng 5 tới đây. Chỉ cần nh́n vào những kẻ tổ chức sự kiện này và t́m hiểu ư đồ của họ qua Facebook cá nhân, đă cho thấy họ không phải những cá thể bảo vệ môi trường mà là những kẻ chống đối lợi dụng cá chết ở miền Trung để kích động gây loạn. " (mục Thời sự ngày 30-04-2016).

  Cả nước ai cũng biết trước khi được ông Trọng ban cho cái chức CTN làm cánh tay đắc lực trong việc bảo vệ giáo điều Mác Lê, ông Quang là một tay sát thủ lăo luyện trong nghề côn an. Cho nên không lạ ǵ trên trang nhà của ông nuôi một bầy đàn dùng báo chí đổ tội không bằng chứng để kích động căm thù côn đồ dân pḥng, TNXP … có ác cảm với người biểu t́nh để từ đó đánh đập giết chết không nương tay.

  Đảng CSVN cũng như cái nhà xă nghĩa chó ngựa Ba Đ́nh đă lầm to. Nơi nào miếng cơm manh áo của người dân bị tước đoạt, nơi đó sẽ có từng đoàn người tiếp nối đứng lên đ̣i lại. Chỗ nào có áp bức chỗ đó có nỗi lên cao trào tranh đấu.

  Xuống đường: quả bom thức tỉnh những kẻ ngủ say trong nhục nhă nô lệ.

  Xuống đường: quả bom đánh động lương tâm nhân loại thế giới văn minh chia sẻ nỗi khổ đau đọa đày của dân Việt.

  Xuống đường-quả bom-đánh vào sào huyệt đảng CSVN, làm đảng phải lồng lộn lên gào thét trước khi tan ră v́ từng miểng bom nhỏ nhưng sức công phá lớn.

  Một lúc nào đó người dân khắp mọi nẻo đường đất nước trong ruột không có ǵ để ăn. Không những xuống đường mà thôi, lại là khoác áo lên đường làm chủ t́nh h́nh đất nước, đem tự do dân chủ nhân quyền tới tay mọi người.

  Lê Hải Lăng[/justify]

 4. #4
  Việt Nam Tôi Đâu
  Khách

  Người việt nam hèn hạ

  Người việt nam hèn hạ  Mời bạn đọc một bài viết rất can đảm của một phụ nữ, đang sống tại Việt Nam, h́nh bên là của tác giả của bài viết.

  Cách đây đă lâu, tôi đọc "người trung quốc xấu xí" của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay/dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh căi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật ḿnh của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong ḷng. Tôi biết thế giới đă từng có những cuốn như "Người Mỹ xấu xí," "Người Nhật Bản xấu xí," rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ ḿnh trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là "cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…" … nh́n đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ … Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

  Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe rằng ḿnh có quay cóp một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là được hỏi, c̣n báo chí không cần hỏi vẫn có những h́nh ảnh phao thi trắng cả trường thi! Vậy th́ thi cái ǵ? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn chăng?). Trong đó c̣n có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi th́ năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng "thần tượng Su-Ju" của nó là nó không thi! Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đ́nh, nhà trường, xă hội – những nền tảng đă cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà tiếp cận được với Su-Ju danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn ḷng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế… trước thần tượng. Một dân tộc ǵ đă sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế?

  Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đă nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Đừng ai đổ thừa cho ai. V́ trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ đổ cho xă hội, xă hội đổ cho cha mẹ… nhà trường. Tóm lại, đừng đổ thừa nữa. Hăy biết hốt về ḿnh đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều có lỗi.

  Bởi người lớn có hơn ǵ? Một xă hội mà người ta đang sẵn ḷng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan th́ chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy tŕ sự thống trị trước nhân dân.

  Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn ǵ thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường … trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có,… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng "cơm no, áo ấm." Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn th́ hăy làm giàu, làm giàu, làm giàu! "Doanh nhân là chiến sĩ thời b́nh." Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không c̣n nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc c̣n phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước khả năng dùng "luật im lặng" của họ với dân ḿnh. Cuộc chiến đó là ŕnh ṃ, là theo dơi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lư do, là bị bịt miệng tại ṭa, là con cháu theo lời lănh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ cḥm xóm của ḿnh v́ họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ ǵ khi quay lưng lại với dân tộc ḿnh? Đơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng v́ lợi ích cá nhân … gia đ́nh nó- nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu c̣n cái lư tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói với tôi là "lư tưởng Hồ Chí Minh" hay "lư tưởng cộng sản" nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đă thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là "phản động."

  Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ ḥa b́nh, tự do, hạnh phúc. C̣n bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đă cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân pḥng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết,…

  Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân ḿnh. Họ c̣n biết làm ǵ nữa?

  Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự yên ổn cho ḿnh, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của công thức:Bên trên, chúng nh́n thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nh́n thấy những con người thờ ơ với người khác, chỉ c̣n biết nghĩ tới ḿnh + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.

  Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế?!

  Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lư, làm công an, làm công chức,… làm "đầy tớ" của nhân dân!

  Bọn công bộc đó đă cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên Sài G̣n ngồi vạ vật dầm mưa dăi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.

  Bọn công bộc đó đă đẩy 2 mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng mà họ có là khỏa thân ở giữa đường để đ̣i lại công bằng. V́ trong tay họ c̣n có ǵ để chống lại chúng ngoài phẩm cách của người đàn bà vốn được coi là thiêng liêng? Họ dùng đến cách đó, và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới?

  Bọn công bộc đó đă đẩy đến đỉnh điểm hôm nay, một người mẹ uất ức tự thiêu trước cổng 1 cơ quan công quyền v́ không c̣n sức để chịu đựng chúng…

  Tôi sợ bọn chúng v́ bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xă hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Đáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.

  Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những ǵ chúng mang tới, chúng ban phát, với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn,… không c̣n một lựa chọn nào khác. Không biết làm ǵ khác, không có phản ứng ǵ khác! V́ chúng ta lương thiện.

  Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hoặc biến hẳn sang một trạng thái sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xă hội đương nhiên sẽ sản sinh ra nó.

  Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm, hắn hăm hiếp đứa bé mới 3 tuổi.

  Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật.

  Tôi đọc tin một gă thanh niên có học chặt chém bạn gái ḿnh thành từng khúc chỉ v́ một chiếc xe máy và chút ít tài sản.

  Tôi đọc tin bọn chủ… lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng.

  Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt.

  Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay v́ bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp!… C̣n rất nhiều tin.

  Một dân tộc ǵ mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên không chỉ có ḿnh tôi biết đau đớn v́ những điều đó.

  Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là "nền văn chương than khóc."

  C̣n tiếp)

 5. #5
  Việt Nam Tôi Đâu
  Khách

  Người việt nam hèn hạ (tiếp theo)

  Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói ḿnh đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng t́m ṭi, cố gắng t́m kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt nam của tôi thực sự là "cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…" một cách đúng nghĩa. V́ hăy quên những h́nh tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc của miền Bắc thời chiến tranh đi! Đó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, t́m cách dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết… chết. Không hơn không kém.

  Các bạn có t́m kiếm giống tôi không? Và các bạn có t́m thấy không? Hay đầy rẫy xung quanh chúng ta chỉ có 3 loại:

  – Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt.

  – Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nồi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai?

  – Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng đàn, rồi thôi!

  Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.

  C̣n những thứ hổ lốn lai căng phát trên TV, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể tới, v́ đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích thêm, chỉ muốn vứt cái đầu ḿnh đi, không cần suy nghĩ nữa làm ǵ cho mệt óc.

  Vậy cái ǵ đă gây nên nông nỗi? Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái ǵ cũng do lỗi cộng sản.

  Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái ǵ sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, th́ chúng ta cũng tệ không kém!

  Nghe nói cụ Tản Đà có câu:

  Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn!
  Cho nên quân ấy mới làm quan.

  Những ǵ độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đă nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ ḿnh cũng không cần nhắc lại.

  Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái ǵ đă làm cộng sản tồn tại lâu như thế?

  Ngoài sự cấu kết quyền lực-quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đă làm ǵ để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hăi, giáo dục một cách ngu dân ra, chúng c̣n làm ǵ nữa?

  Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, th́ hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toa-lét, xuống bếp. Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngơ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này đă hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ, … V́ những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục,… th́ họ c̣n sợ ǵ nữa? Việc ǵ mà họ không dám làm?

  C̣n những kẻ yếu không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh Allah luôn soi sáng ḿnh, giúp đỡ ḿnh, ngự trị trong ḿnh, th́ họ c̣n biết dựa vào đâu để t́m lại niềm lạc quan mà sống? Mà tranh đấu để tự t́m lấy giá trị sống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đă ban cho mỗi chúng ta?

  Tôi có cảm giác như ḿnh đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không?

  Giữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp chúng ta. Chúng ta – những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ ḿnh lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách – nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải là nghệ thuật đích thực – một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta chứ không phải ru ta ngủ trong quên lăng. Những kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu nên làm ǵ cho đúng.

  Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói: Đời chúng mày chỉ cần độc lập-tự do-hạnh phúc.

  Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản ǵ?

  Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân ḿnh, một con người, cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những ǵ mà một con người có lương tri cần phải hành động.

  Bạn có đang tự hào v́ ḿnh là người việt nam không? Hỡi những con người ấu trĩ mang trong ḿnh một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào v́ tôi là người việt nam "cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…" đă từng đấu tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một xă hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ c̣n thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta c̣n không hơn con chó th́ cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục?

  Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là "Mỹ đă đến biển Đông," "bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn,"… để mong ḷng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đă từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đă "dạy dỗ" cả đám chóp bu việt nam. "Đĩ" chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà "đĩ" như chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh?

  C̣n dân việt nam th́ sao? Dám cầm súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam nữa không? Mà cầm súng để làm ǵ? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.

  Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.

  Bổ sung: Sau khi bài này được upload, tôi nhận được khá nhiều comments và cả message. Không biết phải đánh giá như thế nào về những comments hỏi ngược lại tôi với một thái độ khinh khỉnh, qua nhiều câu chữ khác nhau, nhưng đại khái cùng 1ư: "Vậy bạn có hèn không?" He he… Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại 1 điều, suốt cả bài viết, tôi không gọi những người hèn là "các bạn," tôi gọi là "chúng ta." Như vậy có dễ hiểu hơn chưa nhỉ?

  Tôi không thích tự nhận hay gán ghép. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của ḿnh, c̣n đánh giá tôi hay đánh giá chính ḿnh, các bạn cứ tự làm lấy. Thiết nghĩ, đâu cần phải tranh luận chuyện ai hèn, ai không hèn ở đây! Biết hay không biết mới là quan trọng. Mà cái sự khổ sở để đi từ cái "không biết/chưa biết" đến cái "biết" nó sẽ là một quá tŕnh gian nan mà mỗi người phải tự thân trải nghiệm. Không ai giúp ai được đâu. Và tôi hiểu, cái "biết" của tôi nó cũng chỉ giới hạn trong tầm nhân sinh quan nhỏ bé của cá nhân tôi mà thôi. C̣n bạn, hăy tiếp tục giữ lấy niềm lạc quan của bạn. Con cừu vẫn có được niềm hạnh phúc mỗi ngày được gặm cỏ non, uống nước suối, ngắm bầu trời xanh, chờ đến ngày xẻ thịt mà! Đúng không? Hạnh phúc vẫn khắp quanh ta! Những con cừu không biết "tự sướng," không biết "thủ dâm tinh thần" th́ quả thực là ngu c̣n hơn… cừu! He he…

  Bổ sung tiếp: "….Ông bảo xă hội nào cũng có những điều bẩn thỉu. Tôi công nhận điều ấy. Nhưng xă hội bẩn thỉu nhất ông có biết là xă hội nào không? Là xă hội mà thằng ăn cắp không cho rằng nó phạm pháp, nó đang làm điều xấu, người lương thiện th́ run sợ, thằng bất lương lại coi việc nó làm là b́nh thường và kẻ vô liêm sỉ như ông th́ vênh vang tự đắc: ta là số đông. Chính là xă hội này đây…." (trích comment của khongnoibiet).

  Tự Do Phải Tranh Đấu Bằng Xương Máu Và Cả Tính Mạng.

  ***

  Ư kiến độc giả (Rùa đen):

  Tay dơ nước rửa dễ làm
  Nước dơ cần rửa ... Việt Nam thiếu người ?!


  => ( Cu & Cụ VN) coi bộ không "ngóc" nỗi nữa . Chẳng những phải "Thay Dân" mà c̣n nên "THAY CHIM" luôn


 6. #6
  Khách Lạ
  Khách
  Qua hành động của VC mấy tuần qua về vụ cá chết và biểu t́nh của người dân chúng ta thấy VC rơ ràng không coi dân ra ǵ. TC đă nuôi cả xứ VN thành ra VC khôn ngoan theo TC. Dân VN phải thức tỉnh chịu khó làm việc hơn giành lấy quyền tự nuôi ḿnh, tự quyết định vận mạng của ḿnh th́ VC và TC mới sợ. C̣n như bây giờ cả xứ chỉ là 1 lũ ăn bám vào TC.

  Các bạn nghĩ sao về khả năng TC cúp điện, cúp nước cả xứ? Chúng có thể đâu độc cả 1 vùng lớn qua nguồn nước uống? Nếu những chuyện này xảy ra VC cũng sẽ im thin thít. Dân VN đúng là con cá nằm trên thớt.

 7. #7
  Member Lehuy's Avatar
  Join Date
  24-03-2011
  Posts
  2,560
  Quote Originally Posted by Khách Lạ View Post
  Qua hành động của VC mấy tuần qua về vụ cá chết và biểu t́nh của người dân chúng ta thấy VC rơ ràng không coi dân ra ǵ. TC đă nuôi cả xứ VN thành ra VC khôn ngoan theo TC. Dân VN phải thức tỉnh chịu khó làm việc hơn giành lấy quyền tự nuôi ḿnh, tự quyết định vận mạng của ḿnh th́ VC và TC mới sợ. C̣n như bây giờ cả xứ chỉ là 1 lũ ăn bám vào TC.

  Các bạn nghĩ sao về khả năng TC cúp điện, cúp nước cả xứ? Chúng có thể đâu độc cả 1 vùng lớn qua nguồn nước uống? Nếu những chuyện này xảy ra VC cũng sẽ im thin thít. Dân VN đúng là con cá nằm trên thớt.
  Bác nói một thực tế đau ḷng. Thằng Tàu Cộng đă kiểm soát nền kinh tế Việt Nam lâu rồi. Việt Nam hiện nay chỉ là một thằng làm công, lương rẻ. Tụi nó chỉ ngưng hoặc chậm xuất cảng hàng hoá qua Việt Nam là nền kinh tế Việt Nam rớt vào t́nh trạng tê liệt, dân chúng sẽ đói dài. Tụi nó chẳng cần dọa cúp điện, cúp nước làm chi cho mất công.

  Nhập siêu giữa VN với nhiều nước tăng cao

  Trong năm 2015, trung b́nh mỗi tháng Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc hơn 2,6 tỉ đô la Mỹ. Theo đó, có khả năng đến hết năm nay, Việt Nam có thể nhập siêu từ thị trường này khoảng 32 tỉ đô la Mỹ.

  http://www.thesaigontimes.vn/140311/...-tang-cao.html

 8. #8
  Khách Lạ
  Khách
  Tôi nghĩ vụ cá chết vừa rồi là đ̣n cảnh cáo của TC với VC. Có thể VC chơi tṛ đu dây hơi quá đà đ̣i hỏi nhiều tiền hơn từ TC nên TC mới gây ra vụ cá chết. TC mắng thằng VC ntn:

  - Chúng mày liệu hồn. Nghe lời ông th́ chúng bay c̣n mạng mà sống sau này ở Mỹ, Úc. C̣n không th́ chết không có đất mà chôn.

  VC nghĩ TC nói mà không dám làm, lăm le nói sẽ mua vũ khí của Mỹ, sẽ cho Mỹ, Nhật dùng vịnh Cam Ranh.

  Ai sợ VC chứ TC biết VC hơn ai hết thế là TC cho ra đ̣n cá chết và cảnh cáo VC lần nữa:

  - Cá chết là do ông gây ra đó. C̣n không nghe lời ông cho cả lũ chúng mày đói v́ hạn hán. Thế nào lũ dân cũng biểu t́nh 1 chút. Liệu mà dẹp, làm ch́m xuồng vụ này c̣n không tao cho tụi bay chết hết.

 9. #9
  Khách Lạ
  Khách
  TC doạ VC bằng sự nổi giận của dân VN. VC nghe lời TC th́ dân VN chết từ từ, VC hạ cánh an toàn. C̣n VC không nghe lời th́ TC sẽ gây ra t́nh trạng "Tức Nước Vỡ Bờ" d́m cả nước VN vào biển máu.

  VN đang bị chiếu bí, không c̣n lối thoát.

 10. #10
  Member Lehuy's Avatar
  Join Date
  24-03-2011
  Posts
  2,560
  Quote Originally Posted by Khách Lạ View Post
  TC doạ VC bằng sự nổi giận của dân VN. VC nghe lời TC th́ dân VN chết từ từ, VC hạ cánh an toàn. C̣n VC không nghe lời th́ TC sẽ gây ra t́nh trạng "Tức Nước Vỡ Bờ" d́m cả nước VN vào biển máu.

  VN đang bị chiếu bí, không c̣n lối thoát.
  Không bác ơi. Trong scenario bác viết chỉ mấy thằng chóp bu VC mới có thể hạ cánh an toàn, chứ tụi VC làng nhàng sẽ chịu chung số phận của người dân. Bài toán khó cho những người Chống Cộng , Không Cộng , Chán Cộng là t́m ra con đường Thoát Cộng. Không phải dễ với tất cả những ân oán, thù ghét, nghi kỵ chồng chất trong hơn 40 năm qua.

  À, để tránh hiểu lầm, chụp mũ, tôi không nói chuyện Hoà Hợp, Hoà Giải ǵ ráo trọi. Nhóm nào làm được là một lối thoát cho dân tộc Việt.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 16-07-2013, 09:35 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 09-03-2013, 07:14 AM
 3. Replies: 0
  Last Post: 22-11-2012, 09:14 AM
 4. Replies: 1
  Last Post: 26-03-2012, 02:29 PM
 5. Replies: 1
  Last Post: 26-11-2011, 08:40 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •