Đứng Lên Giành Lại Cơ Đồ
"...Anh hùng vị quốc hồn u uất
Nỗi hờn nước mất măi không tan..."


Thơ: Alfa Đặng Sơn
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Ḥa-âm: Trung Chính
Tiếng hát: Thúy Quỳnh