Hình trên là biểu tượng cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ (Communist Labor Party). Đảng này được thành lập vào tháng 8/1919 - Non 2 năm sau cái gọi là cuộc " Cách mạng " tháng 10 Nga - Đảng Lao động Cộng Sản Hoa Kỳ này là tiền thân cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ. Biểu tượng này gồm một bàn tay nắm chặt giơ cao trong một bánh răng cưa - Tượng trưng cho bàn tay và máy móc cuả giai cấp công nhân - Hai bên là nhánh lúa - Tượng trưng cho sự ấm no - Nhưng hình ảnh biểu tượng cho chủ thuyết Cộng S̉ản không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền toàn màu đỏ cuả biểu tượng. Do dó. Chúng ta thấy rõ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Nó đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1919. Là thời gian chưa có đảng Cộng Sản tại Việt Nam.


Constitution of the Communist Labor Party
https://www.communistlaborparty.org/.../constitution/
Tổ chức SEATTLE COMMUNISTS ( Cộng Sản tại thành phố Seatle). Vào ngày 04/30/2017; Đã lập ra một trang mạng và kêu gọi mọi người tham gia trong chương trình (tái) tổ chức lại đảng Cộng Sản tại thành phố Seatle (Thuộc tiểu bang Washington); với tên gọi là Constitution of the Communist Labor Party (Tổ chức đảng Lao Động Cộng Sản ). Biểu tượng cuả tổ chức chủ trương phục hồi lại Đảng Lao Động Cộng Sản tại thành phố Seatle này cũng y như biểu tượng cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ/Communist Labor Party được thành lập từ năm 1919..là một bàn tay nắm chặt giơ cao cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ - chứ không phải là hình búa liềm..Duy chỉ không có 2 nhánh bông lúa 2 bên bánh xe có răng cưa tượng trưng cho máy móc cuả giai cấp công nhân.
Một lần nữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Cũng như búa liềm. ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

Hình trên là biểu tượng cuả Seattle Communists trên twitter. Không có buá liềm. Chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh.

Hình trên là lá cờ tưởng tượng cuả một hoạ sĩ cựu đảng viên Cộng Sản Hoa Kỳ vẽ cho " Đảng Cộng Sản của nước Seatle". Ngoài hình buá liềm ra. " Lá cờ " này có một ngôi sao vàng lớn trên góc cao bên phải; phía dưới ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này có 4 chử cái SSRS. Theo lời giải thích cuả tác giả cho một bạn đọc ở phía dưới thì 4 chử viết tắt đó tượng trưng cho Soviet Socialist Republic of Seatle ( Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Seatle ) . Dưới hình lá cờ " tưởng tượng " cuả " Quốc Gia tưởng tượng " Cộng Sản Seatle này lời chú thích về thành tích thiên tả cuả thành phố Satle khi trước :" Vào muà hè đỏ năm 1919. Tất cả công nhân cuả thành phố Seatle đã tham gia một cuộc tổng đình công. Đó là thành phố tại Hoa Kỳ đả tổ chức được một cuộc đình công như thế. Và đã thành một thành phố thiên tả nhất Hoa Kỳ..."
Tuy là một lá cờ cho một " Quốc gia tưởng tượng " là " Cộng Hoà XHCN Xô Viết Seatle". Nhưng nó cũng dựa vào một sự thật ở quá khứ là cờ cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ năm 1919 có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Ngôi sao vàng năm cánh lớn trên lá cờ " tưởng tượng " cuả quốc gia Cộng Sản " Tưởng tượng " Seatle này đã nói lên một điều chắc chắn. Cũng như buá liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Trong một trang online có chủ đề :Communism in Manchester (Chủ nghĩa Cộng Sản tại thành phố Manchester Anh Quốc ) - Là một thành phố được coi như là nơi khai sinh ra nhiều phong trào khuynh tả tại Anh Quốc bao gồm cả chủ nghĩa Cộng Sản. Có trình bày một poster cuả đảng Cộng Sản Anh phản đối chính phủ Anh khi đó với lời lẽ :" Sinh Viên Cộng Sản Kensington tuyên bố : Hãy tạo ra việc làm mà không phải bom đạn" (Kensington Young Communists say: Jobs; not Boms.)
Đã tự xưng là Cộng Sản. Nhưng trong poster này không thấy hình buá liềm đâu cả; chỉ thấy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Do đó. Cũng như búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

Một hoạ sĩ vẽ một poster mang tên :Trump Communist Propaganda Red ( Tạm dịch : Tranh tuyên truyền cuả Cộng Sản đỏ về Trump). Phía dưới tranh tuyên truyền này có hàng chử bằng tiếng Anh - có mẫu tự E và N bị ghi ngược - :" All Within the State. Nothing outsite the state. Nothing against the state".
Biểu tượng cho ý nghĩa Cộng Sản trong tranh tuyên truyền này là 4 lãnh tụ : 2 là lãnh tụ 2 quốc gia Cộng Sản là Kim Jong Un (Bắc Hàn), Mao trạch Đông ( Trung Cộng). Một là lãnh tụ cuả một quốc gia từng là Cộng Sản là Putin ( Nga bây giờ; trước kia là Liên Xô ); và Titô (Lãnh tụ Nam Tư cũ; thộc Cộng Sản đệ tứ quốc tế ).
Ngoài 4 lãnh tụ cuả các quốc gia Cộng Sản trên. Còn có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với các phi cơ bay túa ra từ ngôi sao vàng đó. Không cần biết hoạ sĩ muốn nói lên điều gì trong tranh tuyên tuyên truyền này. Chỉ cần biết chắc chắn một điều . Hoạ sĩ Tây phương đó đã biết rất rõ rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không nhất thiết phải là biểu tượng búa liềm.

Một trang mạng chống Cộng Sản đã có một bài viết với đề tựa : "Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is " [ Chủ nghĩa Cộng Sản nên bị coi như là qủy như chủ nghĩa Phát Xít (Đúng là như ) vậy]
Biểu tượng cho Chủ nghĩa Cộng Sản trong hình minh hoạ là một hình ảnh rất quen thuộc trong các poster tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản. Là có một bàn tay nắm chặt giơ lên cao- Tượng trưng cho bàn tay cuả giai cấp công nhân - Nhưng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm mà lại là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy tác giả Tây Phương cuả bài viết chống Cộng Sản này đã khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản (Communism).Vì không có lý do gì mà tác giả Tây phương này so sánh chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Phát Xít mà lại dùng riêng lá quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm hình minh họa cho được.

Ngày 11/15/2017.Trang mạng http://www.trevorloudon.com trình bày một bài viết cuả một nhà báo khuynh tả bảo thủ Cliff Kincaid ; chủ nhiệm tờ America’s Survival . Trong hội nghị “Russia-gate” ( Cánh cống cuả nước Nga ) nhân kỷ niệm 100 năm " Cách mạng " Nga 1917. Đã xem xét " Cách mạng Cộng Sản" tai Hoa Kỳ trong 8 năm cầm quyền cuả cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (Cliff examines America’s communist revolution – the eight years of the Obama presidency ). Đã xác định :" Đồng chí Obama đã tháo mặt nạ ra và ngôi sao đỏ (?) mọc lên " ( Comrade Obama Unmasked and Red Star Rising ).
Báo chí khuynh tả ca ngợi cựu Tổng Thống Obama và gọi là đồng chí. Cũng như coi kết quả 8 năm cầm quyền cuả ông ta là đóng góp cho " Cách mạng Cộng Sản" tại Hoa kỳ. Và biểu tượng cuả sự tuyên dương Obama đó trong phần 1 của kỳ hội nghị báo chí khuynh tả (Russia-gate) quốc gia hôm 11/10/1917 đó tại Câu lạc bộ báo chí khuynh tả tại Washington DC là hình ảnh Obama nằm giữa lá cờ màu đỏ - Là màu cuả Cộng Sản quốc tế - và bên cạnh trên cao không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh ( Vì hình Obama để chính giữa lá cờ đỏ nên ngôi sao vàng năm cánh phải dời lên góc trên ).
Dù rằng cựu TT Obama có thật sự thân cộng hay không. Và kết quả trong 8 năm cầm quyền cuả ông ta có thật sự làm lợi cho " Tàn quân " Cộng Sản tại Hoa Kỳ hay không ..Nhóm báo chí khuynh tả làm việc này mang tính chất thật lòng hay chỉ phô trương khóa lác.. Thì điều này cũng gián tiếp chứng tỏ một cách rất chắc chắn là : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế , Vì không có lý do gì mà gọi đó là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam khi mà phía cạnh dưới lá cờ có hàng chử :" Communism in America " ( Chủ nghĩa Cộng Sản tại Mỹ)

Một cuốn sách mang tựa :" Những hệ thống chính trị Cộng Sản " (Communist Political Systems ). Cuả 3 đồng tác giả người Tây Phương là Stephen White; John Gardner và George Schopflin..viết về hệ thống chính trị cuả các chính quyền Cộng Sản tại Trung Hoa ( Trung Cộng); Các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ ( The politics of China, Eastern Europe and what was the Soviet Union )... Như vậy; coi như sách này viết về hệ thống chính trị cuả các quốc gia Cộng Sản trên toàn thế giới. Và hình ảnh tại trang bià cuả sách này để biểu tượng cho chủ nghiã Cộng Sản trên toàn thế giới đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải hình búa liềm . Hiển nhiên; theo ba tác giả Tây Phương này thì : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không thể nào giải thích rằng nền đỏ sao vàng cuả trang bià cuốn sách là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Vì lời chú thích ghi rõ là 3 tác giả viết về nền tảng chính trị Cộng Sản tại Trung Cộng; Đông Âu và Liên Xô..mà không hề nhắc tới tên Cộng Sản Việt Nam

Một trang báo online đăng một bài báo nhằm chế giễu bà Hillary Clinton. Người đã thất cử trong cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống vừa rồi - Là một nhân vật thiên Cộng- . Đầu bài báo là một tranh vẽ tưởng tượng Ứng cử viên đắc cử Tổng Thống Hillary Clinton đang tuyên thệ một cách " điên khùng " trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổ̃ng Thống. Tựa đề bài viết phía trên tấm hình là : " Đồng chí Hillary Clinton cho thấy màu đỏ cho tương lai cuả nước Mỹ " ( Comrade Hillary Clinton Seeing “Red” for America’s Future).Phía dưới tấm hình là hàng chử : "WELCOME TO THE COMMUNIST PARTY, U.S.A.: How Hillary’s scary speech revealed her mistake in wearing a white pants suit to her coronation." Tạm dịch : " Xin chào đón đảng Cộng Sản Hoa Kỳ: Bà Hillary Clinton đã để lộ ra sai lầm cuả bà như thế nào khi mặc đồ vest màu trắng phát biểu điên khùng trong lễ đăng quang."
Yếu tố Cộng Sản mà bài báo gán cho Bà Hillary Clinton là một tấm màn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế phía sau lưng bà ta. Nhưng biểu tượng trên tấm màn màu đỏ Cộng Sản đó không phải là hình buá liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Tác giả bài báo đã gián tiếp khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là màu cuả Cộng Sản quốc tế