Page 10 of 13 FirstFirst ... 678910111213 LastLast
Results 91 to 100 of 123

Thread: Cờ đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc .

 1. #91
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Hình trên là biểu tượng cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ (Communist Labor Party). Đảng này được thành lập vào tháng 8/1919 - Non 2 năm sau cái gọi là cuộc " Cách mạng " tháng 10 Nga - Đảng Lao động Cộng Sản Hoa Kỳ này là tiền thân cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ. Biểu tượng này gồm một bàn tay nắm chặt giơ cao trong một bánh răng cưa - Tượng trưng cho bàn tay và máy móc cuả giai cấp công nhân - Hai bên là nhánh lúa - Tượng trưng cho sự ấm no - Nhưng hình ảnh biểu tượng cho chủ thuyết Cộng S̉ản không phải là hình búa liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền toàn màu đỏ cuả biểu tượng. Do dó. Chúng ta thấy rõ là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Nó đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1919. Là thời gian chưa có đảng Cộng Sản tại Việt Nam.


  Constitution of the Communist Labor Party
  https://www.communistlaborparty.org/.../constitution/
  Tổ chức SEATTLE COMMUNISTS ( Cộng Sản tại thành phố Seatle). Vào ngày 04/30/2017; Đã lập ra một trang mạng và kêu gọi mọi người tham gia trong chương trình (tái) tổ chức lại đảng Cộng Sản tại thành phố Seatle (Thuộc tiểu bang Washington); với tên gọi là Constitution of the Communist Labor Party (Tổ chức đảng Lao Động Cộng Sản ). Biểu tượng cuả tổ chức chủ trương phục hồi lại Đảng Lao Động Cộng Sản tại thành phố Seatle này cũng y như biểu tượng cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ/Communist Labor Party được thành lập từ năm 1919..là một bàn tay nắm chặt giơ cao cùng với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ - chứ không phải là hình búa liềm..Duy chỉ không có 2 nhánh bông lúa 2 bên bánh xe có răng cưa tượng trưng cho máy móc cuả giai cấp công nhân.
  Một lần nữa. Điều này nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn : Cũng như búa liềm. ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Hình trên là biểu tượng cuả Seattle Communists trên twitter. Không có buá liềm. Chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh.

  Hình trên là lá cờ tưởng tượng cuả một hoạ sĩ cựu đảng viên Cộng Sản Hoa Kỳ vẽ cho " Đảng Cộng Sản của nước Seatle". Ngoài hình buá liềm ra. " Lá cờ " này có một ngôi sao vàng lớn trên góc cao bên phải; phía dưới ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này có 4 chử cái SSRS. Theo lời giải thích cuả tác giả cho một bạn đọc ở phía dưới thì 4 chử viết tắt đó tượng trưng cho Soviet Socialist Republic of Seatle ( Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Seatle ) . Dưới hình lá cờ " tưởng tượng " cuả " Quốc Gia tưởng tượng " Cộng Sản Seatle này lời chú thích về thành tích thiên tả cuả thành phố Satle khi trước :" Vào muà hè đỏ năm 1919. Tất cả công nhân cuả thành phố Seatle đã tham gia một cuộc tổng đình công. Đó là thành phố tại Hoa Kỳ đả tổ chức được một cuộc đình công như thế. Và đã thành một thành phố thiên tả nhất Hoa Kỳ..."
  Tuy là một lá cờ cho một " Quốc gia tưởng tượng " là " Cộng Hoà XHCN Xô Viết Seatle". Nhưng nó cũng dựa vào một sự thật ở quá khứ là cờ cuả đảng Lao Động Cộng Sản Hoa Kỳ năm 1919 có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Ngôi sao vàng năm cánh lớn trên lá cờ " tưởng tượng " cuả quốc gia Cộng Sản " Tưởng tượng " Seatle này đã nói lên một điều chắc chắn. Cũng như buá liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong một trang online có chủ đề :Communism in Manchester (Chủ nghĩa Cộng Sản tại thành phố Manchester Anh Quốc ) - Là một thành phố được coi như là nơi khai sinh ra nhiều phong trào khuynh tả tại Anh Quốc bao gồm cả chủ nghĩa Cộng Sản. Có trình bày một poster cuả đảng Cộng Sản Anh phản đối chính phủ Anh khi đó với lời lẽ :" Sinh Viên Cộng Sản Kensington tuyên bố : Hãy tạo ra việc làm mà không phải bom đạn" (Kensington Young Communists say: Jobs; not Boms.)
  Đã tự xưng là Cộng Sản. Nhưng trong poster này không thấy hình buá liềm đâu cả; chỉ thấy ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Do đó. Cũng như búa liềm; ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một hoạ sĩ vẽ một poster mang tên :Trump Communist Propaganda Red ( Tạm dịch : Tranh tuyên truyền cuả Cộng Sản đỏ về Trump). Phía dưới tranh tuyên truyền này có hàng chử bằng tiếng Anh - có mẫu tự E và N bị ghi ngược - :" All Within the State. Nothing outsite the state. Nothing against the state".
  Biểu tượng cho ý nghĩa Cộng Sản trong tranh tuyên truyền này là 4 lãnh tụ : 2 là lãnh tụ 2 quốc gia Cộng Sản là Kim Jong Un (Bắc Hàn), Mao trạch Đông ( Trung Cộng). Một là lãnh tụ cuả một quốc gia từng là Cộng Sản là Putin ( Nga bây giờ; trước kia là Liên Xô ); và Titô (Lãnh tụ Nam Tư cũ; thộc Cộng Sản đệ tứ quốc tế ).
  Ngoài 4 lãnh tụ cuả các quốc gia Cộng Sản trên. Còn có một ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng với các phi cơ bay túa ra từ ngôi sao vàng đó. Không cần biết hoạ sĩ muốn nói lên điều gì trong tranh tuyên tuyên truyền này. Chỉ cần biết chắc chắn một điều . Hoạ sĩ Tây phương đó đã biết rất rõ rằng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không nhất thiết phải là biểu tượng búa liềm.

  Một trang mạng chống Cộng Sản đã có một bài viết với đề tựa : "Communism should be as demonised as Nazism (rightly) is " [ Chủ nghĩa Cộng Sản nên bị coi như là qủy như chủ nghĩa Phát Xít (Đúng là như ) vậy]
  Biểu tượng cho Chủ nghĩa Cộng Sản trong hình minh hoạ là một hình ảnh rất quen thuộc trong các poster tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng Sản. Là có một bàn tay nắm chặt giơ lên cao- Tượng trưng cho bàn tay cuả giai cấp công nhân - Nhưng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm mà lại là hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy tác giả Tây Phương cuả bài viết chống Cộng Sản này đã khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Chủ nghĩa Cộng Sản (Communism).Vì không có lý do gì mà tác giả Tây phương này so sánh chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Phát Xít mà lại dùng riêng lá quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam làm hình minh họa cho được.

  Ngày 11/15/2017.Trang mạng http://www.trevorloudon.com trình bày một bài viết cuả một nhà báo khuynh tả bảo thủ Cliff Kincaid ; chủ nhiệm tờ America’s Survival . Trong hội nghị “Russia-gate” ( Cánh cống cuả nước Nga ) nhân kỷ niệm 100 năm " Cách mạng " Nga 1917. Đã xem xét " Cách mạng Cộng Sản" tai Hoa Kỳ trong 8 năm cầm quyền cuả cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (Cliff examines America’s communist revolution – the eight years of the Obama presidency ). Đã xác định :" Đồng chí Obama đã tháo mặt nạ ra và ngôi sao đỏ (?) mọc lên " ( Comrade Obama Unmasked and Red Star Rising ).
  Báo chí khuynh tả ca ngợi cựu Tổng Thống Obama và gọi là đồng chí. Cũng như coi kết quả 8 năm cầm quyền cuả ông ta là đóng góp cho " Cách mạng Cộng Sản" tại Hoa kỳ. Và biểu tượng cuả sự tuyên dương Obama đó trong phần 1 của kỳ hội nghị báo chí khuynh tả (Russia-gate) quốc gia hôm 11/10/1917 đó tại Câu lạc bộ báo chí khuynh tả tại Washington DC là hình ảnh Obama nằm giữa lá cờ màu đỏ - Là màu cuả Cộng Sản quốc tế - và bên cạnh trên cao không phải là hình búa liềm; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh ( Vì hình Obama để chính giữa lá cờ đỏ nên ngôi sao vàng năm cánh phải dời lên góc trên ).
  Dù rằng cựu TT Obama có thật sự thân cộng hay không. Và kết quả trong 8 năm cầm quyền cuả ông ta có thật sự làm lợi cho " Tàn quân " Cộng Sản tại Hoa Kỳ hay không ..Nhóm báo chí khuynh tả làm việc này mang tính chất thật lòng hay chỉ phô trương khóa lác.. Thì điều này cũng gián tiếp chứng tỏ một cách rất chắc chắn là : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế , Vì không có lý do gì mà gọi đó là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam khi mà phía cạnh dưới lá cờ có hàng chử :" Communism in America " ( Chủ nghĩa Cộng Sản tại Mỹ)

  Một cuốn sách mang tựa :" Những hệ thống chính trị Cộng Sản " (Communist Political Systems ). Cuả 3 đồng tác giả người Tây Phương là Stephen White; John Gardner và George Schopflin..viết về hệ thống chính trị cuả các chính quyền Cộng Sản tại Trung Hoa ( Trung Cộng); Các quốc gia Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô cũ ( The politics of China, Eastern Europe and what was the Soviet Union )... Như vậy; coi như sách này viết về hệ thống chính trị cuả các quốc gia Cộng Sản trên toàn thế giới. Và hình ảnh tại trang bià cuả sách này để biểu tượng cho chủ nghiã Cộng Sản trên toàn thế giới đó là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chứ không phải hình búa liềm . Hiển nhiên; theo ba tác giả Tây Phương này thì : Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Không thể nào giải thích rằng nền đỏ sao vàng cuả trang bià cuốn sách là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Vì lời chú thích ghi rõ là 3 tác giả viết về nền tảng chính trị Cộng Sản tại Trung Cộng; Đông Âu và Liên Xô..mà không hề nhắc tới tên Cộng Sản Việt Nam

  Một trang báo online đăng một bài báo nhằm chế giễu bà Hillary Clinton. Người đã thất cử trong cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống vừa rồi - Là một nhân vật thiên Cộng- . Đầu bài báo là một tranh vẽ tưởng tượng Ứng cử viên đắc cử Tổng Thống Hillary Clinton đang tuyên thệ một cách " điên khùng " trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổ̃ng Thống. Tựa đề bài viết phía trên tấm hình là : " Đồng chí Hillary Clinton cho thấy màu đỏ cho tương lai cuả nước Mỹ " ( Comrade Hillary Clinton Seeing “Red” for America’s Future).Phía dưới tấm hình là hàng chử : "WELCOME TO THE COMMUNIST PARTY, U.S.A.: How Hillary’s scary speech revealed her mistake in wearing a white pants suit to her coronation." Tạm dịch : " Xin chào đón đảng Cộng Sản Hoa Kỳ: Bà Hillary Clinton đã để lộ ra sai lầm cuả bà như thế nào khi mặc đồ vest màu trắng phát biểu điên khùng trong lễ đăng quang."
  Yếu tố Cộng Sản mà bài báo gán cho Bà Hillary Clinton là một tấm màn màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế phía sau lưng bà ta. Nhưng biểu tượng trên tấm màn màu đỏ Cộng Sản đó không phải là hình buá liềm mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Do đó. Tác giả bài báo đã gián tiếp khẳng định một ngôi sao vàng trên nền đỏ là màu cuả Cộng Sản quốc tế

 2. #92
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205

  Fidel's Friend, Comrade Bernie Sanders
  http://sunshinestatenews.com/story/f...bernie-sanders
  Bà Nancy Smith. Biên tập viên điều hành tờ báo online http://sunshinestatenews.com/ mà trụ sở đặt tại Florida. Đã viết một bài chỉ trích Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders cuả tiểu bang Vermont là thiên tả; thân cộng. Có khuynh hướng gần gũi với cựu Chủ Tịch nhà nước Cộng Sản Cuba là Fidel Castro. Tựa đề bài viết là :" Fidel's Friend, Comrade Bernie Sanders" (Đồng chí Bernie Sanders; bạn cuả Fidel ). Trong hình minh hoạ; Thượng nghị sĩ bị gán cho tính thân cộng ; bị gọi là " đồng chí (Comrade) Bernie Sanders mang biểu tượng búa liềm của Cộng Sản bên phải áo vest. Còn phía bên trái cuả áo vest ông ta đang mặc là một huy hiệu tròn có một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ với tên ông ta là Bernie nằm giữa ngôi sao vàng. Như vậy là qúa rõ. Biên tập viên Nancy Smith đã gián tiếp cho chúng ta biết chắc chắn một điều : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì không có lý do gì mà cho một ông bị gán cho cái tội thân với chủ tịch nước Cuba là Fidel Castro mà lại mang huy hiệu cờ Cộng Sản Việt Nam cho được.

  Trong một trang mạng chắc chắn của những " Tàn quân Cộng Sản " còn tiếc nuối một thời oanh liệt cho post lên một hình hoàn toàn mang tính cách ước mơ theo trí tưởng tưởng là toàn thể các quốc gia trên thế giới đã theo đường lối Cộng Sản mang tên :A communist UN ( Một Liên Hiệp Quốc của Cộng Sản Chủ nghĩa) với màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế làm nền. Nhưng biểu tượng nằm chính giữa nền đỏ đó không phải là buá liềm màu vàng . Mà là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Chính giữ́a ngôi sao vàng năm cánh là hình trái địa cầu với 2 màu chính cuả Cộng Sản là màu vàng cho bản đồ thế giới và màu đỏ làm nền. Như vậy là qúa rõ ràng và chắc chắn : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một cựu đảng viên Cộng Sản khác trên trang mạng online có tên Communist and running ( Tạm dịch : Người Cộng Sản và cuộc chạy đua). Đã vẽ một loạt những hình mà màu vàng là chính trên nền đỏ để tượng trưng cho thế giới Cộng Sản gồm có : 2 lãnh tụ Cộng Sản là Lê Nin và Che Guevara; một bàn tay màu vàng nắm chặt ( Tượng trưng cho bàn tay " Cương quyết " cuả giai cấp công nhân) trên nền đỏ. Một đoá hoa hồng vàng trên nền đỏ. Còn 2 biểu tượng cuả thế giới Cộng Sản thì một là hình buá liềm vàng trên nền đỏ. Còn hình sau cùng là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên. Cũng như biểu tượng búa liềm. Nền đỏ sao vàng này mang tính cách Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam; vì không có hình lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam là Hồ chí Minh trong đó.


  Emoji Communist Comrade - Communism And Socialism Adventure: Join Red Army Socialist
  https://www.amazon.com/Emoji-Communi.../dp/B07878W3YK
  Một software game cho cellphone dùng cho thiếu nhi - Chắc hẳn cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ- có tên : Đồng chí Cộng Sản Emoji. Cuộc du hành vả̀o thế giới Cộng Sản và Xã Hội Chủ Nghĩa. Gia nhập vào Hồng Quân Xã Hội Chủ Nghĩa (Emoji Communist Comrade - Communism And Socialism Adventure: Join Red Army Socialist). Hình " Đồng chí " Emoji ở vỏ bià là một thiếu nhi đội nón cuả sĩ quan Hồng Quân Liên Xô cũ (Peaked Cap) với giây băng (band) màu đỏ với một ngôi sao vàng chính giữa .Phía trên là chử Communist : Cộng Sản.
  Một ngôi sao vàng trên nền đỏ này chính là một huy hiệu cuả Hồng Quân Liên Xô cũ. Đã được quân đội Xô Viết dùng trước khi cờ đỏ sao vàng có tại Việt Nam. Chứng tỏ biểu tượng một ngôi sao vàng trên nền đỏ phát xuất từ Liên Xô cũ.

  Một trang mạng dùng sofeware để chơi game https://steamcommunity.com giới thiệu một sofeware chơi game với chủ đề :" Con vịt Liên Xô " (The Soviet Duck). Trên vỏ bià có màu đỏ cuả Cộng Sản với hàng chử :"Chú vịt Cộng Sản và các đồng chí bị mất tích "(Communist Duck and the Missing Comrades). Sau chử Duck là hình buá liềm vàng cuả Cộng Sản quốc tế trên nền đỏ. Chú vịt Cộng Sản trên vỏ đựng sofeware này được cho mặc quân phục cuả sĩ quan hồng quân Liên Xô cũ. Và trên nón peaked cap có một ngôi sao vàng trên nền băng đỏ. Như vậy đã chứng tỏ một điều. Cũng như búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát Xuất từ Liên Xô cũ, Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trang mạng https://sg.carousell.com/ rao bán một nón dùng trong trang phục hóa trang (Cosplay). đó là nón cuả sĩ quan hồng quân ( Red army cap ) cho các diễn viên dùng trong các vở kịch hay hoạt cảnh. Dù cho cái nón trong quân phục hóa trang thành hồng quân Liên Xô hay Trung Cộng. Thì nó cũng phản ánh đúng tình trạng thực tế cuả lịch sử. Là cả hồng quân Liên Xô và hồng quân Trung Cộng đều đã từng dùng cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh làm quân kỳ. Một ngôi sao vàng lớn trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Phát xuất từ Liên Xô cũ; sau đó qua Trung Cộng trước khi tới Việt Nam. Trần Phú đã đem biểu tượng nền đỏ sao vàng từ Liên Xô về Việt Nam để sau đó thành cờ Nam Kỳ Khởi nghĩa. Sau đó Hồ chí Minh/Hồ Quang đã đem cờ đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh.

  Một nón Ca-Lô của hồng quân Liên Xô thời đệ nhị thế chiến. gồm một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ. Chứng tỏ biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ.

  Trong trang Facebook cuả những cựu đảng viên Cộng Sản còn tiếc nuối thời vàng son quá khứ mang tên All Marxist-Leninist Union (Hiệp hội cuả tất cả những người theo chủ nghĩa Mác Lê Nin) https://www.facebook.com/scarletrevs/. Có một youtube quay cảnh 4 công nhân có vóc dáng của người Tây phương với râu quai nón rậm - Chắc chắn không phải là người Việt Nam- .Họ mang tạp-dề màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Trên 2 tay của mỗi người cầm buá và liềm màu vàng là biểu tượng chính thức cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa theo đường lối Mác Lê-Nin. Nhưng trên tạp dề màu đỏ cuả 4 công nhân này là một ngôi sao vàng. Như vậy qúa rõ ràng. Cũng như búa liềm màu vàng trên nền đỏ. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa theo đường lối Mác Lê-Nin. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong trang mạng Redbubble. Có đăng một hình với tựa đề : "Comrade Tachanka" ( Đồng Chí Tachanka). "Đồng chí" Tachanka này cầm lá cờ cuả Liên Xô cũ; và trên nón phi hành có in hình cả 2 biểu tượng trên lá cờ của Liên Xô cũ là búa liềm vàng và ngôi sao viền vàng. Nền cuả hình là những ngôi sao đỏ của Liên Xô có chứa những búa liềm đen. Chắc chắn là " Đồng chí " Tachanka này là một cựu đảng viên cuả Liên Xô cũ. Nhưng sau lưng cuả " Đồng chí " Tachanka " và trước những ngôi sao Xô Viết đỏ chứa buá liềm là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất lớn. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Sau đó Trần Phú mang biểu tượng này về Việt Nam để trở thành cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và rồi biểu tượng nền đỏ sao vàng này mới được Hồng Quân Trung Cộng dùng trước khi nó trở thành cờ cuả mặt trận Việt Minh. Vì không có lý do gì một " đồng chí " cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ. Cầm cờ Liên Xô cũ mà đứng trước cờ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được.


  THE COMMUNIST'S DAUGHTER
  https://www.thecommunistsdaughter.com/
  Một trang mạng của một cựu nữ đảng viên Cộng Sản cũ có tên "Đứa con gái cuả Cộng Sản"( THE COMMUNIST'S DAUGHTER). Ở trang đầu đã có một hình ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Chắc chắn đây không thể là biểu tượng cuả Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam vì tấm hình lớn ở ngay trang đầu là 4 người da trắng; có một người đội cái mũ đặc thù cuả người Nga. Và ở bức tường sau lưng 4 người này có tấm chân dung cuả Karl Marx.(Không hề có hình cuả Hồ chí Minh).Như vậy; trang đầu tiên đã nói lên một ý nghĩa: Biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Hay ít ra nó cũng có một ý nghĩa là nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

 3. #93
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Trên trang Twitter cuả những cựu đảng viên Cộng Sản có tên " Voice of the People "(Tiếng nói cuả nhân dân). Có đăng một poster với tựa đề :" China salutes you comrade Osborne " ( Trung Cộng đón chào đồng chí Osborne). Có hình " Đồng chí " Osborne đưa cao tay chào bên cạnh một lá cờ đỏ có một ngôi vàng năm cánh cạnh cong bầu có hình buá liềm màu đỏ chính giữa ngôi sao. Đây chính là đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Đã được hồng quân Trung Cộng dùng trước khi lọai cờ nền đỏ sao vàng này được đảng Cộng Sản Việt Nam dùng tại Việt Nam.

  Một băng video chơi game cuả Trung Cộng có hình hai người Trung Hoa ở hình bìa ; và có tên" Anh em nhà Mario siêu đẳng. Cuộc cách mạng đã bắt đầu"( Super Mario Brothers. The revolution has begun). Tất nhiên " Cách Mạng" đây là sự nổi dậy cuả chế độ Cộng Sản tại Hoa Lục từ khi Cộng Sản Trung Hoa chưa nấm chính quyền. Và biểu tượng cho chế độ Cộng Sản ngay trên trang bìa không phải là biểu tương búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu rất lớn trên nền đỏ.Và chỉ có hình búa (chày vồ) và liềm rất nhỏ ở giữa ngôi sao vàng. Như vậy hiển nhiên Trung Cộng đã dùng biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ từ khi khởi sự nổi dậy.

  Lá cờ biến thể cuả Liên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng (China Youth League). Có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ đỏ. Đây là lá cờ biến thể vì là cờ chính thức cuả China Youth League là ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh nằn ở góc cao cuả cán cờ. Tổ chức cuả đoàn thanh niên Cộng Sản Trung Cộng này được thành lập vào năm 1922 (Communist Youth League of China https://en.wikipedia.org/wiki/Commun...eague_of_China ). Do đó. Ta thấy là Trung Cộng đã xử dụng cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trước khi có đảng Cộng Sản 10 năm (1922-1932)

  Coi lại lá cờ chính thức cuả Đàng Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa. Cờ đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh có vòng tròn bao quanh nằm ở góc cao cuả cán cờ.

  Hình lá cờ biến thể cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa nền đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa với vòng tròn vàng bao quanh giống y hệt cuả một loại cờ có trước đó cuả Liên Xô cũ như hình trên. Chứng tỏ Trung Cộng copy từ Liên Xô cũ. Và sau đó loại cờ nền đỏ sao vàng này mới được các cán bộ Cộng Sản Việt Nam mang về nước để dùng.

  (Coi lại) Hình trên là một poster cổ động cho cuộc " Cách Mạng Văn Hoá " từ năm 1966 đến 1976 do Mao chủ xướng.phía dưới chân dung cuả Mao là hình ảnh đủ các thành phầôn nhân dân Hoa Lục đang " ủng hộ " chủ trương " Cách Mạng Văn Hoá " cuả Mao.Phái bên trái hình có một người lính Trung Cộng cầm đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình búa liềm đen ở giữa ngôi sao. Phía gần cán cờ có một hàng chử Hán, chắc hẳn đó là các chử “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Lá cờ đỏ sao vàng của hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong poster này có ý nghĩa: Tất cả cựu hồng Quân Trung Cộng đều ủng hộ chủ trương " Cách Mạng Văn Hoá cuả Mao Trạch Đông ".

  Poster phía trên y hệt như poster cổ động cho cuộc " Cách Mạng Văn Hoá ". Nhưng thay vì là khuôn mặt cuả Mao Trạch đông; thì là khuôn mặt cuả Trương Xuân Kiều. Thuộc cái gọi là “Bè lũ 4 tên” từng đứng đầu cuộc Cách mạng Văn hoá làm khuynh đảo Trung Cộng những năm 60 và 70. Thành phần dân chúng phía dưới hình cuả poster có chân dung cuả Trương Xuân Kiều cũng y hệt như poster có chân dung của Mao Trạch Đông. Kể cả hình ảnh một người lính Trung Cộng cầm lá Đảng Kỳ của hồng quan Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh cong bầu có chứa hình buá liềm màu đen bên trong. Và hàng chử Hán “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa) phía gần cán cờ.

  Một bài viết chính trị online nhận xét có nội dung " Có phải Tổng Thống Trump có chủ trương thân thiện và làm lợi cho Trung Cộng hay không ?". Với tựa đề " Comrade Trump (?)" (Trump có phải là đồng chí với Trung Cộng không ? ). Bài nhận xét này có một poster ở đầu bài copy y hệt như poster cổ động cuộc " Cách Mạng Văn Hoá" cuả Trung Cộng. Nhưng thay vì là chân dung cuả Mao Trạch Đông; hoặc Trương Xuân Kiều. Thì là chân dung cuả Tổng Thống Trump cuả Hoa Kỳ - Nhưng TT Trump " bị" đội nón và có kiểu áo cuả các lãnh tụ Trung Cộng- Hình ảnh nhân dân Hoa Lục phía dưới chân dung của TT Trump cũng copy y như poster có hình Mao hoặc Trương Xuân Kiều. CHỈ CÓ MỘT THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý. LÀ THAY VÌ NGƯỜI LÍNH TRUNG CỘNG CẦM LÁ ĐẢNG KỲ CUẢ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG LÀ NỀN ĐỎ SAO VÀNG CÓ HÌNH BÚA LIỀM ĐEN Ở GIỮA NGÔI SAO. THÌ THAY VÀO ĐÓ LÀ MỘT LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG LỚN Y NHƯ QUỐC KỲ CUẢ CỘNG SẢN VIỆT NAM . Và gần cán cờ; thay vì hàng chử “Trung Hoa tô duy ai cộng hoà quốc” (Cộng hoà Xô viết Trung Hoa). Thì là dấu hiệu $ (Dollar) rất lớn. VÀ ĐỒNG THỜI CŨNG NÓI LÊN MỘT Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG NỮA. LÀ CÓ NHỮNG ĐƠN VỊ HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG THỜI CHIẾN TRANH QUỐC CỘNG CÓ DÙNG LÁ CỜ NÊN ĐỎ SAO VÀNG LÀM QUÂN KỲ. TRƯỚC KHI LOẠI CỜ NÀY ĐƯỢC HỒ CHÍ MINH/HỒ QUANG MANG TỪ TRUNG HOA VỀ VIỆT NAM LÀM THÀNH CỜ CUẢ MẶT TRẬN VIỆT MINH. RỒI SAU ĐÓ THÀNH QUỐC KỲ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Chắc chắn loại cờ nền đỏ sao vàng này phát xuất từ Liên Xô cũ. Đã được nhiều đơn vị Hồng Quân Liên Xô cũ dùng làm quân kỳ. Sau đó sang Trung Cộng . Được hồng Quân Trung Cộng dùng trước khi tới Việt Nam. Vì không có lý do gì mà lý giải lính hồng quân Trung Cộng mà cầm quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để hoan hô " TT Trump" cho được.


  Comrade Trump Inauguration Sticker (Bumper)
  https://www.cafepress.com.au/mf/1087...tId=2039825046


  COMRADE TRUMP INAUGURATION BURP CLOTH
  https://www.cafepress.com/+comrade_t...oth,2039825074
  Báo chí khuynh tả Hoa Kỳ cho rằng TT Trump nhờ vả Nga giúp đỡ cho nên mới thắng được cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2016. Nên họ cho phổ biến rất nhiều poster mang tên " Comrade Trump "( Đồng chí Trump) nhằm ám chỉ TT Trump thân thiện; nhờ vả với " Cựu" đảng viên Cộng Sản Nga Putin để có được cái chức Tổng Thống Mỹ. Những poster này cho TT Trump mặc bộ đồ và đeo râu như Stalin có nền là búa liềm trên nền đỏ. Có hình báo chí khuynh tả cho TT Trump đang thuyết trình với cái màn phía sau có biểu tượng búa liềm và ngôi sao Xô Viết với hàng chử tiếng Nga. Có hình là baby Trump được TT Nga là Putin cho bú sữa bình. Nhưng cũng có hình với khuôn mặt TT Trump đội nón len kiểu Nga và hàng chử "January 20, 2017 We're all comrades now" (Bắt đầu từ ngày nhậm chức Tổng Thống 01/20/2017. Tất cả chúng ta là đồng chí với nhau) như 2 hình trên. Ý nói TT Trump liên kết với cựu đảng viên Cộng Sản Nga là TT Putin. Những poster trên vẫn là nền đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Nhưng không phải là hình búa liềm mà là những ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; đối với báo chí khuynh tả Hoa Kỳ. Họ cũng biết rõ rằng nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Nga. Cũng có nghĩa là nền đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
  Last edited by Hiếu Thiện; 03-10-2018 at 12:17 PM.

 4. #94
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205

  Party building day of the Communist Party of China
  https://lovepik.com/image-500447431/...-of-china.html
  Một poster cuả Trung Cộng nói về " Liên hoan về ngày xây dựng đảng Cộng Sản Trung Hoa" (Party building day of the Communist Party of China ) có nền đỏ và chỉ có một ngôi sao vàng năm cánh - Chứ không phải năm ngôi sao như trên quốc kỳ cuả Trung Cộng - Điều đó chứng tỏ rõ ràng : Một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng mà đảng Cộng Sản Trung Hoa cũng dùng từ khi thành lập đảng Cộng Sản Trung Hoa vào năm 1921; 11 năm trước khi có đảng Cộng Sản tại Việt Nam . Điển hình là cờ đỏ sao vàng cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Hoa được thành lập vào năm 1922. Bốn năm trước khi có hình một ngôi sao trên tờ báo Thanh Niên do Nguyễn ái Quốc/ Nguyễn Tất Thành lập ra do sự giúp đỡ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa.


  Maoist Hollywood Propaganda And The Attack On Conservative America
  http://noisyroom.net/blog/2010/10/20...ative-america/
  Trên trang NoisyRoom.net có một bài viết từ năm 2010. Than phiền :" Sự tuyên truyền của chủ thuyết Mao (= Trung Cộng ) vào phim trường Holluwood và sự tấn công vào truyền thống bảo thủ cuả Hoa Kỳ" ( Maoist Hollywood Propaganda And The Attack On Conservative America). Bằng chứng họ trưng ra là một chương trình truyền hình cuả CBS vào ngày 31/08/2010; mà khi kết thúc chương trình đã có một ngôi sao vàng trên nóc điện cuả toà Bạch Ốc với nền màu đỏ. Dùng một ngôi sao vàng trên nền đỏ để chứng tỏ là có bàn tay cuả Trung Cộng mua chuộc - Chứ không phải là Cộng Sản Việt Nam - Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Trung Cộng dùng. Tất nhiên đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Hình hí hoạ " Comrade Chaos " (Đồng chí Chaos). Vẽ một đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ với cái nón len đặc thù cuả nước Nga. Hai tay cầm buá và liềm là 2 biểu tượng chính cuả Cộng Sản quốc tế phát xuất từ Liên Xô cũ. Trên cán búa; cán liềm; cố tay áo; và trên nón của " Đồng chí Chaos " đều có biểu tượng nền đỏ sao vàng nhỏ. Nhưng sau lưng " Đồng chí Chaos" này là một ngôi sao vàng năm cánh thật lớn trên nền đỏ. Bức tranh hí hoạ cuả một cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô cũ này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn: Biểu tượng nền đỏ sao vàng phát xuất từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Hai hình trên là cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ (Young communist League USA. ) Nền đỏ có một ngôi sao vàng chính giữa. Cờ này y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Nhưng chắc chắn là kiểu cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ ảnh hưởng từ lá cờ nền đỏ sao vàng cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ. Mà Đảng này thành lập từ năm 1919. Chỉ 2 năm sau cái gọi là " Cách mạng tháng 10 Nga". Và có trước khi đảng Cộng Sản Việt nam thành lập 13 năm. Do đó; không thể suy diễn là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hoa Kỳ copy mẫu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam. Mà chỉ có thể là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc tế. Có nguồn gốc từ Liên Xô cũ. Có giống nhau không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà cùng là bà con trong khối Cộng Sản đệ tam quốc tế.

  Hình trên là cờ cuả Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ ( Party of communists USA). Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa lá cờ. Và có 2 cánh tay đen và trắng cầm búa và liềm giữa ngôi sao. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1919. Trước khi có đảng Cộng Sản Việt Nam 13 năm. Do đó ta có thể khẳng định : Loại cờ nền đỏ sao vàng là một mẫu cờ cuả Cộng Sản Quốc Tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Young Communist League (Portugal)sitcker
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Youn...ague_(Portugal
  Hình trên là cờ cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Bồ Đào Nha [Young Communist League (Portugal). Tiếng Tây Ban Nha: Uniăo dos Jovens Comunistas. Viết tắt là UJC ].
  Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Bồ Đào Nha là một bộ phận cuả đảng Cộng Sản Bồ đào Nha (Portuguese Communist Party).Mà đảng này thành lập từ năm 1921 (https://en.wikipedia.org/wiki/Portug...ommunist_Party ); Trước khi có đảng Cộng Sản Việt Nam 11 năm. Thành ra không có lý do gì để nói cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Bồ đào Nha nhái cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Cũng không phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà gần giống nhau là do cùng là bà con trong hệ thống cộng sản đệ tam quốc tế.
  Cờ cuả đoàn Thanh Niên Cộng Sản Bồ Đào Nha cũng y như cờ cuả Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Cộng được thành lập từ năm 1922. Là có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ nằm ở góc cao cán cờ nhưng không có vòng tròn vàng bao quanh ngôi sao. Nhưng y hệt như một loại cờ khác cuả Liên Xô cũ như hình dưới.
  Một trang mạng chuyên rao bán các loại cờ https://www.worldflags.es. Có rao bán một loại cờ được ghi chú là:" Cờ Liên Xô. Dùng để thay thế "(Soviet flag. Alternative). Với chú thích:"Cờ đỏ (Phiên bản thay thế cuả Cộng Sản) với một biểu tương khác cuả Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội là ngôi sao năm cánh" [Red flag (alternative version of the communist) with another of the communist and socialist symbols. The five point stars.]
  Một lá cờ được một trang mạng chuyên môn bán các loại cờ khẳng định cuả Cộng Sản và Chủ nghĩa Xã hội là nền đỏ với một ngôi sao năm cánh màu vàng. Được dùng thay thế cho cờ cuả Liên Xô cũ..Mà không đá động gì tới hai chử Việt Nam. Điều đó chắc chắn nói lên một ý nghĩa : Cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế (khối Xã Hội Chủ nghĩa). Phát xuất từ Liên Xô cũ. hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Union of Socialist and Communist Parties
  http://totalwar-ar.wikia.com/wiki/Un...munist_Parties
  Hình trên là đảng kỳ (Party flag) của Liên hiệp các đảng phái Xã Hội Chủ Nghĩa và Cộng Sản Chủ nghĩa (Union of Socialist and Communist Parties ) cuả đảo quốc Symbionisia ̣̣(The Republic of Symbionisia). Được thành lập từ tháng 8/2016. Là sự kết hợp cuả các đảng Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Xã Hội, và Xã Hội Dân Chủ (combining communism, socialism, social democracy). Trong các hệ tư tưởng (Ideology) thì có theo đường lối của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Cộng Sản (Marxism;Communism). Về thái độ (Position) thì có khuynh hướng khuynh tả cho tới cực tả (Left-wing to far-left). Hiển nhiên. Đây là một Liên hịêp các tàn quân cuả các đảng Cộng Sản cuả đảo quốc Symbionisia. Điểm muốn nhấn mạnh. là đảng kỳ cuả các đảng khynh tả theo đường lối Cộng Sản và chủ nghỉa Mác này không phải là hình búa liềm trên nền đỏ MÀ LÀ MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH TRÊN NỀN ĐỎ. Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Nhưng không thể nào lý giải Liên Hiệp các đảng phái Cộng Sản này lấy quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam làm đảng kỳ cho họ. Vì đảo quốc tại phía bắc Thái Bình Dương này là thuộc địa cuả Tây Ban Nha từ năm 1544 cho đến 1898. Sau đó Hoa Kỳ tiếp quản đất nước này cho đến năm 1933 thì Symbionisia được độc lập (http://totalwar-ar.wikia.com/wiki/Symbionisia). Đảng cầm quyền chính cuả đảo quốc Symbionisia là Đảng Cộng Sản Symbionisia (Symbionisian Communist Party) được thành lập từ năm 1960 (http://totalwar-ar.wikia.com/wiki/Sy...ommunist_Party). Đảng này theo đường lối cuả chủ nghĩa Mác-Lê Nin ( it was a traditional Marxist-Leninist party) . Đến năm 2016 thì đảng Cộng Sản Symbionisia cùng 2 đảng khác hợp nhất thành Union of Socialist and Communist Parties .
  Như vậy theo lịch sử cận đại cuả đảo quốc Symbionisia thì hoàn toàn không liên quan gì tới lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam. Chỉ giống đảng Cộng Sản Việt Nam một điểm là cùng có hệ tư tưởng Mác Lê Nin. Do đó đảng kỳ nền đỏ sao vàng cuả đảng này giống y như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam không phải Symbionisia bắt chước quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam; cũng không phải là do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là cùng là bà con cuả khối Xã hội Chũ Nghĩa cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Có cùng nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ ông tổ Liên Xô cũ

 5. #95
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Phù hiệu cuả đội tuyển khúc côn cầu (Hockey) của Liên Xô cũ. Là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn là biểu tượng nền đỏ sao vàng xuất phát từ Liên Xô cũ. Vì không có lý do gì mà giải thích phù hiệu cuả đội tuyển khúc côn cầu cuả Liên Xô cũ mà mang hình ảnh quốc kỳ cộng sản Việt Nam cho được. Mặc dù giống nhau y hệt.

  Hình trên là một phù hiệu cuả Liên Đoàn Bóng Đá cuả Liên Xô cũ.Có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Phía dưới là 4 chử CCCP [Союз Советских Социалистических Республик = Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghiĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga =Soviet Union or Union of Soviet Socialist Republics theo tiếng Anh(USSR)].
  Do đó. Chúng ta có thể xách định chắc chắn một điều : Biểu tượng nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ xuất phát từ Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tị́nh chất dân tộc Việt Nam.


  The RCG is happy to reproduce a statement by Éirígí on abortion rights in Ireland
  Nhóm Cách Mạng Cộng Sản (Revolutionary Communist Group RCG) vui mừng trình bày trở lại bản tuyên bố cuả những người còn lại [Éirígí trong tiếng Ái Nhĩ Lan/Ireland là những người (Cộng Sản) còn sót lại] về những quyền được phá thai tại Ái Nhĩ lan.
  http://http://www.revolutionarycommu...europe/ireland
  http://www.revolutionarycommunist.or...008-far-261117
  Một trang mạng mang tên " Nhóm Cách Mạng Cộng Sản " Revolutionary Communist Group. Viết tắt là RCG. Với trang Web onlinemang tên :" Tổ chức Cách Mạng Cộng Sản Châu Âu/Ái Nhĩ Lan (www.revolutionarycommunist.org/europe/ireland). Có trình bày một poster lên tiếng cổ võ cho quyền phá thai tại Ierland với các chử Tự do - Bình Đẳng - Cộng đồng (Liberty - Equality - Community ) nằm thành hình cung. Ở giữa các chử này là một ngôi sao vàng năm cánh. Đã tự nhận là nhóm Cách Mạng Cộng Sản/Revolutionary Communist Group mà chọn một ngôi sao vàng năm cánh làm biểu tượng thay vì hình buá liềm. Điều đó chứng tỏ một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì trong trang online này hoàn toàn không đề cập đến Cộng Sản Việt Nam. Chỉ nói đến Châu Âu và Aí Nhĩ Lan.


  Communists Have No Class
  https://www.spreadshirt.co.uk/commun...060623?view=D1
  Trang mạng chuyên bán loại áo phông (spreadshirt) tại Anh https://www.spreadshirt.co.uk/ có rao bán một loại áo T-Shirt có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu với hình lãnh tụ Cộng Sản lê-Nin trong ngôi sao với hàng chử : Không có giai cấp cho những người Cộng Sản (Communists Have No Class). Như vậy. một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu là một biểu tượng của Chủ Nghĩa Cộng Sản - Tất nhiên phải trên nền đỏ là nền chính của Cộng Sản quốc tế -. Không thể nào lý giả̃i là hình nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu trên là cờ cuả Cộng Sản Việt nam cho được. vì hình người trong ngôi sao vàng là Lê-Nin chứ không phải Hồ chí Minh.

  Một trang Facebook mang tên Sassy Socialist Memes (Những hình châm biếm Xã Hội Chủ̃ Nghĩa láo lếu). Hình bìa của nó lại có tên Communism Memes (Những hình châm biếm Cộng Sản Chủ Nghĩa). Và biểu tượng cho Chủ Nghĩa Cộng Sản không phải là hình búa liềm trên nền đỏ mà là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Như vậy; chủ trang Facebook này đã vô tình khẳng định: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản Chủ Nghĩa. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong trang http://www.chespotting.com/ có tên "Che Spotting" (Những nơi có Che Guevara - Một nhân vật Cộng Sản Nam Mỹ người Argentina - ) Trên nền đỏ là màu chính cuả Cộng Sản Quốc Tế. Trên chử I thay vì dấu chấm tròn thì là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu. Còn các tiết mục như Home; Our Story; FAQ..Đều có một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trong hình vuông màu đỏ phía trước. Hiển nhiên. Những ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không thể nào lý giải đó là hình ảnh cuả Quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam. Vì nơi hoạt động cuả Che Guevara là tại Nam Mỹ. Không liên quan gì tới Việt Nam. Và toàn bộ những bài viết trong trang hoàn toàn không nhắc gì tới biểu tượng nền đỏ sao vàng là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam.

  Hình trên là cuốn sách mang tựa đề :"Câu chuyện thật cuả Che Guevara" ( The True Story of Che Guevara ) - Một lãnh tụ Cộng Sản Nam Mỹ người Argentine - Hình nền cuả nhà Cộng Sản Nam Mỹ nổi tiếng này là một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên nền đỏ. Hiển nhiên. Nền đỏ sao vàng trong tấm hình cuả nhà Cộng Sản Nam Mỹ này chắc chắn là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ. vì không có lý do gì mà lấy quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam để làm nền cho một nhà Cộng Sản tại Nam Mỹ cho được.

  Hình trên là một cuốn sách nói về nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara và chiến tranh du kích cuả ông ta. Sách có bià màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với chân dung của Che Guevara. Trên nền đỏ cuả bìa sách là một ngôi sao vàng năm cánh. Một ngôi sao trên nền đỏ cuả sách nói về một nhà Cộng Sản Nam Mỹ chỉ có thể là một biểu tượng cuả Cộng Sản Quốc Tế. Vì không thể nào hiểu là lấy quốc kỳ của Cộng Sản Việt Nam để làm hình bià cho một nhân vật Cộng Sản tại Nam Mỹ cho được

  Hình trên là một cuốn sách mang tựa đề:" Che Guevara lại lên đường " (Che Guevara Back on the road). Bià sách mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Hiển nhiên. Biểu tượng một ngôi sao vàng năm cánh trên hình bià đỏ này là một biểu tượng cuả Cộng Sản đệ tam quốc tế. Vì không có lý do gì mà tác giả lấy mẫu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam mà làm hình bìa cho một câu chuyện cuả một nhân vật Cộng Sản tại Nam Mỹ ch được. Có giống nhau y hệt là vì cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam cũng bắt nguồn từ cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế xuất phát từ Liên Xô cũ.

  Hình nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara với râu tóc gọn gàng trên một trang bià màu đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn với tựa đề:" Cuộc đời và cái chết cuả Che Guevara"(The Life and Death of Che Guevara). Vì không có lý do gì mà một cuốn sách nói về một nhân vật Cộng Sản tại Nam Mỹ mà lại dùng cờ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm hình bìa. Chỉ có thể là vì một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

 6. #96
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Cuốn sách:" Những trang nhật ký viết trên cuộc hành trình bằng xe Mô tô của Che Guevara"(Che Guevara. The Motorcycle Diaries). Hình bìa là màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và có một ngôi sao vàng năm cánh trong chử C. Như vậy. nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Chứ không phải là một biểu tượng riêng biệt cuả dân tộc; đất nước Việt Nam

  Một cuốn sách viết về nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara với bìa màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và chử CHE màu vàng. nhưng cũng có thêm một ngộ sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên không phải tác giả muốn lấy quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam nền đỏ sao vàng làm hình bỉ̀a cho cuốn sách. Mà chỉ có một ý nghĩa: Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; phát xuất từ Liên Xô cũ
  Một cuốn sách viết về nhà Cộng Sản nam Mỹ Che Guevara với hình bià màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và chử CHE màu vàng. Nhưng có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Không phải là quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Có giống nhau y hệt vì quốc kỳ Việt Nam cũng có cội nguồn từ biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế. Xuất phát từ Liên Xô cũ.

  Một cuốn sách viết về nhà Cộng Sản nam Mỹ Che Guevara :" Che Guevara và những bạn đồng hành; những du kích tại Bolivia"( Tiếng Tây Ban Nha: Che Guevara e i suoi compagni. Uomini della guerriglia in Bolivia). Hình bìa cũng có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và trên nền đỏ đó là hơn một nửa ngôi sao vàng năm cánh nằm phía góc dưới. Hiển nhiên tác giả muốn trình bày một biểu tượng nền đỏ sao vàng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì không có lý do gì mà tác giả lại lấy cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam để làm hình bià cho một nhân vật Cộng Sản tại Châu Mỹ La Tinh cho được.

  Những hình chụp và vẽ nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara đội nón bê rê màu đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh. Hiển nhiên là nhân vật Cộng Sản Nam Mỹ này không đội nón bê-rê có màu đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam. Mà chỉ đội nón bê rê đỏ sao vàng là một biểu tượng của Cộng Sản quốc tế
  Một hình vẽ chân dung cuả nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara với hai màu chính cuả Cộng Sản là đỏ và vàng. Với một ngôi sao vàng trên vùng nón màu đỏ cuả Che Guevara. Hiển nhiên; một ngôi sao vàng trên nền đỏ này là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; không phải là màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam

  Ebay rao bán một cái poster với 8 tấm hình cuả nhà Cộng Sản Nam Mỹ Che Guevara với những lần chụp khác nhau. Ô thứ 9 là một khẩu súng trường Carbine cuả Che Guevara và một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Hiển nhiên; ngôi sao vàng trên nền đỏ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.
  Last edited by Hiếu Thiện; 21-10-2018 at 02:30 AM.

 7. #97
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Một trang Facebook - Chắc hăn cuả một cựu đảng viên đảng Cộng Sản Liên Xô cũ - có tên là :" Liên Xô tối cao " ( Soviet Supreme). Với profile là một khuôn mặt vàng trên nền đỏ cuả Cộng Sản đội nón với h́nh một cái búa từ nón xuống thành mắt trái. Và một cái liềm thành cái miệng đang cười.Buá và liềm; màu vàng trên nền đỏ hẳn nhiên là những đặc điểm cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ. nhưng ngoài buá liềm ra c̣n có một ngôi sao vàng năm cánh trên cái nón màu đỏ. Hiển nhiên; nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả đảng Cộng Sản Liên Xô cũ.

  Trang mạng https://www.coroflot.com/chuyên designe ra những logo và business-cards theo ư khách hàng. Có một :" Câu lạc bộ cuả qúy ông" ( gentlemen's club ) đặt một Logo mang tên : :"Những cô gái cuả Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết " ( CCCP Girls). Đó là một logo h́nh tṛn màu đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Ở giữa ngôi sao vàng là một lưỡi liềm. Và h́nh c̣n lại thay v́ cái búa ; th́ là một cô gái ngồi trên lưỡi liềm. Như vậy. Hiển nhiên là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một trang báo online http://worldwonder.press/ có tên Weekly World Wonder (Những điều kỳ diệu cuả thế giới trong tuần). Riêng trong trang dành nói về " Văn hoá cuả chủ thuyết Marx http://worldwonder.press/cultural-marxism/ đã đề cập những tai hại cuả " văn hoá" chủ thuyết Marx đã hủy hoại nền văn minh Tây Phương với chủ đề:" Văn hoá Marxism đã hủy hoại nền văn minh Tây Phương như thế nào ?" (HOW CULTURAL MARXISM DESTROYS WESTERN CIVILIZATION). Để nói lên nội dung này. Tờ báo online này chỉ đưa lên một hình minh hoạ một não bộ cuả một thanh niên tây phương tiêm nhiễm "Văn hóa" Marxism với hàng chử đầu tiên trong hình minh hoạ :" Observe the contagion of Critical Theory within the mind of this young Marxism! " (Tạm dịch : Quan sát sự lây lan cuả học thuyết chỉ trích trong tư tưởng của người thanh niên theo chủ thuyết Marx này).
  Những tư tưởng chuyên về chỉ trích xuất phát từ não bộ cuả một người thanh niên Tây Phương theo chủ thuyết Marx trong hình minh hoạ được vẽ ra là :Phá hủy "thế giới" Tây phương (Deconstruct the West);phá hủy các quy tắc cuả xã hội (Destroy social norms); chấm dứt yếu tố khách quan ( End objectivity); gây rối loạn thuyết tương đối (Promote relativism); Chấm dứt tín ngưỡng ( End religion); Tuyên truyền xuyên tạc lịch sử (propagandize history); thù ghét nòi giống (hate your race); nhạo báng truyền thống (ridicule tradition).
  Cái não bộ tiêm nhiễm chủ thuyết Marx độc hại cuả một thanh niên tây phương khiến phát sinh ra những hành động hủy hoại nền văn minh tây phương trong hình minh hoạ KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH BÚA LIÊM VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ MÀ LÀ MỘT NGÔI SAO VÀNG TRÊN NỀN ĐỎ. Hình minh họa này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn: NỀN ĐỎ VỚI MỘT NGÔI SAO VÀNG NĂM CÁNH CŨNG LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG CUẢ CỘNG SẢN QUỐC TẾ; CUẢ CHỦ NGHĨA MARX LENIN. HOÀN TOÀN KHÔNG MANG TÍNH CHẤT DÂN TỘC VIỆT NAM.

  Một công ty bán quần áo cho người lớn và trẻ con có rao bán quần áo cho trẻ con có biểu tượng cuả Liên Bang Xô Viết cũ mang màu sắc tương phản. một trong những biểu tượng cuả Liên Xô cũ đó (Soviet Union) là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Do đó. Một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ chắc chắn là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
  Một cái nón có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với 4 chử cái CCCP màu vàng ( Là 4 chử viết tắt cuả Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Liên Bang Xô Viết bằng tiếng Nga). Nhưng biểu tượng cho nước Nga trên cái nón đỏ này không phải là hình buá liềm vàng; mà là một ngôi sao vàng năm cánh. Lại thêm một bằng chứng chắc chắn là một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Liên Xô cũ. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam

  Công ty bán hàng online cuả Trung Hoa lục địa https://www.alibaba.com/ có rao bán những kỷ vật để kỷ niệm 80 năm cái gọi là " Chiến thắng " cuả cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả Hồng Quân trung cộng thời chiến tranh quốc cộng.
  Các hình ảnh trình bày các kỷ vật này có cả một cái hộp đựng màu đỏ cuả khối Cộng Sản quốc tế ( Màu đỏ đó đồng thời cũng là màu truyể̀n thống cuả Trung Hoa) và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu ở chính giữa . Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên nền đỏ từng là quân kỳ cuả Hồng Quân trung Cộng thời chiến tranh quốc cộng - Và đặc biệt là trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh trong thời gian từ 10/1934 cho đến 10/1935. Loại quân kỳ nền đỏ sao vàng cuả hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh này giống y hệt như cờ cuả mặt trận Việt Minh cuả Cộng Sản Việt Nam vào năm 1941 mà sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả Cộng Sản Việt Nam. Mà cờ cuả mặt trận Việt Minh là do Hồ chí Minh/Hồ Quang mang từ Trung Hoa về nước. Và lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang mang về nước đó đã được ông ta vẽ ra khi còn phục vụ trong Hồng Quân Trung Cộng. Do đó. Ta có thể chắc chắn một điều. lá cờ cuả mặt trận Việt Minh mà sau này thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam là do Chí Minh/Hồ Quang sao chép theo mẫu mã một loại quân kỳ nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu cuả hồng quân Trung Cộng đã từng dùng thời Vạn Lý Trường Chinh.

  Coi lại tài liệu cuả đảng Cộng Sản Việt Nam về việc Hồ Chí Minh/Hồ Quang tạo ra cờ đỏ sao vàng y hệt như quân kỳ cuả một đạo quân nào đó cuả hồng quân Trung Cộng từ khi đang là sĩ quan cuả hồng quân Trung Cộng bên Trung Hoa rồi sau đó mang về nước để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh .

  Một bích chương cuả Trung Cộng để kỷ niệm 80 cái gọi là " Chiến thắng" cuả cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng có nền đỏ và chỉ một ngôi sao vàng không có hình búa liềm trong ngôi sao. Như vậy, nền đỏ sao vàng đã từng được hồng quân Trung Cộng dùng thời Vạn lý Trường Chinh 1933-1934.

  Trong trang " The East is Red" (Đông phương hồng). Có hình bìa cuả bằng tốt nghiệp một học sinh trung học cuả Trung Cộng tên là Guo Yuling - Tất nhiên bằng cấp này phải do Bộ Giáo Dục cuả Trung Cộng cấp phát- .Bằng tốt nghiệp mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế (Màu đỏ đồng thời cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa). Và một ngôi sao vàng năm cánh. Chắc chắn là không thể nào hình bià cuả một bằng tốt nghiệp cuả một học sinh Trung Cộng lại mang màu cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam cho được. Cũng như búa liềm vàng trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng cuả mảnh bằng này chỉ có thể là biểu tượng cuả một quốc gia có đảng Cộng Sản cầm quyền -Trong trường hợp này là Trung Cộng -. Và chắc chắn biểu tượng nền đỏ một ngôi sao vàng năm cánh này phát xuất từ Liên Xô cũ. Sau đó nền đỏ sao vàng này được Trung Cộng dùng trước khi tới Việt Nam.

  Một cuốn sách tổng hợp 22 bài phát biểu cuả Lâm Bưu về " Cách Mạng Văn Hoá " khi ông ta là phó chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Hoa. Sách mang hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế; đồng thời cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa; và một ngôi sao vàng năm cánh. Tất nhiên ; cũng như biểu tượng buá liềm vàng trên nền đỏ. Nền đỏ sao vàng này là biểu tượng cuả một quốc gia có đảng Cộng Sản nắm quyền - Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa. Không phải là màu cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Biểu tượng nền đỏ sao vàng biểu tượng cho chủ nghĩa Cộng Sản này phát xuất từ Liên Xô cũ; truyền sang Trung Cộng trước khi được Cộng Sản Việt nam dùng làm quốc kỳ.
  Last edited by Hiếu Thiện; 14-11-2018 at 08:55 AM.

 8. #98
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Một trang mạng rao bán một loại áo thun mang tên :" Marxist Star T-Shirt" (Áo thun có ngôi sao cuả chủ nghĩa Mác). Áo mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là một ngôi sao vàng năm cánh. Chung quanh ngôi sao vàng là hai câu tuyên bố nổi tiếng của Karl Marx tạo thành một vòng tròn quanh ngôi sao vàng Cộng Sản quốc tế :"Workers of the world united " (Tất cả công nhân trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại). Và :" You have nothing to lose but your chains" [Bạn không có gì để mất nhưng có thêm những mối quan hệ (với giai cấp công nhân cuả các quốc gia khác)].
  Trước hết; qua hình ảnh này. Chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả chủ nghĩa Cộng Sản. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
  Khi Karl Marx viết bản Tuyên Ngôn cuả Cộng Sản [The Communist Manifesto (1848)]. Thì ông ta chỉ cho rằng giai cấp bị bóc lột là giai cấp công nhân - Chưa có thêm giai cấp nông dân như thời cuả Lê Nin - Cho nên trong ngôi sao vàng năm cánh cuả Cộng Sản chủ nghĩa chỉ có hình cái buá - Tượng trưng cho giai cấp công nhân - Mãi cho đến khi có Cộng Sản đệ tam quốc tế của Lê Nin mới có thêm hình lưỡi liềm biểu tượng cho giai cấp nông dân cùng với ngôi sao Soviet -.

  Trong trang mạng " Đảng Cộng Sản" ( The Communist Party) - Tất nhiên là cuả (Các) cựu đảng viên đảng Cộng Sản Liên Xô cũ - Có cho đăng một tấm tranh (thứ 91) vẽ 3 người Công nhân; nông dân và lính Hồng Quân (Công Nông Binh) cầm một lá cờ với hình búa liềm - Tượng trưng cho cả 2 giai cấp công nhân và nông dân - nằm giữa ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ . Phía sau họ là thủ đô Moscow cuả Nga. Như vậy là có thêm một bức tranh vẽ chứng minh Liên Xô là nơi xuất phát ra không những chỉ là loại cờ của Cộng Sản quốc tế nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa.. Mà còn thêm hình búa liềm nằm giữa ngôi sao nữa.

  Coi thêm những hình nền đỏ sao vàng - Một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế - Có nguồn gốc phát xuất từ Liên Xô cũ nhưng có thêm hình buá liềm trong ngôi sao.

  Một tranh vẽ - Chắc hẳn cuả một cựu đảng viên Cộng Sản - mang tên:" Kiến là những đảng viên Cộng Sản " ( Ants are Communists) - Ý muốn nói loài kiến có tổ chức sinh hoạt tập thể như mô hình Xã hội Chủ nghĩa theo lý thuyết - Hình có nền đỏ cuả khối Xã Hội Chủ̃ Nghĩa . Và một con kiến đứng cạnh biểu tượng búa liềm cuả Cộng Sản. Và biểu tượng buá liềm này nằm trên 1/2 ngôi sao vàng năm cánh. Nếu ngôi sao vàng năm cánh này được vẽ trãi ra cho đầy đủ. Thì hình buá liềm sẽ nằm lọt giữa ngôi sao vàng. Như vậy. lại thêm một hình vẽ chứng minh ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng như một ngôi sao vàng năm cánh có chứa buá liềm trên nền đỏ cũng đều là biểu tượng cuả Cộng Sản chủ nghĩa.

  Loại cờ biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh; đôi khi có thêm hình búa liềm giữa ngôi sao phát xuất từ Liên Xô cũ. Cũng đã được hồng quân Trung Cộng dùng thời chiến tranh Quốc Cộng là đảng kỳ cuả hồng quân (Cờ quân ủy) như đã trình bày rất nhiều ở phần trên ( Một loại cờ cuả hồng quân Trung Cộng mà hầu hết những thành viên chống cộng tại hải ngoại gọi lầm là cờ Phúc Kiến). Cũng theo như trình bày tại phần trên. Tài liệu sử về nội chiến giữa Trung Hoa Dân Quốc và lực lượng Hồng Quân Trung cộng cho thấy thời gian 1928-1930 có cả quân Cộng Sản VN hợp tác cùng với lực lượng Hồng quân Trung cộng tại biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây cuả Trung Hoa dưới sự chỉ huy chung cuả cán bộ Hồng Quân Trung Cộng Đặng tiểu B́nh.
  Cùng chung một đội quân với Hồng Quân Trung Cộng dưới sự chỉ huy cuả cán bộ Trung Cộng, th́ đương nhiên quân cuả CS VN lúc đó cũng dùng chung một lá cờ nền đỏ có một ngôi sao vàng cạnh bầu có hình buá liềm trong ngôi sao cuả Hồng quân Trung cộng .
  Đây là lư do dễ hiểu cho thấy tại sao lá Đảng Kỳ cuả Hồng Quân Trung cộng thời kỳ đầu tiên có nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu có lộng h́nh buá liềm cũng được Đảng CS VN dùng trong thời kỳ hoạt động đầu tiên tại VN (1930) và sau này trở thành Quốc Kỳ cuả VC ( không c̣n h́nh buá liềm giữa ngôi sao ).

  Khi nói về " Nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng ". Đảng Cộng Sản Việt Nam cứ khẳng định cờ đỏ sao vàng bắt đầu có từ cuộc " Nam Kỳ Khởi Nghĩa " vào tháng 11/1940. Dù rằng cứ lúng túng; chưa dứt khoác ai là tác giả lá cờ. Có khi thì nói do Nguyễn Hữu Tiến; có khi lại nói là do Lê Quang Sô - Tuy rằng do Lê Quang Sô hay Nguyễn Hữu Tiến gì đi nữa...thì cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ khởi nghĩa cũng từ lời nhắn nhủ cuả Trần Phú sau khi được đào tạo từ Liên Xô cũ về :" Lá cờ cuả một nước Việt Nam Cộng Sản trong tương lai phải là cờ đỏ sao vàng " -. Và cũng theo sự trình bày của những phần trên thì lá cờ đỏ sao vàng mà Trần Phú vẽ ra cho một nước Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng Sản trong tương lai là một loại cờ tại cuả Liên Xô mà ông ta từng thấy khi được đào tạo ở đó.
  Nhưng trong tất cả bài online trong nước cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam khi nói về nguồn gốc cờ đỏ sao vàng đều có nhắc đến một sự kiện :"Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lănh đạo cách mạng, thời kỳ đầu trong các cuộc đấu tranh đă xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên h́nh búa liềm."
  Như vậy. Lá cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đã có từ đầu thập niên 1930 - Mười năm trước khi có cờ đỏ sao vàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Chỉ có khác là cờ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì không có buá liềm trong ngôi sao vàng. Hay nói theo một cách khác; thì cờ đỏ sao vàng cuả Nam Kỳ khởi nghĩa đã được lấy buá liềm ra khỏi ngôi sao vàng . Như vậy; nguồn gốc cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam thực sự bắt đầu từ đầu thập niên 1930 - Chứ không phải từ tháng 11/1940- Với hình búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế trong ngôi sao vàng. Do đó. Khi được dùng từ thuở đầu tiên. Cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đã mang hình ảnh búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
  Và tất nhiên. Cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam cũng không thể nào là cờ theo khuôn mẫu cuả cờ đỏ "sao" vàng cuả Vua Quang Trung như theo cách đảng Cộng Sản Việt Nam ngày hôm nay ngụy biện để tìm cách xóa bỏ vết tích Cộng Sản quốc tế và ra điều có mang tính chất dân tộc. Vì cờ đỏ "sao vàng" cuả Vua Quang Trung không hề có hình búa liềm cuả Cộng Sản quốc tế trên lá cờ


  Cờ đỏ " sao " vàng cuả Vua Quang Trung
  (Vì người xưa quan niệm ngôi sao như một chấm tròn sáng - chứ không phải ngôi sao có 5 cánh như cái nhìn cuả Tây Phương được du nhập vào Việt Nam sau này - Cho nên cờ đỏ sao vàng cuả Vua quang Trung thực ra là một vòng tròn vàng trên nền đỏ. Do đó; nếu xét trên mặt hình thức thì hoàn toàn không giống như cờ đỏ sao vàng năm cánh cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Chưa kể đến một yếu tố rất quan trọng là cờ đỏ một chấm tròn vàng cuả Vua Quang Trung không hề có buá liềm giữa " ngôi sao " vòng tròn vàng. Do đó; nếu bọn Cộng Sản Việt Nam nhận vơ cờ đỏ có một "ngôi sao" tròn vàng cuả Vua Quang Trung là tiền thân cuả cờ đỏ có một ngôi sao năm cánh màu vàng cuả chúng . Ra cái điều cờ đỏ sao vàng mang tính chất dân tộc..thì đó chỉ là một luận điệu bịp bợm. Để ḥng chạy tội cờ đỏ sao vàng cuả chúng là một sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế)
  Last edited by Hiếu Thiện; 21-11-2018 at 12:34 PM.

 9. #99
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  205
  Câu nói nổi tiếng cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản Karl Marx :" Tất cả công nhân trên thế giới; hãy đoàn kết lại"(Workers of the world, unite!). Được viết trong bản " Tuyên Ngôn Cộng Sản " (The Communist Manifesto) vào năm 1848 cùng với Friedrich Engels..đã được Cộng Sản đệ tam quốc tế cuả Lê Nin làm thành nhiều poster kèm theo một biểu tượng Cộng Sản. Nếu biểu tượng kèm theo lời tuyên bố trong poster đó là một ngôi sao (Soviet star) thì thường là ngôi sao đỏ. Nhưng đôi khi cũng là ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cùng với câu tuyên bố này; dù rằng poster có ngôi sao vàng trên nền đỏ thì ít hơn hẳn ngôi sao soviet màu đỏ. Riêng câu tuyên bố nổi tiếng này cuả ông tổ Cộng Sản Karl Marx trong " Tuyên Ngôn Cộng Sản " cuả trang mạng http://www.workersoftheworldunite.org/ thì không phải là nền đỏ sao vàng mà là lá cờ đỏ sao vàng. Tất nhiên, không có lý do gì mà dùng quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm biểu tượng cho một câu tuyên bố mang tính cách quốc tế cuả thế giới Cộng Sản. Lý do duy nhất để giải thích là cờ đỏ sao vàng trong poster cuả một câu tuyên bố cuả ông tổ chủ nghĩa Cộng Sản vào năm 1948 chỉ có thể là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.

  Trong trang mạng cuả một "Diễn Đàn vào ngày Thứ Tư ( Wednesday Forum) cuả một trường đại học Hồi Giáo GADJAH MADA tại thành phố Yogyakarta Nam Dương. Có một đề tài được mang ra thảo luận là : Sự tái thẩm định về Hồi Giáo và chủ nghĩa Mác (Islam and Marxism, a Reappraisal ). Nền cuả Poster này mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế với hình ông tổ Cộng Sản Karl Marx nhìn ngang với một ngôi sao năm cánh màu vàng thật lớn trên mái tóc nền đỏ. Phần còn lại cuả vòng tròn chứa hình mặt Karl Marx thì giống như hình trăng lưỡi liềm là một biểu tượng quen thuộc cuả Hồi Gíao. Như vậy. Nội cái poster này không đã gián tiếp cho thấy nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả chủ thuyết Karl Marx của Cộng Sản quốc tế - Tương tự với hình ảnh búa liềm -. Vì không có lý do gì để lý giải rằng nhóm tổ chức buổi hội thảo lại dùng lá cờ của Cộng Sản Việt Nam để tượng trưng cho chủ nghĩa Marxism cho được.


  XIX CONGRESS OF MPRP
  Fulfill The Decision Of The Congress With Our Colective Labor - Ts.Davaakhuu, 1986
  http://stoneblockposters.blogspot.com/
  Một poster sau kết qủa cuả đại hội của " Đảng Cách Mạng Nhân Dân Mông Cổ" (Mongolian People's Revolutionary Party. Viết tắt là MPRP) lần thứ 19 vào năm 1986... Có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tất nhiên; không có lý do gì để cho rằng đảng Cộng Sản Mông Cổ lại lấy cờ đỏ sao vàng cuả đảng Cộng Sản Việt Nam để trình bày trên một poster cuả họ cho được. Chẳng qua nền đỏ sao vàng đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế - Tương tự như biểu tượng búa liềm vậy - Và hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Sách " Người vũ công cuối cùng của Mao" (Mao's Last Dancer) có hình bià là hai vũ công trước nền cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh trên góc cao. Tất nhiên - Cũng như biểu tượng búa liềm vàng trên nền đỏ - Một ngôi sao vàng này trên nền đỏ này là biểu tượng cuả một đảng Cộng Sản- Trong trường hợp này là đảng Cộng Sản Trung Hoa- hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một cuốn sách cuả nhà văn Christian Caryl mang tựa đề : "Những phiến quân lạ: 1979 và sự ra đời của thế kỷ 21 " (Strange Rebels: 1979 and the Birth of the 21st Century). Sách này đề cập đến những nhân vật đã tạo ra những chuyển biến cuả tình hình thời sự thế giới một cách mạnh mẽ vào năm 1979. Hình bìa in 3 khuôn mặt tiêu biểu cuả 3 nhân vật lãnh đạo nổi tiếng vào năm đó là : Đức Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II cuả Hội Thánh Công Giáo La Mã. Đại Giáo chủ Hồi Giáo Ruhollah Khomeini cuả Iran. Và Đặng Tiểu Bình Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc Trung Cộng
  Riêng hình lãnh tụ Đặng Tiểu Bình cuả Trung Cộng thì có một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn trên cái áo màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế- Và đồng thời cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa - Tất nhiên. Một ngôi sao vàng năm cánh trên cái áo màu đỏ cuả một lãnh tụ Trung Cộng thì không thể nào được hiểu là quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam cho được. Chẳng qua đó là một biểu tượng cuả một đảng Cộng Sản cũng như biểu tượng buá liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một Poster - Chắc chắn là cuả những cựu đảng viên Cộng Sản còn nuôi hy vọng phục hồi lại thế giới Cộng Sản - mang tựa đề:" Cuộc cách mạng chủ nghĩa Mác năm 2018" (Revolutionary Marxism 2018). Poster này mang màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Và biểu tượng Cộng Sản thay vì buá liềm thì là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Poster này đã gián tiếp xác nhận một điều rất chắc chắn: Cũng như biểu tượng búa liềm. ngôi sao vàng năm cánh cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong trang mạng cuả http://michellemalkin.com/. Vào ngày August 10, 2008 . Đã đăng một biếm họa chỉ trích hãng thông tấn NBC có khuynh hướng thiên tả; thân cộng bằng một câu ghi chú: "NBC: Không có cả ǵ ngoài chủ nghĩa cộng sản" (NBC: Nothing but communism). Biếm họa này đả thay chử C bằng hình cái lưỡi liềm cùng với cái buá là biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và logo cuả NBC là 6 cái cánh đuôi cuả con công với 6 màu khác nhau cuả cờ đồng tính (LGBT symbols)..đã được thay bằng một màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế cho cả 6 cánh đuôi. Và biểu tượng Cộng Sản cuả 6 cánh đuôi đỏ này là 6 ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy là qúa rõ ràng. Cũng như biểu tượng búa liềm; một ngôi sao vàng trên nền đỏ cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Hình bià cuả một trò chơi game mang tên:" Cú đấm cuả con bò " (Bullfist). Lời chú thích cuả tác giả phía trên ghi rõ :" Cái cuối cùng! Con ḅ này là một bức tranh tường trên tường ở quán cà phê St.Oberholz (Berlin; Đức) nơi xảy ra những đám đông chen chúc . Nó truyền cảm hứng chủ đề “Con bò khùng Cộng sản”, cảm hứng đó đã thành bức tranh như vầy: (Last one! This bull was a mural on the wall in St.Oberholz cafe where the jam took place. It inspired the theme “Communist Bull Rage”, which inspired this:)
  Bức tranh mô tả con bò khùng Cộng Sản cuả trò chơi game đó là hình một con bò. Và yếu tố Cộng Sản lả một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Tác giả không hề nói con bò Cộng Sản đó là con bò Cộng Sản Việt Nam. Do đó; nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh cuả hình bià này chắc chắn là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. không phải là màu cờ cuả Cộng Sản Việt Nam
  Một video mang tên :" Tạo ra điệp viên Cộng Sản " (Communist spy build). Có hình bià mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế và một ngôi sao vàng năm cánh. Xem chú thích phía dưới cuả video này thì điệp viên Cộng Sản trong video này là những Ninja cuả Nhật Bản (Ninja Communist). Không phải là điệp viên Cộng Sản Việt Nam. Do đó. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.
  Một chương trình truyền hình của Ý có tên là DMARX với hàng chử Ý :" IL Canale Rosso " (Kênh truyền hình Đỏ). Nhưng trong trang mạng https://www.youtube.com/watch?v=hEdhtsFwTuM và https://www.youtube.com/watch?v=3BwLmg3OD70 thì nói rõ hơn:" DMARX - il canale comunista" (DMARX - Kênh truyên hình Cộng Sản).
  Yếu tố " Cộng Sản Đỏ " của chương trình DMARX này là logo nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chứ không phải hình búa liềm vàng trên nền đỏ. Như vậy nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh chắc chắn là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Vì không có thể nào lý giải một chương trình cuả các "cựu" đảng viên của đảng Cộng Sản Ý mà lấy cờ cuả Cộng Sản Việt nam làm biểu tượng cho được.

 10. #100
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  326

  Người dân An Giang phản đối Công An tự tiện treo cờ đỏ trước nhà
Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Mua vàng ngân hàng... không được mang về
  By anlocdia in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-11-2011, 07:26 AM
 2. Replies: 4
  Last Post: 09-06-2011, 05:45 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •