Page 11 of 11 FirstFirst ... 7891011
Results 101 to 104 of 104

Thread: Cờ đỏ sao vàng hoàn toàn không mang tính chất dân tộc .

 1. #101
  Member
  Join Date
  28-07-2018
  Posts
  92

  Hà Nội 1950: Cờ vàng ba sọc đỏ ở Hà Nội và miền bắc thời Quốc Gia Việt Nam  Cờ vàng ba sọc đỏ đă từng tung bay ở cả ba miền Việt Nam trước 1954.
  Trong đoạn phim màu quư hiếm năm 1950 ở trên, người ngồi trong xe hơi màu đen có cờ vàng 3 sọc đỏ là quốc trưởng Bảo Đại thời Quốc Gia Việt Nam trong một buổi lễ tại Hà Nội.
  Có sự tham dự của các đồng bào VN: người Kinh, Mường, Tày và Hmong.
  Last edited by LeBachViet; 29-11-2018 at 07:23 AM.

 2. #102
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  163

  International Marxist-Leninists Rojava
  https://www.facebook.com/rojavaml/
  Một trang Facebook có tên :" International Marxist-Leninists Rojava " (Những người theo chủ nghĩa Mác Lê Nin quốc tế cuả Xứ Rojava). Rojava là xứ ở phía Bắc cuả Syria. Logo của nhóm " Tàn quân " Cộng Sản này là một ngôi sao cạnh cong bầu trên nền đỏ - Y hệt như lá cờ mà Hồ chí Minh/Hồ Quang đã mang từ Trung Hoa về Việt Nam để làm thành cờ cuả mặt trận Việt Minh; rồi sau đó trở thành quốc kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Việt Nam -
  Nhưng giữa ngôi sao vàng trong logo của nhóm tàn quân Cộng Sản này có hình búa liềm - Y hệt loại cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam từng dùng vào đầu thập niên 1930 " Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lănh đạo cách mạng, thời kỳ đầu trong các cuộc đấu tranh đă xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên h́nh búa liềm." (http://www.baotuyenquang.com.vn/chin...uoc-55958.html http://www.vietnhat.info/ai-tra-loi-...o-dieu-gi.aspx http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=247
  Như vậy là qúa rõ ràng: Một ngôi sao vàng năm cánh cạnh thẳng hay cong bầu trên nền đỏ đều là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế theo chủ thuyết Mác Lê; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Long Live Communism And Freedom - Marxist Guerrilla
  https://www.facebook.com/Long-Live-C...8303640300541/
  Một trang Facebook của những cựu đảng viên Cộng Sản Croatia (Nam Tư cũ) có tên :" Chủ nghĩa Cộng Sản và tự do muôn năm - Du kích quân theo chủ nghĩa Mác -( Long Live Communism And Freedom - Marxist Guerrilla). " Cover photo " cuả trang này là một ngôi sao năm cánh trên nền đỏ; và có hình búa liềm đỏ trong ngôi sao vàng. Hình này chứng tỏ một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Và vào đầu thập nhiên 1930. Đảng Cộng Sản Việt nam đã từng dùng loại cờ này cùng với hồng quân Trung Cộng trong các hoạt động tại biên giới Việt Trung.

  Đảng Lao động Cộng Sản của Cộng Hòa Dominican (Communist Party of Labor of the Dominican Republic. Tiếng Tây Ban Nha là :Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana. Viết tắt là PCT). Có cờ là nền đỏ sao vàng năm cánh với hình búa liềm trong ngôi sao . Tất nhiên đây là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế cho dù rằng đầu thập niên 1930 đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã dùng loại cờ này.
  Mặt dù đảng PCT của Cộng Hoà dominican này dùng cờ là nền đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh có lộng hình búa liềm. Nhưng cũng có đảng khác cũng cuả Cộng Hoà Dominican cũng mang tên tắt PCT nhưng là từ các chử hơi khác là : Partido Comunista De Los Trabajadores (Đảng công nhân cộng sản) lại dùng cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh - Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam - nhưng không có hình búa liềm trong ngôi sao : (https://espressostalinist.com/2014/0...ican-republic/)

  Xin được nhắc lại : Ngôi sao vàng có chứa hình buá liềm trên nền đỏ mang tính chất Cộng Sản quốc tế theo chủ thuyết Mác Lê Nin này cũng được Hồng Quân Trung Cộng dùng làm đảng kỳ trong thời chiến tranh Quốc Cộng - Một loại cờ mà hầu hết các thành viên chống cộng tại Hải Ngoại gọi lầm là cờ Phúc Kiến.


  China Workers and Peasants Red Army First Army
  http://www.nipic.com/show/18597908.html
  Coi lại cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả chiến khu Chinese Soviet State của hồng quân Trung Cộng được thành lập vào tháng 04/1927 . Sau thành quân kỳ cuả binh đoàn đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng . Được xử dụng lần đầu tiên trong cuộc nổi dậy Thu Thâu (Cuộc thu hoạch mùa thu - Autum Harvest uprising ) thất bại của Soviet Hunan (Sô Viết Hồ Nam) vào tháng 9/1927. Cờ này sau đó trở thành đảng kỳ cuả Hồng Quân Trung Cộng (Cờ quân ủy).

  Bài viết trên trong một trang mạng cuả Trung Cộng nói về lịch sử cuả đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa. Đã cho thấy lá cờ nền đỏ sao vàng có cạnh cong bầu có lộng hình búa liềm đen là đảng kỳ đầu tiên cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Sau khi nó được chọn làm quân kỳ cho binh đoàn đầu tiên cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng trong vụ nổi dậy (thất bại) cuả vụ thu hoạch mùa thu tháng 9 /1927 ( autumn harvest uprising of 1927). - .Một lá cờ mà hầu hết những thành viên chống cộng tại Hải Ngoại gọi lầm là cờ " Phúc Kiến ".
  Còn đảng kỳ cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa - Không phải chỉ riêng hồng quân - chỉ được thiết kế sau đó vào tháng 04/1942 ( http://english.cpc.people.com.cn/206...1/8188029.html)
  Ngoài ra. Như đã trình bày tại các trang trước. Đã có những tài liệu cho thấy cho thấy cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm cuả hồng quân Trung Cộng là đảng kỳ cuả hồng quân ; là qua các bài viết cuả Trung Cộng khi thuật lại cảnh trí đaị hội đảng lần thứ 9 của hồng quân Trung Cộng tại một lớp học của thành phố Gutian (Cổ Điển) thuộc thị trấn Shanggang (Thượng Hàng), thành phố Long Nham (LongYan). Về phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Fujian) . Khi mô tả lá cờ đỏ sao vàng có lộng hình búa liềm treo trên vách lớp học nơi tổ chức đại hội đảng cuả hồng quân đã ghi rõ là đảng kỳ (Party flag) (Glorious Gutian Conference Site http://www.chinafacttours.com/fujian...ence-site.html) .

  Xin coi thêm những hình ảnh đảng kỳ Hồng Quân Trung Cộng thời chiến tranh Quốc Cộng. Để chứng minh quân cuả đảng Cộng Sản Trung Hoa đã từng dùng đảng kỳ nền đỏ sao vàng này trước khi nó được đảng Cộng Sản Việt Nam dùng tới.

  Hai công dân Hoa lục đang trình bày lá đảng kỳ cuả hồng quân Trung Cộng thời chiến tranh quốc Cộng trên đường phố Trung Hoa trong chuyến du lịch cuả họ.

 3. #103
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  163

  The Communist Manifesto
  by Karl Marx and Friedrich Engels
  https://www.bertrand.pt/livro/o-mani...rl-marx/216406
  Cuốn sách " Bản tuyên ngôn Cộng Sản" cuả hai ông tổ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels ̣(Viết bằng tiếng Bồ đào Nha là O Manifesto Comunista). Có hình bià màu đỏ của Cộng Sản quốc tế. Còn yếu tố Cộng Sản cuả cuốn sách này không phải là hình búa liềm ; nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu trên góc cao - Y hệt như cờ đỏ sao vàng cuả mặt trận Việt Minh mà sau đó thành quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt nam -. Do đó. Nội hình bià cuả cuốn sách này đả khẳng định một điều rất chắc chắn là : Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh - Dù cạnh thẳng hay cạnh cong bầu - Cũng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế y như biểu tượng búa liềm. Mà hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Trong trang mạng của Cộng Sản Mã Lai mang tên " Công đoàn " (Tiếng Mã Lai là Kasbi )https://kasbi.or.id/ gồm những poster nền đỏ sao vàng với chử Kasbi. Hình trên là một poster cuả tổ chức Cộng Sản Kasbi cuả Mã Lai về ngày lễ lao Động cuả Cộng Sản quốc tế May Day (Mồng 1 tháng 5) với một ngôi sao vàng trên nền chử MAY DAY màu đỏ. Như vậy cái poster này đã nói lên một ý nghĩa rất chắc chắn. Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế - Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam-. Đã được nhóm Cộng Sản Mã Lai mang tên KASBI dùng làm biểu tượng riêng. Vì không có lý do gì mà cho rằng nhóm Cộng Sản Mã Lai Kasbi này lấy hình cờ của Cộng Sản Việt Nam làm logo cho nhóm của họ; và làm poster cho ngày công nhân quốc tế Cộng Sản May Day cho được.

  Xem thêm hình một ngôi sao vàng năm cánh trên nền (cái loa màu) đỏ được dùng trong poster cuả ngày lễ công nhân cuả Cộng Sản quốc tế May Day do nhóm Cộng Sản Mã lai KASBI dùng làm logo cho trang Facebook của họ ( Phía trên của poster có hàng chử tiếng Mă lai :" Hari Buruh International : Ngày lễ Lao Động Quốc Tế ). Điều này chứng tỏ một cách mạnh mẽ là - Cũng như búa liềm - Nền đỏ sao vàng là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế.
  Tổ chức "Scottish Socialist Party" (Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Tô Cách Lan) với các chủ trương : Independence [Độc lập (khỏi Anh Quốc)]. Socialist [(Theo đường lối) chủ nghĩa xã hội]. Internationalism [(Theo đường lối của) chủ nghĩa quốc tế (Cộng Sản)]. Biểu tượng của tổ chức này là nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu y như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam thời kỳ đầu tiên. Nhưng không có lý do gì mà lý giải rằng một tổ chức đi theo đường lối Xã Hội Chủ Nghĩa cuả Tô Cách Lan này mà lại lấy hình cờ cuả Cộng Sản Việt Nam để làm logo cho họ cả. Lý do duy nhất để giải thích là nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả khối Xã hội Chủ nghĩa. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. .

  Logo cuả tổ chức "Scottish Socialist Party" (Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Tô Cách Lan) trên facebook. Với nền đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh cạnh cong bầu y hệt như quốc kỳ Cộng Sản thời kỳ đầu tiên. Cùng với 3 chử cái SSP là 3 chử viết tắt cuả Scottish Socialist Party.Tất nhiên; nền đỏ sao vàng của tổ chức này là một biểu tượng cuả khối Xã Hội Chủ Nghĩa, hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Cuốn sách mang tựa đề bằng tiếng Đức:"Worte des Vorsitzenden Gregor Gysi"(Những lời nói cuả chủ tịch Gregor Gysi). Nói về cuộc đời cuả một cựu lãnh tụ Đảng Xă hội Thống nhất của Đức. Là đảng viên của Đảng Cộng sản Dân chủ Chủ nghĩa Cộng sản. Một chính trị gia cuả đảng chính trị khuynh tả Die Linke. Vì viết về cuộc đời cuả một đảng viên Cộng Sản. Nên tác giả đã cho hình bià có một ngôi sao vàng trên nền đỏ. Hiển nhiên nền đỏ sao vàng này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


  Lời của Tổng Thống nghèo nhất thế giới José Mujica
  https://www.jpc.de/jpcng/books/detai...a/hnum/8276785
  https://www.amazon.de/Worte-%C2%BB%C.../dp/3939816515
  Cuốn sách mang tựa đề bằng tiếng Đức:" Worte des »ärmsten Präsidenten der Welt" (Những lời nói của Tổng Thống nghèo nhất thế giới José Mujica). Nói về Tổng Thống José Mujica cuả Uruguay - Được mô tả là vị Tổng Thống nghèo nhất thế giới -.Trước khi tham chính; ông ta từng là một du kích Cộng Sản; và sau đó là đảng viên cuả một đảng phái khuynh tả Broad Front. Để mô tả một chính trị gia từng là du kích Cộng Sản; và rồi là một đảng viên cuả một đảng khuynh tả. Tác giả đã làm hình bià sách có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; và một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Tất nhiên nền đỏ sao vàng cuả sách này mang ý nghĩa là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.


  Flag of the provisional government
  https://fotw.info/flags/al_antif.html
  Hình trên là cờ cuả Chính phủ tự trị lâm thời ( Provisional autonomous government ) do du kích quân Cộng Sản Albania lập ra năm 1943 để kháng chiến chống lại quân đội Đức Quốc Xã trong chiến tranh thế giới lần 2 thời gian 1941-1944. Lá cờ có màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với hình con chim ưng đen hai đầu là hình ảnh truyền thống cuả nước Albania. Vì hình con chim ưng đen 2 đầu được đặt nằm giữa lá cờ, Cho nên biểu tượng của Cộng Sản quốc tế là ngôi sao vàng năm cánh được đặt trên góc cao cuả lá cờ. Như vậy; lại thêm một bằng chứng cho thấy một ngôi sao vàng trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế; hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Cờ đỏ với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa cờ cuả lực lượng du kích Cộng Sản mang tên Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (The Popular Liberation Army.Tiếng Tây Ban Nha : El Ejército Popular de Liberación.Viết tắt là EPL) của Colombia. Tất nhiên; cờ nền đỏ sao vàng cuả lực lượng du kích này là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Có giống y hệt như quốc kỳ Cộng Sản Việt Nam là không phải do bắt chước nhau. Cũng không phải do trùng hợp ngẫu nhiên. Mà là bà con họ hàng cùng ông tổ Cộng Sản Mác Lê Nin.

  Một trang mạng chơi game mang tên Roblox. Có trò chơi game mang tên :" Những du kích Cộng Sản Roblox" (Roblox Communist Guerrillas). Biểu tượng của nhóm du kích Cộng Sản trên mạng ảo này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ ; và phía trên là 3 chử cái RCG là viết tắt các chử Roblox Communist Guerrillas. Trong trang này có hàng chử :" Quân đồng minh :Là tất cả các nhóm trong Liên minh quân đội Liên Xô Roblox "(allys: every group in the Roblox Soviet United Armies Alliance). Như vậy, Chủ nhân cuả trò chơi game này là một cựu đảng viên Cộng Sản cuả Liên Xô cũ" . Và " quân du kích Cộng Sản " trong trò chơi game trên mạng ảo này chắc chắn là du kích quân Liên Xô cũ. Không phải du kích cuả Cộng Sản Việt Nam dù rằng cờ cuả nhóm này y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Như vậy. Lại thêm một bằng cớ chắc chắn là cờ đỏ sao vàng từng là quân kỳ cuả hồng quân Liên Xô cũ. Sau đó; hồng quân Trung Cộng thời Vạn Lý Trường Chinh cũng có đơn vị dùng quân kỳ nền đỏ sao vàng này trước khi Hồ chí Minh/Hồ̉ Quang mang nó về Việt Nam để làm thành cờ của mặt trận Việt Minh. Và sau cùng cờ đỏ sao vàng trờ thành quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam.

 4. #104
  Member
  Join Date
  26-06-2016
  Posts
  163
  Trong trang twitter - Chắc chắn cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha vì viết toàn tiếng Bồ đào Nha-. Có một trang mang tên Manifesto Comunista (Tuyên Ngôn Cộng Sản). Logo chính của trang twitter cuả những cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha này là một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ. Y hệt như quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam .Đảng Cộng Sản Bồ Đào Nha thành lập từ 06/03/1921 - Chỉ có hơn 3 năm sau cái " Cách Mạng tháng 10 Nga " . Có lẽ vì hình buá liềm đã bị nhân dân thế giới và Bồ Đào Nha oán ghét. Cho nên trang mạng twitter cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Bồ Đào Nha này chỉ dùng cờ đỏ sao vàng cuả Liên Hiệp Sinh Viên Cộng Sản [Union of Communist Students. Tiếng Bồ là Uniăo dos Estudantes Comunistas, Viết tắt là UEC (https://www.crwflags.com/fotw/flags/pt%7Dpcp.html)] - Y như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Điều này nói lên một cách chắc chắn là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam. Vì lẽ bản tuyên ngôn Cộng Sản cuả 2 ông tỗ Cộng Sản là Karl Marx và Friedrich Engels được phát hành vào năm 1948. Lúc đó chưa có một đảng Cộng Sản nào ra đời kể cả đảng Cộng Sản Việt Nam.


  https://shop.cuba-solidarity.org.uk/...lucion-cubana!
  Trong trang mạng Cuba Solidarity Campaign (Chiến dịch đoàn kết Cuba). Có rao bán một cái huy hiệu mang hàng chử Viva la Revolución Cubana (Cách mạng Cuba muôn năm). Huy hiệu mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Và chính giữa màu đỏ đó là một ngôi sao vàng năm cánh. Y hệt như cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng thật ra không có lý do gì mà những người Cộng Sản Cuba lại lấy cờ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam để làm huy hiệu tung hô cuộc "cách mạng" cuả họ được. Chẳng qua một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ đó là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam


  Viva la Revolution
  https://gamebanana.com/sprays/16108
  Một trò chơi game mang tên Viva la Revolution 2 ( Cách mạng 2 muôn năm). Có một hình cánh tay mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế; nắm chặt và giơ cao. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc cuả các poster cuả Liên Xô cũ nói về sự " Cương quyết" cuả giai cấp công nhân (https://www.freepik.com/free-vector/...ter_803514.htm https://www.colourbox.com/vector/1-m...ector-32532940 https://depositphotos.com/206357914/...tor-label.html). Nhưng phía dưới cườm tay màu đỏ cuả cánh tay " Cộng Sản đỏ'' là một ngôi sao vàng năm cánh. Như vậy; biểu tượng ngôi sao vàng rên nền đỏ cuả trò chơi game " Cách mạng (lần thứ 2) muôn năm " này là một biểu tượng cuả giai cấp công (Nông) Cộng Sản quốc tế - Cũng y như búa liềm vậy.

  Mario Roberto Santucho là một du kích quân Cộng Sản của Argentina Nam Mỹ Châu. Và đồng thời là người sáng lập ra đảng Công Nhân Cách Mạng (Tiếng Anh: Workers' Revolutionary Party. Tiếng Tây Ban Nha : Partido Revolucionario de los Trabajadores. Viết tắt là PRT ) cuả Argentina. Và là thủ lãnh cuả phong trào du kích Cộng Sản cuả Argentina. Ông ta bị giết vào năm 1976
  (https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Roberto_Santucho). Trong trang mạng cuả những cựu đảng viên Cộng Sản Argentina PRT page. Có hình một cái poster mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế. Biểu tượng Cộng Sản cuả poster trang này không phải là hình búa liềm nhưng là một ngôi sao vàng năm cánh rất lớn. Trước ngôi sao vàng trên nền đỏ là một cái nền bản đồ cuả Nam Mỹ Châu màu đen mờ . Trong khu vực Nam Mỹ cuả cái bàn đồ đen mờ đó có 3 khuôn mặt cuả 3 lãnh tụ Cộng Sản :Mario Roberto Santucho; Che Guevara và Lê Nin.Trên cao là 3 chử cái PRT là viết tắt các chử Partido Revolucionario de los Trabajadores/ Đảng Công Nhân Cách Mạng (Argentina). Phía dưới poster là tên cuả Santucho.
  Cái poster cuả các cựu đảng viên Cộng Sản Argentian đã nói lên một điều rất chắc chắn. Nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ là một biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế. Hoàn toàn không mang tính chất dân tộc Việt Nam.

  Một bộ sách gồm những hình về cuộc Vaṇ Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng được rao bán với hình bìa sách màu đỏ của Cộng Sản quốc tế - Và đồng thời màu đỏ cũng là màu truyền thống cuả Trung Hoa - Với một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Do đó chúng ta có thể xác định nền đỏ sao vàng được dùng biểu tượng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh cuả hồng quân Trung Cộng 1933-1934.

  Các du khách đang thăm viếng khu vực trung tâm Xô-Viết cuả viện bảo tàng lịch sử (Cộng Sản Trung Hoa) nằm về phía Tây tỉnh Phúc Kiến. Đang nghe thuyết trình về cuộc " Cách mạng (Của đảng Cộng Sản)Trung Hoa " " Ngọn lửa cuả những ngôi sao. Bạn có thể chọc "tay" vào "ngôi sao" nguyên thủy".
  Phía góc xa cuả căn phòng này có " tượng " một ngọn lữa đỏ và một ngôi sao vàng năm cánh lớn trên đó. Điều này chứng tỏ đảng Cộng Sản Trung Hoa từ khởi đầu đã dùng hình ảnh một ngôi sao vàng trên nền đỏ làm biểu tượng. Trước khi hình ảnh sao vàng trên nền đỏ xuất hiện tại Việt Nam.

  Trên trang mạng cuả những Cộng Sản El Salvador mang tên:" Cuộc cách mạng của du kích El Salvador" ( El Salvador Guerra Revolucionaria ). Có hình một lá cờ cuả " Đảng cách mạng của công nhân Trung Mỹ" ( Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos ) Viết tắt là PRTC. Cờ cuả đảng này mang màu đỏ cuả Cộng Sản quốc tế với một ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa. có 4 chử cái PRTC nằm trong ngôi sao vàng. Chung quanh ngôi sao vàng là bánh răng cưa tượng trưng máy móc cuả giai cấp công nhân. Đảng du kích cộng sản Trung Mỹ này có hình cờ đỏ sao vàng không phải là bắt chước quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam. Mà giống nhau là do cùng bà con họ hàng trong khối Cộng Sản quốc tế. Cùng ông tổ Mác LêNin.

  Trên trang mạng cuả những người Cộng Sản du kích El Salvador. Trong phần mang tên :"Quân đội nhân dân cách mạng" [Tiếng Tây Ban Nha : Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)] Có một lá cờ cuả" Liên minh Nhân Dân 28 tháng Hai" ̣( Bandera De las Ligas Populares 28 De Febrero - Viết tắt là LP 28). Lá cờ cuả nhóm Cộng Sản du kích El Salvador có chủ trương đấu tranh trên mạng ảo internet này là nền đỏ có một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Và hai chử cái LP bên trái ngôi sao vàng; cùng con số 28 bên phải ngôi sao vàng. Nhóm du kích Cộng Sản đấu tranh trên mạng ảo này có lá cờ giống y hệt như quốc kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam. Nhưng không phải do họ bắt chước. Mà cũng chẳng phải do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chẳng qua hai bên là bà con họ hàng với nhau trong hệ thống cộng sản quốc tế. Cùng ông tổ Mác Lênin nên giống y hệt nhau đó thôi

  Trong trang mạng cuả Đảng Cộng Sản El Salvador (Tiếng Tây Ban Nha: PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR. Viết tắt là PCS ). Có một hình vẻ lớn với hàng chử phía trên: " Đảng Cộng Sản El Salvador vinh quang muôn năm " (VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DE EL SALVADOR). Trong hình có 4 lá cờ đỏ. Lá cờ sau cùng chỉ mang một màu đỏ trơn cuả Cộng Sản quốc tế. Lá cờ đỏ thứ 3 có 3 chử cái PCS là các chử viết tắt cuả Đảng Cộng Sản El Salvador. Lá cờ đỏ đâù tiên mang hình buá liềm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn lá cờ đỏ thứ hai có hình một ngôi sao vàng năm cánh chính giữa. Mới nhìn thì cứ y như lá quốc kỳ cuả đảng Cộng Sản Việt Nam đi theo sau đảng kỳ búa liềm cuả đảng Cộng Sản Việt Nam vậy. Nhưng thật ra Đảng Cộng Sản El Salvador hoàn toàn không cọ́ ý lấy đảng kỳ và quốc kỳ của đảng Cộng Sản Việt Nam làm biểu tượng cho trang mạng cuả họ cả. Chẳng qua họ chỉ muốn tách riêng hai hình ảnh buá liềm vàng và ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ cuả đảng kỳ đảng Cộng Sản cuả họ mà thôi.

  Xin xem hình đảng kỳ của đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador phía dưới. Sẽ thấy rõ là poster phía trên đã tách rời hai hình búa liềm và sao vàng đang chung trong một logo ra làm 2 lá cờ riêng biệt
  Trong trang Facebook cuả Đảng Cộng Sản nhân dân El Salvador ( Partido Comunista Salvadoreño).Đảng kỳ của họ có đủ cả hai biểu tượng cuả Cộng Sản quốc tế là buá liềm vàng và ngôi sao vàng trên nền đỏ cùng chung trong một hình không hề tách rời ra. Có một số đảng Cộng Sản trên thế giới cũng có biểu tượng buá liềm vàng và ngôi sao vàng "đặc" cùng chung với nhau trên một nề̉n đỏ giống như vậy. Không như đảng kỳ cuả Cộng Sản Việt Nam chỉ có hình búa liềm vàng duy nhất trên nền đỏ và công nhận đó là sản phẩm cuả Cộng Sản quốc tế. Còn ngôi sao vàng năm cánh trên nền đỏ thì tách riêng làm quốc kỳ và vẫn còn cố gắng bưng bít nguồn gốc Cộng Sản quốc tế cuả nó và vẫn cứ che đậy cho lá cờ đỏ sao vàng này cái vỏ dân tộc.
  Last edited by Hiếu Thiện; 13-12-2018 at 01:03 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Mua vàng ngân hàng... không được mang về
  By anlocdia in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 26-11-2011, 08:26 AM
 2. Replies: 4
  Last Post: 09-06-2011, 06:45 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •