Lời Thề Bên Gịng Sông Hóa

Nhạc: Thiên-Anh
Ḥa-âm: Trần Thái Nguyên
Tiếng hát: Bắc Giang
H́nh-ảnh: internet