Quote Originally Posted by tieulienhoa View Post
Tôn giáo chẳng có ǵ phải tội nghiệp, v́ tôn giáo không liên quan ǵ đến chính trị, những kẻ mục đích chính trị trà trộn vào tôn giáo chẳng học đc cái ǵ từ tôn giáo cả. Những kẻ này muốn chiếm cái áo, cái ghế chức sắc tôn giáo để tuyên truyền cho lợi ích trần tục của họ mà thôi. Tôn giáo chính quy vẫn duy tŕ b́nh thường ....nhưng phát triển thịnh hay suy cũng phải gắn liền với sự thịnh suy của xă hội. Xă hội đang suy mà đi ngược lại xu thế chỉ có bị tiêu diệt mà thôi.

Tôi sinh sau 75 nên biết chỉ có thế.
Xin đừng lấy cớ sinh sau 1975 "nên biết chỉ có thế" ...th́ thử hỏi những ai sanh sau 1945 có quyền "nên biết chỉ có thế" mà khg biết sự kiện ,lẫn lư do tại sao có đệ Nhất thế chiến, & Đệ Nhị thế chiến xây ra làm sao hà.

Ai cũng biết Giáo Hội PGVN ngày nay là một tổ chức proxy bàn tay nói dài của chế độ CSHN , cho nên nguời đời mới có từ "thầy chùa Quốc doanh" .

Nói "những kẻ mục đích chính trị trà trộn vào tôn giáo chẳng học đc cái ǵ từ tôn giáo cả"

====> Dĩ nhiên rồi , họ có mục đích chính trị th́ làm sao họ học nỗi mấy cái ǵ từ tôn giáo rồi ...bỡi thế mới có hiện tượng Thầy chùa làm chuyện bậy bạ như hảm hiến con nít ( như sự kiện Thích Thông Anh, trụ tŕ chùa Từ Vân, TP Cam Ranh), hiện tượng Sư hổ mang Thích Chúc Minh, cà sa by day , gái gú by night của chùa Từ Tôn – Ḥn Đỏ, TP Nha Trang ..

Hiện tượng thầy chùa làm chính trị dưới thời Ngô đ́nh Diệm và sau đó .

CS Hanoi có đuợc ngày hôm nay chỉ huy ngon lành một giang sơn nguyên chữ S , cũng khg ít th́ nhiều nhờ hạng thầy chùa biết làm chính trị đó nha .

Cho nên tôi nó tôn giáo tại xứ VN hiện tại rất là tụi nghiệp lắm đó.. nó Khg có độc lập tu hành theo ư, theo triết lư, theo giáo lư ́nh muốn đâu ...múôn đuọc yên thân tu hành, phải tu theo hiến pháp của xứ XHCN- VN vẽ đuờng cho Hưu chạy thôi hà.