Xin thông báo đến quư đồng hương:

Chương Tŕnh Radio Chân Trời Mới (www.radiochantroimoi.com) đă được cải tiến thành phương tiện truyền thông đa dạng, mang tên mới là Chân Trời Mới Media, và có địa chỉ mới qua mạng là https://chantroimoimedia.com.

Chân Trời Mới Media là cơ quan truyền thông Việt ngữ không để bị kiểm duyệt bởi đảng CSVN tự phong độc quyền cai trị mọi mặt của đất nước, hoạt động liên tục trên 25 năm nay. Trang Chân Trới Mới Media vừa được cải tiến bao gồm 4 lănh vực chính: Đất Nước, Đời Sống, Thế Giới, và Giải Trí, tập trung vào các tin tức quan trọng hàng ngày liên quan đến đất nước và dân tộc Việt Nam. Trang Chân Trời Mới Media cũng phổ biến các quan điểm, nhận định, phân tích đa chiều từ người Việt Nam, và từ các nguồn ngoại quốc cho các lănh vực liên hệ.

Giao diện của Chân Trời Mới Media khi đọc/xem trên điện thoại di động rất gọn và rất nhanh. Quư bạn có thể chọn xem từng tiết mục chuyên biệt sau đó bằng cách bấm vào các ô mang tên tiết mục - nằm ngay dưới tựa bài viết.

Trang Facebook của Chân Trới Mới Media là https://Facebook.com/chantroimoimedia
Bài vở được thông báo nhanh qua Twitter tại: https://Twitter.com/CTMMStaff
Cac h́nh ănh miêu tả ngắn gọn chủ để trong ngày có thể t́m thấy tại Instagram của Chân Trời Mới Media https://www.instagram.com/chantroimoimedia/

Xin mời quư bạn theo dơi, ghi danh với các phương tiện Facebook, Youtube, Twitter, Instagram của Chân Trời Mới Media để có thể được cập nhật tin tức phong phú tại chỗ.