Phg252


San Jose: Kính mời tiếp tục Biểu t́nh lần thứ 19

Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi

Biểu T́nh và Đêm Thắp Nến thứ 19 đồng hành với đồng bào trong nước.

- Để tiếp tục hổ trợ lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam: đồng loạt biểu t́nh ở quốc nội và hải ngoại đ̣i hỏi Formosa rút khỏi Việt Nam và tranh đấu chống độc tài Cộng sản bán nước.

- Để tiếp tục yêu cầu Tàu cộng tuân thủ phán quyến của ṭa thường trực La Haye và mau chóng rút lui khỏi biển đảo của Việt Nam.

- Để phản đối công an Cộng sản đang đàn áp dă man, chà đạp Nhân quyền của đồng bào ruột thịt.

- Để yêu cầu đưa Formosa ra ṭa án, đ̣i bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam

- Và để hổ trợ hơn 30,000 Giáo dân Giáo phận Vinh đồng loạt biểu t́nh vào ngày 15/8/2016 yêu cầu nhà nước CSVN đóng cửa Formosa.

Thời gian: 7pm - 9pm, ngày thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016.
Địa điểm: San Jose City Hall, 200 E Santa Clara St, San Jose, California.

San Jose, ngày 8 tháng 9/2016
Nhóm Anh Em Thiện Chí,/ Đêm Thắp Nến San Jose

Liên lạc:
- Hội Phụ nữ v́ Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Đ́nh Lê. Phone: 408-666-6553
- Trần Long. Phone: 408-515-2797