Theo ư tôi, không riêng ǵ khoá Bất Khuất, một trong những lư do khiến họ nổi bật v́ họ là kết quả của nền giáo dục nhân bản & khai phóng của nền Đệ I Viêt Nam Cộng Hoà ;dựa trên các giá trị căn bản Đông Phuong hoà hợp cùng các tiến bộ của Tây Phuong. Họ là thế hệ đầu tiên hấp thụ các kê' sách cải tổ từ nền giáo dục thuộc địa của người Pháp để lại qua nền giáo dục thuần tuư của Việt Nam .

Rât tiếc ! tất cả đă trôi theo vậ nước