San Jose: Kính mời tiếp tục Biểu t́nh lần thứ 22.

Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:
Biểu T́nh và Đêm Thắp Nến thứ 22 đồng hành với đồng bào trong nước.

- Để tiếp tục hổ trợ lời kêu gọi của Mạng Lưới Blogger Việt Nam: đồng loạt biểu t́nh ở quốc nội và hải ngoại đ̣i hỏi Formosa rút khỏi Việt Nam và tranh đấu chống độc tài Cộng sản bán nước.

- Để tiếp tục yêu cầu Tàu cộng tuân thủ phán quyến của ṭa thường trực La Haye và mau chóng rút lui khỏi biển đảo của Việt Nam.

- Để phản đối công an Cộng sản đang đàn áp dă man, chà đạp Nhân quyền của đồng bào ruột thịt.

- Để yêu cầu đưa Formosa ra ṭa án, đ̣i bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam

- Và để hổ trợ hơn 30,000 Giáo dân Giáo phận Vinh và các tỉnh thành vẫn tiếp tục biểu t́nh yêu cầu nhà nước CSVN đóng cửa Formosa.

Thời gian: 6pm - 8pm, ngày thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016.
Địa điểm: San Jose City Hall, 200 E Santa Clara St, San Jose, California.

Liên lạc:

- Hội Phụ nữ v́ Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Hội Phụ nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Đ́nh Lê. Phone: 408-666-6553
- Trần Long. Phone: 408-515-2797

San Jose, ngày 20 tháng 9/2016
Nhóm Anh Em Thiện Chí, Đêm Thắp Nến San Jose

---------------------