Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phát hai giải thưởng:
1. Em Viết Tiếng Việt (Năm Thứ Sáu)
2. Tuổi Trẻ Phụ Vụ Cộng Đồng (Năm Thứ Nhất)

Buổi phát giải thưởng được tổ chức tại Jewish Center ngày 19/11/2016 , bắt đầu từ 2 giờ trưa và chấm dứt lúc 5 giờ chiều, với sự tham dự của đồng hương trong vùng.
Cô Thu Thủy, người điều khiển chương tŕnh buổi phát giải, cùng với các cô Vũ Đan Ngọc Vi, Vũ Hoàng Quư Châu và Huỳnh Cẩm Trân lần lượt giới thiệu Ban Giám Khảo " Em Viết Tiếng Việt ", quư vị Mạnh Thường Quân yểm trợ hai giải thưởng năm 2016 và các thí sinh trúng giải.

" Em Viết Tiếng Việt", ngoài các giải thông thường, c̣n có 3 giải đặc biệt là:
- Giải Hà Bỉnh Trung, để tưởng nhớ cố Văn Thi Sĩ Hà Bỉnh Trung, Sáng Lập Viên Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng Hoa Thịnh Đốn, tiền thân của Nhà Việt Nam hiện nay.
- Giải Vương Đức Lệ, để tưởng nhớ cố Thi Sĩ Vương Đức Lệ
- Giải Quỳnh Anh , để tưởng nhớ cốThi Sĩ Quỳnh Anh

Giải Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng, là giải thưởng mới của Nhà Việt Nam, nhằm khuyến khích giới trẻ dấn thân vào các sinh hoạt cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

Kính mời quư vị xem 2 đoạn phim dưới đây:

1/ https://youtu.be/6XxxQtI9B84
2/ https://youtu.be/_AvZt6jR7ho