Thư ngỏ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

gởi Đồng bào Quốc nội.

Kính thưa đồng bào, nhân Tết Đinh Dậu 2017 sắp đến, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin chân thành gởi đến đồng bào lời chúc chân thành nhất. Kính chúc đồng bào trong năm mới luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn , sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi đứng lên cứu nguy Tổ Quốc.
Thưa đồng bào quốc nội, vấn đề “Hoà Hợp Hoà Giải’ thường được đặt ra trong nhiều năm qua. Chúng tôi xin được xác minh là giữa đồng bào quốc nội và hải ngoại không có những mâu thuẫn lớn để cần phải được “Hoà Hợp Hoà Giải”. Vấn đề “Hoà Hợp Hoà Giải” đặt ra là giữa đảng CSVN, nhà nước CHXHCNVN với nhân dân Việt Nam . Nhưng đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN kể từ năm 1945 đến nay, họ luôn luôn kêu gọi hoà hợp hoà giải ngoài cửa miệng, nhưng thực chất đối với người dân trong nước th́ họ bóc lột biến người dân trở thành nô lệ cho họ, họ đang sống sung sướng trên sự đau khổ của người dân. Cho nên người mà họ cần phải hoà hợp hoà giải trước nhất là người dân trong nuớc th́ họ lại không làm. Họ lại vươn cánh tay ra để kêu gọi hoà hợp hoà giải với người hải ngoại, mục đích chỉ để vơ vét ngoại tệ về làm giàu thêm cho cá nhân họ, đồng thời lợi dụng người hải ngoại để đánh bóng cho họ với chính quyền các nước sở tại. Đồng bào hải ngoại đă biết rơ ư đồ đen tối của CSVN nên không bao giờ chấp nhận hoà hợp hoà giải với CSVN. Con đường duy nhất để tránh mất nước về tay Tàu cộng trước hết là phải giải thể đảng CSVN, bọn thái thú Tàu trong thân xác Việt.

Thưa đồng bào, khoảng trung tuần tháng 11 năm 2016, một thương gia tên Lê Đ́nh Hùng tức” Hùng Cửu Long” đă sang Hoa Kỳ và tự cho ḿnh có nhiệm vụ “hoà hợp hoà giải”, hoặc có thể thi hành chỉ thị của CSVN. Ông ta đến một số thành phố có đông người Việt cư ngụ trong bộ trang phục lố lăng với cái áo dài đỏ với ngôi sao vàng, trạm đến sau cùng là khu Little Saigon California, ông đă bị đồng bào tại đây phản đối gay gắt, cuối cùng ông ta đă bị cảnh sát bắt giữ về tội gây rối trật tự và bị trục xuất về Việt Nam ngay trong ngày hôm đó. Qua sự kiện trên chúng tôi xin thưa với đồng bào như sau:
1- Việc lá cờ đỏ sao vàng của đảng CSVN xuất hiện tại những nơi có người Việt cư ngụ, dù dưới bất cứ h́nh thức nào đều bị coi như là một hành động khiêu khích.
2- Nhiều thành phố lớn có đông người Việt sinh sống đều đă có các nghị quyết của chính quyền địa phương là:
2a - Không chấp nhận sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao vàng (lá cờ máu)
2b - Không chấp nhận sự hiện diện của các phái đoàn của CSVN.
3- Lá cờ máu của đảng CSVN chỉ là lá cờ của đảng cộng sản Phúc Kiến bên Tàu, nó không phải là lá cờ của quốc gia Việt Nam.

Để tránh những mâu thuẫn không nên có giữa người Việt trong và ngoài nước; Để tránh những rắc rối xảy đến như trường hợp “Hùng Cửu Long” có thể gây khó khăn như bị trục xuất hoặc không cho phép sang du lịch Hoa Kỳ; Để tránh những phiền toái cho thân nhân bạn bè tại những nơi ḿnh đến thăm. Khi đồng bào trong nước đi du lịch tại các nước có người Việt sinh sống. Chúng tôi xin đề nghị:
1- Hăy t́m hiểu rơ ư nghĩa đích thực của lá cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng.
2- Khi đi thăm những nơi có người Việt sinh sống, không nên mang bất cứ h́nh thức nào có cờ đỏ sao vàng .
3- Không nên cho các cháu nhỏ mặc hoặc mang vật ǵ có cờ đỏ sao vàng.
4- Nếu bị nhà cầm quyền CSVN ép buộc phải thực hiện việc trưng cờ đỏ tại các nơi công cộng, xin hăy tố giác sự việc này với chính quyền Hoa Kỳ tại địa phương để được giúp đỡ.
Sau cùng chúng tôi xin khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong nước, họa mất nước về tay Trung cộng đang diễn ra hàng ngày trên lănh thổ Việt Nam. Tuy nhiên cơ hội thoát Trung cũng có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nếu người Việt trong và ngoài nước biết tỉnh thức, đoàn kết để nắm bắt được cơ hội này khi nó tới, chắc chắn chúng ta sẽ giải thoát được đất nước khỏi sự cai trị hà khắc của csVN đồng thoát khỏi cảnh nô lệ mất nước bởi bọn Tàu cộng.
Chúng tôi tin tưởng mănh liệt rằng với truyền thống bất khuất hào hùng của Dân Tộc, với sự phù trợ của Tiền Nhân, với Hồn Thiêng Sông Núi; chắc chắn một tương lai xán lạn cho Dân Tộc Việt Nam sẽ phải xảy ra trong một tương lai rất gần.
Kính chào đoàn kết.

T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
CT Hội Đồng Đại Diện CT Hội Đồng Chấp Hành CT Hội Đồng Giám Sát

Nguyễn Văn Tần Đỗ Văn Phúc Nguyễn Ngọc Tiên