Quote Originally Posted by dân say View Post
CHủ đề chánh là "nhâp gia tuỳ tục" của ca sĩ MK nào đó ..

Rồi sang chủ đề kế tiếp là thanh trừng sự "lậu" nơi xứ Mỹ .

Khi sang chủ đề này th́ cháu đă sống tại USA là biết rất rỏ ràng..CD VHN khg có thói quen phải ch́u ư hay làm vừa ḷng tụi class của cháu đuợc ...

Cháu nên hiểu 1 điều ở xứ Mỹ mọi người có quyền sống theo kiểu cách ḿnh muốn....khg có chuyện phải có nhiệm vụ làm vừa ḷng ai cả (nó khác cách sống trong chữ S, phải làm ra vẽ "vừa ḷng" tụi Đảng CSVN).

Cho nên chuyện Bác và cháu chả ai thèm làm vừa ḷng ai cả ...đó là sự tự nhiên thôi .. tại sao phải trốn tránh nói là "case closed"...chứ..
À tức là theo ư bác là ḿnh vào trong cái topic này nói chuyện ǵ cũng được chứ ǵ? Vậy cháu có thể nói chuyện thám hiểm vũ trụ hay là khoa học viễn tưởng được không?