Phg348

KHU HỘI CỰU TÙ-NHÂN CHÍNH-TRỊ BẮC CALIFORNIA
ASSOCIATION OF FORMER VIETNAMESE POLITICAL PRISONERS
NON-PROFIT PUBLIC BENEFIT CORPORATION
TAX EXEMPTION ID # 77-0219921
111 E.GISH RD - SAN JOSE, CA.95112
ĐIỆN THOẠI : 408-334-6101
---000---
THƯ MỜI
Kính gởi :_____________________________ ______________________________ ________________
-Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
-Quư Vị Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chính VNCH
-Quư Hội Doàn, Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền H́nh và Báo Chí
-Quư Dồng Hương TNCS và Quư Chiến-Hữu

Kính Thưa Quư Vị,

Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Trần-Văn-Hương hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán nên Ban Tổ Chức Quyết Định dời lại sau Tết Đinh Dậu và được Tổ Chức tại :

- ĐỊA ĐIỂM : 111 E.Gish RD - San Jose, CA.95112
Trung-Tâm Sinh Hoat Khu-Hội
- THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 30 Trưa Thứ Bảy ngày 25 tháng 02 Năm 2017

Ban Tổ Chức Trân Trọng kính mời Quư Vị dành thời gian đến tham dự và thắp một nén hương ḷng để Tưởng Nhớ Cố Tổng Thống TRẦN-VĂN-HƯƠNG một vị LĂNH ĐẠO QUỐC-GIA hết ḷng dấn thân cho TỔ QUỐC VIỆT-NAM TỰ-DO trong tinh thần liêm khiết.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
San Jose, ngày 29 tháng 01 Năm 2017
TM. BAN TỔ CHỨC

CH. MAI-KHUYÊN
CHỦ-TỊCH KHU-HỘI BĂC CALIFORNIA

Điện thoại liên lạc:
- C/H Trần Gia Đắc 408-204-9522
- C/H Trương Hiệp 408-674-46/88