Quote Originally Posted by Tran Truong View Post
Làm sao mà so sánh với văn phong VNCH . Đây chỉ là bài viết hèn mạt ,khoác áo đội mũ VNCH , với mục đích bôi bẩn , trát c... trộn mắm tôm .... lên mình VNCH . Con nít đọc chưa hết 1/3 bài đã thấy rõ tim đen kẻ viết .

Tôi chỉ thấy toàn bộ nội dung của bài là bôi bẩn VNCH . Đó là đạt mục đích yêu cầu rồi . Quyền lực trong tay , hơn 90 triệu dân nai lưng cung phụng ... mà vẫn chưa hết được cái hèn !!!! Vẫn giở trò ném đá giấu tay .
Mày là thằng nào, nghĩ rằng sẽ thoát khỏi tay tao hay sao con chó?

Chúng mày rồi sẽ biết, hay chúng mày công dân nước nào mà to gan vậy?

Tao nghĩ mày thông minh, mưu mô đấy. Liệu cái mồm chó của mày có cản được đạn pháo? Nếu mày nói vài câu chơi chơi thế này mà cản được đạn pháo th́ tao phục mày sát đất, coi như tao xin lỗi không dám động đến mày. C̣n thằng chó mày nói mồm mà không cản được đạn pháo th́ liệu hồn con chó, định chạy đi đâu.

Cả đời mày chắc nhân viên văn pḥng, đă ra thực địa bao giờ chưa? Mấy thằng chó làm văn pḥng như mày nói th́ hay lắm nhưng không có gan đâu. Ngu th́ tự rước hoạ vào thân.