Quote Originally Posted by Liberal View Post
Đồng ư. Bởi vậy tôi sẽ chấm dứt đối thoại với ông từ bài viết này.
Chấm dứt là phải Nói ra cái nào là bị chận ngay là điên và ngu mà có căi lại được đâu Mặt dày !