Quote Originally Posted by khach View Post
Trump nói “Hire the best and fire the worst”. The best nào mà muốn làm cho ổng? Họ ra ngoài làm cho công ty tư, lương cao hơn nhiều, được đối xử đàng hoàng, trân trọng, không phải lo đính chính, chữa cháy cho chủ, và không bị “the door hits you on the way out” như với ra đi humiliating của ngoại trưởng Rex Tillerson
Trump nói "Hire the best" là đúng rồi. C̣n ai có nhan sắc nghiêng nước đổ thùng bằng nàng Stormy:


Bây giờ nàng là "worst nightmare" Trump muốn fire nàng nhưng kẹt một cái là không tài nào rút lưỡi ra nói được lời nào...