Quote Originally Posted by Nguyễn Mạnh Quốc View Post
ngày 18 - 09 - 2017.. trưa nắng sang Thu..OAT = +27 oC..

h́nh như giáp ranh, chung biên giới với Bắc Triều th́ có Liên sô, X́ Dầu rồi đến vĩ tuyến 38o N với Nam Hàn và ngoài ra c̣n vùng eo biển chung X́ dầu, chú Ủn, cô Kim chi và anh chàng Samourai..
Thế là phước cho Nam Hàn v́ rằng;.. Á châu chỉ có hai nước bị chia cắt.; Triều Tiên và Viẹt Nam. Nhưng v́ 2 nước lớn giáp ranh lại không có giáp sát ranh giới với Nam Hàn cho nên cô Kim chi không bị sở khanh kiếm chuyện.

Riêng vị thế chữ S của bán đảo Đông dương th́ Việt Nam lại chung biên giới với chú Lào và anh "caps duồn" Cao mên.cho nên khi Phouma ỡm ờ trung lập c̣n souphanouvong ( sang học công chánh ở Thanh hoá) bị gái Thanh hoá tán tỉnh.. nên " nịnh đầm.." nghe theo.. Đó là cái khởi điểm cho việc tái lập con đường Tây nam, băng rừng lội suối.. qua biên giới đến Sầm nưa, Xiêng khoảng qua tỉnh lộ 6 và tl 15 để đi trên đất Lào xuống đánh chiếm miền Nam VN.; đường ṃn Hồ chí Minh ( 559 ) và Đại tá Vơ Bẩm ( ông này có phải là người Việt hay là người ở đâu đến.. ;Samurai chăng ??)...../. nmq
Nói vậy chưa chính xác đâu...

Phải nói như thế này mới chính xác nè:


1) Trước 1975 , tại Á châu có Ba nước bị chia cắt.; Hàn & chệt và Viẹt Nam.

2) Sau tháng 04 -1975 nhờ dân BK 2 nút quá xá thông ḿnh đi ... biết thế nào là hết làm chia cắt đất nước ḿnh .... nên mới c̣n tồn tại Á Châu này ngày hôm nay chỉ mới có hai nước bị chia cắt... đó là xứ dân Chệt và xứ dân Hàn.. . chấm hết .