Không lẽ tiểu bang Alabama lại bầu cho tên ấu dâm Roy Moore lên làm Thượng nghị sĩ hay sao?!?!
Kiểu này là nước Mỹ đang lần bước theo con đường của Nazi ngày nào nếu người dân không thức tỉnh.