Cá nhân tôi th́ thường vào đó đọc về những vấn đề liên quan đến RACE và Immigration. Race là tôi thích so đo dân VN tại HN với các sắc tộc khác, đặt biệt là 4 sắc dân Á Châu đang được xếp hạng cao hơn dân VNHN. Immigration là v́ tôi ghét mấy thằng Ấn. Mong Trump đuổi bớt về v́ tôi thấy những cảnh bất công mà đám Corporate America đối xử với các dân bản xứ. Chẵn hạn như những thằng học IT ra, nhưng không vô được các hăng như Google, Facebook v...v...Thay vào đó là 1 đám Ấn hôi ŕnh đầy nhóc trong đó.

Khi nói về Race & Immigration, tôi cho thí dụ, người ta thường cho rằng Trump là racist v...v...Nhưng có mấy ai biết rằng người chủ mưu cho những chính sách của Trump là ai không? Trump có thể là kẻ đứng đầu, nhưng Trump chắc chắn không phải là kẻ đưa ra những chính sách khắc nghiệt cho đám di dân lậu. Và ngay cả trong đám di dân lậu đó, có những người được đối xử tương đối dể dăi so với số khác. Ai là người đứng sau những chính sách này? Hiểu người đó là ai, và nguyên nhân ǵ cá nhân đó có những thành kiến như trên, để rồi lợi dụng thời cơ hiện tại mà thực hành cái gọi là thành kiến của ḿnh. Hiểu được như thế th́ khi có những chính sách hay tin tức nào liên quan đến Immigration (chain immigration, H1B Visa, HB5 Visa..v....v) th́ người đọc sẽ hiểu tại sao và tại sao. Phương cách này có thể được áp dụng cho các vấn đề khác, chẵn hạn như chính trị thế giới giữa Putin, Trump, và Kim Jung Un vv...v..Điều tôi muốn nói ở đây là các vấn đề đă và đang diễn ra hằng ngày dưới triều đại của Trump hầu hết rất ít xuất phát từ cá nhân Trump, mà từ các cố vấn. Hiểu các cố vấn đó th́ sẽ hiểu những ǵ Trump đang làm. Muốn hiểu những người này mà đọc tin tức từ các MSM th́ rất khó. V́ họ chỉ nói chung chung, chứ không đi vào chi tiết như các giáo sư đại học tại the Conversation.

Những ai muốn hiểu chính trị, kinh tế, hay bất cứ cái ǵ của Mỹ và thế giới th́ nên tập đọc những bài viết từ site này, thay v́ chỉ đọc từ MSM hay từ những nhà báo VN. Kiến thức sẽ tăng rất nhiều.