3, 4 triệu thằng VC hèn với hơn 1 tỷ dân Tàu mạnh hơn chúng cả trăm lần là chuyện dĩ nhiên v́ dữ với chúng th́ chỉ có chết. Nhưng 90 triệu dân VN hèn với 3, 4 triệu thằng VC th́ có là chuyện đáng nói, đáng bàn không????