Nếu Mai Em VềThơ: Hồng Thúy
Nhạc: Thiên-Anh
Ḥa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư