Mai Mốt Anh Về Em Đăi Anh Ǵ Nhỉ?
Thơ: DTBĐ
Giọng ngâm: Hiếu Hạnh