Urgent Urgent...

Quư Anh Chị Em và Phụ Huynh ơi,

Buổi họp mặt BBQ CHIỀU MAI, THỨ BẢY 22-7-17 KẾT NỐI VÀ ỦNG HỘ CHO PHONG TRÀO GIỚI TRẺ V̀ NHÂN QUYỀN SẼ ĐỔI VỀ:

1st Canley Heights Scout Hall
99 Gladstone Street, Canley Heights, NSW 2166


Xin Anh Chị Em vui ḷng chia sẻ thông tin này gấp ạ.

Thành thật cảm ơn,
Cô YP