Quote Originally Posted by Trí thức chồn lùi View Post
Bọn đó tung hê VC nhưng vẫn ở lỳ tại hải ngoại (Mỹ) bởi vậy mới "ḷi mặt chuột" là lũ trờ làm việt gian, nằm vùng, (đă từng) ăn cơm quốc gia mà lại thờ ma cộng sản!
Thật ra loài dân sống ở hải ngoại mà bầy đặt áp dụng câu :

- ăn cơm quốc gia mà lại thờ ma cộng sản!

===> thỉ thiên hạ cũng cười té ghế thôi , v́ sao ?

V́ tụi cộng sản trong chữ S cũng xúi thiên hạ bày tṛ tương tự:

- ăn cơm cộng sản mà lại thờ thần dân chủ thôi .

Cho nên tụi cộng sản chính quy trong chữ S rất khinh rẻ tụi sống tại hải ngoại mà hể mở miệng ra là ba xí ba tú có mùi bưng bô tụi nó, tụi nó như khinh y như khinh thứ dân Miền Nam trong MTGPMN thưỡ xưa đó ...