Khu Hội Cựu Tù Nhân ChínhTrị Bắc California
111 E. Gish Rd., San Jose, CA 95112


THƯ MỜI

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kính thưa Quư Vị,
Hàng năm đến mùa Lễ VU LAN BÁO HIẾU tri ân các Đấng Bậc Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và những Đấng Bậc Hiền Đức, đặc biệt ghi nhớ đến công ơn các Anh Hùng Tử Sĩ Quân,Dân, Cán, Chính VNCH đă hy sinh mạng sống cho tổ quốc và lư tưởng tự do của VNCH.

Một buổi Lễ tri ân được tổ chức tại:
Địa điểm: Trung Tâm Sinh Sinh Hoạt Khu Hội
111 E.Gish Rd. , San Jose, CA 95112
Thời gian: Lúc 11:30 Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2017
Khu Hội trân trọng kính mời Quư Vị vui ḷng bớt chút thời gian đến tham dự và thắp một nén hương ḷng cho các anh linh Quân Dân Cán Chính VNCH đang an vị thờ kính tại Trung Tâm
Sinh Hoạt Khu Hội,

San Jose, ngày 03 tháng 8 năm 2017

TM. Ban Chấp Hành
Chủ Tịch
Mai Khuyên

Điện thoại liện lạc:
Ô. Trần Đắc : 408-204-9522
Ô. Huỳnh Phong: 510-707-7887
Ô. Trương Hiệp : 408-674-4688