Phg527

San Jose: Kính mời Biểu t́nh & Thắp nến tuần lễ thứ 72
Trân trọng kính mời quư đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi:

- Để Biểu T́nh & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

- Để thắp lên những ngọn nến, đ̣i hỏi MÔI TRƯỜNG SẠCH, CHÍNH QUYỀN MINH BẠCH cho Việt Nam.

- Để phản đối Việt cộng liên tục dùng vũ lực cướp đất, cướp nhà của người dân nghèo Việt Nam, liên tục giết hại công dân Việt Nam.

- Để phản đối Việt cộng bắt giam vô cớ các anh chị em yêu nước, đấu tranh cho tự do, dân chủ và sự toàn vẹn lănh thổ.

- Để áp lực Formosa phải rời khỏi Việt Nam sau khi làm sạch môi trường và bồi thường thỏa đáng cho dân tộc Việt Nam.

- Để phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Đảo Việt Nam.

Thời gian: 6PM - 8PM, thứ Bảy , ngày 16 tháng 9, 2017.
Địa điểm: San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, California 95111.
Free Parking: 55 North 5th Street - nằm giữa 2 đường Santa Clara và St. John.


Liên lạc: Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:
- Trần Long, Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Phone: 408-515-2797.
- Nguyễn Đ́nh Lê, Hội Đại Học CTCT Đà Lạt. Phone: 408-666-6553
- Thiên Thanh, Hội Phụ Nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên, Hội Biệt Động Quân. Phone: 408-439-4629

Lực lượng Hổ trợ:
- Chị Minh Ngọc, Cờ Vàng
- Chị Phan Hà, Uỷ viên thư viện Milpitas
- Chị Nguyễn Mạnh Hiền, Hội Phụ Nữ Âu Cơ
- Jenny Quan
- Thủy Vũ
- Anh Long Đặng
- Anh Tài Trần, SQ Thủ Đức
- Anh Cơ Nguyễn, Quân Cảnh
- Anh Tâm Nguyễn, Vơ Bị Đà Lạt
- Anh Thâu Nguyễn, Cựu Sĩ quan QLVNCH
- Anh chị Hai Bắc Kỳ
- Anh Phan Viện

Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose