Dể hiểu v́ tụi Bắc Hàn khôn hơn hcm mấy bậc lận.. v́ sao ?

V́ khi chúng nh́n tấm h́nh này=====> Chúng giác ngộ ra 1 điễm nếu làm theo bài bản hcm đi th́ dân chúng Nam Hàn cũng lủ lượt bỏ chạy về phe NH tiếp như cái h́nh bên trên mà thôi ..th́ làm sao cai trị tiếp nổi cái đám NH này một cách "tâm phục khẩu phục" cho yên thân đây ..

Thôi th́ đi theo kiểu thượng sách là cứ hăm doạ bắn ICBM vào Hawaii hay chổ nào đó của lảnh thổ tụi Mỹ ..coi tụi Mỹ có nhượng bộ giúp US aid "giảm đói cứu nghèo" ǵ đó cho ḿnh khg ? Bề ǵ cũng để tiếng tăm thơm tho trong lịch sử là hỏng muốn bắn ICBM vào Seoul làm dân tộc Hàn tuơng tàn với nhau.

Cứ tạm làm như thế đi th́ hai bên dân Hàn của chúng ta đóng tuồng "kênh ś po nhưng hỏng đổ máu" (ngu sao đổ máu theo kiểu hcm làm chứ) cùng rủ nhau lắc túi bọn Mỹ, bọn chệt 5-SVPK , bọn Nga..vv