Khi dùng chữ ĐCSVN tôi chỉ nói tới cái tổ chức/cơ cấu làm nên cái gọi là ĐCSVN . Chứ không có ư nói tới từng cá nhân, tất cả cá nhân, nằm trong đó.

_ Đảng viên của ĐCSVN có thể có thiện tâm thiện tánh , nhưng ĐCSVN th́ không thiện, v́ nó là một tổ chức/cơ cấu , nên không có trái tim và linh hồn.

_ Đảng viên của ĐCSVN có thể có đầy ḷng yêu thương đồng bào ruột thịt nhưng ĐCSVN th́ không yêu thương ai cả, v́ nó là một tổ chức/cơ cấu , nên không có cái khái niệm đồng bào ruột thịt.

_ Đảng viên của ĐCSVN có thể thực t́nh v́ dân v́ nước nhưng ĐCSVN th́ không v́ ai cả, nó là một tổ chức/cơ cấu , nên chỉ v́ sự hiện hữu của chính nó mà thôi.

_ Đảng viên của ĐCSVN có thể thực t́nh thấy lỗi và nhận lỗi với nhân dân, nhưng ĐCSVN th́ không bao giờ thấy lỗi và nhận lỗi, v́ nó là một tổ chức/cơ cấu , nên không có ư niệm đạo đức.

_ Đảng viên của ĐCSVN có thể xót xa trước cảnh đồng loại tương tàn , nhưng ĐCSVN th́ không xúc động, v́ nó là một tổ chức/cơ cấu , nên không có cảm tính.


Khi dùng chữ ĐCSVN tôi chỉ nói tới cái tổ chức/cơ cấu làm nên cái gọi là ĐCSVN chứ không có ư nói tới từng cá nhân, tất cả cá nhân, nằm trong đó . Những điều khác biệt này làm nên sự khác biệt giữa thái độ và hành vi của một tổ chức so với thái độ và hành vi của cá thể nằm trong tổ chức đó.

Không may là , cái tổ chức có tên ĐCSVN không giống như bao nhiêu tổ chức dân sự khác . Nó rất đáng sợ.
Ư chí của ĐCSVN là cối xay , c̣n mỗi cá nhân đảng viên, nằm trong cái cối xay đó chỉ là những hạt thóc tội nghiệp bị cuốn nghiền trong những ṿng xoay của nó.

Tôi hy vọng là các anh chị đảng viên của ĐCSVN nhận ra điều tôi đang nói.


Tại sao tôi lại vạch ra lằn ranh khác biệt cho anh chị đảng viên thấy để làm ǵ?

Lư do rất đơn giản: V́ đất nước này cần đến anh chị. Cần anh chị dũng cảm đứng lên ĺa bỏ ĐCSVN để giải thể nó. Đất nước đă đến lúc cần phải làm một cuộc cách mạng thay đổi từ gốc tới ngọn, một cuộc đổi mới triệt để.

Hăy cho chính ḿnh một cơ hội làm người lương thiện , thực sự trung với nước hiếu với dân.
Hăy cho thế hệ tương lai một cơ hội tự hào ḿnh là công dân nước Việt.

Hăy ĺa bỏ ĐCSVN ! Đất nước này cần đến anh chị. Hăy ĺa bỏ ĐCSVN ! Giờ đă điểm !