Results 1 to 2 of 2

Thread: THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California

 1. #1
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  295

  THƯ MỜI Tham Dự Buổi Hội Thảo về T́nh H́nh CĐ/NVTN Chính Trị Bắc California

  Ref. Thu moi
  Saturday, November 11, 2017 12:48 AM


  From:
  "Nguyen Tuc" <rieng1goctroi@sbcglobal.net >

  THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỘI THẢO VỀ HIỆN T̀NH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CHÍNH TRỊ TẠI BẮC CALIFORNIA  Kính Mời :

  - Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
  - Quư Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc CA, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc CA.
  - Quư Vị Thân Hào, Nhân Sĩ,
  - Quư Vị Đại Diện Các Tổ Chức, Hội Đoàn, Hội Đồng Hương,
  - Quư Vị Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí,
  - Quư Đồng Hương và Anh Chị Em Thanh Niên, Sinh Viên,

  Bớt chút th́ giờ đến tham dự buổi Hội Thảo về hiện t́nh Cộng Đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại bắc California sẽ được tổ chức tại Thư Viện Tully vào lúc 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 12 tháng 11 năm 2017. Sự hiện của tất cả quư vị sẽ nói lên sự quan tâm của tất cả quư vị đến sinh họat chung của Cộng Đồng người Việt tại bắc California.

  Trân trọng kính mời.

  Bác Sĩ Trần Công Luyện
  Điện thọai liên lạc BTC :

  (408) 227-8069
  (408) 924-0815

 2. #2
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  295

  Nhận Xét và Ư Kiến của Huỳnh Phong, Ban Giám Sát CĐ Người Việt Quốc Gia Bắc CA, tại Buổi Hội Thảo

  Phg607
  Nội dung HUỲNH PHONG phát biểu ư kiến đề nghị tại cuộc Hội Thảo do BS Trần Công Luyện tổ chức ngày 12 tháng 11/2017:

  Tôi dự Buổi Họp Cộng Đồng nầy là buổi họp thứ ba:
  Trong Buổi Họp, mọi người chưa được nghe đề cập kết quả 2 Buổi Họp trước, đặc biệt kết quả Buổi Họp Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 26 tháng 8/2017, mặc dù trong phát biểu Ông BS Trần Công Luyện có nói Buổi Họp ngày 26/8 cũng là 1 trong vài nguyên nhân để tổ chức Buổi Họp nầy.
  Đó cũng là lư do tôi tŕnh qua nề nếp sinh hoạt Cộng Đồng mà tôi hằng tham dự.
  Buổi Họp Khoáng Đại là Buổi Họp rộng hơn phạm vi 3 cơ chế Ban Đại diện CĐ , mang tính tập thể , mang tính quần chúng rộng răi, giải quyết mọi khúc mắc hay đóng góp ư kiến quyết định1 vấn đề có tầm mức rộng lớn, ảnh hưởng chung cho sinh hoạt CĐ. Khi có biểu quyết quyết định vấn đề ǵ, th́ Ban Đại Diện CĐ và mọi thành viên CĐ phải tuyệt đối chấp hành
  Trong Buổi Họp Khoáng Đại ngày 26/8/2017 có biểu quyết 100% YES quyết định Ông BS Trần Công Luyện là Trưởng Ban Bầu Cử BĐDCĐ/TNCS/BCL 0% NO, trong t́nh trạng CT Nguyễn Ngọc Tiên hoàn toàn không họp tác để hợp nhất CĐ và CT Phạm H.Sơn cùng biểu quyết YES với mọi người với phát biểu sẵn sàng giao license cho BĐD Mới với tên CĐ NVQG Bắc CA, sau đó nhiều cá nhân thành viên Hội Đoàn ghi tên vào Ban Bầu Cử.

  Đến phần 2 cuộc Hội Thảo tôi đọc Dự Thảo về xây dựngCĐ Tỵ Nạn CS Miền Bắc CA chỉ có 1 BĐD/CĐ tôi viết và phổ biến từ 2015, nhằm mục đích đề nghị kế hoạch vận động tiếp tục xây dựng 1 BĐD CĐ đoàn kết quên đi thiểu số không phục thiện khư khư theo lập trường hẹp ḥi phe nhóm không theo lập trường tập thể, quần chúng, cản trở việc xây dựng BĐD CĐ đoàn kết vững mạnh.

  Cụ thể tận dụng kết quả 3 buổi họp tất cả mọi ư kiến đồng hương phát biểu tổng kết ghi nhận đầy đủ, tương ứng bước 1/(dự thảo/hp) những ngày tới sẽ tổ chức bước 2 họp tiền Hội Nghị Khoáng đại CĐ, Hội họp thảo luận , tổng kết, chọn lựa ư kiến khả thi, để tŕnh Hội Nghi Khoáng Đại biểu quyết, quyết định (bước 3/HP)

  Phg153

  Thread: Về Xây Dựng CĐ Tỵ Nạn CS Miền Bắc CA chỉ có 1 BĐD/CĐ
  • Thread Tools
  • Rate This Thread
  1. 01-01-2016, 07:49 AM#1

  Bùi Phước Thới
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  214
  Về Xây Dựng CĐ Tỵ Nạn CS Miền Bắc CA chỉ có 1 BĐD/CĐ
  Phg114

  THƯ NGỎ

  của Huỳnh Phong, Ban Giám Sát/Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc CA,(2013-2017)
  (Cựu CT Lực Lượng SQ Thủ Đức QLVNCH (2001-2007), Cựu Phó CT Nội Vụ/CĐ và Cựu Ủy Viên Kế Hoạch/CĐ/VN/BCL Nhiệm kỳ 4&5 (2007-2013)

  Kính gửi:
  -Quư Thân Hào Nhân Sĩ,
  - Quư Chiến Hữu, Quư Đồng Hương đang sinh hoạt trong hoặc ngoài Quư Hội Đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH,

  Kính Thưa Quư Vị,

  Tôi mạn phép viết thư ngỏ để tŕnh Quư Vị nhận xét đôi nét tổng quát về t́nh h́nh hiện tại của CĐ
  Người Việt Tỵ Nan CS miền Bắc CA. và tŕnh ư kiến và đề nghị của ḿnh:

  Thứ 1:
  Hiện có 2 BĐD/CĐ:
  1/- CĐVN/Bắc CA: nhiệm kỳ 2013 đến 2016, nay có Tâm Thư ngày 10 tháng 9 năm 2015 v/v chuẩn bị bầu cử BCH+BGS Nhiệm Kỳ 7
  Trong Tâm Thư không hề nêu ư vân động thống nhất CĐ, để Miền Bắc CA chỉ có duy nhất một BĐD/CĐ mà thôi
  2/-CĐNVQG/Bắc CA: Nhiệm kỳ 2013-2017, c̣n 2 năm nữa bầu cử BCH+BGS Nhiệm Kỳ 2017-2021.
  Đến năm 2017 BĐD/CĐNVQG Bắc CA sẽ tổ chức bâu cử, nếu có ư muốn vận động thống nhất CĐ th́
  Bên Ô.Tiên cũng hoàn toàn lặng im thôi. Rút kinh nghiệm cuộc bầu cữ đă qua và gần nhất là vận động
  tổ chức thống nhất một Lễ Tưởng niệm Quốc Hận 30/4/ 2015 cũng hoàn toàn lặng im trước mọi đề nghị
  Như vậy, cứ như thế tiến hành, CĐ người Việt TNCS Miền Bắc CA sẽ tiếp tục có 2 BĐD/CĐ như 2 năm qua!

  Thứ 2:
  Mặc dù tài sức rất giới hạn, tôi vẫn tham gia hầu hết những sinh hoạt hội đoàn và cộng đồng, với tâm nguyện đóng góp được chút ǵ cho cộng đồng quốc ngoại và quốc nội. Tôi đặc biệt quan tâm đến xây dựng tinh thần và h́nh thức sinh hoạt tập thể minh bạch, thể hiện đầy đủ tinh thần dân chủ.Bởi v́ tôi suy nghĩ, có như vậy, mới xây dựng được đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.Nếu sinh hoạt tập thể mờ ám, tuỳ tiện, không nguyên tắc (không nội quy, điều lệ) mang tính phe đảng, độc tài, làm sao có được đoàn kết, sức mạnh?
  Có ưu tư như vậy, nên thời gian qua tôi hay có ư kiến đề nghị, khiếu nại v́ trường hợp sinh hoạt CĐ không nguyên tắc, kể cả một lần đề nghị huỷ bỏ một cuộc bầu cử tiến hành vô cùng sai trái.

  Nay, vẫn cố gắng ư kiến và đề nghi tiếp, với h́nh thức một dự thảo MỜI GỌI THAM GIA ĐỢT VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TNCS BẮC CA ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, VỮNG MẠNH như dưới đây,

  Cầu mong được mọi người sẵn ḷng cho ư kiến bổ túc hoặc ư kiến khác, hoàn toàn mới, để vừa ḷng
  mọi người, tạo thuận lợi, chung ḷng chung sức thực hiện đợt vận động nầy

  Kính chào Quư Vị,
  Huỳnh Phong (510-707-7887)

  Phg64

  Dự thảo:
  >>
  LỜI MỜI GỌI

  THAM GIA ĐỢT VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC
  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS BẮC CA,
  ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, VỮNG MẠNH,

  Kính thưa Quư Đồng Hương, Quư Chiến Hữu,

  Chúng tôi, những Hội Đoàn và Cá Nhân đứng tên trong LỜI MỜI GỌI NẦY, kính mời Quư Đồng Hương, Miền Bắc CA, đặc biệt tại Santa Clara County và vùng Phụ cận, Tham gia ĐỢT VẬN ĐỘNG SÂU RỘNG, KIÊN TR̀ CHO VIỆC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS, ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, VỮNG MẠNH,

  Nguyên nhân của LỜI MỜI GỌI NẦY là t́nh trạng chia rẻ trong CỘNG ĐỒNG, rất trầm trọng, kéo dài mấy năm qua và không hứa hẹn lúc nào được cải thiện.
  Đó là do Cộng Đồng Người Việt TNCS tại San Jose có 2 tổ chức BĐD CĐ.
  T́nh trạng nầy khiến hầu hết đồng hương từ thân hào nhân sĩ đến thành viên hội đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH đều buồn ḷng và đều mong muốn một cộng đồng chi có 1BĐD/CĐ mà thôi.

  Đợt vận động nầy chỉ nhằm một mục đích xây dựng tổ chức BĐD/CĐ duy nhất cho CĐVNTNCS tại BCL, không nhằm phê phán, đúng sai, công tội, hay quy trách nhiệm cho bên tổ chức Cộng Đồng hay cá nhân nào. Đồng thời, Kính mời gọi 2 BĐDCĐ hiện hữu tạm ngưng việc tổ chức bầu cử cho nhiệm kỳ tiếp theo, kiên nhẩn chờ các Sinh hoạt cộng đồng như sau:

  Bước 1 : Hội họp, bàn bạc, thảo luận sơ khởi
  Đồng hương, thân hào nhân sĩ và hội đoàn hội họp bàn bạc để tổ chức 1 Ban Tổ Chức Bầu Cử độc lập, không chịu ảnh hưởng 1 bên tổ chức cộng đồng nào, và BTC/BC độc lập nầy sẽ bầu ra một BĐDCĐ tiếp nối Cơ Chế CĐ khởi đầu là nhiệm kỳ 1 trải qua hàng chục năm qua, nay tiếp nối là nhiệm kỳ 7, chấp hành Bản Điều Lệ Sinh Hoạt Cộng Đồng 2003
  do Ông NguyễnTái Đàm kư tên Chủ Toạ Đoàn và Ông Phạm Hữu Sơn kư tên Chủ Tịch/Cộng Đồng ban hành.(sẵn sàng cung cấp Bản ĐLSHCĐ 2003, gọi H.Phong 510-707-7887).
  Trong bước 1, cũng có thể bàn bạc thảo luận về Bản Điều Lệ Sinh Hoạt hiện có nói trên, để ra Quyết Định tu chính một số điều khoản không c̣n phù hợp hoặc sẽ soạn thảo bản Điều Lệ Mới thay thế bản hiện có.  Bước 2: Hội họp Tiền Hội Nghi Khoáng Đại Cộng Đồng
  Tiếp tục hội họp, bàn bạc,thảo luận, để hoàn thiện BTC/BC, soạn thảo bản nội quy ấn định Thể Lệ, lịch tŕnh Bầu Cử, thu nhận ư kiến của đồng hương, thân hào nhân sĩ và HĐ/quân cán chính VNCH, chọn lựa, sắp xếp những vấn đề khả thi đưa ra Hội Nghị Khoáng Đại CĐ quyết định.

  Bước 3: Hội Nghị Khoáng Đai CĐ:
  Chủ yếu tường tŕnh những vấn đề tiền HNKĐ bàn thảo tuyễn chọn và đề nghị ĐHKĐ biểu quyết

  Kính thưa Quư Đồng Hương,
  Tại sao số đông Đồng Hương trong Cộng Đồng buồn ḷng, bực bội v́ t́nh trạng chia rẻ, có 2BĐD CĐ tại San Jose, mà số lượng Thành viên 2 BĐD CĐ cộng lại chỉ vài chục người.
  Mấy chục ngàn người thậm chí cả trăm ngàn cam tâm chịu buồn ḷng, bực bội mấy năm qua trước t́nh trạng chia rẻ thành 2BĐD CĐ, nay lại cam tâm để tái diễn bầu 2 BĐD CĐ mới, thật là 1 một nghịch lư trầm trọng, không thể chấp nhận được.

  Do đó, chúng tôi tha thiết cầu mong được Quư Đồng Hương bao gồm Quư Thân Hào Nhân Sĩ, Quư Thành Viên các Hội Đoàn Quân Cán Chính VNCH tích cực góp tiếng nói, góp công sức, thời gian, kể cả tài chính, để thực hiện thành công việc xây dựng 1 cộng đồng đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.
  Kính chào Quư Đồng Hương,và Quư Chiến Hữu,

  San Jose, ngày…….tháng năm 2015

  Danh sách Hội Đoàn:

  -.....
  -......
  -

  Danh sách cá nhân:
  -........
  -..........

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 09-08-2017, 08:14 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 12-08-2016, 07:15 AM
 3. Replies: 0
  Last Post: 18-11-2014, 02:22 AM
 4. Replies: 0
  Last Post: 13-09-2013, 03:01 AM
 5. Replies: 0
  Last Post: 25-06-2013, 03:18 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •