Chém cha cái mũi vô duyên
Câu thơ U TỐI , con thuyền Nghệ An !!!