Phg629

San Jose, November 25th, 2017.

Thư Mời
Tham dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền Tại Việt Nam, năm 2017.

Trân trong kính mời tất cả QUƯ VỊ trong email list đến dự Lễ Khai Mạc Ngày Tuyệt Thực cho Nhân Quyền Tại Việt Nam, tại San Jose, California. Đây là cuộc tuyệt thực 24 giờ vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017 của đồng hương San Jose, đ̣i hỏi Nhân Quyền cho Việt Nam.

Thời gian lễ khai mạc: 12:00pm - 2:00pm ngày thứ Bảy 9-12-2017. Xin vui ḷng có mặt lúc 11:30am.
Địa điểm: Sân trước San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, CA95111.
Thời gian tuyệt thực: 12:00pm ngày 9-12-2027 đến 12:00pm ngày 10-12-2017, tại địa điểm nói trên.

Sự hiện diện của quư vị sẽ đóng góp sức mạnh để đ̣i hỏi Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam.

Kính thư,

TM Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose và các anh chị trong Ban Tổ Chức
- Trần Long, Lê Đ́nh Nguyên, Trần Song Nguyên, Thiên Thanh, Hoàng Lan.
Email: tranlong001@yahoo.com, vietlist09@yahoo.com, Điện thoại: 408-515-2797, 408-806-7509.

Xin ghi tên tuyệt thực và xem chi tiết chương tŕnh sinh hoạt tại trang web:
http://vietlist.us/SUB_ SinhHoatCongDong/ GhiTenTuyetThuc_2017.php