+ Reply to Thread
Page 18 of 18 FirstFirst ... 81415161718
Results 171 to 175 of 175

Thread: Ngày này năm xưa

 1. #171
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  516
  Cách nay đúng 52 năm, Tàu đỏ mở cái gọi là “Đại cách mạng văn hóa”

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipe...a/Th%C3%A1ng_5
  Ngày 16 tháng 05, 1966
  • 1966 – Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban bố "Thông tri 16/5", Đại Cách mạng vǎn hoá vô sản bắt đầu tại Trung Quốc.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A...4%83n_h%C3%B3a
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution
  https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...ion_culturelle
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/05...o-ai-cach.html

  Cách mạng Văn hóa

  Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản (chữ Hán giản thể: 无产阶级文化大革命; chữ Hán phồn thể: 無產階級文化大革命; Bính âm: Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Géḿng; Hán-Việt: Vô sản Giai cấp Văn hóa Đại Cách mạng; thường gọi tắt là Đại Cách mạng Văn hóa 文化大革命 wénhuà dà géḿng, hay vắn tắt hơn là Văn Cách 文革, wéngé) là một phong trào chính trị xă hội tại Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5/1966 tới tháng 10/1976, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xă hội ở Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa nên cũng được gọi là "10 năm hỗn loạn", "10 năm thảm họa" (tiếng Trung: 十年动乱, 十年浩劫, Thập niên động loạn, thập niên hạo kiếp). Ngoài ra, cuộc cách mạng này đă làm thay đổi quan niệm xă hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện.


  Cultural Revolution propaganda poster. It depicts Mao Zedong, above a group of soldiers from the People's Liberation Army.
  The caption says, "The Chinese People's Liberation Army is the great school of Mao Zedong Thought."

  Cuộc cách mạng này được Mao Trạch Đông khởi xướng và lănh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966, với mục tiêu chính thức là "đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng và sử dụng những tư tưởng và lề thói mới của giai cấp vô sản để thay đổi diện mạo tinh thần của toàn bộ xă hội". Tuy nhiên, mục đích chính của cách mạng này được một số người cho là một cách để Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc sau cuộc Đại nhảy vọt bị thất bại dẫn đến sự tổn thất quyền lực đáng kể của Mao Trạch Đông so với đối thủ chính trị là Lưu Thiếu Kỳ và cũng để loại bỏ những người bất đồng ư kiến như Đặng Tiểu B́nh, Bành Đức Hoài,...


  Lưu Thiếu Kỳ


  Đặng Tiểu B́nh năm 1979


  Nguyên soái Bành Đức Hoài

  Dù Mao Trạch Đông tự tuyên bố chính thức là Văn cách kết thúc năm 1969, ngày nay người ta vẫn cho rằng cuộc cách mạng này c̣n bao gồm cả giai đoạn từ 1969 đến 1976 khi Tứ nhân bang (Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên) bị bắt giữ.


  Giang Thanh (chữ Hán: 江青; bính âm: Jiang Qing; nghệ danh là Lam B́nh; 1914–1991) là người vợ thứ ba của Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa.( Jiang Qing)


  Trương Xuân Kiều (tiếng Trung giản thể: 张春桥; phồn thể: 張春橋; bính âm: Zhāng Chūnqiáo; Wade-Giles: Chang Ch'un-chiao) (1917–21 tháng 4 năm 2005). Ông nguyên là ủy viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc một trong bốn người thuộc tứ nhân bang một thời gian dài làm bất ổn t́nh h́nh kinh tế, chính trị Trung Quốc.( Zhang Chunqiao)


  Vương Hồng Văn (tháng 12 năm 1935-3 tháng 8 năm 1992) (tiếng Trung: 王洪文) là một nhà chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông là một trong 4 thành viên của nhóm Tứ nhân bang trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976) của Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa.( Wang Hongwen)


  Diêu Văn Nguyên (chữ Hán: 姚文元; bính âm: Yáo Wényuán) (1931 – 23 tháng 12 năm 2005) (tiếng Trung: 姚文元) là một nhà phê b́nh văn học và là một nhà chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.( Yao Wenyuan)

  Tổng cộng 1,5 đến 1,8 triệu người bị giết chết hay tự sát, khoảng 20 triệu người bị đưa về nông thôn lao động cưỡng bức trong nhiều năm. Khoảng 200 triệu người bị thiếu ăn thường xuyên.

  Bối cảnh
  Sau khi Cộng ḥa Nhân dân Trung Quốc được thành lập, Mao Trạch Đông muốn áp dụng mô h́nh của Stalin để xây dựng đất nước. Mao Trạch Đông tin rằng mô h́nh của Stalin là phương thức tiến hành cải tạo chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc.

  https://s20.postimg.cc/o45bqtwkt/Backyardfurnace5.jpg
  People in the countryside working at night to produce steel during the Great Leap Forward.

  Dưới thời kỳ Khrushchev lănh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô bắt đầu phủ nhận mô h́nh của Stalin, c̣n được gọi là chủ nghĩa xét lại.
  Mao Trạch Đông chống lại chủ nghĩa hữu khuynh, mở rộng đấu tranh giai cấp, bác bỏ chủ nghĩa xét lại về Stalin.
  Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quan điểm Mao Trạch Đông phát động Đại Cách mạng Văn hóa để bắt đầu ngăn chặn chủ nghĩa tư bản phục hồi, duy tŕ Đảng trong sạch và t́m con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội bằng chính ḿnh.
  Trong Đảng, Mao Trạch Đông chỉ trích đối lập, Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, Tổng Bí thư Đặng Tiểu B́nh và chính sách khác là "sai lầm", mâu thuẫn giữa Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông gia tăng, về con đường xây dựng chủ nghĩa xă hội, Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu B́nh đưa ra quan điểm trái ngược với Mao Trạch Đông, để phát triển quan điểm của ḿnh họ đă lập các nhóm nhỏ mà không cần thông báo trước với Mao Trạch Đông.
  Chính trong thời điểm này, Ủy ban Trung ương Đảng và Mao Trạch Đông đề xuất chủ nghĩa sửa đổi, Đảng và Nhà nước đang đối mặt với chủ nghĩa tư bản phục hồi hết sức nguy hiểm, vài năm trước tại nông thôn thực hiện chính sách "bốn sạch" (tiếng Trung: 四清, tứ thanh), và tại thành thị là "năm diệt" (tiếng Trung: 五反, ngũ phiên) và thể hiện sự phê phán các tư tưởng, vận động quần chúng ra sức đấu tranh bảo vệ Đảng và Nhà nước.

  Phong trào bốn sạch
  Bài chi tiết: Phong trào giáo dục xă hội chủ nghĩa
  Năm 1956, Đại hội Đảng lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô chỉ trích Stalin, Mao Trạch Đông phản đối đưa ra quan điểm trái chiều.
  Tháng 4/1959, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa VIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông đưa ra quan điểm, nhấn mạnh sức mạnh được tập trung vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương do ông lănh đạo.
  Ngày 2/7/1959, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng và Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII họp tại Lư Sơn, tại Hội nghị này đă đưa ra quan điểm "đánh đổ tập đoàn phản động Bành" và "bảo vệ con đường đúng đắn của Đảng, đập tan chủ nghĩa cơ hội xét lại".

  Hội nghị Lư Sơn ban đầu dự định khắc phục sai lầm cực "tả" có tính thuyết phục xuất hiện trong Đại nhảy vọt năm 1958, nhưng đề xuất không được đồng ư trong cuộc họp.
  Ngày 14/7, Bộ trưởng Quốc pḥng Bành Đức Hoài gửi thư cho Mao Trạch Đông "Thư gửi Chủ tịch tham khảo", chỉ trích Mao Trạch Đông rằng Đại nhảy vọt là "tính chất cuồng tín của giai cấp tiểu tư sản" và "cần phải ngăn chặn sự nguy hiểm của chủ nghĩa Stalin".
  Những lời chỉ trích của Bành Đức Hoài tương tự như những lời lẽ của Khrushchev, Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô cách đây một năm, khi mối quan hệ Trung-Xô sụp đổ.

  Sau khi Mao Trạch Đông nhận được bức thư đă phân phát trong cuộc thảo luận, Hoàng Khắc Thành, Trương Văn Thiên, Chu Tiểu Chu và nhiều người khác đồng ư.
  https://s20.postimg.cc/vglumqyel/Hua...Kh_c_Th_nh.jpg
  Hoàng Khắc Thành (giản thể: 黄克诚; phồn thể: 黃克誠; bính âm: Huáng Kèchéng; sinh ngày 1 tháng 10 năm 1902 mất ngày 28 tháng 12 năm 1986) là đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và là trong 10 người được phong quân hàm Đại tướng trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

  https://s20.postimg.cc/5l243krfx/Zha..._V_n_Thi_n.jpg
  Lạc Phủ (chữ Hán: 洛甫; 1900 - 1976) tên thật Trương Văn Thiên (Tiếng Trung giản thể: 张闻天; Tiếng Trung phồn thể: 張聞天; bính âm: Zhang Wéntiān) là Tổng Bí thư thứ VI của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1935 đến năm 1943.

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  Đại nhảy vọt
  Bài chi tiết: Đại nhảy vọt
  Năm 1958, sau kế hoạch Năm năm lần thứ nhất, Mao Trạch Đông kêu gọi phát triển một "chủ nghĩa xă hội triệt để" trong nỗ lực đưa đất nước sang xă hội cộng sản tự cung tự cấp.
  Để đạt được mục tiêu này, Mao khởi xướng kế hoạch Đại nhảy vọt, thiết lập các "Xă Nhân dân đặc biệt" (thường gọi là Công xă nhân dân) ở nông thôn thông qua việc sử dụng lao động tập thể và vận động quần chúng.
  Nhiều cộng đồng dân cư đă được huy động để sản xuất một mặt hàng duy nhất-đó là thép.
  Mao Trạch Đông tuyên bố sẽ tăng sản lượng nông nghiệp lên gấp đôi mức năm 1957.
  hưng trên thực tế,sản lượng nông nghiệp thời ḱ đó của Trung Quốc c̣n không bằng thời vua Càn Long và thời nhà Thanh.[cần dẫn nguồn]
  Bài quá dài, phải cắt bớt

  Trong lúc Hội nghị Lư Sơn đóng vai tṛ như một hồi chuông báo tử cho nguyên soái Bành, cũng là nhà phê b́nh lớn tiếng nhất của Mao, điều này đă dẫn đến một sự chuyển giao quyền lực vào tay những người thuộc phái ôn ḥa cầm đầu là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu B́nh, những người nắm quyền kiểm soát chính phủ.
  Sau Hội nghị, Mao Trạch Đông đă t́m cách tước bỏ các chức vụ chính thức của Bành Đức Hoài và buộc tội ông ta là kẻ "cơ hội cánh hữu".
  Bành Đức Hoài bị thay bởi Lâm Bưu, một vị tướng khác trong lực lượng quân cách mạng và sau này là người đóng vai tṛ chủ đạo trong việc thực hiện các chính sách của Chủ nghĩa Mao Trạch Đông.

  https://s20.postimg.cc/hdouheh4t/Lam_Buu.jpg
  Nguyên soái Lâm Bưu

  Xung đột giữa Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông
  Vào đầu những năm 1960, mặc dù Mao Trạch Đông vẫn c̣n giữ chức Chủ tịch Đảng, trách nhiệm chính trong sự thất bại của cuộc Đại nhảy vọt đă buộc ông ta phải giam ḿnh khỏi những vấn đề thường nhật của nhà nước và chính phủ.
  Nhiều chính sách Đại nhảy vọt của ông ta bị đảo ngược, các tác động tiêu cực của chúng giảm nhẹ và dần dần biến mất. Trong số những cải cách của Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu B́nh th́ việc xóa bỏ phần nào t́nh trạng sản xuất tập thể được xem là thực dụng và hiệu quả hơn.
  Trong suốt quá tŕnh này, Lưu Thiếu Kỳ đặt ra cụm từ nổi tiếng, "Mua tốt hơn tự sản xuất, và cho thuê tốt hơn so với đi mua".
  Điều này đă mở ra một biên giới mới trong kinh tế Trung Quốc và đối lập với lư thuyết "tự cung tự cấp" của Mao Trạch Đông.

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  Khẩu chiến chính trị
  Cuối năm 1959, nhà sử học và cũng là Phó Thị trưởng Bắc Kinh Ngô Hàm xuất bản phiên bản đầu tiên của bộ kịch lịch sử tựa đề Hải Thụy băi quan (海瑞罢官).
  Trong vở kịch, một viên quan trung thành tên Hải Thụy bị sa thải bởi một tên hoàng đế biến chất. Trong khi vở kịch nhận được sự ca ngợi từ phía Mao th́ năm 1965 vợ Mao Trạch Đông là Giang Thanh và đồng minh của bà ta là Diêu Văn Nguyên, biên tập viên cho một tờ báo ở Thượng Hải, đă viết bài báo công kích vở kịch.
  Diêu gọi vở kịch là "một thứ cỏ độc" hăm hại Mao với ngụ ư Mao như một tên hoàng đế suy đồi và Bành Đức Hoài như một công chức trung thực.

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  Diễn biến
  1966
  Ngày 8 tháng 8 năm 1966, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua "quyết định liên quan đến Cuộc Cách mạng Văn hóa Vô sản" (c̣n gọi là "Thông cáo 16 điểm"). Quyết định này quy định rằng Cuộc Cách mạng văn hóa Vô sản là "một cuộc cách mạng lớn đụng chạm đến tất cả mọi người và thiết lập một giai đoạn mới trong sự phát triển của cách mạng xă hội chủ nghĩa trong nước, một giai đoạn sâu rộng hơn".

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  Thế giới này là của các bạn, cũng như của chung chúng ta, nhưng xét cho cùng th́ nó vẫn là của các bạn. Các bạn, những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, đang ở độ thăng hoa của cuộc đời giống như mặt trời lúc tám hoặc chín giờ sáng. Chúng tôi hy vọng vào các bạn. Thế giới thuộc về các bạn. Tương lai Trung Quốc thuộc về các bạn.

  https://s20.postimg.cc/4z22h3525/Lit...ok_English.jpg
  Hồng bảo thư, ấn bản tiếng Anh

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  1967
  Ngày 3 tháng 1 năm 1967, Lâm Bưu và Giang Thanh đă sử dụng truyền thông và cán bộ địa phương để tạo ra cái gọi là "Băo táp tháng Giêng", trong đó nhiều quan chức cấp cao Thượng Hải cũng bị chỉ trích nặng nề và bị đem ra truy tố.
  Điều này đă mở đường cho Vương Hồng Văn nắm quyền quản lư thành phố với chức danh người đứng đầu Ủy ban Cách mạng thành phố. Do đó, chính quyền thành phố bị băi bỏ.
  Ở Bắc Kinh, Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu B́nh một lần nữa trở thành mục tiêu của sự chỉ trích, nhưng những chỉ trích khác cũng nhắm vào các việc làm sai trái của Phó thủ tướng Trần Vân.
  Các quan chức chính phủ hay đảng viên địa phương cũng nhân cơ hội này để cáo buộc địch thủ tội "phản cách mạng".

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  1968
  https://s20.postimg.cc/4z22h7ut9/Cha..._Biao_1967.jpg
  Là cánh tay đắc lực của Mao, quyền lực của Lâm Bưu chỉ dưới Mao.

  Mùa xuân 1968, một chiến dịch lớn nổ ra nhằm mục đích đẩy mạnh tôn sùng Mao Trạch Đông lên mức ngang thần thánh. Ngày 27 tháng 7 năm 1968, sự lấn quyền quân đội của Hồng vệ binh chính thức kết thúc và chính quyền trung ương gửi các đơn vị quân đội tới để bảo vệ nhiều khu vực là mục tiêu của Hồng vệ binh.
  Mao ủng hộ và thúc đẩy ư tưởng cho phép quần chúng lắng nghe một trong những chỉ dẫn tối cao của ḿnh.

  Một năm sau đó, các nhóm Hồng vệ binh hoàn toàn tan ră v́ Mao sợ rằng sự hỗn loạn do họ gây ra có thể làm hại nền tảng căn bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Trong bất kỳ trường hợp nào th́ mục tiêu của Hồng vệ binh đă đạt được và Mao đă củng cố được quyền lực chính trị của ḿnh.

  Bài quá dài, phải cắt bớt

  1969
  Đại hội Đảng IX được tổ chức vào tháng 4 năm 1969, và phục vụ như là một phương tiện để "hồi sinh" đảng với tư duy mới và cán bộ mới sau khi nhiều thành phần lănh đạo cũ đă bị loại trừ trong các cuộc đấu tranh của những năm trước đó.
  Khuôn khổ thể chế của Đảng thành lập hai thập kỷ trước đó đă bị hư hại gần như hoàn toàn: cho nên đại biểu Quốc hội lần này thực ra đă được lựa chọn bởi Ủy ban cách mạng chứ không phải thông qua bầu cử của đảng viên .
  Con số đại diện của quân đội tăng lên nhiều so với đại hội trước đó (28% các đại biểu là thành viên PLA), và việc bầu cử thêm nhiều thành viên PLA vào ủy ban Trung ương mới phản ánh sự gia tăng này.
  Nhiều sĩ quan quân đội được lên chức trung thành với thống soái PLA Lâm Bưu, thành h́nh một phe phái mới phân chia giữa lănh đạo quân đội và dân sự.

  Hậu quả
  Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đă để lại những hậu quả nghiêm trọng không chỉ về kinh tế, xă hội mà cả về văn hóa.

  Trước khi Mao Trạch Đông qua đời, người ta có ước tính rằng có khoảng 12 đến 20 triệu người, gồm 5,4 triệu Hồng vệ binh, đi lao động nặng nhọc ở nông thôn, trong đó là 1 triệu người dân Thượng Hải, tức là 18% dân số của thành phố lúc đó.
  Số nạn nhân bị chết trong giai đoạn này có nhiều ước tính khác nhau, nhưng chắc chắn là rất lớn.

  Theo nhà nghiên cứu Rudolph Rummel, từ năm 1964 đến năm 1975, khoảng 7,7 triệu người Trung Quốc bị giết và 1,5 triệu người chết do đói kém và xung đột dân sự , tổng cộng là 9,2 triệu người đă chết.
  Khoảng 3 triệu Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị kỷ luật và cầm tù, 60% Đảng viên bị khai trừ, nhiều người trong số họ phải lao động nặng nhọc trong thời gian diễn ra Cách mạng văn hóa.

  Về mặt xă hội, trong thời Cách mạng văn hóa, nhiều trường đại học ở Trung Quốc đă bị đóng cửa, dẫn đến hậu quả là cả một thế hệ không được tiếp cận với giáo dục đại học. Trong thập niên 1980, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Hồ Diệu Bang đă nhận xét rằng khoảng 100 triệu người Trung Quốc chịu đau khổ của thời kỳ này.

  [img] https://s20.postimg.cc/6e3n5z671/Ho_Dieu_Bang.jpg [/img]
  Hồ Diệu Bang (tiếng Trung Quốc: 胡耀邦 Bính âm: Hú Yàobāng, Wade-Giles: Hu Yao-pang; 20 tháng 11 năm 1915 – 15 tháng 4 năm 1989)

  Văn hóa Trung Quốc, một nền văn hóa có truyền thống lịch sử 5000 năm, gần như bị hủy hoại hoàn toàn trong Cách mạng văn hóa. Có một thực tế đáng buồn là bạn bè quốc tế gần như khó có thể cảm nhận được giá trị cốt lơi của văn hóa cổ truyền này.
  Đáng buồn hơn nữa đó là muốn t́m hiểu văn hóa Trung Hoa thật sự, ta phải t́m hiểu bên ngoài Trung Quốc.

  The Cemetery of Confucius was attacked by Red Guards in November 1966

  Nhận định
  Đặng Tiểu B́nh đă nhận định như sau:
  "Cách mạng Văn Hóa là một sai lầm. Chúng ta phải mạnh dạn chối bỏ sai lầm này của Mao trong những năm tháng cuối đời của ông. Nhưng cũng cần nh́n vào sự thật. Sự thật là không phải mọi sai lầm và quá đáng trong cuộc Cách mạng Văn Hóa đều do Mao." .
  Trong nghị quyết năm 1981 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cách mạng văn hóa được nêu lên với kết quả là "gây ra bất ổn định xă hội, và gây ra thảm họa cho Đảng, nhà nước, và nhân dân".

 2. #172
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  516
  Cách nay 4 năm, một máy bay An-74 của Lào gặp nặn ở Xiengkhuang, khiến 17 người chết.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipe...a/Th%C3%A1ng_5
  Ngày 17 tháng 05, 2014
  • 2014 – Một máy bay An-74 của Quân đội Lào gặp nạn tại tỉnh Xiengkhuang, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc pḥng và Bộ trưởng An ninh Lào.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%B..._L%C3%A0o_2014
  https://en.wikipedia.org/wiki/2014_L...ce_An-74_crash
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/05...4-cua-lao.html

  Vụ rơi An-74 của Quân đội Nhân dân Giải phóng Lào 2014
  Vụ rơi máy bay Antonov An-74 của Quân đội Nhân dân Giáp phóng Lào năm 2014

  Một chiếc An-74TK-300 cùng loại với máy bay bị tai nạn

  Ngày 17 tháng 5, 2014
  Mô tả tai nạn Đang điều tra
  Địa điểm Xiengkhuang
  Hành khách 17
  Dạng máy bay An-74TK-300
  Hăng hàng không Quân đội Nhân dân Lào
  Số đăng kư RDPL-34020
  Xuất phát Sân bay quốc tế Wattay, Viêng Chăn
  Điểm đến Sân bay Xieng Khouang, Phonsavan, Xiengkhuang

  Vụ rơi máy bay Antonov An-74 của Quân đội Nhân dân Giải phóng Lào năm 2014 là sự kiện rơi máy bay tại gần thị trấn Phonsavan, tỉnh Xiengkhouang, nước Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào, khoảng 6 giờ 23 phút sáng ngày 17 tháng 5 năm 2014.

  Phonsavan (tiếng Lào: ໂພນສະຫວັນ), c̣n đọc là Phôn Xa Vẳn, là một huyện (muang) của Lào, dân số 57.000 người, và là tỉnh lỵ tỉnh Xiengkhuang.


  Vị trí tỉnh Xiangkhouang trên bản đồ

  https://s20.postimg.cc/9wgkaw1j1/Map...vince_Laos.jpg
  Bản đồ tỉnh Xiangkhouang

  Máy bay
  An-74TK-300 với số 36547098982 được chế tạo tại nhà máy sản xuất máy bay Kharkov (Ukraina) trong năm 2009, và ngày 17 tháng 9 thực hiện chuyến bay đầu tiên của ḿnh. Chiếc máy bay đă được bán cho Chính phủ Lào, năm 2009.

  Tai nạn
  Chiếc máy bay chở hành khách và phi hành đoàn gồm 17 người, trong đó có Bộ trưởng Quốc pḥng, từ sân bay Wattay, Vientiane tới Xiengkhouang dự lễ kỷ niệm 55 năm Chiến thắng giải phóng Cánh đồng Chum.

  Viêng Chăn hay Vientiane (tiếng Lào: ວຽງຈັນ, Viang chan, IPA: [wíəŋ tɕàn], tiếng Pháp: Vientiane, phát âm tiếng Pháp: [vjɛ̃ˈtjan]), tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng hay Mường Viêng


  Vị trí của Cánh đồng chum và đồng bằng Xiêng Khoảng được bôi xanh.


  Các cô gái Hmong leo lên chum tại Vị trí 1


  Cánh đồng chum: Site 1

  https://s20.postimg.cc/4xt1wjd7h/Poj_site1.jpg
  Jar Site 1

  https://s20.postimg.cc/72dexn1zh/Poj_site3.jpg
  Jar Site 3

  Khi máy bay hạ độ cao, gần sân bay Xiengkhouang khoảng cách hơn 1 km, máy bay bị rơi và bốc cháy. Các cơ quan chức năng điều tra và họp báo công bố trong thời gian sau đó.

  Nạn nhân
  Trong số 11 hành khách và 6 phi hành đoàn trên máy bay, chỉ có ba người được người dân cứu ra khỏi máy bay. Những người khác chết tại chỗ.
  Ba người được đưa đi cấp cứu, nhưng 1 người (một cảnh vệ) đă chết. 2 Người c̣n sống là một bác sĩ quân y và một nữ y tá phục vụ.
  Trong số các nạn nhân có 4 quan chức cấp cao:
  • Trung tướng Douangchay Phichit, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng
  https://s20.postimg.cc/dg2i0wmb1/Douangchay_Phichit.jpg
  Douangchay Phichit (tiếng Lào: ດວງໃຈ ພິຈິດ, phiên âm tiếng Việt: Đuông-chay Phi-chít[1]) là một chính khách Lào. Ông sinh ngày 5/4/1946 tại tỉnh Attapeu

  • Thongbanh Sengaphone, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh
  https://s20.postimg.cc/96xrys8rx/Tho...Sengaphone.jpg
  Thongbanh attending the 9th Association of Southeast Asian Nations ministerial conference on Transnational Crime

  • Soukanh Mahalath, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thành phố Vientiane
  • Cheuang Sombounkhanh, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xă hội quốc gia Lào
  Phu nhân của Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Douangchay Phichit, trung tá Thanda Phichit cũng đă thiệt mạng. Trong số hành khách c̣n có 6 sĩ quan quân đội (3 trung tá, 3 thiếu tá).

  Tờ Bangkokpost đưa thông tin Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou trong số nạn nhân nhưng sau đó gỡ bỏ tin này.
  Truyền thông Lào bác bỏ Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou có trên máy bay, bà đă tới Xiengkhouang từ tối hôm trước để dự lễ kỷ niệm.
  Đây là tai nạn máy bay lớn của Lào trong thời gian gần đây tiếp theo tai nạn trong Chuyến bay 301 của Lao Airlines ngày 16 tháng 10 năm 2013.

  Phản ứng
  • Lào: Đảng, Nhà nước Lào quyết định tổ chức Quốc tang trong ba ngày từ 17 đến 19 tháng 5 năm 2014. Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit làm Trưởng ban tang lễ. Các đoàn đại biểu cao cấp Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... đến viếng.

  https://s20.postimg.cc/5z3g32gnh/Bounnhang_Vorachit.jpg
  Bounnhang Vorachith (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1937) là Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước đương nhiệm của nước Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào.

  Lễ kỷ niệm tại Xiengkhouang dỡ bỏ.

  • Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ gửi điện chia buồn . Lănh đạo Bộ Quốc pḥng, Bộ Công an cũng gửi điện chia buồn . Đoàn cán bộ cấp cao Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dẫn đầu tới viếng ngày 18 tháng 5.

  Lê Hồng Anh (sinh năm 1949) là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

  • Campuchia: Thủ tướng Hun Sen và Bộ trưởng Ngoại giao Hor Namhong gửi điện chia buồn

  Hun Sen (tiếng Khmer: ហ៊ុន សែន, đọc như: hun-xen; tên kèm danh hiệu đầy đủ là Samdech Akeakmohasenapadey Decho Hun Sen, bí danh tiếng Việt là "Mai Phúc"[1], sinh ngày 4 tháng 4 năm 1951) là Thủ tướng đương nhiệm của Vương quốc Campuchia.

  https://s20.postimg.cc/7e50rvph9/Hor_Namhong_2015.jpg
  Hor Namhong (Khmer: ហោ ណាំហុង; born 15 November 1935[1]) is a Cambodiandiplomat who served in the government of Cambodia as Minister of Foreign Affairs from 1990 to 1993[2] and again from 1998 to 2016.

  • Trung Quốc: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận B́nh, Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường gửi điện chia buồn. Đoàn Bộ Quốc pḥng do Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Thường Vạn Toàn đang ở thăm Lào đến viếng ngày 18 tháng 5.

  https://s20.postimg.cc/vhvsg9fot/Xi_...tober_2013.jpg
  Tập Cận B́nh (giản thể: 习近平; phồn thể: 習近平; bính âm: Xí J́npíng; phát âm: [ɕǐ tɕînpʰǐŋ], sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953) là nhà lănh đạo quốc gia tối cao của Trung Quốc.

  https://s20.postimg.cc/j390fyj1p/Li_Keqiang.jpg
  Lư Khắc Cường (tiếng Trung: 李克强; bính âm: Lǐ Kèqiáng) (sinh 1 tháng 7 năm 1955) là một chính khách cao cấp của nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa. Ông hiện là Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật đứng thứ 2 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bộ phận ra quyết định cao nhất của Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa

  • Nhật Bản: Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Ngoại giao gửi điện chia buồn
  https://s20.postimg.cc/59knqy0r1/Shinz_Abe_Official.jpg
  Abe Shinzō (安倍 晋三, あべ しんぞう, An Bội Tấn Tam, [abe ɕinzoː] (nghe); sinh 21 tháng 9 năm 1954) là đương kim Thủ tướng Nhật Bản.

  • Hoa Kỳ: đại diện Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ đă gửi điện chia buồn
  • Singapore: Thủ tướng gửi điện chia buồn
  • Israel: Thủ tướng gửi điện chia buồn.

  Bên lề
  Trước đó đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc pḥng Trung Quốc do Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đă đến Lào trong chuyến thăm kéo dài từ 15 đến 18 tháng 5, gặp Chủ tịch nước Choummaly Sayasone , Bộ trưởng quốc pḥng Lào Douangchay Phichit (sáng ngày 16 tháng 5), sau khi ông đă đến biên giới Vân Nam
  https://s20.postimg.cc/kxgatd12l/Cha...g_Van_Toan.jpg
  Thường Vạn Toàn (常万全, bính âm: Chang Wanquan, sinh 1949) là một nhà chính trị Trung Quốc.


  Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
  https://s20.postimg.cc/wmkahdhrh/Yun...tched_.svg.png

  Vân Nam
  Theo nhận định VOA, Bộ trưởng Quốc pḥng Douangchay được coi là có quan hệ chặt chẽ với láng giềng Việt Nam. Chính phủ Lào đă lâu tung hứng quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo Carl Thayer, một chuyên gia phân tích quốc pḥng của Đại học New South Wales của Úc, cho biết sau tai nạn một cuộc cải tổ lớn trong chính phủ dự kiến sẽ diễn ra.

 3. #173
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  516
  Cách nay đúng 65 năm Phathet Lào với sự trợ giúp của CSVN giành được một phần lănh thổ Lào.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipe...a/Th%C3%A1ng_5
  Ngày 18 tháng 05, 1953
  • 1953 – Chiến tranh Đông Dương: Chiến dịch Thượng Lào kết thúc với kết quả là Pathet Lào giành quyền kiểm soát được một số lănh thổ.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1...%A3ng_L%C3%A0o
  (Bài để khoe thành tích nên không có phần tiếng Anh, Pháp)
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/05...ao-voi-su.html

  Chiến dịch Thượng Lào

  Một phần của Chiến tranh Đông Dương
  Thời gian 13 tháng 4 - 18 tháng 5 năm 1953.
  Địa điểm Lào
  Kết quả Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Nhân dân Lào chiến thắng
  Thay đổi lănh thổ Chính phủ Kháng chiến Lào kiểm soát Sầm Nưa và Xiêng Khoảng

  Tham chiến
  Liên hiệp Pháp Quân đội Nhân dân Việt Nam
  Vương quốc Lào Pathet Lào: Quân Giải phóng Nhân dân Lào, Chính phủ kháng chiến Lào

  Chỉ huy
  Raoul Salan Vơ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái
  Souphanouvong, Kaysone Phomvihane, Phoumi Vongvichit

  Tổn thất
  2.800 bị loại khỏi Không rơ
  ṿng chiến

  Chiến tranh Đông Dương
  Nam Bộ • Hải Pḥng • Hà Nội • Cao Bằng • Việt Bắc 1947 • Tu Vũ 1948 • Khu 5 • Điền Xá • Đường số 3 • Đồng Khê • Đông Bắc I • Đông Bắc II • Cao-Bắc-Lạng • Thập Vạn Đại Sơn • Lê Lợi • Biên Giới 1950 • Đông Khê • Trần Hưng Đạo • Vĩnh Yên • Hoàng Hoa Thám • Mạo Khê • Quang Trung• Lư Thường Kiệt • Ḥa B́nh • Tu Vũ '52 • Tây Bắc • Nghĩa Lộ • Nà Sản • Thượng Lào 1953 • Muong Khoua• Đông-xuân 1953-54 • Hạ Lào 1954 • Mouette • Atlante • Điện Biên Phủ (Him Lam • đồi Độc Lập • đồi A1 • đồi C1) • Đắk Pơ • Giải phóng Thủ đô Hà Nội

  Chiến dịch Thượng Lào (13.4-18.5.1953) là chiến dịch tiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng Pathet Lào trên địa bàn hai tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân đội Pháp, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào.

  Mục tiêu của hai bên
  Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa
  H́nh thái chiến sự vào đầu năm 1953 có nhiều thay đổi, từ năm 1950 sau chiến dịch Biên Giới đă đánh dấu một sự chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh của Quân đội Nhân dân Việt Nam: chuyển từ thế pḥng thủ sang thế chủ động tiến công.


  Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 c̣n gọi là Chiến dịch Lê Hồng Phong 2, là một chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương do quân đội Việt Minh thực hiện từ ngày 16 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 1950

  Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiều trưởng thành về tinh thần, chiến thuật, kỹ thuật. Quân đội Nhân dân Việt Nam đă đánh đủ các loại h́nh du kích, công kiên, vận động… mở các chiến dịch ở nhiều khu vực từ đồng bằng, trung du tới miền núi... T́nh h́nh thế giới cũng có nhiều thuận lợi.
  Song ngoài những ưu điểm, thuận lợi, Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng gặp khó khăn, tổn thất trong cuộc chiến với đối phương vượt trội cả về quân số và trang bị.
  Trước năm 1953, Quân đội Nhân dân Việt Nam đă mở các chiến dịch nhưng đă không thu được kết quả mong đợi, Pháp mở chiến dịch Ḥa B́nh nhằm dành thế chủ động đă bị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại. T́nh thế chiến trường đang giằng co, lúc này phương châm tác chiến là vô cùng quan trọng.
  Trong báo cáo tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ngày 25/1/1953, sau khi nhận xét về t́nh h́nh thế giới và trong nước về những điều kiện thuận lợi c̣n nhấn mạnh về nhược điểm của Quân đội Nhân dân Việt Nam:
  "một số đơn vị c̣n mắc những khuyết điểm như: ham đánh to, chủ quan khinh địch, tự kiêu tự măn, tổ chức quá kềnh càng… Từ nay quân đội ta phải quyết tâm sửa đổi những khuyết điểm ấy… Về mặt chỉ đạo kháng chiến và chính sách quân sự th́ chúng ta phải "Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu" để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực mở rộng vùng tự do.
  Đó là phương hướng chiến lược của ta năm nay."[1]
  Căn cứ vào t́nh h́nh trên đây, phương hướng chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam là nhằm phía Nam mà phát triển, t́m chỗ Pháp yếu mà đánh, bắt địch phải phân tán lực lượng để ứng phó, tạo dần điều kiện tiến tới giải phóng đồng bằng Bắc bộ.


  Đồng bằng sông Hồng (màu xanh lá cây) ở miền Bắc Việt Nam

  Hướng về phía Nam mà phát triển không có nghĩa là không đánh ở đồng bằng Bắc Bộ. Về vấn đề chỉ đạo chiến tranh, phương châm chung của cuộc chiến tranh giải phóng là "trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh, không chủ quan khinh địch, không nóng vội không mạo hiểm. Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc. Chắc thắng th́ kiên quyết đánh cho kỳ thắng. Không chắc thắng th́ kiên quyết không đánh. Nếu chủ quan mạo hiểm mà một lần thua nặng, th́ sẽ tai hại lớn. Chiến trường của ta hẹp, người của ta không nhiều, nên nói chung ta chỉ có thắng chứ không được bại, v́ bại th́ hết vốn… về chiến lược ta lấy vận động chiến làm chính, nhưng vận động chiến cơ động, linh hoạt"

  Liên hiệp Pháp
  Tại miền Thượng Lào, Sầm Nưa là cửa ngơ từ tây bắc Bắc Việt Nam sang. Dân tộc Mèo tại đó chuyên trồng thuốc phiện sinh sống một cách sung túc.

  Người H'Mông đi chợ Bắc Hà, Việt Nam

  Sầm Nưa cũng là tiền đồn của Cánh đồng Chum và tiền đồn của thủ đô Lào là Vạn Tượng (Luang Prabang).

  Vị trí của Cánh đồng chum và đồng bằng Xiêng Khoảng được bôi xanh


  Các cô gái Hmong leo lên chum tại Vị trí 1

  Nếu Pháp thu phục được dân tộc Mèo để chống Quân đội Nhân dân Việt Nam trong khu vực đó, th́ cũng là một lực lượng đáng kể, có thể gây rất nhiều khó khăn cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  Đại tá Trinquier chỉ huy đoàn biệt kích dù hỗn hợp GCMA thuộc cơ quan phản gián SDECE được giao trách nhiệm tổ chức lực lượng biệt kích Mèo tại khu vực đó.
  Cơ quan này liền đề nghị với bộ Chỉ huy Pháp giao thiệp với Tù trưởng Mèo tên là Lư Phụng (Pháp gọi là Toubi) để mua hết số thuốc phiện do dân Mèo sản xuất, chở vào Chợ Lớn, Sài G̣n bán lấy lời dùng để chi phí tổ chức một toán quân biệt kích Mèo.
  Bộ chỉ huy Pháp thấy có lợi v́ không phải bỏ tiền, mà mua chuộc được Tù trưởng và cả ngàn tay súng phụ lực.
  Trước kia, Nhà đoan Đông Dương do Pháp tổ chức vẫn mua tất cả thuốc phiện của dân Mèo về lọc, nấu thành chất lỏng, rồi đóng hộp bán cho dân nghiện dùng, nên viên tướng Chỉ huy trưởng đồng ư cho cơ quan GCMA thực hiện chương tŕnh đó.

  Những chuyến bay Dakota chở hàng tấn thuốc phiện sống, đóng trong những thùng cũ đựng đạn dược, từ Cánh đồng Chum bay tới Vũng Tàu, chuyển bằng xe hơi lên Sài G̣n giao cho người được Pháp uỷ nhiệm việc tiêu thụ.
  Sau đó nhờ những món tiền lời, hơn một ngàn quân biệt kích Mèo được tổ chức, dưới quyền chỉ huy của đại úy dù Desfarges và trung úy Brehier, có các hạ sĩ quan Quốc gia Việt Nam phụ trách việc Truyền tin.
  Đoàn quân này được huấn luyện và tổ chức thành từng toán 50 người hoặc 100 người, len lỏi trong rừng rậm tây bắc Bắc Việt Nam và Thượng Lào, dùng chiến thuật du kích, gây nhiều khó khăn cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  Phần lớn toán quân này về sau bị bỏ rơi khi Pháp rút quân khỏi Bắc Việt Nam năm 1954.

  Diễn biến
  Sau khi sử dụng Đại đoàn 316 đánh vào Nà Sản để nghi binh,
  https://s20.postimg.cc/al45pa1vx/Bataille_de_Na_San.png
  Vue générale de la bataille de Na San et de l'opération Lorraine en automne 1952. Suivant plan page 339 de 'Mémoires - Fin d'un empire du général Salan et plan page 96 de Indochine 52-53 de Erwan Bergot.

  ngày 8-4, bộ đội chủ lực Việt Nam bí mật tiến sang Thượng Lào theo 3 hướng:
  • Hướng chủ yếu gồm: Các đại đoàn 308, Đại đoàn 312 (2 trung đoàn) và Đại đoàn 316 (1 trung đoàn) được tăng cường 4 đại đội sơn pháo, 2 tiểu đoàn pháo pḥng không, 3 đại đội súng cối, 1 tiểu đoàn công binh và 1 đại đội trinh sát theo đường 6 sang Sầm Nưa;
  • Hướng thứ yếu: Đại đoàn 304 được tăng cường 1 đại đội sơn pháo, 1 đại đội súng cối và 1 tiểu đoàn pháo pḥng không theo đường 7 sang Xiêng Khoảng, chặn đường rút của quân đội Pháp từ Sầm Nưa xuống;
  • Hướng phối hợp: Trung đoàn 148 theo lưu vực sông Nậm Hu xuống uy hiếp Luang Prabang.
  Tới ngày 12-4-1953, trước áp lực mạnh của 8 tiểu đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân Pháp rút chạy khỏi đồn Sầm Nứa rút về Cánh đồng Chum, ở cách 30 km về phía Nam. Tiểu đoàn số 8 Lào trên đường rút lui khỏi Sầm Nưa bị Quân đội Nhân dân Việt Nam đuổi theo truy kích nên bị thiệt hại rất nhiều, phải len lỏi trong rừng, măi đến 8 ngày sau nhờ có một đại đội dù nhảy xuống tiếp cứu, 300 người sống sót mới thoát được về Cánh đồng Chum.
  Một số khác được quân biệt kích Mèo giúp đỡ, cuối cùng phân nửa số quân trú pḥng tại Sầm Nưa thoát được, c̣n th́ bị tử trận, hoặc bị bắt, hay đầu hàng.
  Quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển sang truy kích: đêm 13-4, đuổi kịp và tiêu diệt bộ phận cuối của quân đội Pháp ở Mường Hàm, bắt toàn bộ ban lănh đạo chính quyền Vương quốc Lào tỉnh Sầm Nưa; 9 giờ ngày 14-4, đánh quân đội Pháp ở Nà Noọng (cách Sầm Nưa 30 km), diệt và bắt gần 300 quân; 7 giờ ngày 16-4, đuổi kịp bộ phận đi đầu ở Hứa Mường (cách Sầm Nưa 60 km), tiêu diệt và làm tan ră 4 đại đội, tiếp tục đuổi quân đội Pháp đến sát Cánh đồng Chum.
  Hướng đường 7, bao vây tiến công Noọng Hét, buộc quân đội Pháp rút chạy khỏi Bản Xan, Xiêng Khoảng về Cánh Đồng Chum.
  Hướng Phong xa lỳ - Mường Sài, giải phóng Mường Ng̣i, Bản Sẻ, Pắc Sọng, Nạm Bạc, uy hiếp Luang Prabang.
  Bộ chỉ huy Pháp cho rằng Lào đang bị đe doạ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tiến vào xứ Lào, nên ngày 18-4 tướng Raoul Salan bay lên Vạn Tượng để tŕnh bày với Vua Lào t́nh trạng nguy ngập của Luang Prabang, trước sức tiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam.


  Raoul Albin Louis Salan người việt thường gọi Xalăng (10 tháng 6 năm 1899 - 3 tháng 7 năm 1984)


  Vạn Tượng: Vientiane


  Hoàng thân Souphanouvong (phiên âm: Xu-pha-nu-vông, 13 tháng 7 năm 1909 - 9 tháng 1 năm 1995) cùng với hoàng thân cùng cha khác mẹ Souvanna Phouma và hoàng thân Boun Oum của Champasak, là một trong "Ba hoàng thân" đại diện cho 3 phái chính trị riêng rẽ ở Lào: cộng sản (thân Việt Nam), bảo hoàng (thân Mỹ), trung lập.

  Ông là chủ tịch Lào từ tháng 12 năm 1975 đến tháng 8 năm 1991.

  Kaysone Phomvihane (phiên âm: Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn[1] hoặc Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tên Việt: Nguyen Cai Song, tên khác: Nguyễn Trí Mưu, 13/12/1920–21/11/1992), là lănh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ năm 1955 trên cương vị Tổng bí thư, dù Souphanouvong đóng vai tṛ là nhân vật dẫn đầu h́nh thức nhưng có ít thực quyền hơn.
  Ông là Thủ tướng đầu tiên của Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó từ 1991 là Chủ tịch cho đến khi mất năm 1992.

  Phoumi Vongvichit (6/4/1909 - 1994) là một lănh đạo hàng đầu của Pathet Lào và một lănh tụ của Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào.

  Hơn nữa, những người Mỹ đang du lịch tại Vạn Tượng đă được di tản cấp tốc ngay khỏi thành phố bằng một máy bay nhỏ. Vua Lào nhất định không rời khỏi kinh đô. Tướng Salan khi tới hoàng cung th́ thấy vua Lào vẫn b́nh thản, không chút lo ngại, mặc dầu các cận thần có tŕnh với nhà vua phải cấp tốc di tản hoàng gia ngay khỏi kinh đô, nhất là phải rời bức tượng vàng Prabang, là một quốc bảo. Nhà vua từ chối, nhất định không chịu rời khỏi kinh đô.
  Ngày 24-4-1953, thành phố Luang Prabang vắng tanh, chợ không họp, các cửa tiệm người Hoa đều đóng chặt. Đài phát thanh Bắc Kinh loan báo Vạn Tượng sẽ bị chiếm chậm lắm trong một tuần lễ nữa, ngày 1-5-1953. Thực sự th́ quân đội Pháp rất ít ỏi ở Vạn Tượng để bảo vệ kinh đô, nếu có thể có thêm quân tiếp viện khoảng 1 ngàn người được đưa tới, th́ chẳng là bao so với 2 đại đoàn gồm 16.000 quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
  Trước những chi phí nặng nề cho chiến cuộc Đông Dương và trước những đ̣i hỏi gia tăng viện trợ về Không quân mà Bộ Chỉ huy Đông Dương yêu cầu tiếp viện gấp để áp dụng chiến thuật "lập căn cứ địa-không như căn cứ Nà Sản, để cầm chân quân Việt minh", chính phủ Pháp không đủ khả năng đáp ứng cấp thời nên Thủ tướng René Mayer chỉ thị cho Chỉ huy Đông Dương phải tự túc với những phương tiện không quân sẵn có và phải thay đổi chiến thuật ở mạn xứ Thái để bảo vệ sinh mạng binh sĩ mà không cần giữ đất đai. Chính phủ Pháp đă hết sức chán nản trước chiến cuộc kéo dài năm này qua năm nọ làm hao tổn ngân quỹ và làm chia rẽ nội bộ, gây thêm sự đối lập của các đảng phái chính trị.
  Ngày 3-5-1953, hai đại đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đang chuyển quân bỗng ngừng lại không tiến nữa về phía Luang Prabang mà chuyển hướng tiến về phía Sầm Nưa, Quân đội Nhân dân Việt Nam rút hết quân khỏi khu vực Thượng Lào, thành ra không có một trận đánh nào xảy ra trên đất Lào. Cánh đồng Chum thành phố Vạn Tượng thoát khỏi chiến sự. Về sau, quân Pháp cho ra một giải thích. Tù binh bị bắt đă khai là mưa nguồn lớn quá làm cản trở sự giao thông, không chuyển kịp gạo muối được, nên Quân đội Nhân dân Việt Nam bị gián đoạn tiếp tế, phải đi về hướng Sầm Nứa.
  Ngày 18-5 chiến dịch kết thúc với trận tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Mường Khoa.

  Kết quả
  Liên quân Lào-Việt diệt và bắt gần 2.800 quân Pháp, giải phóng tỉnh Sầm Nưa, một phần Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxaĺ với diện tích hơn 4.000km2 và hơn 300.000 dân; mở rộng căn cứ kháng chiến của Lào, nối liền với vùng Tây Bắc Việt Nam.

  Liên kết ngoài
  • Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt – Lào (bài 1, bài 2, bài 3). Báo Quân đội nhân dân
  • Đại tướng Vơ Nguyên Giáp với Chiến thắng Thượng Lào. Báo Quân đội nhân dân
  • Đại tướng Chu Huy Mân, người bạn thủy chung của nhân dân Lào. Báo Quân đội nhân dân
  • Một số sự kiện lịch sử về t́nh đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào năm 1953. Tạp chí tuyên giáo
  • Một số sự kiện lịch sử về t́nh đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào năm 1950. Tạp chí tuyên giáo
  • Đoàn kết và sát cánh bên nhau chống thực dân xâm lược. Tạp chí tuyên giáo
  • Khai mạc Triển lăm "Nghĩa t́nh Việt - Lào". Tạp chí Cộng sản
  • Mở màn Chiến dịch Thượng Lào. Việt Nam thế kỷ 20

 4. #174
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  516
  Cách nay đúng 77 năm dân tộc Việt Nam đă bị một cú lừa vô tiền khoáng hậu của Mao trạch Đông khi hắn dựng nên nhân vật HCM và đảng CSVN

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipe...a/Th%C3%A1ng_5
  Ngày 19 tháng 05, 1941
  • 1941 – Theo đề xuất của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
  https://en.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Minh
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/05...et-nam-bi.html

  Việt Minh
  Việt Nam độc lập đồng minh (tên chính thức trong nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương), c̣n gọi là Việt Nam độc lập đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ngày 19 tháng 5 năm 1941 với mục đích công khai là "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa".

  Nhật thua Mỹ nên đầu hàng Đồng Minh. Họ chờ ngày về nước. Không có chuyện chống Nhật.

  Trước đó, đă có một tổ chức chính trị chống đế quốc của người Việt Nam ở nước ngoài có tên gọi tương tự là Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, được thành lập năm 1936 ở Nam Kinh (Trung Quốc). Theo Hoàng Văn Hoan, Hồ Chí Minh chủ trương lấy danh nghĩa hội này và mời Hồ Học Lăm làm chủ tŕ để dựa vào mà hoạt động.  Hoàng Văn Hoan (1905–1991) tên khai sinh Hoàng Ngọc Ân là một chính trị gia của Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam.


  Hồ Học Lăm (1884-12/4/1943); tự Hinh Sơn, là một chí sĩ Việt Nam thời cận đại.

  Thành lập
  Tháng 10, 1940, tại Quế Lâm, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc lấy danh nghĩa Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội gọi tắt là Việt Minh do Hồ Học Lăm, Nguyễn Hải Thần và một số chính trị gia khác thành lập năm 1936, đồng thời mời ông Hồ Học Lăm đứng ra chủ tŕ để các đảng viên cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc có danh nghĩa hợp pháp để hoạt động.

  https://s20.postimg.cc/crwb968gt/Nguyen_Hai_Than.jpg
  Nguyễn Hải Thần (1878(?) – 1959) là một nhà cách mạng chống Pháp, người sáng lập và lănh đạo Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội.

  Chủ trương này xuất phát từ chỗ Việt Minh là một tổ chức không phải là cộng sản và người sáng lập của tổ chức này là Hồ Học Lăm có quan hệ tốt với Nguyễn Ái Quốc.
  Những đảng viên cộng sản Việt Nam giới thiệu với Lư Tề Thâm, chủ nhiệm hành dinh khu Tây Nam Trung Hoa Quốc dân Đảng, rằng Việt Minh là tổ chức chính trị lớn bên cạnh Đảng Cộng sản Đông Dương.
  https://s20.postimg.cc/ema7s7xe5/Ly_Te_Tham.png
  Lư Tế Thâm (Bính âm: 李济深, sinh năm 1886 – mất 9 tháng 10 năm 1959) là một nhà quân sự và chính khách của Trung Quốc.

  Đảng Cộng sản Đông Dương có ảnh hưởng trong giai cấp công nhân thành thị c̣n Việt Minh hoạt động chủ yếu trong các tầng lớp trên ở nông thôn.
  Người đồng sáng lập Việt Nam Độc lập Vận động Đồng minh Hội là Nguyễn Hải Thần tuy không đồng ư với việc người cộng sản lợi dụng danh nghĩa Việt Minh để hoạt động nhưng vẫn hoạt động trên danh nghĩa Việt Minh..
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  https://s20.postimg.cc/kzzavhhpp/Ho_ng_V_n_Th.jpg
  Hoàng Văn Thụ (1909 - 1944) là nhà lănh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Cương lĩnh
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Tổ chức
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Mối quan hệ với Đảng Cộng sản Đông Dương
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  https://s20.postimg.cc/ad5hq2wpp/Nguy_n_V_n_T_o.jpg
  Nguyễn Văn Tạo (bên trái) cùng các bạn cộng sản Pháp năm 1927

  https://s20.postimg.cc/lpi37vd4d/Nguyen_Khanh_Toan.jpg
  Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn (1905-1993) là một nhà giáo, nhà khoa học Việt Nam.


  Trần Huy Liệu (5 tháng 11 năm 1901 - 28 tháng 7 năm 1969) là một nhà văn, nhà hoạt động cách mạng, nhà sử học, nhà báo Việt Nam.

  Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương cũng là một tổ chức thành viên của Việt Minh.
  Tuy nhiên Việt Minh không chỉ có tổ chức thành viên là Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể cứu quốc mà c̣n có các đảng phái cách mạng theo đường lối khác.
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Hợp tác với cơ quan t́nh báo Mỹ OSS
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Lănh đạo nhân dân giành chính quyền
  Theo Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, kể từ khi Việt Minh ra đời, "toàn bộ phong trào chống phát xít Pháp-Nhật của nhân dân ta mang tên Phong trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho ḷng yêu nước, chí quật cường của dân tộc ta."

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa
  https://s20.postimg.cc/xem2vwgyl/B_c...ng_n_c_l_p.jpg
  Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đ́nh.

  Thời gian đầu năm 1946, các lănh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Hoan lui vào hoạt động bí mật. Hoạt động công khai với danh nghĩa là thành viên Việt Minh gồm có chủ tịch Hồ Chí Minh, các ông Vơ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nam, Hồ Tùng Mậu, và Nguyễn Lương Bằng.

  https://s20.postimg.cc/e9itm5a0d/Hotungmau.jpg
  Hồ Tùng Mậu (1896-1951) là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông từng đảng viên của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam

  https://s20.postimg.cc/dk019sh6l/Nguyen_Luong_Bang.jpg
  Nguyễn Lương Bằng (1904-1979) là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách của Việt Nam.

  Về mặt công khai, trong một thời gian ngắn nhóm Mác-xít độc lập với Việt Minh. Thành viên Việt Minh không công khai là người Mác-xít. Theo các tài liệu chính thống của nhà nước Việt Nam, chủ nhiệm Tổng bộ một thời gian dài là Hoàng Quốc Việt.

  https://s20.postimg.cc/f0bjrcjx9/Hoang_Quoc_Viet.gif
  Hoàng Quốc Việt (1905–1992) là một chính khách, đảm nhiệm các vai tṛ Bí thư Tổng bộ Việt Minh, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Xung đột với các nhóm chính trị đối lập
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Việt Nam Quốc dân Đảng
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Cuối tháng 6 tại Hà Nội, các thành viên Việt Quốc họp để thảo luận về việc có nên thừa nhận sự lănh đạo của Việt Minh, rút lui về biên giới hay tổ chức đảo chính lật đổ chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Trường Chinh (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, khi đó rút vào hoạt động bí mật, chức danh công khai là Hội trưởng Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương) được Nha Công an Trung ương báo cáo phát hiện được âm mưu của thực dân Pháp câu kết với Việt Nam Quốc dân Đảng đang chuẩn bị đảo chính Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, chỉ đạo phải tập trung trấn áp Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng phải có đủ chứng cứ.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Từ tháng 7/1946 đến tháng 11/1946, nhiều đại biểu quốc hội là đảng viên Việt Quốc bị bắt. Đại biểu Phan Kích Nam, đảng viên Việt Quốc, bị bắt trong vụ án phố Ôn Như Hầu, bị buộc tội bắt cóc, tống tiền và bị tống giam ngay lập tức.
  Đại biểu Nguyễn Đổng Lâm bị công an Hải Dương bắt và bị kiến nghị gửi đến trại biệt giam trong 2 năm với lư do "chính quyền địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn nếu ông Lâm c̣n tự do ngoài ṿng pháp luật".

  Trường hợp của Lâm được báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Văn Tố.

  Nguyễn Văn Tố (1889-1947), bút hiệu Ứng Hoè, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889, quê ở Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Thuở nhỏ ông học chữ Hán, sau sang Pháp học đỗ bằng Thành chung (Trung học). Về nước ông làm việc tại trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội, chuyên về văn học cổ Việt Nam. Ông từng làm Hội trưởng hội Trí Tri, Hội truyền bá chữ Quốc ngữ trước năm 1945.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Đại Việt Quốc dân đảng
  Sau khi giành được chính quyền, ngày 5 tháng 9 năm 1945, nhân danh Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, Bộ trưởng Nội vụ Vơ Nguyên Giáp đă kư Sắc lệnh số 8 giải thể Đại Việt Quốc dân đảng với lư do "Đại Việt Quốc dân đảng đă âm mưu những việc hại cho sự độc lập quốc gia và nền kinh tế Việt Nam"

  Bài quá dài, phải cắt bớt.


  Nguyễn Tường Tam (1906 - 7 tháng 7 năm 1963) là một nhà văn, nhà báo với bút danh Nhất Linh, Tam Linh, Bảo Sơn, Lăng du, Tân Việt, Đông Sơn (khi vẽ); và cũng là chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ XX.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Đại Việt Quốc gia Xă hội Đảng
  Đại Việt Quốc gia Xă hội Đảng (thường được gọi tắt là Đại Việt Quốc xă) theo Chủ nghĩa Quốc xă do Nguyễn Xuân Tiếu sáng lập vào năm 1936, Trần Trọng Kim là tổng bí thư.

  Trần Trọng Kim (chữ Hán: 陳仲金; 1883 – 1953) là một học giả danh tiếng nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần (遺臣), thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Đế quốc Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử, văn hóa như Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Nho giáo...

  Bài quá dài, phải cắt bớt.


  Bảo Đại (chữ Hán: 保大; 22 tháng 10 năm 1913 – 31 tháng 7 năm 1997), tên khai sinh: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), là vị hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn nói riêng và của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam nói chung.

  Sau khi Việt Minh giành được chính quyền, ngày 5 tháng 9 năm 1945, thừa ủy quyền Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, Bộ trưởng Nội vụ Vơ Nguyên Giáp đă kư Sắc lệnh số 8 giải thể Đại Việt Quốc gia Xă hội Đảng với lư do "Đại Việt quốc gia xă hội Đảng đă tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập Việt Nam".

  Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Riêng Nguyễn Hải Thần th́ về Hà Nội lập trụ sở ở đường Quan Thánh phố Cửa Bắc, t́m cách vận động dân chúng nội thành ủng hộ. Việt Cách bắc loa tố cáo Việt Minh là cộng sản; sự việc dẫn đến xô xát giữa những đám người ủng hộ và chống đối.

  https://s20.postimg.cc/xsywhpwtp/nguyen-hai-than.png
  Nguyễn Hải Thần (1878(?) – 1959) là một nhà cách mạng chống Pháp, người sáng lập và lănh đạo Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội.

  Trong khi lănh đạo các phe phái Việt Minh, Việt Quốc, Việt Cách tranh căi về các định nghĩa pháp lư, về việc bổ nhiệm các bộ trưởng và việc đưa ra các tuyên bố chung để đi đến thành lập Chính phủ liên hiệp th́ các chủ bút, cán bộ chính trị, lực lượng vũ trang của các bên vẫn đấu tranh với nhau gay gắt.

  Bộ Tuyên truyền của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa gửi đến ban biên tập các tờ báo một bức thư hư cấu chỉ trích Nguyễn Hải Thần không cử người tham gia đoàn quân Nam tiến chi viện cho miền Nam đồng thời buộc tội ông thỏa thuận với quân Pháp.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Trotskyist
  Tạ Thu Thâu là người tổ chức và lănh đạo phong trào Tả Đối lập Trốt-kít (L'Opposition de Gauche), ông hoạt động cách mạng bằng nhiều phương tiện.


  Tạ Thu Thâu (5 tháng 5 năm 1906–1945) là một nhà cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, một lănh tụ Cộng sản Đệ Tứ thời sơ khai của các phong trào cộng sản tại Đông Dương.

  Về báo chí, ông xuất bản tờ Vô sản (tháng 5 năm 1932), làm báo Pháp ngữ La Lutte (Tranh đấu; tháng 4 năm 1933); nhóm trí thức làm báo này được gọi là "Les Lutteurs" (nhóm Tranh đấu) theo tên tờ báo. Có tên trong đó c̣n có Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Huỳnh Văn Phương, Trần Văn Thạch và Dương Bạch Mai.

  https://s20.postimg.cc/54lyeacl9/Nguyen_An_Ninh.jpg
  Nguyễn An Ninh (1900 - 1943) là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo và là nhà cách mạng ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam.

  https://s20.postimg.cc/42brvsbsd/Phan_V_n_H_m.jpg
  Phan Văn Hùm (9 tháng 4 năm 1902 - năm 1946), bút danh Phù Dao, là một nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng, và là lănh tụ phong trào Cộng sản Đệ Tứ tại Việt Nam.

  https://s20.postimg.cc/ywj0tiwul/Duong_bach_mai.jpg
  Dương Bạch Mai (1904-1964) là một nhà hoạt động cách mạng dân tộc, nhà chính trị, ngoại giao Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa II.
  https://s20.postimg.cc/54lyedcm5/tranvanthach.jpg

  Trần Văn Thạch tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Văn chương Đại học Sorbone (Paris) ngày 2-11-1929, và về nước đầu năm 1930, (Trần Mỹ Châu và Phan Thị Trọng Tuyến, sđd. tr. 61), trước khi xảy ra cuộc biểu t́nh trước điện Élysée (văn pḥng tổng thống Pháp) ngày 22-5-1930, để phản đối nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương đàn áp dă man cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng

  V́ những hoạt động này Tạ Thu Thâu bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam từ tháng 8/1932 đến tháng 1/1933.[78]
  Ngay sau khi cấm Đại Việt Quốc dân Đảng hoạt động, Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa tố cáo những người Trotskyist (nhóm La Lutte và nhóm Liên minh Cộng sản Quốc tế) là kẻ thù của ḿnh.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  https://s20.postimg.cc/st64m91wt/Duc_huynh_phu_so.jpg
  Giáo chủ Phật giáo Ḥa Hảo Huỳnh Phú Sổ

  Phật giáo Ḥa Hảo, hay c̣n gọi là đạo Ḥa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm 1939, lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia

  Bài quá dài, phải cắt bớt.


  Trần Văn Giàu (6 tháng 9 năm 1911 – 16 tháng 12 năm 2010) là nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học và nhà giáo Việt Nam.

  Trong một đợt tổng rút quân của lực lượng kháng chiến Nam Bộ giữa tháng 10/1945, Đảng cộng sản Đông Dương đă truy lùng, bắt giữ và hành quyết một cách có hệ thống khoảng 20 lănh đạo phe Trotskyist trong đó có Phan Văn Hùm, một lănh đạo có uy tín của phe Trotskyist. Những thành viên Trotskyist khác phải nương tựa Ḥa Hảo và các đảng phái quốc gia khác ở Đồng bằng sông Cửu Long.[79]

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Ḥa Hảo
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Cao Đài
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  https://s20.postimg.cc/oq6dfcs1p/T_a_Th_nh_T_y_Ninh.jpg
  Mặt tiền Ṭa Thánh Tây Ninh

  https://s20.postimg.cc/54lyefa25/Cao_Tri_u_Ph_t.png
  Cao Triều Phát (1889-1956), tự Thuận Đạt, là một nhân sĩ trí thức Việt Nam thời cận đại. Ông cũng là một tín đồ cao cấp của Cao Đài Minh Chơn Đạo, từng là Đại biểu quốc hội Việt Nam Dân chủ cộng ḥa, Hội trưởng Cao Đài Cứu Quốc 12 phái hiệp nhất, Chưởng quản Cửu Trùng Đài Hội Thánh Cao Đài Duy Nhứt.

  Khá đông tín đồ Cao Đài được tuyển làm nhân công của xưởng đóng tàu Nichinan của quân đội Nhật tại Nam Bộ. Một lực lượng bán vũ trang Cao Đài được ra đời với tên gọi Nội ứng nghĩa binh, dưới danh nghĩa được Hoàng thân Cường Để chỉ thị thành lập để liên minh với Nhật Bản.


  Kỳ Ngoại hầu Cường Để (chữ Nho: 畿外侯彊㭽; 1882–1951) là Hoàng thân triều Nguyễn (cháu bốn đời của Nguyễn Phúc Cảnh), và là một nhà cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  B́nh Xuyên Thiên chúa giáo
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Trong chiến tranh Đông Dương
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Tên gọi Việt Cộng và Vi Xi (VC)
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa tuyên bố xây dựng nhà nước xă hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục đấu tranh để thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử theo hiệp định Genève.

  Một phần lực lượng Việt Minh tại miền Nam lui vào hoạt động bí mật và sau này đă tuyên bố thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam vào 1960.

  Trong các tài liệu, sách báo của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Ḥa, họ được gọi là Việt Cộng, c̣n sách báo phương Tây gọi là Viet Cong, hay Victor Charlie, Vietnamese Communist hay V.C. (Vi Xi).

  Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "giải tán", nó là một tổ chức chính trị tham gia bầu cử và nắm chính quyền, là thành viên của Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, sau lại tách ra, tồn tại đến năm 1951.
  Trong cuộc chiến với người Pháp, Việt Minh là vũ khí chính trị hiệu quả do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập nhằm thu hút mọi tầng lớp người dân, kể cả những người không Cộng sản tham gia chiến đấu dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản.

 5. #175
  Member nguoi gia's Avatar
  Join Date
  18-02-2016
  Posts
  516
  Cách nay đúng 49 năm, Mỹ có trận đánh mang tên “Đồi thịt bằm” gần Thừa Thiên, nhưng ít tháng sau, họ bỏ vị-trí đó.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipe...a/Th%C3%A1ng_5
  Ngày 20 tháng 05, 1969
  • 1969 – Chiến tranh Việt Nam: Trận Đồi Thịt Băm tại Thừa Thiên kết thúc, Quân lực Hoa Kỳ chiếm ngọn đồi nhưng phải bỏ lại vị trí này một tháng sau đó.

  https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%...B%8Bt_B%C4%83m
  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hamburger_Hill
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Batail...Hamburger_Hill
  https://nuocnha.blogspot.com/2018/05...-anh-mang.html

  Trận Đồi Thịt Băm

  U.S. Army Soldiers climb hill 937 at Dong Ap Bia after the battle, May 1969

  Trận Đồi Thịt Băm là tên gọi của trận chiến giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam với Quân đội Mỹ từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 1969 ở Thừa Thiên (nay thuộc Thừa Thiên-Huế).
  Trận chiến nổ ra khi Hoa Kỳ tập trung lực lượng gần 2.000 quân dưới sự yểm trợ mạnh của hỏa lực phi pháo để đánh chiếm quả đồi (núi A Bia, phía Mỹ gọi là Cao điểm 937) do 2 tiểu đoàn Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm giữ.
  Trận đánh diễn ra chủ yếu bằng bộ binh: quân Mỹ leo lên đồi cao tấn công đối phưong. Các đơn vị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng ra sức cố thủ dựa vào địa thế hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt.
  Dù được yểm trợ mạnh bởi pháo binh và không quân, các cuộc tấn công của Mỹ đă nhiều lần bị đẩy lùi bởi sự pḥng ngự có hiệu quả của phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
  Ngọn đồi này sau trận đánh đă được lính Mỹ gọi là "Đồi Thịt Băm" - Hamburger Hill, như một cách thể hiện độ khốc liệt và thương vong cao của lính Mỹ.

  Theo Samuel Zaffiri, tác giả của cuốn Hamburger Hill, quân Mỹ đă chiếm được ngọn đồi sau 10 ngày chiến đấu với số thương vong lên tới 72 người chết và 372 bị thương và lại phải bỏ vị trí này một tháng sau đó

  Bối cảnh
  A Bia là điểm cao đột xuất (937m) nằm giữa vùng rừng núi trùng điệp gần biên giới Việt-Lào (cách 1,9 km). Đỉnh A Bia có ba mỏm đứng thế chân kiềng cao xấp xỉ nhau, cách nhau khoảng 400m. Trước đây Mỹ đă lên A Bia đóng dă ngoại, nay c̣n nguyên công sự, xung quanh chất đống nhiều vỏ đồ hộp...
  Đỉnh A Bia bị bom pháo phát quang nham nhở, trơ lại những thân cây khô cháy.[cần dẫn nguồn]
  Toàn bộ núi là một dải gồ ghề, hoang dă bao phủ bởi rừng với những tán tre mọc dày đặc cộng vởi cỏ voi cao ngang thắt lưng.
  Cỏ có khi cao hơn cả một xe bọc thép M-113. Các dân tộc địa phương gọi A Bia là "núi muông thú ẩn ḿnh".

  Kế hoạch của 2 bên
  Liên quân Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng ḥa

  Hamburger Hill, avril 2011, photo Bác Trâu.

  Các trận đánh trên Cao điểm 937 xảy ra tháng 5 năm 1969, là giai đoạn hai của Chiến dịch Apache Snow, một chiến dịch gồm ba giai đoạn nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong khu vực thung lũng A Sầu (A Shau), một mắt xích trong tuyến đường chi viện vào miền Nam Việt Nam.

  Năm 1966, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đă thành công trong việc đánh chiếm doanh trại của Mỹ trong thung lũng A Shau, tức A Sầu (Trận A Sầu) và thiết lập sự hiện diện tại đây.

  An undated photo of a Huey helicopter landing with soldiers of the 101st Airborne Delta Raiders in the A Shau valley near Hue, Vietnam.


  Thừa Thiên–Huế Province

  Sau đó các nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm tái chiếm thung lũng đă không thành công. Trung tướng Richard G. Stilwell, chỉ huy của Quân đoàn 24 của Hoa Kỳ, quyết định huy động lực lượng tương đương với hai sư đoàn được hỗ trợ mạnh bởi pháo binh và không quân để hoàn thành nhiệm vụ.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Diễn biến
  Mở màn trận đánh

  U.S. Army Soldiers inspect damage in the surrounding area of Dong Ap Bia during Operation Apache Snow, May 1969.

  Lúc 10 giờ 15 phút ngày 10 tháng 5, Tiểu đoàn 8 do Tiểu đoàn trưởng Đinh Xuân Bài chỉ huy nổ súng tiến công 1 đại đội thuộc Tiểu đoàn Dù số 3 Mỹ trên các điểm cao 400, 500, cách đông bắc A Bia khoảng 2 km. Đại đội 5 được tăng cường hai cối 82mm, chia làm ba mũi, mũi chính đánh ngang đội h́nh địch ở "yên ngựa" rồi tỏa ra hai hướng đánh ngược lên các đỉnh 500 và 400, để kết hợp với hai mũi đánh từ phía sau mỏm 500 xuống.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Khi ra ngoài băi đáp trực thăng trên sườn núi phía bắc, Đại đội Bravo đă giao tranh dữ dội với lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong khu vực 1 km vào cuối ngày. Honeycutt nhanh chóng chỉ đạo máy bay trực thăng vũ trang AH-1 Cobra, trang bị rocket và súng máy hạng nặng để hỗ trợ cho một cuộc tấn công vội vă.

  AH-1 Cobra

  Trong rừng rậm, những chiếc Cobra nhầm tiểu đoàn 3/187 Mỹ với một đơn vị Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam nên đă tấn công, giết chết hai người và làm bị thương 35, (gồm cả Honeycutt).

  Việc bắn lầm này phá vỡ đội h́nh và sự chỉ huy, và buộc tiểu đoàn 3/187 rút lui vào vị trí pḥng thủ đêm.

  Tuy nhiên, liên lạc xác nhận rằng một lực lượng đáng kể phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đă có mặt, Honeycutt ước tính là cần tăng cường một trung đội hoặc đại đội.
  Cũng đêm ngày 11, tiểu đoàn đặc công của quân khu tiến công sở chỉ huy lữ đoàn dù 3 Mỹ ở căn cứ Động Tranh. Sáng ngày 12 tháng 5 Mỹ phải đưa tiểu đoàn 2/506 ở A Lê Thiêm về bảo vệ sở chỉ huy lữ đoàn.
  Mỹ rút tiểu đoàn 2 về Động Tranh, phía bắc A Bia không c̣n lính chốt giữ.
  Ban chỉ huy Trung đoàn 3 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định điều tiểu đoàn 9 do tiểu đoàn trưởng Vượng chỉ huy hoạt động từ địa đạo Lam Sơn đến khu vực Băi Ổi. Tiểu đoàn 8 tiếp tục củng cố trận địa chốt.
  Cũng trong hai ngày này, Honeycutt điều khiển các đại đội của ḿnh tới các vị trí cho một cuộc tấn công phối hợp ngày 13 tháng 5 nhưng đă thất vọng bởi địa h́nh khó khăn và sự kháng cự của phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

  Một đơn vị của Đại đội Delta, rơi vào một khe núi dốc lầy lội vào ngày 12 tháng 5, phải chịu đựng tổn thất rất cao trong hai ngày.

  Quân Mỹ đẩy mạnh tấn công

  Wounded Soldiers are loaded on to a UH1 helicopter during Operation Apache Snow, May 1969.

  Buổi trưa ngày 13 Tháng 5, chỉ huy lữ đoàn Dù, Đại tá Conmy, đă quyết định nó sẽ cắt đứt chi viện của lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam từ Lào và hỗ trợ Honeycutt bằng cách tấn công A Bia từ phía nam.
  Đại đội Bravo được trực thăng đưa lên Đồi 916, nhưng phần c̣n lại của tiểu đoàn di chuyển bằng đường bộ, từ một khu vực cách 4 km từ Đồi 937, và cả Conmy và Honeycutt dự kiến Tiểu đoàn 1/506 sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ không muộn hơn buổi sáng ngày 15 tháng 5.
  Mặc dù Đại đội Bravo đă tới Đồi 916 ngày 15 tháng 5, nó đă không tham gia tấn công cho đến ngày 19 tháng 5 do rừng rậm gần như không thể di chuyển.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Ngày 14 tháng 5, tổ chức phân đội hỏa lực 12 khẩu gồm B-40, B-41, cối 82, cối 60 ly của phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bất ngờ đánh vào đội h́nh của 1 đại đội Mỹ cách điểm cao 916 hai km về phía đông,

  B-40

  B-41
  Sau khi dùng bom, pháo bắn phá dọn đường suốt hai ngày 13 và 14 tháng 5, quân Mỹ sử dụng tiểu đoàn 1/506 chia làm hai mũi tiến công đánh chiếm lên A Bia. Phía đông nam, đợt phản kích của 2 đại đội Mỹ cũng bị đại đội 6 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam gh́m chân dưới "yên ngựa" bằng những băi ḿn và đạn cối. Khi quân Mỹ vượt được lên "yên ngựa", vào gần tới đỉnh th́ bị bộ binh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phục kích. Bị đánh gần và bất ngờ, lính Mỹ lùi xuống chân điểm cao, gọi pháo chi viện.

  Bài quá dài, phải cắt bớt.

  Lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam rút lui
  Sau 1 tuần chiến đấu, 2 tiểu đoàn Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đă hoàn thành mục tiêu được giao[cần dẫn nguồn] là tiêu diệt một lượng đáng kể lính Mỹ.
  Như chiến lược chung trong những trận đánh với Mỹ, phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam không cố gắng giành giật trận địa mà chỉ cố gắng gây thương vong tối đa cho địch trước khi tổ chức rút lui để tránh bị hỏa lực và sức cơ động vượt trội của Mỹ bao vây tiêu diệt.
  Kế hoạch ban đầu là rút vào đêm 17 nhưng các đơn vị đă hoàn thành tốt và kéo dài thêm được 1 ngày. Đêm 18, phía Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam bắt đầu tổ chức rút lui khỏi trận địa núi A Bia, chỉ để lại một bộ phận nhỏ làm nghi binh.

  Ngày 19 tháng 5, 2 tiểu đoàn bộ binh Mỹ đă được không vận vào băi đáp đông bắc và phía đông nam của núi. Cả hai tiểu đoàn ngay lập tức di chuyển lên núi để tới các vị trí mà từ đó họ sẽ tấn công vào sáng hôm sau. Trong khi đó, tiểu đoàn 1/506 dùng ngày thứ ba liên tiếp để bảo đảm an toàn cho điểm cao 900.
  Lữ đoàn 3 đưa ra bốn tiểu đoàn của ḿnh tấn công vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 5, bao gồm cả hai đại đội của 3/187 được tăng cường bởi đại đội Alpha 2/506. Các cuộc tấn công được hỗ trợ bởi 2 giờ không kích và 90 phút nă pháo. Các tiểu đoàn tấn công đồng thời, 12 giờ tiểu đoàn 3/187 lên tới đỉnh. Đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ nghi binh c̣n lại của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam sau khi nổ súng cầm chân quân Mỹ đă rút sang Lào theo đơn vị chính, và Đồi 937 được quân Mỹ nắm giữ vào 17 giờ.

  Năm 2011, bà Kan Đơm, nữ du kích người dân tộc Pa Kô kể rằng, có một chuyện mà nhiều người chưa biết về những ǵ lính Mỹ đă làm với chiến sĩ du kích Cu Lọi khi trận đánh trên ngọn đồi A Bia kết thúc. Anh Cu Lọi tham gia đánh căn cứ A Bia, nhận nhiệm vụ ở lại cản chân quân Mỹ để đồng đội rút lui. Cu Lọi hy sinh, nhưng lính Mỹ đă lấy xác anh, chặt đầu cắm lên cọc, băm thi thể anh ra từng mảnh vụn rải khắp ngọn đồi. Bà Kan Đơm kể: "Lính Mỹ làm vậy là để cho người Pa Kô của mệ nhụt chí không c̣n dám theo Đảng và Bác Hồ đánh giặc nhưng chúng đă lầm. Từ đó, đồng bào Pa Kô đă gọi đồi A Bia là đồi Băm (băm xác) để khắc ghi trong tim ḿnh sự hy sinh anh dũng của anh Cu Lọi mà quyết tâm đánh giặc đến cùng..."
  Dấu vết của những bịa đăt như truyện anh hùng Lê văn Tám.....

  Kết quả
  Trong 10 ngày chiến đấu, quân đội Mỹ chịu thiệt hại 72 lính chết và 372 bị thương, vài trực thăng bị bắn rơi hoặc bắn hỏng. Quân Mỹ tuyên bố các tiểu đoàn 7 và 8 của Trung đoàn 29 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đă có 630 người tử trận (chưa kể số bị thương) khi chiến đấu với quân Mỹ. Con số thiệt hại của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam do Mỹ tuyên bố gây nhiều tranh căi và bị coi là phóng đại, bởi thực tế quân Mỹ không thể đếm số lính Việt Nam bị chết trong hoàn cảnh chiến trường khi đó (địa h́nh rừng núi, pháo kích và không quân ném bom dày đặc làm chiến trường rất khó quan sát, bộ binh Việt Nam cũng thường ẩn ḿnh trong các công sự khó bị phát hiện).
  Trong thực tế, trong suốt trận đánh, quân Mỹ chỉ thu được 89 vũ khí cá nhân và 22 vũ khí cộng đồng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (chỉ bằng 1/6 số lính Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tử trận mà Mỹ tuyên bố).

  Quân Mỹ hao tổn hàng trăm sinh mạng nhưng rốt cục chỉ chiếm được một ngọn đồi không có giá trị về quân sự. Thiếu tướng John M. Wright lặng lẽ ra lệnh rút khỏi đồi ngày 5 tháng 6.

  Các cuộc tranh luận về "Hamburger Hill" diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, với những lời chỉ trích đặc biệt nghiêm trọng của các thượng nghị sĩ Edward Kennedy, George McGovern, và Stephen M. Young. Edward Kennedy gọi đây là "Cuộc hành quân điên rồ và vô trách nhiệm. Sinh mạng của binh sĩ Mỹ đă bị phung phí chỉ để thể diện nhà binh cho các sĩ quan chỉ huy"

  George Stanley McGovern (19/7/1922 - 21/10/2012) là 1 nhà sử học Mỹ đồng thời ông c̣n là 1 chính trị gia. Ông là thành viên của đảng Dân Chủ.

  https://s20.postimg.cc/3o3lh1wy5/Edward.png
  Edward Moore "Ted" Kennedy (February 22, 1932 – August 25, 2009) was an American politician who served as a United States Senator from Massachusetts for over forty years from 1962 until his death in 2009

  Báo chí Mỹ ngày 25 tháng 5 năm 1969 gọi A Bia là "Đồi thịt băm của lính dù Mỹ", lên án quân đội Mỹ ném quân lên vùng núi A Bia chỉ để biến cuộc hành quân "Tuyết rơi trên đỉnh núi" (Apache Snow) thành "Máu rơi trên đỉnh núi". Trong số 27 tháng 6, Tạp chí Life đă công bố những bức ảnh của 241 lính Mỹ thiệt mạng trong một tuần tại Việt Nam, được coi là một bước ngoặt của chiến tranh. Dù chỉ có một phần trong số này là thương vong trên Hamburger Hill, nhiều người Mỹ đă nhận thức rằng tất cả những người chết đều là nạn nhân của "trận đánh điên rồ và vô nghĩa" này.
  Bài quá dài, phải cắt bớt.

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •