+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: THƯ MỜI LỄ GIỖ CỐ TỒNG THỐNG TRẦN VẦN HƯNG của Khu Hội Cựu Tù NHân Chnh Trị Bắc CL

 1. #1
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  274

  THƯ MỜI LỄ GIỖ CỐ TỒNG THỐNG TRẦN VẦN HƯNG của Khu Hội Cựu Tù NHân Chnh Trị Bắc CL

  KHU-HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ĐIỆN THOI : 408-334-6101
  HỘP TH MỚI PO.BOX : 731344 - SAN JOSE, CA. 95173
  +++++++

  THƯ MỜI
  LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG THỐNG TRẦN-VĂN-HƯNG

  Knh Gởi :_____________________________ __________________________
  - Quý Niên-Trưởng Quân-Dân-Cán-Chh nVNCH
  - Quý Hội-Đon, Tổ Chức Quốc-Gia
  - Quý Cơ Quan Truyền Thông v Báo Ch
  - Quý Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản v Quý Chiến-Hữu

  Knh Thưa Quý Vị,

  Năm nay Niên Lịch Âm Lịch Việt-Nam có Tháng Nhun nên
  viêc tổ chức Lễ Tưởng Niệm : Cố Tông Thống TRẦN-VĂN-HƯNG đã được Ban
  Chấp Hnh Khu-Hội họp với sự tán thnh của Các Đơn Vị Bạn, Tổ Chức tại :

  - ĐỊA ĐIỂM : 111 E. Gish Road - San Jose, CA.95112
  - THỜI GIAN : Lúc 11 giờ 30 Thứ Bảy Ngy 27 tháng 01 Năm 2018

  Trân Trọng Knh mời Quý Vị dnh thời gian quý báu đến tham dự Lễ Tưởng
  Niệm Cố Tổng Thống TRẦN-VĂN-HƯNG một Ch-Sĩ trong sạch Yêu Nước,
  Thương Dân.Đồng thời thắp một nén hương lòng cho Cố Tổng Thống v Các Anh
  Linh Quân-Dân-Cán-Chnh VNCH lần cuối cùng, tại Vị Tr ny.

  Khu-Hội cũng rất mong được sự Yểm Trợ của Quý Ân-Nhân cho buổi Lễ thêm
  phần trang trọng. Mọi sự yểm trợ được cấp biên nhn trừ thuế. Check xin dề :
  Khu-Hội Bắc Cali ( hoặc viết tắt AFVPP )
  PO. BOX : 731344
  San Jose, CA. 95173

  TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
  San Jose, ngy 10 tháng 11 Năm 2018
  TM. BAN CHẤP HÀNH KHU-HỘI
  CHỦ-TỊCH
  Điện thoại liên lạc :
  - Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
  - Lâm-Hùng-Tráng : 408-326-9777
  - Trương-Ngọc-Hiệp : 408-674-4688
  MAI-KHUYÊN

 2. #2
  Member
  Join Date
  15-08-2010
  Posts
  274

  THƯ MờI Tham Dự LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG TRẦN VĂN HƯƠNG của KHU HỘI Cựu TNCT

  KHU-HỘI CỰU T NHN CHNH TRỊ BẮC CALIFORNIA
  ĐIỆN THOẠI : 408-334-6101
  HỘP THƠ MỚI PO.BOX : 731344 -SAN JOSE, CA. 95173
  +++++++

  THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM
  CỐ TỔNG THỐNG THỐNG TRẦN-VĂN-HƯƠNG

  Knh Gởi :_____________________________ __________________________
  Qu Nin-Trưởng Qun-Dn-Cn-Chh nVNCH
  Qu Hội-Đon, Tổ Chức Quốc-Gia Qu Cơ Quan Truyền Thng v Bo Ch
  - Qu Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản v Qu Chiến-Hữu
  Knh Thưa Qu Vị :
  Năm nay Nin Lịch m Lịch Việt-Nam c Thng Nhuận nn
  vic tổ chức Lễ Tưởng Niệm : Cố Tng Thống TRẦN-VĂN-HƯƠNG đ được Ban
  Chấp Hnh Khu-Hội họp với sự tn thnh của Cc Đơn Vị Bạn Tổ Chức tại :
  - ĐỊA ĐIỂM : 111 E. Gish Road - San Jose, CA.95112
  - THỜI GIAN : Lc 11 giờ 30 Thứ Bảy Ngy 27 thng 01 Năm 2018
  Trn Trọng Knh mời Qu Vị dnh thời gian qu bu đến tham dự Lễ Tưởng
  Niệm Cố Tổng Thống TRẦN-VĂN-HƯƠNG một Ch-Sĩ trong sạch Yu Nước,
  Thương Dn.Đồng thời thắp một nn hương lng cho Cố Tổng Thống v Cc Anh
  Linh Qun-Dn-Cn-Chnh VNCH lần cuối cng tại Vị Tr ny.
  Khu-Hội cũng rất mong được sự Yểm Trợ của Qu n-Nhn cho buổi Lễ thm
  phần trang trọng. Mọi sự yểm trợ được cấp bin nhận trừ thuế. Check xin dề :
  Khu-Hội Bắc Cali ( hoặc viết tắt AFVPP )
  PO. BOX : 731344
  San Jose, CA. 95173

  TRN TRỌNG KNH MỜI
  San Jose, ngy 10 thng 11 Năm 2018
  TM. BAN CHẤP HNH KHU-HỘI
  CHỦ-TỊCH
  Điện thoại lin lạc :
  - Trần-Gia-Đắc : 408-204-9522
  - Lm-Hng-Trng : 408-326-9777
  - Trương-Ngọc-Hiệp : 408-674-4688
  MAI-KHUYN

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Gia Chnh Cuối Tuần
  By Dac Trung in forum Kho Tay - Hay Lm
  Replies: 5
  Last Post: 25-01-2013, 05:53 AM
 2. Mạn Đm về Chnh Phủ Lưu Vong
  By SilverBullet in forum Tin Việt Nam
  Replies: 0
  Last Post: 08-12-2012, 03:34 PM
 3. CIA Chnh Thức Trở Lại VN
  By Sydney in forum Tin Việt Nam
  Replies: 2
  Last Post: 11-04-2011, 08:21 PM
 4. DANH CHNH NGN THUẬN
  By Son Ha in forum Triết Học
  Replies: 0
  Last Post: 17-11-2010, 03:40 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 08-09-2010, 02:01 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •