Ông Hoàng Ngọc Diêu nói:

- về cái chết của LS Lê Đ́nh Hồ
- về báo mạng Saigon Times của Hữu Nguyên

Trong vài ngày qua, có một vài nguồn tin cho rằng Lê Đ́nh Hồ bị CS ám sát v́ ông ta chống Cộng.

Xin kính mời quư vị nghe nhận định của ông Hoàng Ngọc Diêu trong link youtube dưới đây. (Chỉ cần nghe 5 phút đầu là đă đủ nắm ư chính)

Xin bấm vào link: https://youtu.be/cfZ5fZhjN-c

COPY TỪ Internacional Youth Movement For Human Rights